• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-badania-jakosciowe-w-pedagogice-wywiad-narracyjny-i-obiektywna-hermeneutyka_11036_150x190

BADANIA JAKOŚCIOWE W PEDAGOGICE. WYWIAD NARRACYJNY I OBIEKTYWNA HERMENEUTYKA.

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2013
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 304
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-01-17238-1
 
64,00 zł
57,60 zł 57,60 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Książka Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka należy do serii: WYKŁADY Z PEDAGOGIKI. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to publikacja polskich autorek.

Książka Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka poświęcona jest badaniom jakościowym w pedagogice, przedstawia ich miejsce w tradycyjnym modelu empirycznych badań pedagogicznych. Szczegółowo opisuje dwie metody: wywiad narracyjny i obiektywną hermeneutykę, prezentuje ich założenia, zasady interpretacji materiału empirycznego, na przykładach wyjaśnia ich praktyczne zastosowanie. Intencją autorek jest nie tylko przedstawienie wymienionych metod badawczych, ale także zwrócenie uwagi na organizację procesu badawczego i interpretacji zgromadzonych danych, teoretyczne uwarunkowania i konsekwencje decyzji badacza co do wyboru paradygmatów badawczych.

Praca jest oryginalnym polskim opracowaniem problematyki empirycznych badań jakościowych w pedagogice. Większość książek na ten temat, które pojawiły się na polskim rynku w ostatnich latach, to tłumaczenia. Książka autorstwa polskich badaczek może wypełnić pewną lukę w metodologii nauk społecznych i humanistycznych w Polsce.

Danuta Urbaniak-Zając, dr hab., dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Metod Badań Jakościowych. Inicjator licznych projektów badawczych i edukacyjnych.

Ewa Kos, asystent kierownika projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych” realizowanego przy Katedrze Badań Edukacyjnych. 

Spis treści

Rozdział 1. Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych
(Danuta Urbaniak-Zając)
1.1. Pozycja badań jakościowych w tradycyjnym modelu empirycznych badań pedagogicznych
1.2. Konsekwencje podporządkowania się nauk społecznych pozytywistycznemu modelowi nauki
1.3. Nieautonomiczność metody badawczej
1.4. W labiryncie badań jakościowych
1.4.1. Między naturalizmem a konstruktywizmem (konstrukcjonizmem)
1.4.2. Między opisem a uczestnictwem
1.4.3. Zakończenie

Rozdział 2. Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych
(Ewa Kos)
2.1. Teoretyczne założenia metody
2.1.1. Status narracji autobiograficznej
2.2. Sposób pozyskiwania materiału badawczego i metodyka interpretacji
2.2.1. Przebieg wywiadu narracyjnego - gromadzenie materiału empirycznego
2.2.2. Proces interpretacji danych narracyjnych w koncepcji
F. Schiitzego

Rozdział 3. Przykład interpretacji narracji z wykorzystaniem metody F. Schiitzego ("...ja nie bałam się robić w życiu tego, czego chcę, i nie bałam się chcieć...") (Ewa Kos)
3.1. Nawiązanie kontaktu z narratorką i przebieg wywiadu
3.1.1. "Zachęta" do opowiadania i jej ratyfikacja przez narratorkę
3.2. Charakterystyka etapów interpretacji narracji

Rozdział 4. Obiektywna hermeneutyka jako metodologia i metoda
badań empirycznych (Danuta Urbaniak-Zając)
4.1. Geneza metody
4.2. Przedmiot zainteresowania obiektywnej hermeneutyki
4.2.1. Obiektywne struktury znaczenia i latentne struktury sensu
4.2.2. Tekst i protokół
4.3. Poznawczy status reguł generujących działania oraz struktur
sensu i znaczenia
4.4. Autonomia życiowej praxis i struktura przypadku
4.5. Zasada uogólniania wyników badań - struktura przypadku
jako dialektyka ogólności i szczególności
4.6. Metodyka interpretacji
4.6.1. Zasady obiektywno-hermeneutycznej interpretacji
4.6.2. Technika interpretacji - od opowiadanych historii do
struktury przypadku
4.7. Krytyczne podsumowanie metodologii i metodyki obiektywnej
hermeneutyki

Rozdział 5. Obraz zawodu pedagoga kształtujący się u studentów
kierunku pedagogika - przykład zastosowania obiektywnej hermeneutyki
(Danuta Urbaniak-Zając)
5.1. Sformułowanie problemu badawczego (określenie przypadku)
5.2. Ocena protokołu (umiejscowienie interakcji)
5.3. Budowanie historii i porządkowanie wariantów znaczeń (Lesarten)
5.4. Elementy (hipotezy) struktury przypadku

Uwagi końcowe

Załącznik. Transkrypcja prezentowanej narracji
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY