• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-choroby-naczyn-podrecznik-towarzyszacy-do-braunwald8217s-heart-disease_5455_150x190

CHOROBY NACZYŃ. PODRĘCZNIK TOWARZYSZĄCY DO BRAUNWALD’S HEART DISEASE

  • Wydawca: Czelej
  • Rok wydania: Lublin 2008
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 1152
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-60608-21-0
 
102,90 zł
92,60 zł 92,60 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 260zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Choroby naczyń. Podręcznik towarzyszący do Braunwald’s Heart Disease opracowano w celu połączenia nowoczesnej wiedzy na temat biologii naczyń krwionośnych z aspektami klinicznymi. Książka stanowi spójne opracowanie dotyczące układu naczyniowego i jego chorób, charakteryzujących się złożoną symptomatologią. W sposób precyzyjny i przemyślany scharakteryzowano poszczególne zespoły chorobowe, omawiając m.in. etiologię, mechanizmy uszkodzenia naczyń na poziomie komórki, genu, objawy, najnowsze metody obrazowania oraz współczesne programy terapii. Niektóre informacje przedstawiono graficznie – w postaci rycin – lub zebrano w tabelach i ramkach. Publikacja ta to niewątpliwie ważne źródło wiedzy angiologicznej oraz bardzo cenne uzupełnienie bazy podręcznikowej z zakresu chorób naczyń w Polsce. Z pewnością będzie przydatna zarówno w pracy angiologów, jak i lekarzy innych specjalności – internistów, kardiologów, chirurgów naczyniowych czy radiologów, których pacjentami są osoby z chorobami naczyń.  Omówiono  m.in.:: fizjologię naczyń krwionośnych, patofizjologię chorób naczyń, diagnostykę chorób naczyń, chorobę tętnic obwodowych, chorobę tętnic nerkowych, niedokrwienie trzewne, zaburzenia erekcji pochodzenia naczyniowego, choroby mózgowo-naczyniowe, rozwarstwienie aorty, tętniaki aorty, zapalenia naczyń, ostre niedokrwienie kończyny, choroby mikrokrążenia, żylną chorobę zakrzepowo-zatorową, chromanie przestankowe, nadciśnienie płucne, choroby układu limfatycznego, zakażenia naczyń, owrzodzenia kończyn dolnych, urazy naczyń, zespoły ucisku naczyniowego, wrodzone nieprawidłowości budowy naczyń oraz anomalie i nowotwory naczyń obwodowych.
Atutem podręcznika jest również to, że został on przygotowany przez zespół wybitnych specjalistów.

Spis treści

Część 1. Fizjologia naczyń krwionośnych

1. Śródbłonek
2. Komórki mięśni gładkich naczyń
3. Podśródbłonkowa tkanka łączna
4. Hemostaza fizjologiczna
5. Farmakologia naczyń krwionośnych

Część 2. Patofizjologia chorób naczyń

6. Miażdżyca
7. Patofizjologia zapaleń naczyń
8. Zakrzepica

Część 3. Diagnostyka chorób naczyń

9. Wywiad i badanie przedmiotowe
10. Badania dodatkowe w chorobach naczyń
11. Obrazowanie rezonansu magnetycznego
12. Angiografia tomografii komputerowej
13. Angiografia tętnic obwodowych

Część 4. Choroba tętnic obwodowych

14. Choroba tętnic obwodowych – epidemiologia
15. Chromanie przestankowe – patofizjologia
16. Krytyczne niedokrwienie kończyn – patofizjologia
17. Choroba tętnic obwodowych – ocena kliniczna
18. Leczenie choroby tętnic obwodowych
19. Zabiegi wewnątrznaczyniowe
20. Rekonstrukcyjne operacje naczyń

Część 5. Choroba tętnic nerkowych

21. Choroba tętnic nerkowych – patofizjologia
22. Zwężenie tętnicy nerkowej – ocena kliniczna
23. Leczenie zwężenia tętnicy nerkowej
24. Postępowanie chirurgiczne w miażdżycowej chorobie tętnicy nerkowej

Część 6. Niedokrwienie trzewne

25. Epidemiologia i patofizjologia
26. Ocena kliniczna
27. Leczenie niedokrwienia jelit

Część 7. Zaburzenia erekcji pochodzenia naczyniowego

28. Zaburzenia erekcji

Część 8. Choroby naczyniowo-mózgowe

29. Epidemiologia chorób naczyniowo--mózgowych
30. Choroby naczyniowo-mózgowe – obraz kliniczny i diagnostyka
31. Postępowanie przeciwzakrzepowe w chorobie naczyniowo-mózgowej
32. Stentowanie tętnic szyjnych
33. Choroba naczyniowo-mózgowa – endarterektomia tętnicy szyjnej

Część 9. Rozwarstwienie aorty

34. Patofizjologia, ocena kliniczna i postępowanie terapeutyczne
35. Leczenie chirurgiczne rozwarstwienia aorty
36. Leczenie wewnątrznaczyniowe

Część 10. Tętniaki aorty

37. Patofizjologia, epidemiologia i rokowanie
38. Ocena kliniczna
39. Leczenie chirurgiczne tętniaków aorty brzusznej
40. Protezy wewnątrznaczyniowe

Część 11. Zapalenia naczyń

41. Wprowadzenie
42. Choroba Takayasu
43. Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
44. Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera)
45. Choroba Kawasaki

Część 12. Ostre niedokrwienie kończyny

46. Ostre niedokrwienie tętnicze
47. Zatorowość materiałem blaszki miażdżycowej

Część 13. Choroby mikrokrążenia

48. Objaw Raynauda
49. Akrocyjanoza
50. Erytromelalgia
51. Odmrozina (odmrożenia)
52. Złożony zespół bólu miejscowego

Część 14. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

53. Zakrzepica żylna
54. Zatorowość płucna

Część 15. Przewlekła choroba żylna

55. Żylaki
56. Niewydolność żylna

Część 16. Nadciśnienie płucne

57. Tętnicze nadciśnienie płucne
58. Nadciśnienie płucne wtórne
59. Choroba zarostowa żył płucnych

Część 17. Choroby układu limfatycznego

60. Choroby układu limfatycznego

Część 18. Wybrane zagadnienia

61. Zakażenia naczyń
62. Owrzodzenia kończyn dolnych
63. Urazy naczyń
64. Zespoły ucisku naczyniowego
65. Wrodzone nieprawidłowości budowy naczyń
66. Anomalie i nowotwory naczyń obwodowych

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY