• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-879177_17009_150x190

CHEMIA ORGANICZNA TOM 2

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 516
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-01-19454-3
 
89,00 zł
78,90 zł 78,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

"Chemia organiczna Tom 2" autorstwa John McMurry

Rozdział 7. Alkeny: struktura i reaktywność
7-1 Przemysłowe otrzymywanie i zastosowanie alkenów
7-2 Obliczanie stopnia nienasycenia
7-3 Nazewnictwo alkenów
7-4 Izomeria cis-trans w alkenach
7-5 Stereochemia alkenów i reguły pierwszeństwa:
oznaczenia E, Z
7-6 Trwałość alkenów
7-7 Reakcje elektrofilowej addycji do alkenów
7-8 Ukierunkowanie addycji elektrofilowej: reguła Markownikowa
7-9 Struktura i trwałość karbokationów
7-10 Postulat Hammonda
7-11 Dowód na karbokationowy mechanizm addycji elektrofilowej:
przegrupowania karbokationów
Coś ciekawego. Bioposzukiwania: polowanie na produkty naturalne
Podsumowanie 
Hasła do zapamiętania 
Zadania

Rozdział 8. Alkeny: synteza i reakcje
8-1 Otrzymywanie alkenów: reakcje eliminacji
8-2 Halogenowanie alkenów: addycja X2
8-3 Halohydryny z alkenów: addycja HOX
8-4 Hydratacja alkenów: addycja H2O w reakcji oksyrtęciowania
8-5 Hydratacja alkenów: addycja H2O w reakcji hydroborowania
8-6 Redukcja alkenów: uwodornienie
8-7 Utlenianie alkenów: epoksydowanie i hydroksylowanie 
8-8 Utlenianie alkenów: rozszczepienie alkenów
na związki karbonylowe
8-9 Addycja karbenów do alkenów: synteza cyklopropanu 
8-10 Addycja rodnikowa do alkenów: polimery łańcuchowe (addycyjne)
8-11 Biologiczne addycje rodników do alkenów
8-12 Stereochemia reakcji: addycja H2O do achiralnych alkenów
8-13 Stereochemia reakcji: addycja H2O do chiralnych alkenów
Coś ciekawego. Terpeny: alkeny występujące w przyrodzie
Podsumowanie 
Hasła do zapamiętania 
Podsumowanie reakcji 
Zadania

Rozdział 9. Alkiny: wprowadzenie do syntezy organicznej
9-1 Nazewnictwo alkinów
9-2 Otrzymywanie alkinów: reakcje eliminacji dihalogenków
9-3 Reakcje alkinów: addycja HX i X2
9-4 Hydratacja alkinów
9-5 Redukcja alkinów
9-6 Utleniające rozszczepienie alkinów
9-7 Kwasowość alkinów: tworzenie anionów acetylenkowych
9-8 Alkilowanie anionów acetylenkowych
9-9 Wprowadzenie do syntezy organicznej
Coś ciekawego. Sztuka syntezy organicznej
Podsumowanie 
Hasła do zapamiętania 
Podsumowanie reakcji 
Zadania

Rozdział 10. Halogenki organiczne
10-1 Nazwy i struktura halogenków organicznych
10-2 Otrzymywanie halogenków organicznych z alkanów:
halogenowanie rodnikowe
10-3 Otrzymywanie halogenków organicznych z alkenów:
bromowanie w pozycji allilowej
10-4 Trwałość rodnika allilowego: przypomnienie rezonansu
10-5 Otrzymywanie halogenków organicznych z alkoholi
10-6 Reakcje halogenków organicznych: odczynniki Crignarda
10-7 Reakcje sprzęgania związków metaloorganicznych
10-8 Utlenianie i redukcja w chemii organicznej
Coś ciekawego. Naturalnie występujące związki halogenoorganiczne
Podsumowanie 
Hasła do zapamiętania 
Podsumowanie reakcji 
Zadania

Rozdział 11. Reakcje halogenków alkilów: substytucje nukleofilowe i eliminacje
11-1 Odkrycie reakcji substytucji nukleofilowej 
11-2 Reakcja SN2 
11-3 Charakterystyka reakcji SN2 
11-4 Reakcja SN1 
11-5 Charakterystyka reakcji SN1 
11-6 Reakcje substytucji w układach biologicznych 
11-7 Reakcje eliminacji: reguła Zajcewa 
11-8 Reakcja eliminacji E2 i deuterowy efekt izotopowy 
11-9 Reakcja eliminacji E2 i konformacja cykloheksanu 
11-10 Reakcje eliminacji E1 oraz E1cB 
11-11 Reakcje eliminacji w układach biologicznych 
11-12 Podsumowanie reaktywności: SN1, SN2, E1, E1cB i E2 
Coś ciekawego. Zielona chemia 
Podsumowanie 
Hasła do zapamiętania 
Podsumowanie reakcji 
Zadania 

Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania II
Od gazu musztardowego do alkilujących leków przeciwnowotworowych 

Rozdział 12. Określanie struktury cząsteczki: spektrometria mas i spektroskopia w podczerwieni 
12-1 Spektrometria mas małych cząsteczek: aparaty z sektorem
magnetycznym 
12-2 Interpretacja widm mas 
12-3 Spektrometria mas związków z typowymi grupami funkcyjnymi 
12-4 Spektrometria mas w chemii biologicznej: aparaty
z analizatorem czasu przelotu (TOF) 
12-5 Spektroskopia a widmo promieniowania elektromagnetycznego
12-6 Spektroskopia w podczerwieni 
12-7 Interpretacja widm IR
12-8 Spektroskopia IR związków z typowymi grupami funkcyjnymi 
Coś ciekawego. Rentgenografia strukturalna 
Podsumowanie 
Hasła do zapamiętania 
Zadania

Rozdział 13. Określanie struktury cząsteczki: spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 
13-1 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 
13-2 Natura zjawiska absorpcji w spektroskopii rezonansu
jądrowego 
13-3 Przesunięcie chemiczne 
13-4 Przesunięcia chemiczne w spektroskopii 1H NMR 
13-5 Całkowanie powierzchni pików w widmie 1H NMR:
zliczanie protonów 
13-6 Rozszczepienie pików w widmach 1H NMR wynikające
ze sprzężenia spinowo-spinowego
13-7 Spektroskopia 1H NMR a równoważność protonów 
13-8 Bardziej złożone układy sprzężeń spinowo-spinowych 
13-9 Zastosowania spektroskopii 1H NMR 
13-10 Spektroskopia 13C NMR: uśrednianie sygnałów
i technika FT NMR
13-11 Charakterystyczne cechy spektroskopii 13C NMR 
13-12 Spektroskopia DEPT 13C NMR 
13-13 Zastosowania spektroskopii 13C NMR
Coś ciekawego. Mikroobrazowanie
Podsumowanie 
Hasła do zapamiętania
Zadania

Rozdział 14. Sprzężone dieny. Spektroskopia w nadfiolecie
14-1 Stabilność sprzężonych dienów: teoria orbitali molekularnych
14-2 Addycja elektrofilowa do sprzężonych dienów: karbokationy
allilowe
14-3 Kinetyczna i termodynamiczna kontrola reakcji
14-4 Reakcja cykloaddycji Dielsa-Aldera
14-5 Charakterystyka reakcji Dielsa-Aldera
14-6 Polimery dienów: kauczuki naturalne i sztuczne
14-7 Spektroskopia w nadfiolecie
14-8 Interpretacja widm UV: efekt sprzężenia elektronowego
14-9 Sprzężenie, barwa i chemia widzenia
Coś ciekawego. Fotolitografia
Podsumowanie 
Hasła do zapamiętania 
Podsumowanie reakcji 
Zadania

Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania III
Terapia fotodynamiczna (PDT) 

Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w tekście 

Skorowidz

Spis treści

"Chemia organiczna Tom 2" autorstwa John McMurry

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

99,00 zł
87,90 zł
99,00 zł
87,90 zł
99,00 zł
87,90 zł
99,00 zł
87,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY