• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26437_14627_150x190

CODZIENNOŚĆ DOŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH A TOŻSAMOŚĆ ZAWODOWA NAUCZYCIELI KULTURY FIZYCZNEJ

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 354
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-636-2
 
35,00 zł
31,50 zł 31,50 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W jednym z najważniejszych rozdziałów monografii Agnieszka Zalewska-Meler oddaje głos badanym – nauczycielom wychowania fizycznego. W przeprowadzonych przez autorkę wywiadach mówią oni o swoich karierach zawodowych, o tym, jak rozumieją rolę nauczyciela kultury fizycznej. Ukazują swoje nastawienie na promowanie autorskich pomysłów zdrowego życia na co dzień i pobudzanie aktywności zdrowotnej podopiecznych. Opowiadają o swoich pasjach i o tym, jak doświadczenia zdrowotne łączą się z codzienną praktyką, kształtując ich tożsamość, przynosząc im samorealizację i satysfakcję zawodową. Agnieszka Zalewska-Meler, analizując wypowiedzi nauczycieli, pokazuje, jak krzywdzące jest stereotypowe ocenienie nauczyciela kultury fizycznej jako „pana w dresie”, kogoś, kto – jak to określa jeden z rozmówców – „przychodzi, pobawi się z dziećmi i wychodzi”. Książkę uzupełniają materiały badawcze: protokoły wywiadów oraz analiza płynących z nich wniosków, obejmujących wyjątkowo rozległe spektrum rozpoznań.

Przypisując znaczenie aktywności samopoznania badanych nauczycieli KF – rekonstrukcji odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem jako nauczyciel kultury fizycznej?” – w strukturze pracy wydzieliłam:

część teoretyczną, składającą się z czterech rozdziałów, gdzie starałam się przybliżyć instrumentarium pojęciowe niezbędne do stworzenia „wspólnoty zrozumienia” prezentowanego opracowania;

część, w której zaprezentowałam wyznaczoną tu codziennością perspektywę badań jakościowych (uzasadniłam dokonany wybór oraz metodykę postępowania badawczego);

część prezentującą wyniki badań własnych, której poszczególne podrozdziały zostały zakodowane na drodze podjętej praktyki interpretacyjnej.
Raport końcowy z badań stanowi formę zamknięcia opracowania, które może się okazać przedpolem dalszych dociekań badawczych.
Autorka
 
Od recenzenta:

Wyróżniam w rozprawie szczególnie jakościową interpretację danych empirycznych zebranych metodą wywiadu pogłębionego. Ta część opracowania jest całością samą w sobie – kompletną „dla siebie”, co znaczy w języku metodologii badań jakościowych – wystarczającą do tworzenia teorii ugruntowanej. Na podkreślenie zasługuje to, że w naukach o kulturze fizycznej jest to pierwsza rozprawa sporządzona tylko w tej strategii metodologicznej – a więc trudnej, niepomiernie trudniejszej niż wszystkie mi znane, o hybrydowej formule nomotetyczno-idiograficznych analiz i interpretacji, a odnoszące się nie tylko do tytułowego przedmiotu badań.
[…] wyróżniam całą monografię dr Agnieszki Zalewskiej-Meler jako oryginalne, twórcze opracowanie, jedyne w tej kategorii metodologicznej w socjologii kultury fizycznej i pedagogice zdrowia.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Pawłucki

Spis treści

Wprowadzenie
 
1. 
Złożoność i niejednoznaczność pojęcia zdrowia – rozpoznawanie i opisywanie idei zdrowia
1.1. 
Od kartezjańskich implikacji w obszarze zdrowia człowieka do kontekstualnych eksplikacji wartości zdrowia
1.2. 
Człowiek w obliczu potencjału witalnego – pomiędzy pasywnym odbiorcą a aktywnym podmiotem
1.3. 
Zdrowie jako wartość socjalizowana i kategoria edukacyjna – społeczne, kulturowe i edukacyjne uczestnictwo w cyklu życia a zdrowie

2. 
Filozofia i strategia zdrowia a refleksyjne ujmowanie własnych doświadczeń  życiowych
2.1. 
Biografia jako kategoria subiektywnych obrazów zdrowia
2.2. 
Kategoria rozumienia i znaczenia w obszarze narracji zdrowotnych
2.3. 
Kompetencje interpretacyjne w strukturze jednostkowych przekonań zdrowotnych

3. 
Kategoria zdrowia we współczesnym dyskursie tożsamościowym
3.1. 
Opisywanie tożsamości zdrowotnej w kontekście indywidualnych doświadczeń zdrowotnych
3.2. 
Dyskurs tożsamościowy a kategoria obrazów zdrowia
3.3. 
Fenomenologiczne typy narracji o ciele w procesie tworzenia tożsamości zdrowotnej

4. 
Nauczyciele kultury fizycznej wobec fenomenu  prozdrowotnego humanizmu – w oczekiwaniu na zmianę
4.1. 
Okres rekluzji w obszarze kultury fizycznej – nauczyciel KF poza przestrzenią zdrowia
4.2. 
Odczuwanie siebie w nowych kontekstach edukacyjnych – antynomie i napięcia w obszarze roli nauczyciela kultury fizycznej
4.3. 
Pola identyfikacyjne nauczyciela kultury fizycznej i ich znaczenie w definicjach tożsamościowych w obszarze zdrowia człowieka

5. 
Metodologiczne założenia badań jakościowych nad postacią nauczyciela kultury fizycznej i ich implikacje metodyczne
5.1. 
Cel i problem badań
5.2. 
Określenie i wybór metody badań
5.3. 
Pozyskiwanie danych, podstawy ich analizy oraz dobór osób do badań

6. 
„Bycie nauczycielem KF – moja historia”. Analiza i interpretacja materiału badawczego
6.1. 
„Taka ciekawostka (.) co tam nauczyciel wychowania fizycznego”    
6.2. 
„Uczeń na każdym etapie edukacyjnym musi odkrywać swoje zdolności tak jak my! W życiu odnajdujemy pasje_. Moja praca polega na znajdywaniu tych pasji”
6.3. 
„Nie można w tym zawodzie pracować jeśli się tego nie czuje Tutaj nie ma miejsca dla dyletantów (.) tutaj nie ma miejsca żeby nie mieć czasu!”
6.4. 
„My nie jesteśmy traktowani jako nauczyciele tylko jako inna kategoria (.) nauczyciela! Przychodzi (.) pobawi się z dziećmi i wychodzi”
6.5. 
„Uważam że każdy dla siebie powinien być mistrzem i w tym nieustannie się doskonalić”
6.6. 
„Nigdy nie będę nauczycielem (.) na pewno. Ale jak to mówią (.) nigdy nie mów nigdy”
6.7. 
„Jestem jedyną osobą która może legalnie przechadzać się w dresach po przedszkolu @3@. To mnie bardzo cieszy bo w końcu to są zajęcia sportowe!”

Podsumowanie wyników badań
Zakończenie
Bibliografia
Aneksy
Aneks 1. Symbole wykorzystywane w transkrypcji wywiadu
Aneks 2. Protokoły wywiadów
Aneks 3. Fotografie

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY