• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu

CYWILNOPRAWNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE MOBBINGU

  • Wydawca: LexisNexis
  • Rok wydania: 2010
  • Wydanie: 2
  • Ilość stron: 352
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7620-350-8
 
69,00 zł
62,10 zł 62,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Monografia jest poświęcona cywilnoprawnym skutkom stosowania mobbingu. Mobbing został w niej określony jako zjawisko polegające na ciągłym naruszaniu dóbr osobistych osoby, która została poddana przemocy psychicznej. Takie ujęcie jest szersze niż definicja mobbingu zawarta w art. 943 § 2 k.p., która obejmuje jedynie pracowników pozostających w stosunku pracy.

W książce przedstawiono roszczenia przysługujące ofiarom mobbingu, których podstawę materialnoprawną mogą stanowić zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i Kodeksu cywilnego. Zwrócono również uwagę na problematykę procesową związaną z dochodzeniem roszczeń oraz na możliwość wykorzystania polubownych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach mobbingowych.
Rozważania szczegółowe zostały poprzedzone analizą zjawiska mobbingu, przyczyn oraz skutków jego występowania, a także wskazaniem różnic między mobbingiem a innymi patologicznymi zjawiskami w miejscu pracy.
Publikacja zawiera również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, które odgrywa ogromną rolę w wykładni ogólnikowych przepisów Kodeksu pracy regulujących mobbing.

Opracowanie skierowane jest nie tylko do prawników zajmujących się mobbingiem, ale może okazać się pomocne dla wszystkich osób poddanych mobbingowi. Uzyskają one informacje o tym zjawisku i o przysługujących im roszczeniach oraz będą mogły skorzystać ze wzorów pism, zawartych w pracy, co ułatwi dochodzenie tych roszczeń przed sądem.

Tagi: mobbing książki , mobbing literatura

Spis treści

1. Uwagi ogólne
2. Zakres pracy
3. Problemy badawcze i metodologiczne
4. Układ pracy

ROZDZIAŁ 1. Pojęcie, rodzaje i skutki mobbingu
1.1. Pojęcie i cechy charakterystyczne mobbingu
1.2. Orzecznictwo dotyczące pojęcia mobbingu
1.3. Przyczyny występowania mobbingu
1.4. Przebieg i postacie mobbingu
1.5. Skutki mobbingu
1.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. Skutki prawne mobbingu
2.1. Mobbing jako zjawisko prawne
2.2. Zachowania niebędące lobbingiem
2.3. Prawna ochrona ofiar mobbingu
2.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka ogólna dóbr osobistych w aspekcie mobbingu
3.1. Definicja i ratio legis ochrony dóbr osobistych
3.2. Dobra osobiste jako przedmiot praw podmiotowych
3.3. Ochrona dóbr osobistych w Konstytucji RP oraz w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
3.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. Problem subiektywnej i obiektywnej koncepcji naruszenia dóbr osobistych
4.1. Stanowisko orzecznictwa
4.2. Stanowisko doktryny
4.3. Problem tzw. kontekstu sytuacyjnego
4.4. Problematyka subiektywnej i obiektywnej koncepcji naruszenia dóbr osobistych w procesach mobbingowych
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Problem wyodrębnienia dóbr osobistych pracownika
5.1. Ochrona dóbr osobistych pracownika w Kodeksie pracy
5.2. Krytyka potrzeby wyodrębniania dóbr osobistych pracownika
5.3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6. Dobra osobiste narażone w sposób szczególny na naruszenie w wyniku mobbingu
6.1. Otwarty katalog dóbr osobistych
6.2. Dobra osobiste wymienione w art. 23 k.c.
6.3. Inne dobra osobiste
6.4. Problem hierarchii dóbr osobistych
6.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 7. Roszczenia określone w art. 24 k.c. przysługujące poszkodowanemu w przypadku naruszenia dóbr osobistych
7.1. Charaktersytyka ogólna art. 24 k.c.
7.2. Bezprawność jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych
7.3. Okoliczności wyłączające bezprawność mogące mieć znaczenie w procesach mobbingowych
7.4. Powództwa służące uprawnionemu na podstawie art. 24 k.c
7.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 8. Zadośćuczynienie przysługujące ofierze mobbingu
8.1. Zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c.
8.2. Zadośćuczynienie na podstawie art. 943 ‹ 3 k.p.
8.3. Roszczenia określone w art. 445 k.c
8.4. Uwagi dotyczące wysokości zadośćuczynienia w ewentualnych procesach
mobbingowych
8.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 9. Szkoda majątkowa będąca następstwem mobbingu
9.1. Charakterystyka ogólna
9.2. Formuła generalna zawarta w art. 415 k.c
9.3. Roszczenia określone w art. 444 ‹ 1 k.c.
9.4. Renta na podstawie art. 444 ‹ 2 k.c.
9.5. Odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie art. 471 k.c.
9.6. Odszkodowanie dla ofiary mobbingu na podstawie Kodeksu pracy
9.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 10. Możliwości uzyskania przez ofiary mobbingu zadośćuczynienia w postępowaniu karnym
10.1. Prawnokarne skutki mobbingu
10.2. Możliwość uzyskania zadośćuczynienia w postępowaniu adhezyjnym
10.3. Możliwość żądania zadośćuczynienia w ramach orzeczenia środków karnych
10.4. Zalety i wady żądania prawnokarnego dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych
10.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 11. Zbieg roszczeń przysługujących ofierze mobbingu
11.1. Uwagi ogólne o zbiegu roszczeń
11.2. Zbieg roszczeń przysługujących pracownikowi na podstawie Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego
11.3. Zbieg roszczeń z tytułu wypadku przy pracy i roszczeń cywilnoprawnych
11.4. Zbieg roszczeń określonych w art. 445 i 448 k.c.
11.5. Zbieg roszczeń określonych w art. 448 k.c. i w przepisach Kodeksu
karnego dotyczących nawiązki
11.6. Przykłady zbiegu roszczeń w przypadku mobbingu
11.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 12. Dochodzenie roszczeń przez ofiary mobbingu w procesie cywilnym
12.1. Zakwalifikowanie sprawy mobbingowej do kategorii spraw pracowniczych
12.2. Droga sądowa
12.3. Właściwość i skład sądu
12.4. Koszty sądowe
12.5. Zakaz orzekania ponad żądania
12.6. Postępowanie dowodowe
12.7. Polubowne zakończenie procesu
12.8. Udział organizacji społecznych
12.9. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 13. Postulaty de lege ferenda dotyczące cywilnoprawnej ochrony ofiar mobbingu
13.1. Definicja i katalog dóbr osobistych
13.2. Koncepcja nowelizacji art. 24 k.c.
13.3. Postulaty de lega ferenda dotyczace ustawowej definicji mobbingu
13.4. Propozycje nowelizacji przepisów umożliwiających zadośćuczynienie pieniężne dla ofiar mobbingu
13.5. Wysokość zadośćuczynienia dla ofiar mobbingu
13.6. Odszkodowanie dla ofiar mobbingu
13.7. Problematyka procesowa

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY