• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
Asertywność nauczycieli Badania empiryczne

ASERTYWNOŚĆ NAUCZYCIELI BADANIA EMPIRYCZNE

 • Wydawca: UMCS
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 286
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-7784-742-8
 
37,80 zł
33,30 zł 33,30 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Autorzy podjęli ważny problem, który stosunkowo rzadko jest przedmiotem szerzej zakrojonych badań. (…) Przyjęcie postawy asertywnej pozwala jednostce na bycie sobą, akceptowanie siebie, swobodne wyrażanie opinii i emocji, a także na okazywanie sobie szacunku, z jednoczesnym poszanowaniem praw innych ludzi. Są to umiejętności niezbędne współczesnemu człowiekowi dla satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie. (…) Należy podkreślić dużą wartość poznawczą pracy, która wynika z faktu, iż dostarcza wielu cennych informacji zweryfikowanych empirycznie w badaniach przeprowadzonych w grupie nauczycieli reprezentujących różne szczeble edukacji. (…) Porządkuje wiedzę dotyczącą problematyki asertywności, rozproszoną na co dzień w licznych opracowaniach naukowych, i przedstawia ją w formie przystępnej dla potencjalnego czytelnika. (…) Uważna lektura pozwala także znaleźć wiele odniesień do praktyki edukacyjnej, które mogą mieć zastosowanie w pracy wychowawczej nauczycieli. Wykorzystanie przez nich odpowiednich wniosków i propozycji rozwiązań zawartych w pracy oraz włączenie ich do określonych strategii edukacyjnych mogłoby ułatwić rozwój postawy asertywnej u wszystkich partnerów interakcji zachodzących w szkole (…).
Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Mieczysława Radochońskiego

Spis treści

Wstęp      
                   
I. Wprowadzenie w problematykę asertywności            
1. Pojęcie asertywności 
2. Rodzaje zachowań asertywnych 
3. Uwarunkowania asertywności 
4. Znaczenie asertywności w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka   
5. Znaczenie asertywności w pracy nauczyciela  
          
II. Założenia badawcze                   
1. Przedmiot, problematyka badawcza i cel badań          
2. Metoda badań                    
2.1. Kwestionariusz Asertywności Nauczyciela/Wychowawczy
(KAN/W – T. Zubrzycka-Maciąg, J. Kirenko)           
2.2. Inwentarz Osobowości NEO-FFI (P. T. Costa, R. R. McCrae)       
2.3. Skala Samooceny (SES – M. Rosenberg) 
2.4. Kwestionariusz COPE (COPE – C. S. Carver, M. S. Scheier, J. K. Weintraub)  
2.5. Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29 – A. Antonovsky) 
2.6. Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE – N. S. Schutte, J. M. Malauff, L. E. Hall, D. J. Haggerty, J. T. Cooper, C. J. Golden, I. Dornheim)      
3. Demograficzno-społeczna charakterystyka badanych nauczycieli 

III. Poziom asertywności badanych nauczycieli 
1. Statystyki opisowe asertywności badanych nauczycieli 
2. Zróżnicowanie poziomów asertywności w obrębie zmiennych socjodemograficznych badanych nauczycieli
3. Typy asertywności badanych nauczycieli 
4. Typy asertywności a struktura socjodemograficzna badanych nauczycieli 
5. Komponenty asertywności a ich obszary zawodowych oddziaływań 
Podsumowanie   

IV. Psychospołeczne uwarunkowania asertywności badanych nauczycieli 
1. Cechy osobowości                   
1.1. Wprowadzenie w problematykę osobowości          
1.2. Związki pomiędzy cechami osobowości a asertywnością badanych nauczycieli 
2. Samoocena 165
2.1. Wprowadzenie w problematykę samooceny           
2.2. Związki pomiędzy samooceną a asertywnością badanych nauczycieli   
3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych             
3.1. Wprowadzenie w problematykę radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
3.2. Związki pomiędzy radzeniem sobie w sytuacjach trudnych a asertywnością badanych nauczycieli 
4. Poczucie koherencji                  
4.1. Wprowadzenie w problematykę poczucia koherencji        
4.2. Związki pomiędzy poczuciem koherencji a asertywnością badanych nauczycieli 
5. Inteligencja emocjonalna 
5.1. Wprowadzenie w problematykę inteligencji emocjonalnej 
5.2. Związki pomiędzy inteligencją emocjonalną a asertywnością badanych nauczycieli 
Podsumowanie 

V. Czynniki psychospołeczne związane z asertywnością badanych nauczycieli 
1. Obrona swoich praw 
2. Przyjmowanie ocen pozytywnych i negatywnych
3. Wyrażanie ocen pozytywnych i negatywnych 
4. Wyrażanie próśb 
5. Wyrażanie uczuć 
6. Wyrażanie opinii
7. Szanowanie cudzych granic 
8. Wynik globalny        
         
Podsumowanie
Zakończenie                  
Bibliografia
Spis tabel i wykresów 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY