• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-codziennosc-szkoly-uczen_12899_150x190

CODZIENNOŚĆ SZKOŁY UCZEŃ

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2014
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 308
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-531-0
 
30,07 zł
27,06 zł 27,06 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Najnowsza publikacja pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad i Mirosława J. Szymańskiego stanowi bezpośrednią kontynuację tomu Codzienność szkoły. Nauczyciel, poddającej filozoficznej analizie pojęcie codzienności i osadzającej w niej nauczyciela, jako indywidualności „o rozszerzonym profilu zawodowym i jednocześnie otwartym podejściu do wykonywanych zadań”. Nie inaczej jest w tym przypadku, jednak tym razem w realiach codzienności i wśród jej atrybutów (czas, przestrzeń, powszedniość etc.) osadzono ucznia, analizie poddając trzy aspekty jego szkolnej codzienności: dyskurs polityczno-oświatowy (m.in. kwestia reform szkolnictwa i obniżenia wieku szkolnego), kwestie edukacyjne (edukacja ekologiczna, wychowanie fizyczne jako element zdrowego trybu życia) i wreszcie – codzienność uczniów o specjalnych potrzebach Edukacyjnych (uczeń niepełnosprawny, uczeń nieprzystosowany społecznie, uczeń ubogi).
Z Wprowadzenia


Zainteresowanie problematyką codzienności szkoły wynika z potencjału, jaki tkwi w warunkach oraz w doświadczeniach głównych podmiotów […] jest okazją do tego, by podjąć próbę oglądu rzeczywistości szkolnej jako rzeczywistości uporządkowanej, której zjawiska ujęte są we wzory narzucające się postrzeganiu. Codzienność stwarza możliwość wejścia w intersubiektywny świat podmiotów szkolnej rzeczywistości […]. Istotne zatem jest analizowanie doświadczeń jej uczestników w naturalnym biegu dnia. Ważne okazują się poznanie sensu doświadczeń i nadawanych im znaczeń, a także refleksja nad tym, że być może to, w czym uczestniczymy, nie jest wcale mało ważne, gdyż wyznacza kierunek rozwoju i zmiany. […]
Książka Codzienność szkoły. Uczeń jest oglądem szkolnej codzienności związanej przede wszystkim z funkcjonowaniem w niej ucznia. Atutem zebranych w niej tekstów jest odwołanie się do analiz literaturowych i badań własnych diagnozujących, opisujących i interpretujących szkolną rzeczywistość, ukazanie nie tylko trudnych czy niepokojących praktyk, ale również możliwości ich rozwiązywania czy przezwyciężania. Wielość podejmowanych analiz i różny stopień ogólności tekstów pozwolił na podzielenie publikacji na trzy części. Pierwsza dotyczy problemów codzienności wynikających z dyskursu polityczno-oświatowego, druga – edukacyjnych aspektów codzienności ucznia, a trzecia – codziennego funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Spis treści

I. Problemy codzienności szkoły w dyskursie polityczno-oświatowym
Bogusław Śliwerski, Jak władze edukacyjne malują społeczeństwu PISA-nki    29
Inetta Nowosad, Obszary wspierania i zabezpieczania jakości edukacji    43
Maria Fudali, Gimnazjum – naprawić czy zlikwidować?    61
Renata S. Zaborek, Gimnazjum – instytucja rozwoju ucznia czy selekcji?    77
Klaudia Błaszczyk, Rola rodziców w polskiej szkole w kontekście strategii oświatowych wybranych państw europejskich    87
Magdalena Grochowalska, Codzienność szkoły konstytuująca się w rodzicielskim dyskursie o edukacji   103
Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Obniżenie wieku szkolnego – sukces  czy porażka reformy edukacyjnej? Na podstawie opinii rodziców  dzieci szkolnych – sześciolatków   117

II. Edukacyjne aspekty codzienności ucznia
Ewa Kobyłecka, Edukacja aksjologiczna w przestrzeni szkolnej codzienności   131
Leokadia Wiatrowska, Problemy edukacyjne dzieci – wychowanie z karą
i nagrodą w tle   143
Joanna Smyła, Kontrowersje wokół edukacji dziewcząt i chłopców   157
Ewa Bochno, Grupa studencka jako miejsce gromadzenia zasobów zaufania
Komunikat z badań   169
Sylwia Gwardys-Szczęsna, Edukacja ekologiczna w codzienności szkolnej
Pozory i braki   183
Bożena Alejziak, Uczestnictwo w kulturze fizycznej jako element  zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży   197
Edyta Bartkowiak, Edukacja wczesnoszkolna w dwóch (niecodziennych) wariantach
Analiza porównawcza wybranych teorii nauczania    209
Agnieszka Bojarska-Sokołowska, Pozaszkolna edukacja matematyczna dzieci   221

III. Codzienność uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Katarzyna Marciniak-Paprocka, Uczeń nieprzystosowany społecznie i jego funkcjonowanie w szkole w myśl edukacji inkluzyjnej   237
Danuta Apanel, Rzeczywistość szkolna ucznia niepełnosprawnego i jego nauczyciela w edukacji integracyjnej   247
Ewa Jędrzejowska, Dziecko ryzyka dysleksji w szkolnej rzeczywistości   259
Jarosława Lach, Funkcjonowanie uczniów z domów dziecka w środowisku szkolnym   271
Maria Szymańska, Ubogie dzieci w przestrzeni szkoły – wybrane wyzwania współczesnej szkoły   283
Aleksandra Sander, Czynniki ryzyka w opinii uczniów – uczestników projektu „Transgraniczna sieć na rzecz zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Pomerania (III faza projektu)” w perspektywie critical life event   297
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY