• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26094_14260_150x190

ANALIZA I OCENA ZEZNAŃ ŚWIADKÓW

  • Wydawca: GWP
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 264
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7489-624-5
 
49,90 zł
44,10 zł 44,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W niniejszej książce omówiono najważniejsze kierunki współczesnych badań nad oceną wiarygodności zeznań świadków i zaprezentowano syntetyczny opis aktualnego stanu wiedzy. Przedstawione zostało spojrzenie z kilku perspektyw na kluczowe zagadnienia pozostające w związku z odróżnianiem relacji opartych na osobistych obserwacjach od świadomie fałszowanych lub zniekształconych na skutek wpływu czynników podmiotowych lub zewnętrznych. Dokonano opisu nie tylko opracowanych dotychczas metod analizy zeznań, ale również wyników licznych badań przeprowadzonych w celu zweryfikowania ich założeń.
Ze Wstępu

Książka zawiera charakterystykę teoretycznych założeń oraz możliwości praktycznego wykorzystania trzech metod psychologicznej analizy zeznań świadków: Statement Validity Assessment, Reality Monitoring i Multivariable Adults' Statements Assessment Model. Autor wyjaśnia, która z nich pozwala na najbardziej niezawodną diagnozę, a także jaki jest stopień obciążenia błędami wyników analizy przy ich użyciu. Wskazuje też, które kryteria treściowe zaproponowane przez psychologów, prawników i logików mają najwyższą przydatność diagnostyczną. Szczególną uwagę poświęca różnicom między zeznaniami wiarygodnymi i świadomie fałszowanymi oraz między relacjami aktywnych uczestników zdarzenia, biernych obserwatorów i osób zmyślających odpowiedzi.
W książce zaprezentowano innowacyjne, oparte na algorytmach decyzyjnych, podejście do psychologicznej analizy treści zeznań świadków, które pozwala na znaczącą poprawę trafności ocen. Rozważania dotyczące psychologicznych metod analizy i oceny zeznań uzupełnia omówienie prawniczego i lingwistycznego podejścia do tego zagadnienia. Książka jest źródłem cennych, sprawdzonych empirycznie i użytecznych wskazówek – przydatnych zarówno w praktyce prawniczej, jak i psychologicznej.

Bartosz W. Wojciechowski – doktor, prawnik i psycholog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚ. Od 2005 roku pełni funkcję biegłego sądowego psychologa, jest także adwokatem. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce analizy treściowej zeznań świadków i metod przesłuchania.

Spis treści

Rozdział 1
Wprowadzenie
1.1. Rola świadka i znaczenie zeznań
1.2. Psychologia zeznań świadków
1.3. Współczesne kierunki badań nad oceną zeznań
1.4. Psychologiczna analiza treściowa

Rozdział 2
Kategorie zeznań świadków
2.1. Ujęcie prawnicze
2.2. Ujęcie psychologiczne
2.3. Relacje między prawniczymi i psychologicznymi kategoriami zeznań

Rozdział 3
Psychologiczna analiza treści zeznań
3.1. Geneza i rozwój badań nad psychologiczną analizą treściową
3.2. Statement Validity Assessment (SVA) – Ocena Prawdziwości Zeznania
3.2.1. Założenia metody
3.2.2. Przykład analizy zeznania z zastosowaniem SVA
3.3. Reality Monitoring (RM) – Monitorowanie Rzeczywistości
3.3.1. Założenia metody
3.3.2. Przykład analizy zeznania z zastosowaniem RM
3.4. Model Wielozmiennowej Analizy Zeznań Świadków Dorosłych – Multivariable Adults’ Statements Assessment Model (MASAM)
3.4.1. Założenia metody
3.4.2. Przykład analizy zeznania z zastosowaniem MASAM

Rozdział 4
Różnice treściowe między wybranymi kategoriami zeznań
4.1. Przebieg badań własnych
4.1.1. Opis badań
4.1.2. Zeznania składane w postępowaniach karnych
4.1.3. Zeznania aktywnych uczestników, obserwatorów i osób zmyślających
4.1.4. Osoby oceniające
4.1.5. Arkusze do oceny zeznań
4.2. Różnice ilościowe
4.3. Różnice jakościowe
4.3.1. Zeznania wiarygodne i nieszczere
4.3.2. Zeznania aktywnych uczestników, obserwatorów i zmyślone
4.4. Cechy relacji determinujące ocenę a rzeczywiste wskaźniki wartości zeznań
4.4.1. Kryteria treściowe, którymi kierują się osoby oceniające zeznanie
4.4.2. Rzeczywiste różnice treściowe i wskaźniki wiarygodności zeznania

Rozdział 5
Psychologiczna analiza treściowa w praktyce
5.1. Szanse na prawidłową ocenę zeznań bez odwołania się do analizy treściowej
5.2. Zasady doboru psychologicznych metod diagnozy
5.3. Wyniki badań przeprowadzonych w warunkach polskiej praktyki sądowej
5.3.1. Wskaźniki niezawodności wykorzystane w badaniach
5.3.2. Łączne wyniki dla trzech metod analizy treściowej
5.3.3. Samodzielne oceny sędziów kompetentnych
5.3.4. Porównanie wyników dla trzech metod analizy treściowej
5.4. Czynniki wyznaczające poziom trafności oceny zeznania
5.5. Rozwiązanie awangardowe – analiza treści zeznań z wykorzystaniem algorytmów decyzyjnych
5.5.1. Drzewa klasyfikacyjne i decyzyjne
5.5.2. SVA z wykorzystaniem algorytmu decyzyjnego
5.5.3. RM z wykorzystaniem algorytmu decyzyjnego
5.5.4. MASAM z wykorzystaniem algorytmu decyzyjnego
5.5.5. Korzyści z analizy zeznań z zastosowaniem algorytmów decyzyjnych

Rozdział 6
Lingwistyczna i komputerowa analiza zeznań
6.1. Podstawy teoretyczne badań lingwistycznych
6.2. Lingwistyczne wskaźniki prawdziwości wypowiedzi
6.3. Badania nad lingwistycznymi wskaźnikami wiarygodności
6.3.1. Model badań lingwistycznych
6.3.2. Wyniki badań nad lingwistycznymi przejawami kłamstwa

Rozdział 7
Prawnicza analiza i ocena zeznań świadków
7.1. Rola procesowa dowodu z zeznań
7.2. Prawnicze reguły oceny wiarygodności zeznań
7.3. Prawnicza ocena wiarygodności zeznań w praktyce sądowej

Podsumowanie

Aneks
A.1. Arkusz do analizy zeznań z zastosowaniem Statement Validity Assessment (SVA)
A.2. Arkusz do analizy zeznań z zastosowaniem Reality Monitoring (RM)
A.3. Arkusz do analizy zeznań z zastosowaniem Modelu Wielozmiennowej Analizy Zeznań Świadków Dorosłych – Multivariable Adults’ Statements Assessment Model (MASAM)

Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY