• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-hjhj_17037_150x190

10 LAT LECZENIA BIOLOGICZNEGO CHORÓB REUMATYCZNYCH W POLSCE

  • Wydawca: Termedia
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 552
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7988-206-9
 
99,00 zł
79,90 zł 79,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Przedmowa do książki "10 lat leczenia biologicznego chorób reumatycznych w Polsce" pod redakcją Sławomira Jeki:

"Zawarte w publikacji zagadnienia były jednocześnie tematami wykładów kierowanych zarówno do reumatologów, jak i lekarzy rodzinnych, co odzwierciedla założenia i program minionej konferencji.

Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, przeznaczona dla specjalistów z reumatologii, zawiera rozdziały poświęcone m. in. przyszłości leczenia reumatologicznego. Autorzy opisują nowe mechanizmy działania leków stosowanych w spondyloartropatiach, poruszają aspekt tzw. celowanych syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) i ich miejsce w rekomendacjach terapeutycznych. Poruszone są zagadnienia rozszerzonych wskazań do stosowania dotychczasowych leków biologicznych, a także wpływ coraz liczniej reprezentowanych leków biopodobnych na dostępność nowoczesnych terapii. W rozważaniach nie pominięto także roli metotreksatu, w tym jego formy podskórnej, jako niezbędnego elementu leczenia chorób reumatycznych. Ponadto znalazły się tu także rozdziały będace tematami wykładów pierwszego dnia Konferencji...

Część druga książki składa się z rozdziałów napisanych przez reumatologów, którzy współtworzyli sesje przygotowane dla lekarzy rodzinnych. Tematyka tej części publikacji obejmuje podstawy leczenia biologicznego, diagnostykę wczesnego zapalenia stawów i spondyloartropatii zapalnych. Zaprezentowano tu także tak istotne i interdyscyplinarne schorzenia, jak zespół antyfosfolipidowy i twardzina układowa. Nie pominięto wytycznych do stosowania metotreksatu i wskazań do rehabilitacji, a także aktualnych zaleceń w leczeniu bólu w chorobach reumatycznych. Bardzo ciekawy jest rozdział będący kompendium wiedzy na temat aspektów prawnych w praktyce reumatologa i lekarza rodzinnego."

Sławomir Jeka

Tagi: reumatologia książki ,

Spis treści

"10 lat leczenia biologicznego chorób reumatycznych w Polsce" pod redakcją Sławomira Jeki

Przedmowa

Preface 

Program Konferencji „10 lat Leczenia Biologicznego Chorób Reumatycznych w Polsce” 

CZĘŚĆ I – NOWE OBLICZA REUMATOLOGII

Wstęp 

Rozdział 1 Apremilast – pierwszy doustny inhibitor fosfodiesterazy 4. Skuteczność 25 i bezpieczeństwo w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów 

Rozdział 2 Celowana terapia w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (inhibitory JAK)

Rozdział 3 Doświadczenie z lekami bionastępczymi w różnych obszarach terapeutycznych 

Rozdział 4 Zasady leczenia metotreksatem. Czy stosować metotreksat doustnie czy podskórnie? 

Rozdział 5 Osteoporoza – jak ją będziemy leczyć w niedalekiej przyszłości 

Rozdział 6 Przyszłe wyzwania w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów 

Rozdział 7 Oczekiwania w leczeniu biologicznym w łuszczycowym zapaleniu stawów 

Rozdział 8 Od spondyloartropatii zapalnych według ASAS po zesztywniające zapalenie 79 stawów kręgosłupa – wyzwania w leczeniu chorób reumatycznych 

Rozdział 9 Leki biologiczne w leczeniu chorób reumatycznych. Historia odkrycia i wprowadzenia do leczenia na świecie i w Polsce 

Rozdział 10 Czego oczekujemy w leczeniu miopatii zapalnych?

Rozdział 11 Nowe terapie w układowych zapaleniach naczyń 

Rozdział 12 Nowe oblicza chorego w zmieniającej się reumatologii 

Rozdział 13 Socjoekonomia chorób reumatycznych w Polsce 

Rozdział 14 Nakłady finansowe na leczenie biologiczne chorób reumatycznych w ostatnich 

Rozdział 15 Personalizacja w leczeniu chorób reumatycznych 

Rozdział 16 Dziesięć lat leczenia chorób reumatycznych w Polsce – młodzieńcze idiopatyczne 

Rozdział 17 Leczenie biologiczne w Danii (i Norwegii) 

Rozdział 18 Jeśli leczyć się lekami biologicznymi, to tylko w Hiszpanii! 

Rozdział 19 Leczenie biologiczne w Czechach – rejestr ATTRA 

Rozdział 20 Piętnaście lat leczenia biologicznego w Wielkiej Brytanii 

Rozdział 21 Leczenie chorób reumatycznych lekami biologicznymi w ostatnim 225 dziesięcioleciu w Szwecji 

PART I – NEW FACES OF RHEUMATOLOGY

Introduction 

Chapter 1 Apremilast – the first oral inhibitor of phosphodiesterase 4. Efficacy and safety 247 in the treatment of psoriatic arthritis 

Chapter 2 Targeted therapy in the treatment of rheumatoid arthritis (JAK inhibitors) 

Chapter 3 Experience with biosimilars in different therapy areas 

Chapter 4 Rules for methotrexate treatment. Should methotrexate be used orally 265 or subcutaneously? 

Chapter 5 Osteoporosis – how it will be treated in the near future 

Chapter 6 Future challenges in the treatment of rheumatoid arthritis

Chapter 7 Expectations in biologic treatment of psoriatic arthritis 

Chapter 8 From spondyloarthritis as per ASAS criteria to ankylosing spondylitis – challenges 299 in treatment of rheumatic diseases 

Chapter 9 Biologic products in the treatment of rheumatic diseases. The history of discovery 311 and introduction to treatment globally and in Poland 

Chapter 10 What do we expect in the treatment of inflammatory myopathies? 

Chapter 11 Novel therapies of systemic vasculitis  

Chapter 12 New patient profiles in light of developments in rheumatology  

Chapter 13 Socioeconomy of rheumatic diseases in Poland  

Chapter 14 Financial expenditures on biologic treatment of rheumatic diseases in the last 10 years 

Chapter 15 Personalized treatment of rheumatic diseases 

Chapter 16 Ten years of management of rheumatic diseases in Poland. Juvenile idiopathic arthritis 

Chapter 17 Biologic treatment in Denmark (and Norway) 

Chapter 18 Biological therapy? Only in Spain! 

Chapter 19 Biological therapy in the Czech Republic 

Chapter 20 Fifteen years of biological therapies in Great Britain 

Chapter 21 Management of rheumatic diseases with biological therapies over the last 441 decade in Sweden 

CZĘŚĆ II – O WSPÓŁPRACY REUMATOLOGA Z LEKARZEM RODZINNYM

Wstęp 

Rozdział 22 Współpraca lekarza rodzinnego i reumatologa w leczeniu dny moczanowej 

Rozdział 23 ABC leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych 

Rozdział 24 Wczesne reumatoidalne zapalenie stawów – problem interdyscyplinarny 

Rozdział 25 Zespół antyfosfolipidowy – choroba ważna w każdej specjalności 

Rozdział 26 Prawo medyczne w praktyce lekarza reumatologa – aspekty teoretyczne 

Rozdział 27 Współpraca reumatologa i lekarza rodzinnego w rehabilitacji pacjentów z chorobami 

Rozdział 28 Metotreksat – lek stosowany w większości schorzeń reumatycznych 

Rozdział 29 Od podejrzenia do rozpoznania twardziny układowej

Rozdział 30 Leczenie bólu w chorobach reumatycznych

KOMENTARZE DO WYBRANYCH WYKŁADÓW Z KONFERENCJI

Komentarz do rozdziału 2 Celowana terapia w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (inhibitory JAK) prof. Włodzimierza Samborskiego Sławomir Jeka

Komentarz do wykładów sesji pt. „10 lat leczenia biologicznego chorób reumatycznych w Polsce” Agnieszka Kęsiak

Komentarz dotyczący wykładów poświęconych współpracy reumatologa i lekarza rodzinnego Iwona Dankiewicz-Fares

COMMENTS FOR SELECTED LECTURES OF CONFERENCE

Commentary to chapter 2 Targeted therapy of rheumatoid arthritis (JAK inhibitors) by Prof. Włodzimierz Samborski Sławomir Jeka

Commentary to session entitled “10 Years of Biological Treatment  of Rheumatic Diseases in Poland” Agnieszka Kęsiak

Commentary to the session on cooperation between rheumatologists and general practitioners Iwona Dankiewicz-Fares

Fotorelacja z 10-lecia Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej  Sławomir Jeka

Indeks skrótów

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY