księgarnia psychologiczna
strona główna
promocje
bestsellery
wyprzedaż
koszyk
pomoc
WYSZUKIWARKA 

Wpisz słowo aby wyszukać produkt.OFERTA
INFORMACJE

CIEKAWE KATEGORIE

NEWSLETTER 

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych pozycjach w naszej księgarni - wpisz swój e-mail:Jeżeli chcesz otrzymywać informacje tylko z wybranych dzialów:
ZOBACZ TAKŻE 


Higiena i emisja głosu mówionego  - Medicon.pl księgarnia medyczna i psychologiczna.

Higiena i emisja głosu mówionego

Ewa Binkuńska


Cena rynkowa: 30,00zł
Nasza cena: 28,50zł
Oszczędzasz: 1,50złWydawca: UKW
2012 , wydanie I
192 str., okładka miękka
ISBN: 978-83-7096-860-1


Monografia niniejsza skierowana jest do osób, które pracują nad poprawą jakości swojego głosu pod opieką specjalistów. Ma ona służyć przede wszystkim osobom, u których pojawiające się zaburzenia głosu niejako wymogły pracę nad umiejętnym - nieobciążającym ponad miarę narządu głosowego - posługiwaniem się nim, nad dbałością o jego higienę oraz jakość. Jednocześnie książka ta może okazać się przydatna dla wszystkich, którzy niekoniecznie w wyniku problemów dotyczących głosu, ale w związku z własnymi zainteresowaniami pragną pracować nad walorem estetycznym, zwłaszcza jakością swojego głosu, a także poprawnym jego wydobywaniem. W obu przypadkach praca taka musi odbywać się pod okiem specjalistów w dziedzinie emisji i higieny głosu. Przedmiotem publikacji jest zatem głos mówiony, a w tym kontekście przed wszystkim wskazanie najbardziej sprzyjających warunków jego pracy - mowa tu zarówno o warunkach wewnętrznych względem ludzkiego organizmu, jak i wobec niego zewnętrznych. W związku z tak nakreślonym tematem, w pracy pojawiają się także informacje na temat zaburzeń głosu, ale również znajdują się w niej przykłady ćwiczeń, które mają pomóc rozwinąć umiejętności prawidłowego - fizjologicznego posługiwania się głosem bądź wspierać mogą terapię jego zaburzeń.
SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Podstawowe pojęcia - glos mówiony, emisja i higiena głosu
1.1. Głos mówiony
1.1.1. Akt mowy a akt śpiewu
1.1.2. Głos mówiony a głos śpiewany
1.2. Emisja głosu
1.3. Higiena głosu
2. Lingwistyczne podstawy komunikacji
2. l. Funkcje języka
2.2. Warunki zaistnienia aktu komunikacji
2.3. Uniwersalia językowe
2.4. Pojęcie normy oraz błędu językowego
2.4.1. Kryteria językowe w ocenie wypowiedzi
2.4.2. Tendencje rozwojowe współczesnego języka polskiego
2.4.3. Rodzaje błędów językowych
2.5. Język - definicja
2.6. Język mówiony a język pisany
2.7. Rodzaje ustnej odmiany języka
2.8. Style i odmiany języka polskiego
2.9. Rodzaje wymowy w języku ogólnopolskim
2.9.1. Wybrane aspekty starannej i niestarannej wymowy
2.10. Najmniejsze elementy języka: głoska, fonem, litera
2.10.1. Głoska
2.10.2. Fonem
2.10.3. Litera
2.11. Fonetyka i fonologia
2.11.1. System fonetyczny języka polskiego
2.11.2. Klasyfikacje systemu spółgłoskowego
2.11.2.1. Klasyfikacja systemu spółgłoskowego pod względem
dźwięczności
2.11.2.2. Klasyfikacja systemu spółgłoskowego pod względem
stopnia zbliżenia narządów mowy
2.11.2.3. Klasyfikacja systemu spółgłoskowego pod względem
miejsca artykulacji
2.11.2.4. Klasyfikacja systemu spółgłoskowego pod względem
miękkości
2.11.2.5. Klasyfikacja systemu spółgłoskowego pod względem
położenia podniebienia miękkiego
2.11.3. Klasyfikacja systemu samogłoskowego współczesnego
języka polskiego
2.12. Cechy prozodyczne języka polskiego
2.12.1. Akcent
2.12.2. Intonacja
2.12.3. Iloczas
2.12.4. Tempo mowy
2.12.5. Wysokość głosu
2.12.6. Barwa głosu
2.13. Podsumowanie .
3. Anatomia i fizjologia narządu głosu
3.1. Teorie powstawania głosu
3.2. Anatomia narządu krtani
3.2.1. Budowa fałdu głosowego
3.2.2. Fizjologia fałdów głosowych
3.2.3. Przestrzenie rezonacyjne krtani
3.3. Mięśnie narządu krtani
3.4. Unerwienie narządu krtani
3.5. Unaczynienie narządu krtani
3.6. Fizjologia krtani
3.6.1. Powstawanie głosu w obrębie narządu krtani
4. Funkcja układu oddechowego w emisji i higienie głosu
4. l. Górne i dolne drogi oddechowe
4.2. Oddychanie spoczynkowe a oddychanie dynamiczne
4.3. Górne drogi oddechowe - anatomia, fizjologia oraz znaczenie
w emisji głosu
4.3.1. Anatomia i fizjologia jamy nosowej oraz jej znaczenie
w emisji głosu
4.3.2. Anatomia i fizjologia jamy ustnej oraz jej znaczenie w emisji głosu
4.3.2.1. Elementy jamy ustnej -język
4.3.2.2. Elementy jamy ustnej - gardło (nosogardło,
gardło środkowe, gardło dolne)
4.4. Dolne drogi oddechowe - anatomia, fizjologia oraz znaczenie
w emisji głosu
4.4.1. Krtań jako element układu oddechowego
4.4.2. Elementy dolnych dróg oddechowych - tchawica
4.4.3. Elementy dolnych dróg oddechowych - oskrzela
4.4.4. Elementy dolnych dróg oddechowych - płuca
4.5. Klatka piersiowa
4.5.1. Szkielet kostny
4.5.2. Mięśnie klatki piersiowej
4.5.3. Mięśnie warunkujące emisję głosu - przepona
4.6. Mięśnie jamy brzusznej
4.7. Znaczenie mięśni oddechowych w emisji głosu
4.8. Rodzaje oddychania
4.8. l. Rodzaje oddychania w literaturze
4.9. Podparcie oddechowe
5. Przestrzenie rezonacyjne
5.1. Rezonatory górne i dolne
5.2. Jama nosowa jako przestrzeń rezonacyjna
5.3. Funkcja rezonacyjna zatok
5.3.1. Zatoki szczękowe
5.3.2. Zatoki czołowe
5.3.3. Zatoki sitowe
5.3.4. Zatoki klinowe
5.4. Funkcja zatok w emisji głosu
5.5. Jama ustna jako przestrzeń rezonansowa
5.6. Jama gardłowa jako przestrzeń rezonansowa ...
5.7. Przestrzenie rezonansowe - kieszonki krtaniowe
5.8. Rezonatory dolne
5.9. Rezonans głowy oraz rezonans piersiowy
5.10. Rejestry głosowe
5.11. Wysokość dźwięku w emisji głosu
5.12. Natężenie dźwięku w emisji głosu
5.13. Czas trwania dźwięku w emisji głosu
5.14. Barwa głosu
5.15. Rodzaje nastawienia głosowego
6. Systematyka chorób narządu głosu
6. l. Zaburzenia organiczne narządu krtani
6.1.1. Ostre zapalenie krtani
6.1.2. Przewlekłe zapalenie krtani
6.1.3. Dysfonia w przypadku alergii
6.1.4. Dysfonia jako zjawisko towarzyszące w przypadku zaburzeń
organicznych
6.2. Organiczne zaburzenia głosu o charakterze wtórnym
6.2.1. Guzki występujące na fałdach głosowych
6.2.2. Polipy fałdu głosowego
6.2.3. Zmiany krwotoczne na fałdach głosowych
6.2.4. Pozostałe zaburzenia o charakterze wtórnym
6.3. Zaburzenia głosu typu dysplastycznego
6.3. l. Rowek głośni
6.3.2. Asymetrie krtaniowe
6.4. Zaburzenia głosu o charakterze czynnościowym
6.4. l. Dysfonia czynnościowa - zespół Bogart-Bacalla
6.4.2. Dysfonie czynnościowe, jako wynik nieprawidłowych technik
tworzenia głosu
6.4.2. l. Dysfonia czynnościowa o charakterze hipokinetycznym
6.4.2.2. Dysfonia czynnościowa o charakterze hiperkinetycznym
6.4.2.3. Dysfonia dysfunkcjonalna
6.4.3. Dysfonie czynnościowe - podsumowanie
6.5. Afonia
6.5. Zaburzenia głosu jako choroba związana z wykonywanym zawodem
w grupie nauczycieli
7. Psychologiczne aspekty emisji głosu
7.1. Zaburzenia głosu o podłożu psychicznym
7. l. l. Postępowanie terapeutyczne w przypadku afonii histerycznej
7. l .2. Rokowania w przypadku afonii histerycznej
7.2. Symptomy dysfonii o podłożu emocjonalnym oraz ich uwarunkowania
7.3. Studium przypadku - I
7.4. Rodzaj sytuacji komunikacyjnej jako czynnik psychogenny
8. Higiena głosu w pracy nauczyciela
8.1. Praca nauczyciela w kontekście zaburzeń głosu
8.1.1. Organizacja badań
8.1.2. Zaburzenia o charakterze dysfonii w grupie nauczycieli
- omówienie wyników badań
8.1.2.1. Rodzaje dysfonii wyróżnione przez nauczycieli
8. l .2.2. Higiena głosu w grupie nauczycieli
8.1.2.3. Czynniki warunkujące pracę narządu krtani w czasie
wykonywania czynności zawodowych przez nauczycieli
8.2. Studium przypadku - II
8.3. Pozostałe przyczyny dysfonii u nauczycieli
9. Posługiwanie się głosem wśród polityków
9.1. Zainteresowanie emisją, głosu jako element retoryki
9.2. Wybrane aspekty wykonania wypowiedzi oraz prowadzenia głosu
pozwalające kształtować swój wizerunek
10. Ćwiczenia oddechowe w nauce emisji głosu
10.1. Propozycje ćwiczeń rozluźniających
10.2. Ogólne zasady dotyczące prawidłowego oddychania w czasie fonacji
10.3. Ćwiczenia wspomagające naukę oddychania torem dolno-żebrowo-
-przeponowo-brzusznym lub przeponowo-brzusznym
10.3.1. Propozycje ćwiczeń aktywizujących pracę przepony
10.4. Ćwiczenia podstawowe z wykorzystaniem głosek bezdźwięcznych
11. Przykłady ćwiczeń fonacyjnych
11.1. Ćwiczenia aktywizujące i usprawniające artykulatory
11.2. Ćwiczenia przygotowujące fałdy głosowe do prawidłowej fonacji
11.3. Podstawowe ćwiczenia fonacyjne pozwalające osiągnąć właściwe
brzmienie głosu
11.4. Propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem głoski [m] jako ustawiającej
głos w przestrzeniach rezonacyjnych twarzoczaszki
11.5. Propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem pozostałych głosek
ustawiających głos w przestrzeniach rezonansowych twarzoczaszki
11.6. Ćwiczenia fonacji oparte na powtarzaniu zdań
11.7. Ćwiczenia emisji głosu z wykorzystaniem tekstów
12. Warunki higieny głosu na co dzień
Zakończenie
Słowniczek
Spis skrótów
Spis rycin i tabel
Bibliografia
Summary 

Liczba recenzji książki "Higiena i emisja głosu mówionego " w Medicon - księgarnia medyczna, psychologiczna i pedagogiczna: 0

Recenzje Powrót
Powiadom znajomego o tej pozycji:

Kliknij na nazwę działu:
Logopedia
Logopedia
Pedeutologia
Medicon.pl on Facebook

INNE PROPOZYCJE PASUJĄCE DO KSIĄŻKI "HIGIENA I EMISJA GŁOSU MÓWIONEGO "

 
  Głoski szumiące śpiewająco + CD. Piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głosek szumiących.


Cena rynkowa: 19,50zł
Nasza cena: 19,00zł

Nauka poprzez zabawę! Prezentowane w książeczce piosenki i wierszyki służą zarówno utrwalaniu głosek szeregu szumiącego: sz, ż, cz, dż, jak i pełnią również funkcję profilaktyczną, ...
 
  Jak pokonać lub zaakceptować jąkanie się
Antoni Balejko

Cena rynkowa: 40,00zł
Nasza cena: 29,00zł

(...)Jąkanie się jako zajwisko, mimo rozwoju logopedii, pozostaje wciąż mało znane. A to co nie poznane budzi lęk, irytację, smutek, brak wiary w siebie, bezradność. Trafiają się też wypowiedzi, że ...
 
 
  Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci + CD
Urszula Mirecka, Katarzyna Gustaw

Cena rynkowa: 30,00zł
Nasza cena: 28,50zł

Skala dyzartrii to logopedyczna technika diagnostyczna przeznaczona do badania osób w wieku 6–15 lat, u których podejrzewa się lub stwierdza występowanie dyzartrii. Jest ona narzędziem diagnostycznym ...
 
  Język a myślenie. Terapia osób z zaburzeniami mowy
Tomasz Smereka

Cena rynkowa: 36,75zł
Nasza cena: 33,08zł

Terapia osób z zaburzeniami mowy. ...
 
 
  Pomóż dziecku z dysgrafią
Lewinson J.

Cena rynkowa: 29,00zł
Nasza cena: 27,55zł

"Celem powstania tej książki jest przedstawienie społecznych, edukacyjnych i emocjonalnych aspektów dysgrafii, czyli niezdolności do wyraźnego pisania. Specjaliści szacują, że duża grupa uczniów szkół ...
 
  Sudoku logopedyczne do ćwiczenia wymowy głoski R. 84 łamigłówki
Magdalena Hinz

Cena rynkowa: 28,35zł
Nasza cena: 26,93zł

Sudoku to diagram, który należy uzupełnić według pewnych reguł. Aby to zrobić, gracz musi wykazać się przede wszystkim umiejętnością logicznego myślenia, spostrzegawczością oraz cierpliwością.W tej publikacji ...
 
 
  Sprawdź jak mówię - Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi
Elżbieta Stecko

Cena rynkowa: 108,00zł
Nasza cena: 99,00zł

Proponowana karta autorstwa dr Elżbiety Stecko jest wynikiem wieloletniej pracy z dziećmi, począwszy od noworodków po starszy wiek szkolny, o różnym poziomie rozwoju psychoruchowego i ...
 
  Neurologopedyczne studia przypadków Tom I
Elżbieta Stecko

Cena rynkowa: 72,00zł
Nasza cena: 68,00zł

Logopedia jest dziedziną medyczną wciąż w fazie rozwoju. Opracowania Neurologopedyczne studia przypadków Stecko starają się opracować dotychczasowy stan wiedzy. Neurologopedyczne studia przypadków ...
 
 
  Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej
Swietłana Masgutowa,Anna Regner

Cena rynkowa: 60,00zł
Nasza cena: 54,00zł

Podręcznik Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej przedstawia sposoby, w jakie rozwija się mowa dziecka i jak wiąże się to z jego ogólnym rozwojem. Książka Rozwój ...
 
  Zagadki logopedyczne Głoski dźwięczne i bezdźwięczne
Arkadiusz Maćkowiak

Cena rynkowa: 30,45zł
Nasza cena: 28,00zł

Zagadki logopedyczne. Głoski dźwięczne i bezdźwięczne to pozycja przeznaczona przede wszystkim dla logopedów, ale także dla rodziców i nauczycieli przedszkoli. Głównym celem rozwiązywania zagadek jest ...
 
 
  Akademia wzorowej wymowy SZ
Danuta Klimkiewicz

Cena rynkowa: 7,90zł
Nasza cena: 7,90zł

Autorki „Akademii Wzorowej Wymowy”, Danuta Klimkiewicz i Elżbieta Siennicka-Szadkowska, stworzyły ciekawą książeczkę dla dzieci, które mają problemy z wypowiadaniem trudnych głosek. ...
 
  Różnicowanie fonemowe głosek ś s sz
Maria Faściszewska

Cena rynkowa: 30,45zł
Nasza cena: 28,93zł

Pomoc zawiera 9 głównych obrazków symbolizujących głoski [ś], [s], [š]: 3 obrazki sikawki strażackiej, 3 węża, 3 wiatru, z zaznaczoną pozycją tych głosek w wyrazie oraz 136 kolorowych fotografii przedmiotów ...
 
 
  Metody komunikacyjne w nauczaniu języka
Jagoda Cieszyńska, Agata Dębicka

Cena rynkowa: 54,00zł
Nasza cena: 50,00zł

W skład zestawu wchodzą cztery figurki: kobieta, mężczyzna, dziewczynka, chłopiec oraz cztery rzepy. Pomoc logopedyczna "Metody komunikacyjne w nauczaniu języka" przeznaczona jest dla ...
 
  Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera
Marta Korendo

Cena rynkowa: 60,00zł
Nasza cena: 57,00zł

Dr Marta Korendo - filolog polski, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami komunikacji, w tym z zespołem Aspergera, autyzmem, niedosłuchem, dysleksją, z obniżoną sprawnością intelektualną.  Ze ...
 
 
  Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek L, R
Barbara Czarnik

Cena rynkowa: 13,00zł
Nasza cena: 13,00zł

Książka Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków ta powstała z myślą o najmłodszych dzieciach objętych terapią logopedyczną. Ponieważ przedszkolaki nie potrafią jeszcze czytać, ...
 
  Kwestionariusz badania mowy.
Grażyna Billewicz, Brygida Zioło

Cena rynkowa: 29,80zł
Nasza cena: 28,31zł

"Oddajemy w Państwa ręce kwestionariusz do badania mowy, który od sześciu lat jest wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych w naszej poradnii. Nazwy obrazków ...
 
 
  Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy - Wybrane problemy teorii i praktyki
Grażyna Gunia

Cena rynkowa: 34,07zł
Nasza cena: 30,66zł

Książka adresowana jest do osób, które są zainteresowane problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących. Kolejne rozdziały zawierają omówienie elementarnych zagadnień ...
 
  Wiem, jak to powiedzieć. Budowanie wypowiedzi trzyelementowych - Struktura 2A


Cena rynkowa: 44,00zł
Nasza cena: 44,00zł

Program rozwijania umiejętności językowych użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) Struktura 2A zawiera: - 51 kolorowych fotografii - 87 struktur ...
 

PayU - Bezpieczne płatności internetowe
KLIENT 

Jeżeli masz juz konto możesz się zalogować:
Adres e-mail:
Hasło:


Jeżeli zapomniałeś hasła:
  Przypomnij hasło

Jeżeli jesteś naszym nowym Klientem:
  Załóż nowe konto

POLECAMYSZYBKI KONTAKT 

Masz pytania?
Zapytaj naszego konsultanta.

Gadu-Gadu:
4983826

E-mail:
medicon@medicon.pl

Telefon
(058) 346 20 14


BRAKUJĄCA POZYCJA 

Jeżeli nie znalazłeś w naszej ofercie interesującej Cię pozycji prosimy o informacje.
 Autor: 
  
 Tytuł: 
  
 Twój adres e-mail: 
  
   
  


NASZA MISJA 

Misją naszej księgarni jest umożliwienie czytelnikowi dotarcia do bogatej oferty literatury specjalistycznej oraz dokonanie zakupu po atrakcyjnych, obniżonych cenach. Kryteria te spełnia internetowa księgarnia medyczna oraz księgarnia psychologiczna www.medicon.pl. Oszczędzając swój cenny czas, nasz klient może się zapoznać z szeroką ofetą rynku wydawniczego takich dziedzin jak: medycyna tradycyjna, medycyna naturalna, anatomia, dietetyka, farmacja, rehabilitacja, stomatologia, medycyna ratunkowa, psychologia, psychoterapia, uzależnienia, logopedia i wiele innych.
W naszej ofercie znajdują się również książki medyczne i psychologiczne przeznaczone dla pacjenta, poruszające takie zagadnienia jak: diety odchudzające i zdrowotne, ciąża, problemy ze zdrowiem.