księgarnia psychologiczna
strona główna
promocje
bestsellery
wyprzedaż
koszyk
pomoc
WYSZUKIWARKA 

Wpisz słowo aby wyszukać produkt.OFERTA
INFORMACJE

CIEKAWE KATEGORIE

NEWSLETTER 

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych pozycjach w naszej księgarni - wpisz swój e-mail:Jeżeli chcesz otrzymywać informacje tylko z wybranych dzialów:
ZOBACZ TAKŻE 


Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania  - Medicon.pl księgarnia medyczna i psychologiczna.

Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania

Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska


Cena rynkowa: 59,00zł
Nasza cena: 53,10zł
Oszczędzasz: 5,90zł


Produkt chwilowo niedostępny

Wydawca: Łośgraf
Warszawa 2009 , wydanie 1
684 str., okładka miękka
ISBN: 978-83-7644-018-7


"...książka stanowi kolejną na naszym rynku propozycję zbiorowej, ale jednak odmiennej od dotychczasowych i zróżnicowanej analizy [zagadnień] współczesnej pedagogiki wczesnoszkolnej (...) pojawiają się tu zupełnie nieobecne w dotychczasowych publikacjach pola problemowe, które wyznaczają kierunek koniecznych poszukiwań czy rozstrzygnięć teoretycznych dla tej subdyscypliny pedagogicznej. Każdy z rozdziałów mógłby stanowić odrębna pozycję książkową. (...) [Książka] stanowi oryginalne i nowatorskie podejście do pedagogiki wczesnoszkolnej. (...) z rozprawy skorzystają tysiące osób studiujących w naszym kraju pedagogikę wczesnoszkolną czy kształcenie zintegrowane lub nauczanie początkowe na studiach kierunkowych i/lub podyplomowych, bo ta specjalność edukacji w szkolnictwie wyższym przyjmuje tak odmienne nazwy, kryjąc w sobie jednak wspólne źródło wiedzy, jaką jest właśnie pedagogika wczesnoszkolna i obszar jej praktyki edukacyjnej (kształcenie zintegrowane) w polskim systemie oświatowym. Jest to kolejny, ważny krok w kierunku autorskich, monograficznych rozpraw syntetycznych, jakie powinny powstawać w pedagogice."

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Część I. Zmienność myślenia o dziecku i nauczycielu klas początkowych
Rozdział 1. Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej Dorota Klus-Stańska
1.1. Pedagogika jako językowe działanie
1.2. Wymiary dyskursów edukacyjnych
1.3. Język i dyskurs w pedagogice wczesnoszkolnej
1.4. Po co identyfikować dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej?
1.5. Władza, wiedza i dziecko w dyskursach wczesnoszkolnych
1.6. Obszary i rodzaje dyskursów wczesnoszkolnych
1.7. Odmiany dyskursów wczesnej edukacji
1.7.1. Dyskurs funkcjonalistyczno-behawiorystyczny „Edukować to kierować”
1.7.2. Dyskurs humanistyczno-adaptacyjny „ Edukować to akceptować”
1.7.3. Dyskurs konstruktywistyczno-rozwojowy „Edukować to organizować środowisko”
1.7.4. Dyskurs konstruktywistyczno-społeczny („Edukować to współpracować”)
1.7.5. Dyskurs krytyczno-emancypacyjny „ Edukować to skłaniać do krytycznego angażowania się”
1.8. Podsumowanie
Rozdział 2. Kategoria dziecka i dzieciństwa w nowożytnej myśli pedagogicznej Maria Szczepkowska-Pustkowska
2.1. Dziecko i dzieciństwo – badania, zmiana znaczeń
2.1.1. Dziecko i dzieciństwo w perspektywie wertykalnej
2.1.2. Dziecko i dzieciństwo w perspektywie horyzontalnej
2.2. Podsumowanie
Rozdział 3. Prawa dziecka Maria Szczepska-Pustkowska
3.1. Początki inicjatyw na rzecz praw dziecka
3.2. Krótkie kalendarium Praw Dziecka
3.3. Konwencja o Prawach Dziecka 
3.3.1. Co w praktyce oznacza posiadanie praw przez dzieci?
3.3.2. Edukacja w zakresie praw dzieci
3.4. Prawa dziecka w świetle antypedagogiki
3.5. Podsumowanie
Rozdział 4. Nauczyciel (wczesnej edukacji) w relacjach wolność i przymus Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
4.1. Współczesne modele bycia nauczycielem
4.1.1. Nauczyciel – adaptacyjny technik
4.1.2. Nauczyciel dialogujący
4.1.3. Refleksyjny praktyk 
4.1.4. Transformatywny intelektualista
4.2. Społeczno-instytucjonalne bariery nauczycielskiej emancypacji. Specyfika nauczyciela wczesnej edukacji
4.2.1. Dominująca potoczność
4.2.2. Przymus programowy – „wprowadzenie” znaczeń
4.2.3. Przymus programowy – „utrwalenie” znaczeń
4.2.4. Metodyczne uwodzenie
4.3. Nauczyciel jako bohater tragiczny
4.4. Podsumowanie
Rozdział 5. Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego Maria Mendel
5.1. Partnerstwo edukacyjne
5.2. Nauczyciel w partnerskiej relacji ze środowiskiem ucznia
5.3. Partnerstwo edukacyjne i kapitał społeczny
5.4. Partnerstwo edukacyjne a uspołecznienie szkoły: perspektywa krytyczna
5.5. Wybrane koncepcje partnerstwa edukacyjnego
5.5.1. Koncepcja „przezroczystej szkoły”
5.5.2. Koncepcja „szkoły elastycznej”
5.5.3. Koncepcja szkoły jako interprofesjonalnej wspólnoty
5.6. Tendencje w rozwoju partnerstwa edukacyjnego
5.7. Warunki wyjściowe dla partnerstwa edukacyjnego: repulsywne praktyki szkoły wobec rodziców
5.8. Kultura rodzicielska jako conditio sine qua non
5.9. Podsumowanie
Rozdział 6. (P)rogi szkoły Maria Mendel, Aleksandra Cieślak
6.1. Teoria rytów przejścia a progi szkoły
6.2. Organizacja i przebieg badania terenowego
6.3. Przedszkolak/uczeń
6.4. Rodzic przedszkolaka/rodzic ucznia
6.5. Student/nauczyciel
6.6. Podsumowanie
Część II. Socjalizacja – wychowanie – tożsamość dziecka
Rozdział 7. Oblicza szkolnej socjalizacji Marzenna Nowicka
7.1. Socjalizacja jako szeroka perspektywa identyfikacji procesów szkolnych
7.2. Typologie socjalizacji
7.3. Socjalizacja w wybranych teoriach socjologicznych
7.3.1. Socjalizacja w podejściu funkcjonalno-struktyralnym
7.3.2. Socjalizacja w teoriach konfliktowych
7.3.3. Socjalizacja w podejściu interpretatywnym
7.4. Socjalizacja w wybranych teoriach psychologicznych
7.4.1. Socjalizacja w podejściu behawioralnym
7.4.2. Socjalizacja w podejściu humanistycznym
7.4.3. Socjalizacja w podejściu poznawczym 
7.5. Podsumowanie
Rozdział 8. Wczesna edukacja i płeć kulturowa Lucyna Kopciewicz
8.1. Interakcje nauczycielsko-uczniowskie zachodzące w klasie szkolnej
8.2. Kompetencje szkolne nauczycielek podstawą odtwarzania nierówności płci
8.3. Próby tworzenia warunków równości przez nauczycielki
8.3.1. Szkolne funkcjonowanie uczennic i uczniów a odtwarzanie nierówności płci
8.3.2. Programy szkolne i treści kształcenia
8.3.3. Podręczniki szkolne
8.3.4. Komunikacja i androcentryzm językowy
8.3.5. Interakcje rówieśnicze
8.4. Podsumowanie
Rozdział 9. Książka obrazkowa dla dzieci Małgorzata Cackowska
9.1. O problemie jakości treści i formy ksiązki obrazkowej dla dzieci w Polsce
9.1.1. Od polityki kulturalnej państwa…
9.1.2. … do realnych efektów wolnego rynku
9.2. Znaczenie ksiązki obrazkowej dla dzieci jako medium kulturowego we wczesnej socjalizacji i wychowaniu
9.2.1. Pozycjonowanie się i władza dorosłego pośrednika
9.3. Estetyczne koncepcje książki obrazkowej nauczycieli i rodziców
9.3.1. Koncepcja „ksiązki kolorowej”
9.3.2. Koncepcja „ksiązki realistycznej”
9.3.3. Koncepcja „książki szablonowej”
9.3.4. Koncepcja „książki idyllicznej”
9.4. Książka w służbie konserwatywnym treściom
9.5. Podsumowanie
Rozdział 10. Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej Danuta Waloszek
10.1. Zabawa jako płaszczyzna doświadczenia siebie jako jednostki struktury społecznej
10.2. Właściwości i pierwiastki zabawy a doświadczanie zachowań społecznych przez dzieci w szkole
10.3. Między zabawą a gra w przestrzeni edukacji wczesnoszkolnej
10.4. Podsumowanie
Rozdział 11. Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji Małgorzata Karwowska-Struczyk
11.1. Umiejętności społeczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym
11.2. Przyjaźnie dziecięce
11.3. Zachowania altruistyczne
11.4. Konflikty – ich natura i sposoby rozwiązywania
11.5. Zaburzenia zachowania źródłem odrzucenia społecznego
11.6. Karać czy dyscyplinować i wspierać?
11.7. Sytuacja rodzinna jako ukryty kontekst kontaktów rówieśniczych
11.8. Relacje dorosły-dziecko jako wyznacznik powodzenia w kontaktach z rówieśnikami
11.9. Podsumowanie
Rozdział 12. Dziecięca codzienność w przestrzeni podwórka Jolanta Zwiernik
12.1. Dzieciństwo jako wytwór kultury
12.2. Przestrzenie i miejsca dzieciństwa
12.3. Odmiany myślenia o codzienności
12.4. Inspiracje badawcze
12.5. Zróżnicowanie podwórkowych przestrzeni
12.6. Podsumowanie
Rozdział 13. Dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych
13.1. Ubóstwo dzieci w perspektywie globalnej i lokalnej Maria Szczepska-Pustkowska
13.1.1. Ubóstwo – krótki przegląd terminologiczny
13.1.2. Od problemów globalnych do globalizacji biedy
13.1.3. Polska bieda i jej (g)lokalne oblicza
13.2. Zjawisko biedy w krajach Unii Europejskiej Małgorzata Żytko
13.2.1. Czynniki potęgujące biedę w Polsce
13.2.2. Nierówności edukacyjne
13.2.3. Szkoła miejscem pogłębiania się różnic edukacyjnych i kulturowych
13.2.4. Kompensacyjna rola szkoły
13.3. Warunki poprawy pracy szkoły w zaniedbanych środowiskach na podstawie badań międzynarodowych
13.3.1. Proces edukacji
13.3.2. Rola szkolnych liderów
13.3.3. Tworzenie pozytywnej kultury szkoły
13.3.4. Współpraca z rodzicami
13.3.5. Wsparcie i pomoc dla działań szkoły
13.4. W poszukiwaniu dobrych przykładów: angielski program wyrównywania szans edukacyjnych Sure Start
Część III. Kształcenie – wiedza – dziecięce dociekania
Rozdział 14. Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko Dorota Klus-Stańska, Jolanta Kruk
14.1. WSTĘP – czyli dlaczego to nie jest rozdział z metodyki
14.2. Rozwojowa zmiana poznawcza Dorota Klus-Stańska
14.2.1. Istota zmiany rozwojowej
14.2.2. Jak oceniać zmianę rozwojową
14.2.3. Wspieranie poznawczej zmiany rozwojowej
14.3. Wiedza i sposoby jej nabywania Dorota Klus-Stańska
14.3.1. Tradycyjne przekonanie o tworzeniu się wiedzy w umyśle
14.3.2. Zmiana poglądów o konstruowaniu wiedzy przez jednostkę
14.3.3. Cechy procesu konstruowania wiedzy
14.3.4. Model szkolnego zajmowania się wiedzą
14.4. Przestrzeń i rzeczy jako środowisko uczenia się Jolanta Kruk
14.4.1. Założenia tradycyjnej koncepcji środowiska uczenia się 
14.4.2. Ograniczenia tradycyjnego rozumienia zasady poglądowości i ich przełamywania
14.4.3. Założenia interakcyjnego modelu środowiska uczenia się
14.4.4. Cechy środowiska wspierającego zmianę rozwojową 
14.4.5. Przebieg procesu projektowania środowiska uczącego
14.5. Podsumowanie Dorota Klus-Stańska, Jolanta Kruk
Rozdział 15. Programy kształcenia i podręczniki szkolne jako „wybór z kultury” Ewa Zalewska
15.1. Program kształcenia i podręcznik szkolny jako Konstruktorium: konteksty tworzenia programu i podręcznika
15.2. Program i podręcznik w ujęciu dyskursywno-analitycznym i konwencjonalnym
15.3. Podręcznik szkolny do klas I-III jako nośnik obrazu świata: między indoktrynacją a socjalizacją
15.4. Podsumowanie
Rozdział 16. Kształcenie zintegrowane jako koncepcja zmiany w polskiej edukacji początkowej Ewa Zalewska
16.1. Model nauczania całościowego: założenia i dylematy
16.2. Kształcenie zintegrowane w świetle założeń reformy edukacyjnej
16.3. Kształcenie zintegrowane jako koncepcja kształcenia dla rozwoju
16.4. Podsumowanie
Rozdział 17. Dociekania filozoficzne z dziećmi Maria Szczepska-Pustkowska
17.1. Dziecięce filozofowanie – kwestie terminologiczne
17.2. Wątpliwości wobec fenomenu dziecięcego filozofowania i ich konsekwencje
17.3. Dlaczego? – „uśmiercony” wymiar edukacji
17.4. Klasa szkolna jako wspólnota dociekająca
17.5. Filozofia dla dzieci Lipmana – podstawowe założenia i najważniejsze metody
17.6. Filozoficzne dociekania z dziećmi – co i jak oceniać?
17.7. Program Filozofia dla Dzieci w Polsce
17.8. Podsumowanie
Rozdział 18. Poznawanie ucznia Grażyna Szyling, Dorota Bronk, Jolanta Dyrda
18.1. Dyskusja nad tradycyjnym myśleniem o poznawaniu ucznia Grażyna Szyling, Dorota Bronk
18.1.1. Poznawania ucznia – ustalenia definicyjne i główne obszary problemów
18.1.2. Diagnostyka pedagogiczna jako dziedzina służąca poznawaniu ucznia
18.1.3. Poznawanie ucznia a praca nauczyciela
18.1.4. Obszary nauczycielskiej wiedzy o uczniu i ich właściwości
18.1.5. Poznawanie uczniów a cele edukacyjne
18.1.6. Warunki poznawania uczniów
18.1.7. Metody pozyskiwania informacji o uczniach
18.1.8. Ocenianie jako poznawanie ucznia Grażyna Szyling
18.2. Norma szkolna i jej pedagogiczne skutki Jolanta Dyrda
18.2.1. Instytucjonalne ramy szkoły
18.2.2. Szkolne mechanizmy kontrolowania wiedzy uczniów
18.2.3. Analiza pojęcia normy
18.3. Podsumowanie
Bibliografia
Informacje o Autorkach
Indeks osób
Indeks rzeczowy

Liczba recenzji książki "Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania " w Medicon - księgarnia medyczna, psychologiczna i pedagogiczna: 0

Recenzje Powrót  
Powiadom znajomego o tej pozycji:

Kliknij na nazwę działu:
Pedagogika ogólna
Pedeutologia
Medicon.pl on Facebook

INNE PROPOZYCJE PASUJĄCE DO KSIĄŻKI "PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA - DYSKURSY, PROBLEMY, ROZWIĄZANIA "

 
  Kompetencje społeczne dyrektorów szkół
Bożena Tołwińska

Cena rynkowa: 38,08zł
Nasza cena: 34,27zł

Prezentowana praca składa się z dwóch uzupełniających się części. W pierwszej zostały przedstawione teoretyczne aspekty kompetencji społecznych (rozdziały 1–2), w drugiej zaś ich empiryczny wymiar ...
 
  Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia, badania, koncepcje
Przygońska Ewa,Chmielewska Iwona

Cena rynkowa: 36,75zł
Nasza cena: 33,08zł

Książka, którą chciałbym w tych słowach wstępu zarekomendować czytelnikowi, jest zbiorem tekstów, które powstawały w różnych ośrodkach i reprezentują różne tendencje i koncepcje. Ich autorzy koncentrują ...
 
 
  Jak nauczyć dzieci myślenia. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców
Spear-Swerling Louise, Sternberg Robert J.

Cena rynkowa: 23,00zł
Nasza cena: 21,85zł

Książka ta ma pomóc nauczycielom i pedagogom świadomie rozwijać umiejętność poprawnego myślenia u dzieci. Aby tego dokonać, musimy najpierw ukształtować ją u siebie. Autorzy książki wskazują na fakt istnienia ...
 
  Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej
Katarzyna Klimkowska

Cena rynkowa: 29,40zł
Nasza cena: 25,00zł

Rozprawa jest poważnym i kompletnym studium ważnego (nie tylko ze względu na jego dynamikę) zjawiska społecznego, jakim jest powiększanie się odsetka studentów z rozpoczętym życiem małżeńskim i wychowujących ...
 
 
  Pedagog w blogosferze
Bogusław Śliwerski

Cena rynkowa: 39,80zł
Nasza cena: 35,82zł

Blogi przekroczyły granice internetu, wprowadzając się do literatury pięknej, młodzieżowej czy publikacji z humanistyki. Pedagog w blogosferze jest kolejną próbą uzupełnienia naszej wiedzy o reakcji ...
 
  Myśleć jak pedagog
Bogusław Śliwerski

Cena rynkowa: 29,90zł
Nasza cena: 27,50zł

Wybitny autorytet w dziedzinie pedagogiki zaprasza przyszłych i obecnych pedagogów do głębokiej refleksji nad pedagogicznym myśleniem i jego aplikacją w rzeczywistości edukacyjnej. Prezentuje różne paradygmaty ...
 
 
  Nauczycielskie perypetie. O wojnie wszystkich ze wszystkimi
Dariusz Chętkowski

Cena rynkowa: 24,90zł
Nasza cena: 22,41zł

To znakomita, napisana błyskotliwie i z humorem książka opowiadająca o szkole, nauczycielach, uczniach i ich rodzicach jako najważniejszych podmiotach procesu edukacji. Chętkowski, wbrew panującej w szkołach ...
 
  Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania
Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska, Zbigniew Izdebski, Krystyna Komosińska

Cena rynkowa: 49,90zł
Nasza cena: 44,91zł

Znakomity podręcznik "Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania" niezbędny do nauki, pracy dydaktycznej i w codziennym życiu prezentuje: rozwój biologiczny, zdrowie i potrzeby ...
 
 
  Wychowawczy program autorski dla uczniów gimnazjum - problemy i ich rozwiązania klasa humanistyczna
Gierlich Regina

Cena rynkowa: 15,20zł
Nasza cena: 14,44zł

Książka nie jest naukowym wywodem na temat pracy w szkole. Jest natomiast opowieścią o moich uczniach, o tworzeniu klasy z programem autorskim i stosowaniu go w praktyce, o działaniach integracyjnych i ...
 
  Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą
Paul Dix

Cena rynkowa: 39,90zł
Nasza cena: 35,91zł

Praktyczne informacje dla nauczycieli jak stworzyć klimat w klasie sprzyjający nauce i nawiązać pozytywny kontakt z uczniami. Paul Dix, doświadczony nauczyciel, wielokrotnie nagradzany za szkolenia ...
 
 
  Stres w zawodzie nauczyciela
Rudolf Kretschmann

Cena rynkowa: 20,00zł
Nasza cena: 19,00zł

Wielu nauczycieli czuje się zestresowanych pracą. Warunki lokalowe w szkołach, ubogie zaplecze dydaktyczne, niskie płace i małe wsparcie ze strony społeczeństwa - wszystkie te czynniki nie tylko utrudniają ...
 
  Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców
Petty Geoff

Cena rynkowa: 49,90zł
Nasza cena: 44,91zł

Niniejsza książka została pomyślana jako praktyczna pomoc dla uczących. Jest adresowana do nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych oraz do tych, którzy uczą pracujących w przemyśle, handlu ...
 
 
  Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?
Danuta Borecka-Biernat

Cena rynkowa: 45,00zł
Nasza cena: 40,50zł

Książka prezentuje ważną, zarówno pod względem merytorycznym, jak i społecznym, problematykę dotyczącą sytuacji konfliktowych w różnych środowiskach wychowawczych. Zagadnienie sposobów ...
 
  Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej
Dorota Pankowska

Cena rynkowa: 45,15zł
Nasza cena: 40,64zł

Analiza transakcyjna, w Polsce znana głównie jako szkoła psychoterapii, jest teorią osobowości znajdującą szerokie zastosowanie w różnych obszarach życia codziennego: zarządzaniu, szkolnictwie, doradztwie ...
 
 
  Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne
Jolanta Szempruch

Cena rynkowa: 49,80zł
Nasza cena: 44,82zł

   Monografia dotyczy profesji nauczycielskiej i czynników ją warunkujących. Podejmowana w niej problematyka jest obecnie niezwykle istotna, ponieważ nauczyciel pełni strategiczną rolę ...
 
  Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze
Ewa Czerniawska, Maria Ledzińska

Cena rynkowa: 54,90zł
Nasza cena: 49,41zł

Książka zawiera: wiedzę z zakresu psychologicznych podstaw nauczania oraz nauczania uczenia się, najważniejsze prawidłowości odnoszące się do procesu uczenia się i nauczania, zasady konstruktywistycznego ...
 
 
  Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego
Klemens Stróżyński

Cena rynkowa: 49,00zł
Nasza cena: 44,10zł

Niniejsza książka, jedna z niewielu polskich pozycji ujmujących całościowo i praktycznie zagadnienie ewaluacji w szkole, przedstawia metodologię badań ewaluacyjnych w ścisłym powiązaniu z obowiązującym ...
 
  Uczeń zdolny Jak go rozpoznać i jak z nim pracować
Limont Wiesława

Cena rynkowa: 29,90zł
Nasza cena: 27,00zł

W opinii potocznej do dziś pokutuje przekonanie, że osoby zdolne nie potrzebują żadnego wsparcia i pomocy, gdyż doskonale radzą sobie w szkole, a w przyszłości z pewnością osiągną sukces zawodowy. Nic ...
 

PayU - Bezpieczne płatności internetowe
KLIENT 

Jeżeli masz juz konto możesz się zalogować:
Adres e-mail:
Hasło:


Jeżeli zapomniałeś hasła:
  Przypomnij hasło

Jeżeli jesteś naszym nowym Klientem:
  Załóż nowe konto

POLECAMYSZYBKI KONTAKT 

Masz pytania?
Zapytaj naszego konsultanta.

Gadu-Gadu:
4983826

E-mail:
medicon@medicon.pl

Telefon
(058) 346 20 14


BRAKUJĄCA POZYCJA 

Jeżeli nie znalazłeś w naszej ofercie interesującej Cię pozycji prosimy o informacje.
 Autor: 
  
 Tytuł: 
  
 Twój adres e-mail: 
  
   
  


NASZA MISJA 

Misją naszej księgarni jest umożliwienie czytelnikowi dotarcia do bogatej oferty literatury specjalistycznej oraz dokonanie zakupu po atrakcyjnych, obniżonych cenach. Kryteria te spełnia internetowa księgarnia medyczna oraz księgarnia psychologiczna www.medicon.pl. Oszczędzając swój cenny czas, nasz klient może się zapoznać z szeroką ofetą rynku wydawniczego takich dziedzin jak: medycyna tradycyjna, medycyna naturalna, anatomia, dietetyka, farmacja, rehabilitacja, stomatologia, medycyna ratunkowa, psychologia, psychoterapia, uzależnienia, logopedia i wiele innych.
W naszej ofercie znajdują się również książki medyczne i psychologiczne przeznaczone dla pacjenta, poruszające takie zagadnienia jak: diety odchudzające i zdrowotne, ciąża, problemy ze zdrowiem.