• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-21910_22935_150x190

BIOLOGIA MOLEKULARNA NOWOTWORÓW W PRAKTYCE KLINICZNEJ WYD 5

 • Wydawca: Edra Urban & Partner
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: V
 • Ilość stron: 460
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 9788367447362
149,00 zł
129,90 zł 149 129.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 149,00 zł

Opis

Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej wyd 5

Lauren Pecorino

red. wyd. pol. Piotr Dzięgiel, Andrzej Marszałek

"BIOLOGIA MOLEKULARNA NOWOTWORÓW W PRAKTYCE KLINICZNEJ, WYD.5" to kluczowe wydanie dla każdego profesjonalisty zajmującego się onkologią oraz studentów medycyny, biologii, biotechnologii i kierunków pokrewnych. Autor, L. Pecorino, wraz z redaktorami naukowymi P. Dzięgiel i A. Marszałek, oferują wnikliwe spojrzenie na proces transformacji komórki prawidłowej w nowotworową, prezentując najnowsze teorie i aktualizacje w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów.

Podręcznik "Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej wyd 5", wydany przez Edra Urban & Partner w 2023 roku, zawiera 460 stron zilustrowanych w formacie 19.0x24.5cm. Książka jest dostępna w miękkiej oprawie i waży około 1.07kg, co czyni ją zarówno przystępną, jak i praktyczną dla czytelników. Numer ISBN to 9788367447362​​.

Nowe wydanie wyróżnia się aktualizacjami, takimi jak wykorzystanie błędów w transkrypcji i alternatywnym składaniu (splicingu) RNA jako nowego źródła neoantygenów do szczepionek, zastosowanie sztucznej inteligencji oraz pozachromosomowe koliste DNA, stanowiące główne źródło ekspresji onkogenów i heterogenności nowotworu​​​​​​.

Spis treści książki Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej wyd 5 obejmuje szeroki zakres tematów, od wprowadzenia do nowotworu, przez genomy nowotworowe, mutacje, naprawę DNA, aż po regulację ekspresji genów. Szczegółowo omawia aspekty takie jak czynniki sprzyjające kancerogenezie, zasady terapii przeciwnowotworowych, badania kliniczne, a także strategie ukierunkowane na szlaki naprawy DNA​​.

To wydanie "Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej" jest nieocenionym źródłem wiedzy dla każdego, kto szuka głębszego zrozumienia mechanizmów molekularnych nowotworów i ich zastosowania w praktyce klinicznej, a także dla tych, którzy pragną być na bieżąco z najnowszymi postępami w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Podręcznik adresowany jest głównie do lekarzy, studentów medycyny, biologii, biotechnologii oraz pracowników przemysłu farmaceutycznego, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat mechanizmów molekularnych stojących za rozwojem nowotworów. W najnowszym wydaniu szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu błędów w transkrypcji i alternatywnym składaniu RNA, zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce i terapii oraz roli pozachromosomowego kolistego DNA w ekspresji onkogenów i heterogenności nowotworu.

W NOWYM WYDANIU:

 • Wykorzystanie błędów w transkrypcji i alternatywnym składaniu RNA jako nowego źródła neoantygenów do szczepionek oznacza, że naukowcy badają sposoby wykorzystania nieprawidłowości w procesie tworzenia RNA oraz alternatywnych metod jego składania do opracowania nowych składników szczepionek, które mogą być wykorzystane do stymulowania układu odpornościowego w celu zwalczania nowotworów.
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji oznacza wykorzystanie zaawansowanych algorytmów komputerowych, które mogą analizować duże ilości danych biologicznych w celu identyfikacji wzorców, prognozowania wyników leczenia oraz opracowania bardziej skutecznych terapii dla pacjentów z nowotworami.
 • Pozachromosomowe koliste DNA stanowią główne źródło ekspresji onkogenów i heterogenności nowotworu, co oznacza, że fragmenty DNA znajdujące się poza chromosomami, które przyjmują formę kolistej struktury, mogą być głównymi obszarami aktywności genów odpowiedzialnych za rozwój nowotworów oraz za zróżnicowanie komórek nowotworowych.

Spis treści

1     Wprowadzenie                                                                                                           
1.1    Czym jest nowotwór?                                                                                             
1.2    Nowotwór zaczyna się jako choroba genomu na poziomie komórkowym      
1.3    Czynniki sprzyjające kancerogenezie u ludzi                                                      
1.4    Czynniki wpływające na kancerogenezę                                                             
1.5    Zasady konwencjonalnych terapii przeciwnowotworowych                           
1.6    Badania kliniczne                                                                                                    
1.7    Znaczenie celów molekularnych w terapiach przeciwnowotworowych        
 

2      Genom nowotworu: mutacje a naprawa                                                            
2.1    Dwie części struktury genu: region regulatorowy i region kodujący              
2.2    Mutacje                                                                                                                    
2.3    Środki kancerogenne                                                                                             
2.4    Naprawa DNA i predyspozycje do powstawania nowotworów                      
2.5    Terapie konwencjonalne: chemioterapia i radioterapia                                 
2.6    Leki ukierunkowane na estrogen                                                              
2.7    Lekooporność i heterogeniczna wrażliwość komórek                              
2.8    Strategie ukierunkowane na szlaki naprawy DNA                                   

3      Regulacja ekspresji genów                                                                                      
3.1    Czynniki transkrypcyjne w regulacji transkrypcji                                             
3.2    Struktura chromatyny                                                                                          
3.3    Epigenetyczna regulacja transkrypcji                                                                
3.4    Dowód na rolę epigenetyki w kancerogenezie                                                 
3.5    Długie, niekodujące RNA                                                                                       
3.6    MikroRNA (miRNA) i regulacja ekspresji mRNA                                                
3.7    Telomery i telomerazy                                                                                         
3.8    Leki epigenomowe i histonomowe                                                                     
3.9    Zastosowanie niekodujących RNA w diagnostyce                                         
3.10  Markery metylacji DNA w badaniu przesiewowym  pod kątem raka jelita grubego                                                                             

3.11  Inhibitory telomerazy                                                                                            

 

4      Onkogeny i przekazywanie sygnałów czynników wzrostu                           
4.1    Ważny paradygmat: przekazywanie sygnałów czynników wzrostu          
4.2    Onkogeny                                                                                                          
4.3    Kinazy jako cele terapeutyczne                                                                     
 

5      Cykl komórkowy                                                                                                     
5.1    Przegląd cyklu komórkowego                                                                           
5.2    Koncepcje cyklu komórkowego                                                                     
5.3    Mechanizmy regulacji kinaz zależnych od cyklin                                             
5.4    Regulacja wejścia w cykl komórkowy                                                               
5.5    Punkt kontrolny G2                                                                                                                              
5.6    Punkt kontrolny mitozy (M)                                                                              
5.7    Cykl komórkowy a nowotwór                                                                           
5.8    Drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz zależnych od cyklin                            
5.9    Inne kinazy cyklu komórkowego stanowiące cel strategii przeciwnowotworowych        
5.10  Inhibitory wrzeciona mitotycznego                                                                   
 

6      Geny supresorowe nowotworów                                                                      
6.1    Definicje genów supresorowych nowotworów                                               
6.2    Gen siatkówczaka zarodkowego                                                                        
6.3    Mutacje w szlaku RB a nowotwory złośliwe                                                   
6.4    Szlak p53                                                                                                             
6.5    Mutacje w szlaku p53 a nowotwory złośliwe                                                
6.6    Oddziaływanie produktów białkowych wirusów DNA z RB i p53                 
6.7    Strategie ukierunkowane na szlak p53                                                             
 

7      Apoptoza                                                                                                                     
7.1    Mechanizmy molekularne apoptozy                                                                 
7.2    Apoptoza a nowotwór                                                                                         
7.3    Apoptoza i chemioterapia                                                                                  
7.4    Leki proapoptotyczne                                                                                          

8      Nowotworowe komórki macierzyste oraz regulacja szlaków samoodnowy i różnicowania komórek (ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego i białaczek)                                 
8.1    Nowotworowe komórki macierzyste                                                                
8.2    Regulacja różnicowania przez ekspresję genów                                              
8.3    Inhibitory szlaku WNT                                                                                         
8.4    Inhibitory szlaku HH                                                                                            
8.5    Inhibitory białek PcG                                                                                           
8.6    Białaczka i terapie polegające na różnicowaniu komórek                             
 

9      Przerzuty nowotworowe                                                                                       
9.1    Jak rozprzestrzeniają się nowotwory?                                                              
9.2    Proces tworzenia przerzutów nowotworowych                                              
9.3    Inwazja i przejście nabłonkowo-mezenchymalne                                           
9.4      Inwazja naczyń                                                                                                   
9.5      Transport                                                                                                             
9.6      Wynaczynienie                                                                                                   
9.7      Tworzenie ogniska przerzutu (kolonizacja przerzutu)                                  
9.8      Inhibitory metaloproteinaz (MPI)                                                                    
9.9      Strategie mające na celu przywracanie supresorów przerzutowania        
9.10   Terapie zapobiegające tworzeniu przerzutów nowotworowych                
 

10      Angiogeneza                                                                                                               
10.1   Przełącznik angiogenny                                                                                     
10.2   Zachowanie komórek podczas procesu „kiełkowania” angiogennego      
10.3   Inne sposoby neowaskularyzacji nowotworowej                                         
10.4   Terapia antyangiogenna                                                                                   
10.5   Destrukcja sieci naczyniowych z wykorzystaniem czynników uszkadzających naczynia                                                              
 

11      Przeprogramowany metabolizm i dieta                                                           
11.1    Przeprogramowanie metabolizmu energetycznego w komórkach nowotworowych                                                                                               
11.2    Metabolity pośredniczą w epigenetyce                                                         
11.3    Wprowadzenie do diety                                                                                   
11.4    Czynniki przyczynowe                                                                                       
11.5    Czynniki prewencyjne diety                                                                             
11.6    Polimorfizm genetyczny a dieta                                                                      
11.7    Witamina D: łącznik między składnikami odżywczymi, nowotworem a działaniem hormonów                                                                       
11.8    Strategie lekowe ukierunkowane na szlaki metaboliczne                           
11.9    Żywność ulepszona i suplementy diety dla chemoprewencji                     
11.10  NRF2: cel zarówno dla profilaktyki, jak i leczenia                                         

12      Immunologia i immunoterapia nowotworów                                                
12.1    Limfocyty: komórki B i T                                                                                   
12.2    Rola układu immunologicznego w supresji nowotworów                           
12.3    Immunologiczne punkty kontrolne                                                                 
12.4    Immunoedycja i promocja nowotworów                                                       
12.5    Mechanizmy unikania zniszczenia przez układ immunologiczny               
12.6    Przeciwciała terapeutyczne                                                                             
12.7    Szczepionki przeciwnowotworowe                                                                
12.8    Inhibitory punktów kontrolnych odporności                                                
12.9    Adoptywny transfer limfocytów T, zmodyfikowane receptory limfocytów T i chimeryczne receptory antygenowe                                    
12.10  Wirusy onkolityczne i wirusoterapia                                                              
12.11  Strategie wykorzystujące immunologiczną odpowiedź wrodzoną            
 

13      Stan zapalny, infekcja i mikrobiom                                                                    
13.1    Stan zapalny i nowotwór                                                                                  
13.2    Czynniki zakaźne jako czynniki rakotwórcze                                                 
13.3    Hamowanie stanu zapalnego                                                                          
13.4    Szczepienia w zapobieganiu nowotworom                                                   
13.5    Eliminacja H. pylori i jej wpływ na zapobieganie rakowi żołądka              
  

14      Strategie i narzędzia badań i rozwoju klinicznego                                        
14.1    Wykorzystanie metody naukowej w drodze do zrozumienia pozachromosomalnego DNA                                                                           
14.2    Mikromacierze i profilowanie ekspresji genów                                            
14.3    Analiza biomarkerów w celach diagnostycznych i prognostycznych         
14.4    Badanie funkcji genów za pomocą CRISPR-Cas9                                           
14.5    Nanotechnologia nowotworowa                                                                    
14.6    Obrazowanie                                                                                                      
14.7    Strategie opracowywania nowych leków                                                      
14.8    Poprawa projektowania badań klinicznych                                                   
14.9    Precyzyjna i spersonalizowana medycyna                                                     
14.10  Czy dokonujemy postępu?         

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

52,90 zł
44,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 46,50 zł
74,00 zł
65,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 65,20 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
103,30 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 83,90 zł
54,30 zł
479,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 50,00 zł
119,00 zł
113,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,00 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

79,00 zł
63,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
179,00 zł
155,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 199,00 zł
170,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł

POLECAMY

139,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,00 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,00 zł
139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,00 zł
39,99 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,99 zł
49,99 zł
42,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,99 zł
42,90 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 42,90 zł
44,99 zł
38,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,90 zł
92,00 zł
80,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 80,90 zł
54,99 zł
48,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 48,90 zł
22,00 zł
19,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,90 zł
33,00 zł
29,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,90 zł
39,90 zł
33,91 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
49,99 zł
42,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 42,90 zł
49,90 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
49,90 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
44,90 zł
38,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,90 zł

PORADNIKI O ZDROWIU

Badania laboratoryjne - co to jest, rodzaje

Badania laboratoryjne stanowią fundament nowoczesnej diagnostyki medycznej i naukowej,...

czytaj więcej