• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-30116_18905_150x190

BUDDYZM DLA BYSTRZAKÓW

 • Wydawca: Helion
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: II
 • Ilość stron: 372
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-283-5229-2
 
39,90 zł
35,10 zł 35,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Buddyzm dla bystrzaków

Autor: Jonathan Landaw

Fundamentalne założenia buddyzmu i jego historia

Niezmienne znaczenie Dalajlamy

Przewodnik po bogatej historii buddyzmu i jego współczesnej praktyce

Co to znaczy być buddystą? Jakie są fundamentalne założenia tej religii? Jaka jest jej historia? Czy poszukujesz prawdy, czy zgłębiasz wiedzę o religiach, czy po prostu jesteś ciekaw, dlaczego buddyzm jest tak często praktykowany - dzięki temu przyjaznemu podręcznikowi poznasz ważne terminy, koncepcje i przyjrzysz się pochodzeniu tej fascynującej starożytnej praktyki. Przy okazji dowiesz się sporo o codziennych rytuałach, świętach, medytacji i wielu innych zagadnieniach.

W książce:

 • Filozofia buddyzmu i jego źródła
 • Praktyka mądrości i współczucia
 • Życie i nauki historycznego Buddy
 • Techniki medytacji
 • Buddyjska postawa wobec życia i śmierci
 • Czterech mistrzów buddyjskich
 • Wykorzystanie teorii buddyjskich w rozwiązywaniu codziennych problemów

Spis treści

Buddyzm dla bystrzaków

Autor: Jonathan Landaw

O autorach
Podziękowania od autorów
Wprowadzenie

O książce
Konwencje zastosowane w książce
Jak podzielona jest książka

Część I. Wyruszamy w podróż: podstawy buddyzmu
Część II. Krótka historia buddyzmu
Część III. Postępowanie buddysty
Część IV. Poznawanie buddyjskiej ścieżki
Część V. Dekalogi
Część VI. Dodatki

Ikony wykorzystane w książce
Co dalej

Zespół wydania oryginalnego

Część I Wyruszamy w podróż: podstawy buddyzmu

W tej części

Rozdział 1 Wejście w świat buddyzmu: podstawy

W tym rozdziale:
Czy buddyzm jest religią?
Rola Buddy
Funkcja filozofii w buddyzmie
Docenianie buddyjskich praktyk

Etyczne życie
Poznawanie własnego życia poprzez medytację
Praktykowanie oddania

Poświęcenie własnego życia dla dobra wszystkich istot

Rozdział 2 Zrozumienie własnego umysłu twórcy wszelkich doświadczeń

W tym rozdziale:
Jak umysł kształtuje doświadczenia
Kontrast między ciałem a umysłem
Umysł w ujęciu trzech nurtów buddyzmu

Sześć głównych typów świadomości
Wpływ różnych czynników na świadomość umysłową
W poszukiwaniu własnych emocji

Dostrzeganie fundamentalnej czystości własnego umysłu

Możliwości rozpraszania złudzeń
Dostrzeganie słońca za chmurami

Podążanie ścieżką mądrości i miłującego współczucia

Mądrość: zrywanie zasłony błędnych wyobrażeń
Miłujące współczucie: otwieranie serca na innych

Dostrzeganie przykładów oświeconego współczucia
Pokonywanie samolubstwa i przekształcenie swojego umysłu

Część II Krótka historia buddyzmu

W tej części

Rozdział 3 Życie i nauczanie historycznego Buddy

W tym rozdziale:
Wczesny okres życia Buddy

Cudowne narodziny
Nadopiekuńczy ojciec
Ożenek księcia i uwięzienie w pałacu rozkoszy
Odkrycie wiedzy zakazanej: cztery sceny

Początek poszukiwań

Porzucenie arystokratycznego życia
Popadnięcie w skrajność i odkrycie drogi środka

W cieniu drzewa bodhi: walka z Marą
Działanie dla dobra innych: Budda nauczycielem

Przewodnictwo duchowe: wprawienie w ruch koła dharmy
Powstanie wspólnoty
Ostatnie przesłanie Buddy: wszystko przemija

Cztery szlachetne prawdy

Prawda o cierpieniu
Prawda o przyczynie cierpienia
Prawda o ustaniu cierpienia
Prawda drogi

Wizja przyszłości

Nadejście Maitrei
Degeneracja i nadzieja

Rozdział 4 Rozwój buddyzmu na subkontynencie indyjskim

W tym rozdziale:
Pierwszy sobór buddyjski

Zwołanie soboru
Kategoryzacja nauczania: trzy kosze

Pokojowe rozpowszechnianie nauczania buddyjskiego
Na rozstaju dróg: rozłam w społeczności buddyjskiej

Drugi sobór
Różne drogi rozwoju nauczania

Buddyzm religią ludu: wpływ cesarza Asioki

Zmiana podejścia
Promowanie buddyzmu poza granicami Indii

Dwa poziomy praktyki we wczesnym buddyzmie
Zmienne sympatie, nowe ideały

Wznoszenie stup
Przejażdżka wielkim wozem: mahajana

Motywy przewodnie mahajany
Kronika rozwoju nauk mahajany

Sutra lotosu prawdziwej dharmy
Sutra Vimalakirtiego
Sutry doskonałości mądrości
Sutra o nawiedzeniu Lanki
Sutra o urodzie świata
Sutry czystej krainy

Upadek i odrodzenie buddyzmu w Indiach

Zanikanie
Odrodzenie w Indiach

Przenoszenie gór: buddyzm w Nepalu

Tradycje buddyjskie w Nepalu
Bliższe spojrzenie na buddyzm newarski

Rozdział 5 Rozwój buddyzmu do czasów dzisiejszych

W tym rozdziale:
Dwie drogi ekspansji buddyzmu
Ekspansja drogi starszych przez Azję Południowo-Wschodnią na Zachód

Buddyzm therawady przyjmuje się w Tajlandii
Wzrost popularności medytacji wipassana na Zachodzie

Wielkim wozem do Chin i dalej

Rozwój mahajany w Chinach

Podział na różne szkoły
Atrakcyjność buddyzmu dla Chińczyków

Girlanda kwiatów i tiantai: wielkie systemy unifikacyjne
Kronika czystej krainy i innych szkół oddania

Powstanie dwóch szkół czystej krainy w Japonii
Szkoła Nichirena

Zen na Dalekim Wschodzie i Zachodzie

Rozumienie niedwoistej natury zen
Rinzai i soto: dwa różne style zen
Zen w codziennym życiu
Powody popularności zen na Zachodzie

Z Tybetu na Zachód: trasa diamentowego wozu

Tantra (wadżrajana) w Indiach, Nepalu, Tybecie, Chinach i Japonii
Cel praktyki wadżrajany
Praktyka jogi bóstwa
Wadżrajana na Zachodzie

Część III Postępowanie buddysty

W tej części

Rozdział 6 Przejście na buddyzm

W tym rozdziale:
Poruszanie się własnym tempem

Branie odpowiedzialności za własne życie
Określenie poziomu Twojego zaangażowania

Zapoznanie się z naukami buddyzmu

Czytanie książek zawierających nauki buddyjskie
Wybieranie tradycji
Przyjęcie nauk o medytacji
Rozwijanie praktyki medytacyjnej
Znajdowanie nauczyciela

Formalne zostanie buddystą

Skupienie na istocie wyrzeczenia
Przyjęcie schronienia w trzech klejnotach
Otrzymanie wskazań
Odkrywanie dalszych etapów praktyki

Obranie ścieżki klasztornej

Wyrzeczenie się świata
Wyświęcenie na mnicha lub mniszkę
Poświęcenie swojego życia praktyce buddyzmu

Rozdział 7 Medytacja: główna praktyka buddyzmu

W tym rozdziale:
Obalenie mitów na temat medytacji
Definicja medytacji
Odkrywanie korzyści płynących z medytacji

Medytacja w oczach neurobiologów
Rozpoznanie swojej obecnej sytuacji
Kultywowanie zrównoważenia
Nie ruszaj się tyle, usiądź w końcu

Przygotowanie gruntu
Zmiana perspektywy

Docenianie swojego życia

Zrozumienie troistej natury medytacji buddyjskiej

Rozwijanie uważnej świadomości
Pogłębianie koncentracji
Rozwój wglądu

Rozwijanie trzech mądrości jako podstaw wglądu

Kultywowanie mądrości uzyskanej dzięki słuchaniu nauk
Kultywowanie mądrości uzyskanej dzięki kontemplowaniu tego, co słyszysz
Kultywowanie mądrości uzyskanej dzięki medytacji nad tym, co rozumiesz

Rozdział 8 Dzień z życia buddysty

W tym rozdziale:
Rola klasztorów w buddyzmie
Wyrzeczenie się świata zewnętrznego: dzień z życia zachodniego buddysty

Typowy dzień z życia
Wypełnianie kalendarza specjalnymi wydarzeniami

Kwiat lotosu kwitnący w mule: dzień z życia praktyka zen

Typowy dzień z życia
Warsztaty ciszy
Specjalne wydarzenia

Oddanie trzem klejnotom: dzień z życia praktyka tradycji wadżrajany
Ufność umysłowi Amidy: dzień z życia praktyka tradycji czystej krainy

Rozdział 9 W ślad za Buddą

W tym rozdziale:
Główne miejsca pielgrzymek

Lumbini: miejsce narodzin Buddy
Bodh Gaja: miejsce oświecenia

Wybranie się na święty spacer
Odczuwanie Buddy
Odwiedziny w innych miejscach

Sarnath: pierwsze nauki
Kuśinagara: śmierć Buddy

Inne ważne miejsca pielgrzymek

Radźgir
Śrawasti
Sankassa
Nalanda

Wybranie się na pielgrzymkę

Część IV Poznawanie buddyjskiej ścieżki

W tej części

Rozdział 10 Czym tak w ogóle jest oświecenie?

W tym rozdziale:
Wiele twarzy duchowego urzeczywistnienia
Pogląd tradycji therawady na nirwanę

Definiowanie nirwany
Odkrywanie czterech etapów ścieżki wiodącej do nirwany

Poznanie dwóch tradycji
Czystość umysłu w tradycji wadżrajany

Bezpośrednie podejście do urzeczywistnienia
Zrozumienie oświecenia Buddy

Twarzą w twarz z nirwaną w tradycji zen

Bezpośredni przekaz z mistrza na ucznia
Dziesięć obrazów pasterskich

Wspólne cechy buddyjskiego oświecenia

Rozdział 11 Kwestia życia i śmierci

W tym rozdziale:
Osobiste podejście do śmierci
Życie jako cenny i rzadki dar
Twarzą w twarz z rzeczywistością: medytacja nad śmiercią

Zrozumienie, że śmierć jest gwarantowana
Nie wiesz, kiedy nadejdzie śmierć
Świadomość śmierci jako duchowy sojusznik

Czerpanie korzyści z medytacji nad śmiercią
Śmierć bliskiej osoby
Przegląd podejścia do śmierci w różnych tradycjach buddyzmu

Therawada: wyrwanie się z koła ponownych narodzin i śmierci
Wadżrajana: śmierć jako ścieżka
Zen: umrzeć przed śmiercią

Rozdział 12 Koncepcja karmy

W tym rozdziale:
Docenianie karmicznego prawa przyczyny i skutku
Konsekwencje karmiczne
Etyczne wskazówki Buddy
Odkrywanie buddyjskich wskazań

Wskazania i trzy rodzaje działań
Głębsze spojrzenie na dziesięć negatywnych działań

Zabijanie
Kradzież
Złe prowadzenie się
Kłamstwo
Skłócanie
Opryskliwa mowa
Plotkowanie
Pożądanie
Niechęć
Ułuda

Radzenie sobie z wykroczeniami

Pokuta
Oczyszczanie negatywnej karmy

Rozdział 13 Przerwanie cyklu niezadowolenia

W tym rozdziale:
Życie jako wielki wyścig szczurów
Koło życia: znaczenie tułaczki w sansarze

Identyfikowanie głównych złudzeń

Lgnięcie do namacalnej jaźni
Obserwowanie rozwoju niechęci i pożądania

Analiza sześciu sfer istnienia
Zrozumienie dwunastu ogniw

Pokonać cierpienie: trzy wyższe ćwiczenia

Rozdział 14 Realizacja najwyższego potencjału

W tym rozdziale:
Szczęście dla wszystkich i wszystkiego
Poświęcenie swojego serca innym istotom

Wszystko zostaje w rodzinie

Zadzwoń do mamy albo i nie
Przez żołądek do serca

Odkrycie, czego pragną wszystkie istoty

Rozwijanie czterech boskich siedzib

Miłująca dobroć
Rozwijanie współczucia
Rozwijanie współradości
Rozwijanie zrównoważenia

Kultywowanie sześciu doskonałości bodhisattwy

Praktykowanie szczodrości
Samodyscyplina etycznego postępowania
Rozwijanie cierpliwości
Praktykowanie z entuzjastycznym wysiłkiem
Wyostrzenie koncentracji
Kultywowanie najwyższej doskonałości: mądrości

Rozdział 15 Historie czterech mistrzów buddyjskich

W tym rozdziale:
Dipa Ma (1911 1989)

Wczesne lata życia jako żona i matka
Pokonanie chorób dzięki medytacji
Podzielenie się z innymi

Ajahn Chah (1918 1992)

Odnalezienie drogi w lesie życia
Przetarcie klasztornego szlaku

Thich Nhat Hanh (ur. 1926)

Praca na rzecz pokoju w czasie wojny
Nowe początki na podstawie klasycznych ideałów

Dalajlama (ur. 1935)

Dziedzictwo reinkarnacji
Wczesne życie XIV Dalajlamy
Problemy z Chinami
Wolność na wygnaniu
Zamiłowanie do nauki
Ambasador buddyzmu

Część V Dekalogi

W tej części

Rozdział 16 Dziesięć fałszywych założeń o buddyzmie

W tym rozdziale:
Buddyzm jest dla Azjatów
Dla buddysty Budda jest bogiem
Oddawanie czci idolom
Dla buddystów życie jest cierpieniem, więc ochoczo oczekują śmierci
Dla buddystów wszystko jest zaledwie iluzją
Buddyści w nic nie wierzą
Tylko buddyści mogą praktykować buddyzm
Buddystów interesuje tylko kontemplowanie podbrzusza
Buddyści nigdy się nie złoszczą
To tylko twoja karma; nic na to nie poradzisz
Buddyści nie wiedzą, jak liczyć

Rozdział 17 Dziesięć sposobów na to, jak buddyzm może Ci pomóc w życiu

W tym rozdziale:
Afirmowanie podstawowych reguł
Wykorzystanie podstawowych reguł

Zmiana swoich oczekiwań
Stopniowe akceptowanie zmiany
Przełamanie konkretności
Udawanie Buddy
Obserwowanie rdzewiejącego samochodu
Inne spojrzenie na posiadane rzeczy
Żałowanie złodzieja
Troskliwe poddanie się bólowi
Wyłączenie projektora
Radzenie sobie z nieproszonymi gośćmi

Część VI Dodatki

W tej części

Dodatek A Pojęcia buddyjskie
Dodatek B Dodatkowe materiały

Historia Buddy
Klasyka buddyjska, stara i nowa
Warte przeczytania
O współczesnych mistrzach i autorstwa współczesnych mistrzów
Kobiety i buddyzm
Buddyzm społecznie zaangażowany

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY