księgarnia psychologiczna
strona główna
promocje
bestsellery
wyprzedaż
koszyk
pomoc
WYSZUKIWARKA 

Wpisz słowo aby wyszukać produkt.OFERTA
INFORMACJE

CIEKAWE KATEGORIE

NEWSLETTER 

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych pozycjach w naszej księgarni - wpisz swój e-mail:Jeżeli chcesz otrzymywać informacje tylko z wybranych dzialów:
ZOBACZ TAKŻE 

tagi
TAGI 
koniec tagów

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje  - Medicon.pl księgarnia medyczna i psychologiczna.

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje

Henryk Gasiul


Cena rynkowa: 75,00zł
Nasza cena: 67,50zł
Oszczędzasz: 7,50złWydawca: Difin
Warszawa 2012 , wydanie 2
492 str., okładka miękka
ISBN: 978-83-7641-734-9


Drugie uzupełnione wydanie książki Psychologia osobowości. Nurty, opcje, koncepcje, prezentuje przegląd współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących swoją aktualność teorii i koncepcji osobowości. KOlejne wydanie publikacji  jest rozszerzone o najnowsze badania i literaturę przedmiotu. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych. Teorie zostały w sposób czytelny uporządkowane według dwóch zasad – po pierwsze, od właściwości podmiotu (teorie cech realnych, deskryptywne teorie cech), poprzez znaczenie sytuacji w kształtowaniu osobowości (sytuacjonizm), do właściwości podmiotu kształtowanych w procesie interakcji z warunkami życia (teorie interakcyjne); druga linia uporządkowania przebiega od podmiotu podlegającego uwarunkowaniom i procesom uczenia do podmiotu spełniającego swoje potrzeby w interakcji z innymi (teorie psychoanalityczne, teorie relacji z obiektem), podmiotu działającego (teorie aktywistyczno-regulacyjne), podmiotu doświadczającego (teorie fenomenologiczne i narracyjne) i kreującego siebie samego (teorie analizujące mechanizmy rozwoju tożsamości, teorie egzystencjalne, teorie akcentujące bycie podmiotem osobowym). Książka Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje  to znakomity podręcznik dla studentów psychologii, adresowana jest także do wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi sposobami analizy mechanizmów odpowiedzialnych za kształtowanie się i rozwój osobowości. Jej oryginalnością jest także przedstawiana personalistyczna perspektywa interpretacji osobowości.
SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Historyczne korzenie i okresy rozwoju psychologii osobowości

1. U źródeł współczesnych teorii osobowości – wkład klasycznej psychologii
2. U źródeł współczesnych teorii osobowości – znaczenie analiz W. McDougalla
3. U źródeł współczesnych teorii osobowości – rola psychologii personalistycznej M. Calkins i W. Sterna
4. Ku współczesnym kształtom psychologii osobowości
   4.1. Tradycje badawcze w psychologii osobowości
   4.2. Okresy w nowożytnej psychologii osobowości

Podsumowanie

Rozdział II
Kontrowersje wokół psychologii osobowości

1. Wiedza potoczna a wiedza naukowa o osobowości
2. Przyrodniczy i humanistyczny model interpretacji osobowości
3. Kryteria teorii osobowości
4. Teoria osobowości jako ogólna teoria zachowania
5. O metodach stosowanych w psychologii osobowości
6. Perspektywy analizy teorii osobowości
7. Zasada wyróżniania kategorii teorii osobowości – propozycja autorska

Podsumowanie

Rozdział III
Człowiek jako podmiot i jego właściwości – dyspozycyjne podejście do interpretacji cech osobowości

1. Sięgając do przeszłości
2. Podstawowe sposoby i strategie interpretacji cech we współczesnej psychologii
3. Konstytucjonalne teorie osobowości
4. Główne wątki czynnikowej teorii osobowości H.J. Eysencka
5. Neurofizjologiczne podstawy ekstrawersji i neurotyzmu – kontrowersje i propozycje
6. Psychobiologiczna teoria osobowości C.R.Cloningera
7. Humanistyczne podejście G.W. Allporta

Podsumowanie

Rozdział IV
Człowiek jako podmiot i jego właściwości – leksykalno-statystyczne podejście do interpretacji cech osobowości

1. Czynnikowa teoria cech R. Cattella
2. Wielka Piątka jako efekt analiz leksykalno-statystycznych
3. Cechy jako właściwości interpersonalne w interpretacji J.S. Wigginsa
4. Cechy interpersonalne w ujęciu T. Leary’ego
5. Cechy jako konstrukcje społeczne

Podsumowanie

Rozdział V
Kontrowersje wokół teorii cech – sytuacjonizm a teorie cech

1. Sytuacjonizm jako przeciwwaga teorii cech
2. Sposoby rozwiązania dylematu sytuacja–cecha – w obronie teorii cech
3. Behawioralne modele relacji podmiot–sytuacja – sięgając ku przeszłości
   3.1. Podejście behawioralne J. Dollarda i N. Millera
   3.2. B.F. Skinnera interpretacja osobowości
4. Interpretacja relacji podmiot – sytuacja w teorii pola K. Lewina
5. Motywacja jako podstawa wnioskowania o cechach – cechy intencjonalne J.C. Wakefielda
6. Interakcyjne modele cech – ogólne współczesne trendy interpretacji
7. Podejście interakcyjne o sposobie rozwiązania dylematu cecha–stan
8. Modele oparte na społecznym uczeniu i procesach regulacji
   8.1. Specyfika i charakterystyka zjawiska samoregulacji
   8.2. W kierunku uczenia społecznego – propozycja J.B. Rottera
   8.3. Podejście interakcyjne A. Bandury – teoria społecznego uczenia się
   8.4. Osobowość a społeczne uczenie w interpretacji W. Mischela

Podsumowanie
Rozdział VI
Podmiot kształtowany w procesie adaptacji – od natury biologicznej ku naturze kreowanej przez kulturę

1. Proces adaptacji jako podstawa rozwoju osobowości
   1.1. Współczesne trendy interpretacyjne
   1.2. Społeczno-analityczna interpretacja osobowości według R. Hogana
   1.3. Ewolucja i środowisko podstawą osobowości w interpretacji T. Millona
2. Kultura i jej znaczenie – teorie kulturowe osobowości
   2.1. Kultura a osobowość w interpretacji szkoły wzorców kulturowych – sięgając do historii badań i analiz
   2.2. Współczesne kierunki badań nad relacją kultura–osobowość
      2.2.1. Uwarunkowanie środowiskowo-kulturowe a osobowość
      2.2.2. Problem akulturacji a rozwój osobowości
      2.2.3. Transmisja kulturowa jako czynnik kreujący osobowość
      2.2.4. Religia jako forma transmisji kultury a osobowość – na przykładzie hinduizmu
      2.2.5. Uniwersalia kulturowe a osobowość
      2.2.6. Uwagi ogólne i refleksje autorskie

Podsumowanie

Rozdział VII
Właściwości natury i jej sposób spełniania się w interakcji z otoczeniem – sięgając ku przeszłości, która wciąż ma znaczenie. Ewolucja podstawą osobowości

1. Podmiot i jego potrzeby naturalne w interakcji – psychoanaliza S. Freuda
2. Podmiot i kultura wpisana w naturę a indywidualna linia rozwoju – C.G. Jung

Podsumowanie

Rozdział VIII
Podmiot i jego potrzeby a formy adaptacji do społeczności i kultury

1. Kultura a potrzeby podmiotu – perspektywa psychoanalityczna E. Fromma
2. Kultura a potrzeby podmiotu – propozycja H.S. Sullivana
3. Społeczność i kultura w interakcji z podmiotem – propozycja K. Horney
4. Człowiek i jego dążenie do twórczej adaptacji – podstawy teorii A. Adlera

Podsumowanie

Rozdział IX
Człowiek jako podmiot w interakcji z innymi – teorie relacji z obiektem

1. Mechanizmy obronne ego w interpretacji A. Freud
2. Mechanizmy rozwoju i zaburzeń w interpretacji M. Klein
3. Procesy kształtowania się osobowości w ujęciu M. Mahler
4. Rozwój ego w analizach W. Fairbairna
5. O. Kernberga interpretacja zaburzeń ego
6. Rozwój struktury „mnie” – propozycja D. Winnicotta
7. Psychologia self H. Kohuta

Podsumowanie

Rozdział X
Człowiek jako podmiot w procesie adaptacji i rozwoju własnego potencjału – ku odkrywaniu własnej tożsamości

1. Psychologia ego H. Hartmanna
2. Kompetencja jako cel rozwoju i adaptacji – propozycja R. White’a
3. Teoria psychospołecznego rozwoju ego E.H. Eriksona
4. Rozwój w interpretacji kontynuatorów myśli eriksonowskiej
5. Mechanizmy i fazy rozwoju ego według J. Loevinger
6. Dążenie do spełnienia jako cel rozwoju w ujęciu Ch. Bühler

Podsumowanie

Rozdział XI
Człowiek jako podmiot działający i samoregulujący – aktywistyczno-regulacyjne teorie osobowości

1. Ogólne podstawy teorii aktywistyczno-regulacyjnych
2. Działalność jako podstawa osobowości w interpretacji S.L. Rubinsztejna
3. Aktywistyczna teoria osobowości A.N. Leontjewa
4. Osobowość w interpretacji S. Gerstmanna
5. Osobowość jako system tworzący i realizujący plany – propozycja T. Mądrzyckiego
6. Regulacyjna Teoria Osobowości J. Reykowskiego
7. Osobowość jako organizacja informacji w interpretacji W. Łukaszewskiego
8. Zadania podstawą rozwoju osobowości w interpretacji K. Obuchowskiego
9. Główne współczesne problemy aktywistycznej interpretacji
10. Działanie jako proces samoregulacji

Podsumowanie

Rozdział XII
Od spełnienia potrzeb i doświadczania siebie ku tworzeniu własnej tożsamości w interakcji

1. Naturalne dążenia – od realizacji potrzeb ku wartościom
   1.1. Główne idee A. Angyala
   1.2. Dążenie do spójności jako podstawowy motyw – interpretacja P. Lecky
   1.3. Syndromy osobowości w ujęciu A. Maslowa
   1.4. Dążenie do samorealizacji a rozwój osobowości – interpretacja C.R. Rogersa
2. Człowiek jako istota rozumiejąca i doświadczająca – antycypacja podstawą osobowości
3. Od potrzeb ku narracji – personologia H.A. Murraya
4. Biograficzne i narracyjne podstawy osobowości – konsekwencje teorii H.A. Murraya
5. Podmiot doświadczający w interpretacji H.J.M. Hermansa – w stronę „dialogowego ja”

Podsumowanie

Rozdział XIII
Człowiek jako podmiot odkrywający sens – egzystencjalna psychologia osobowości. W stronę podmiotu osobowego

1. Podstawowe założenia psychologii egzystencjalnej
2. Stawanie się w interpretacji L. Binswangera
3. Rozwój w ujęciu R. Maya
4. Mechanizmy nadawania znaczeń w interpretacji E. Strausa
5. Wola sensu jako podstawa rozwoju osobowości w teorii V.E. Frankla
6. Człowiek jako podmiot osobowy w interpretacji K. Popielskiego

Podsumowanie

Rozdział XIV
Autorska propozycja personalistycznej interpretacji osobowości

1. U podstaw możliwości interpretacji osobowości – ścieżki metodologiczne
2. Podstawy empiryczne uzasadniające możliwość interpretacji rozwoju osobowości poprzez odniesienie do atrybutów osoby
3. Spełnianie się osoby jako podstawa rozwoju osobowości
4. Prawa rozwoju osobowości
   4.1. Zasada „przywiązanie–dystansowanie–indywiduacja”
   4.2. Relacja pomiędzy perspektywą subiektywną a perspektywą obiektywną
   4.3. Zasada „od zewnątrz–ku wewnątrzoparciu”
   4.4. Rozwój w kierunku bycia podmiotem

Podsumowanie – refleksje końcowe

Bibliografia
Spis tabel
Indeks nazwisk

Liczba recenzji książki "Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje " w Medicon - księgarnia medyczna, psychologiczna i pedagogiczna: 0

Recenzje Powrót
Powiadom znajomego o tej pozycji:

Kliknij na nazwę działu:
Psychologia Ogólna / Inne podręczniki akademickie
Psychologia Osobowości
Medicon.pl on Facebook

INNE PROPOZYCJE PASUJĄCE DO KSIĄŻKI "PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI. NURTY, TEORIE, KONCEPCJE "

 
  Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie
Theodore Millon, Roger Davis

Cena rynkowa: 85,00zł
Nasza cena: 80,80zł

"Już od dawna studentom interesującym się osobowością i psychopatologią brakowało podejścia teoretycznego, które ujmowałoby człowieka w całej jego złożoności. Prezentowana książka to cenna pozycja i być ...
 
  Style charakteru
Stephen M. Johnson

Cena rynkowa: 45,00zł
Nasza cena: 40,50zł

To już drugie wydanie tego bestsellerowego podręcznika! Co sprawia, że ludzie postępują tak, a nie inaczej? Dlaczego przejawiamy skłonności do destrukcyjnych zachowań? Jaka jest ludzka natura? Na ...
 
 
  Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje
Henryk Gasiul

Cena rynkowa: 75,00zł
Nasza cena: 67,50zł

Drugie uzupełnione wydanie książki Psychologia osobowości. Nurty, opcje, koncepcje, prezentuje przegląd współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących swoją aktualność teorii ...
 
  Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania
Romana Kadzikowska-Wrzosek

Cena rynkowa: 34,90zł
Nasza cena: 31,41zł

W książce Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania jej autorka zajmuje się zagadnieniami siły woli, samoregulacji i kontroli działania, które stanowią obecnie jedne z najważniejszych ...
 
 
  Nieśmiałość Co to jest? Jak sobie z nią radzić?
Philip G. Zimbardo

Cena rynkowa: 39,90zł
Nasza cena: 35,90zł

Philip Zimbardo - amerykański psycholog, autor wielu książek, w tym popularnego na całym świecie podręcznika akademickiego "Psychologia i życie", założyciel Kliniki Nieśmiałości Przezwyciężając ...
 
  Psychologia Kluczowe koncepcje tom 4 Psychologia osobowości
Philip G. Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann

Cena rynkowa: 49,90zł
Nasza cena: 44,90zł

Psychologia osobowości to prezentacja kolejnych trzech ważnych obszarów psychologii: teorii osobowości, zaburzeń psychicznych i ich terapii. Autorzy, przedstawiając kilka teoretycznych ujęć osobowości ...
 
 
  Skrypty miłości nienawiści i lęku u osób antyspołecznych
Barbara Gawda

Cena rynkowa: 39,00zł
Nasza cena: 35,10zł

Książka Skrypty miłości nienawiści i lęku u osób antyspołecznych opisuje sposoby rozumienia trzech podstawowych uczuć przez osoby z zaburzeniami osobowości (dokładniej z osobowością psychopatyczną). Uczuciami ...
 
  Osobowość Teoria i badania
Daniel Cervone, Lawrence A. Pervin

Cena rynkowa: 93,66zł
Nasza cena: 84,50zł

Osobowość. Teoria i badania to jeden z najbardziej popularnych w Europie i USA podręczników poświęconych teoriom osobowości. Stanowi najnowocześniejszy podręcznik psychologii osobowości obecny na polskim ...
 
 
  Uwikłany temperament. Osobowość, temperament, środowisko.
Jan Strelau, Magdalena Marszał-Wiśniewska

Cena rynkowa: 53,55zł
Nasza cena: 48,20zł

Tom Uwikłany temperament  jest wyrazem podziwu dla dokonań Profesora Andrzeja Eliasza, rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w jubileusz jego 70-lecia. Dla przyjaciół i współpracowników ...
 
  Twój psychologiczny autoportret
John M. Oldham, Lois B. Morris

Cena rynkowa: 49,90zł
Nasza cena: 44,91zł

Jest to jedna z najwartościowszych i najbardziej pomocnych książek psychologicznych, pozwalająca na sporządzenie własnego psychologicznego autoportretu, uchwycenie unikalnego profilu swoich cech, skłonności ...
 
 
  Kobiecość w rozwoju. Psychologia współczesnej kobiety.
Pia Skogemann

Cena rynkowa: 29,50zł
Nasza cena: 26,55zł

Kobiety to istoty bardzo skomplikowane, a jednak książka Kobiecość w rozwoju psychologia współczesnej kobiety Skogemann próbuje wytłumaczyć niektóre z ich zachowań. Drugie, poprawione wydanie znakomitej ...
 
  Psychologia emocji
Władysław Łosiak

Cena rynkowa: 32,00zł
Nasza cena: 28,80zł

Podręcznik wprowadza w psychologiczną naturę emocji, przedstawia dokonania teoretyków i badaczy z ostatnich lat. Układ treści jest tak pomyślany, by ująć najważniejsze pytania odnoszące się do emocji i ...
 
 
  Wywieranie wrażenia na innych O sztuce autoprezentacji
Mark Leary

Cena rynkowa: 44,90zł
Nasza cena: 40,41zł

Książka Marka Leary'ego  Wywierania wrażenia na innych O sztuce autoprezentacji opisuje: - stosowane przez ludzi różnorodne taktyki autaprezentacyjne, - motywacje leżące u podstaw ...
 
  Patologia analfabetyzmu emocjonalnego. Przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy
Stanisław Kozak

Cena rynkowa: 50,00zł
Nasza cena: 45,00zł

Książka Patologia analfabetyzmu emocjonalnego traktuje o patologiach emocjonalnych w rodzinach i w środowiskach pracy. Analfabeta emocjonalny to osoba, która nie umie poznawać, odczytywać ...
 
 
  Mózgowe podłoże rozpoznawania ekspresji emocjonalnej
Eligiusz Wronka

Cena rynkowa: 39,90zł
Nasza cena: 35,91zł

Książka ma charakter wnikliwego empirycznego studium zagadnienia mózgowego mechanizmu percepcji twarzy wyrażającej emocje. Twarz jako obiekt percepcji ma wyjątkowy status w otoczeniu człowieka. ...
 
  Teorie osobowości
Calvin S. Hall, Gardner Lindzey, John B. Campbell

Cena rynkowa: 59,90zł
Nasza cena: 53,91zł

Książka Teorie osobowości to jeden z najpopularniejszych podręczników psychologii. Aktualnie dostępne jest nowe, rozszerzone w stosunku do poprzedniego wydanie.  W podręczniku Teorie ...
 
 
  Psychopatie
Antoni Kępiński

Cena rynkowa: 34,90zł
Nasza cena: 31,41zł

Psychopatie Kępińskiego to ostatnia książka wielkiego lekarza-humanisty. Pisana w pierwszej połowie 1972 roku mówi o różnych typach osobowości człowieka: histerycznym, psychastenicznym, ...
 
  Empatia. Co to jest i dlaczego jest taka ważna
David Howe

Cena rynkowa: 44,10zł
Nasza cena: 39,70zł

"Empatia odgrywa kluczową rolę, jeśli dzieci mają wejść do społeczności ze wszystkimi umiejętnościami i cechami definiującymi nasz gatunek. Dzięki empatii możemy kochać, słuchać, rozumieć i wyobrażać ...
 

PayU - Bezpieczne płatności internetowe
KLIENT 

Jeżeli masz juz konto możesz się zalogować:
Adres e-mail:
Hasło:


Jeżeli zapomniałeś hasła:
  Przypomnij hasło

Jeżeli jesteś naszym nowym Klientem:
  Załóż nowe konto

POLECAMYSZYBKI KONTAKT 

Masz pytania?
Zapytaj naszego konsultanta.

Gadu-Gadu:
4983826

E-mail:
medicon@medicon.pl

Telefon
(058) 346 20 14


BRAKUJĄCA POZYCJA 

Jeżeli nie znalazłeś w naszej ofercie interesującej Cię pozycji prosimy o informacje.
 Autor: 
  
 Tytuł: 
  
 Twój adres e-mail: 
  
   
  


NASZA MISJA 

Misją naszej księgarni jest umożliwienie czytelnikowi dotarcia do bogatej oferty literatury specjalistycznej oraz dokonanie zakupu po atrakcyjnych, obniżonych cenach. Kryteria te spełnia internetowa księgarnia medyczna oraz księgarnia psychologiczna www.medicon.pl. Oszczędzając swój cenny czas, nasz klient może się zapoznać z szeroką ofetą rynku wydawniczego takich dziedzin jak: medycyna tradycyjna, medycyna naturalna, anatomia, dietetyka, farmacja, rehabilitacja, stomatologia, medycyna ratunkowa, psychologia, psychoterapia, uzależnienia, logopedia i wiele innych.
W naszej ofercie znajdują się również książki medyczne i psychologiczne przeznaczone dla pacjenta, poruszające takie zagadnienia jak: diety odchudzające i zdrowotne, ciąża, problemy ze zdrowiem.