• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26293_14469_150x190

ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU KULTUROWO ZRÓŻNICOWANYM

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 252
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-418-4
 
50,00 zł
45,00 zł 45,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 260zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Rozprawa Autorki różni się wyraźnie od spotykanych publikacji dlatego, że: po pierwsze, przynosi materiał badawczy z terenu badań zróżnicowanego pod względem kulturowym i społeczno-gospodarczym (aspiracje życiowe uczniów z obszaru województwa śląskiego analizowane są z uwzględnieniem podregionów), a po drugie, podejmuje zasadniczo nowe ujęcie problematyki.

Takim problemem godnym szczególnej uwagi jest analiza różnych rodzajów aspiracji życiowych ze względu na ich treść (edukacyjne, zawodowe, w zakresie aktywności w sferze publicznej, wolnoczasowe, dotyczące środowiska zamieszkania, rodzinne).

W zakresie szczegółowej problematyki Autorka sięga również w ten obszar refleksji pedagogicznej i socjologicznej, który dotyczy hierarchii pożądanych wartości, dążeń życiowych, jak również dróg ich kształtowania rozważanych na tle zmiany społecznej. Zatem Autorka próbowała także uchwycić i zbadać zagrożenia stojące na drodze realizacji aspiracji życiowych młodzieży.

Za niewątpliwy i nowatorski walor pracy należy uznać włączenie do problematyki aspiracji życiowych młodzieży kwestii dotyczącej uznawanych przez młodzież autorytetów. Odwoływanie się do autorytetów, to jeden z niezbędnych elementów procesu nowoczesnej edukacji. […]

Publikacja jest oryginalna i twórcza. Stanowi istotny wkład w wybraną problematykę badań. Dzięki takim opracowaniom możliwa jest nie tylko korekta istniejącego stanu, ale również sporządzenie diagnozy dającej wiedzę, jakie wartości będą istotne dla młodzieży w najbliższej przyszłości.

dr hab. Renata Stojecka-Zuber

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Młodzież współczesna a przemiany kulturowe. 
Dylematy pojęciowe
1.1. Młodzież w zmieniających się warunkach kulturowych
1.2. „Pokolenie” jako kategoria socjologiczna

Rozdział 2
PROBLEMATYKA ASPIRACJI I WARTOŚCI
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Teoretyczne ujęcie aspiracji w literaturze pedagogicznej, 
psychologicznej i socjologicznej
2.3. Rodzaje aspiracji i poziom aspiracji
2.4. Uwarunkowania aspiracji
2.5. Definicje wartości i hierarchii wartości. Typologie wartości
2.6. Przegląd wybranych badań z zakresu aspiracji

Rozdział 3
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Aspiracje życiowe młodzieży jako przedmiot badań. 
Uzasadnienie potrzeby badań
3.2. Podejście metodologiczne
3.3. Cele i problematyka badawcza. Identyfikacja zmiennych
3.4. Metody, techniki oraz narzędzia badań własnych
3.5. Dobór próby badawczej i organizacja badań

Rozdział 4
STRUKTURA DEMOGRAFICZNA, SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 
I TERYTORIALNA BADANEJ MŁODZIEŻY. OKREŚLENIE 
I CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Struktura demograficzna badanej młodzieży
4.3. Struktura oraz status społeczny rodziny pochodzenia
4.4. Sytuacja ekonomiczna rodziny pochodzenia  i jej ocena przez badanych uczniów
4.5. Pochodzenie terytorialne badanej młodzieży
4.6. Charakterystyka terenu badań

Rozdział 5
ŚRODOWISKOWE I DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA 
ASPIRACJI EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Pochodzenie społeczno-terytorialne i struktura demograficzna  młodzieży a jej plany edukacyjne i motywy dalszego kształcenia
5.3. Poziom aspiracji szkolnych i edukacyjnych w kontekście wybranych uwarunkowań socjologicznych i pedagogicznych
5.4. Aspiracje zawodowe a rodzina pochodzenia. Kryteria wyboru  przyszłego zawodu – różnice środowiskowe, demograficzne  i między typami szkół
5.5. Aspiracje w zakresie mobilności społecznej i przestrzennej
5.6. Podsumowanie

Rozdział 6
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ASPIRACJE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
OBYWATELSKIEJ I POLITYCZNEJ
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Zaangażowanie społeczne badanej młodzieży jako przejaw aspiracji
6.3. Zainteresowanie polityką i aspiracje w zakresie uczestnictwa w życiu publicznym
6.4. Opinie i oceny badanej młodzieży o aktualnych sprawach 
środowiska lokalnego oraz kraju
6.5. Podsumowanie

Rozdział 
ASPIRACJE I PRAKTYKI MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KULTURY 
CZASU WOLNEGO
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Rodzina pochodzenia a realizacja czasu wolnego
7.3. Aktualny sposób spędzania czasu wolnego oraz aspiracje w zakresie jego realizacji
7.4. Wybrane uwarunkowania socjologiczne i pedagogiczne a aspiracje w zakresie uczestnictwa w trzecim i drugim układzie kultury
7.5. Podsumowanie

Rozdział 8
ASPIRACJE RODZINNE. WARTOŚCI ŻYCIOWE BADANEJ MŁODZIEŻY
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Aspiracje dotyczące przyszłej rodziny
8.3. Aspiracje dotyczące cenionych wartości
8.4. Funkcjonowanie autorytetów w życiu śląskiej młodzieży
8.5. Podsumowanie

Rozdział 9
NADZIEJE I OBAWY MŁODZIEŻY DOTYCZĄCE REALIZACJI 
ASPIRACJI ŻYCIOWYCH
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Ocena szans urzeczywistnienia aspiracji życiowych
9.3. Obawy dotyczące najbliższej przyszłości – zagrożenia na drodze realizacji aspiracji życiowych
9.4. Poczucie zadowolenia z dotychczasowego życia 
oraz poczucie szczęścia
9.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Wykaz rysunków, tabel i wykresów
Abstract

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY