• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
medicon.plCzytelnia Badania i zabiegiBadaniaBadania laboratoryjne › PSA całkowity – co to jest, normy

PSA całkowity – co to jest, normy

Data publikacji: 2024-05-15
Autor: Redakcja medicon.pl

Badanie PSA (Prostate-Specific Antigen, a więc swoisty antygen sterczowy) wykonuje się w celu wczesnego wykrycia raka prostaty oraz monitorowania stanu zdrowia pacjentów z diagnozą raka gruczołu krokowego lub łagodnym przerostem prostaty. Specyfika tego badania polega na pomiarze stężenia PSA całkowitego we krwi, które jest wyrażane w nanogramach na mililitr (ng/ml). Badanie PSA całkowitego jest częścią strategii przesiewowej, która umożliwia najszybsze zdiagnozowanie nowotworu lub jego wykluczenie na podstawie stężenia PSA.

Definicja PSA

Badanie PSA (Prostate-Specific Antigen, swoisty antygen sterczowy) jest testem diagnostycznym wykorzystywanym głównie do wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego oraz monitorowania stanu pacjentów z rozpoznaną chorobą bądź łagodnym przerostem prostaty.

PSA całkowity to białko produkowane głównie w komórkach nabłonkowych prostaty, obecne we krwi pacjenta.

Definicja PSA całkowitego

Badanie PSA całkowitego wykonuje się głównie u mężczyzn, którzy znajdują się w grupie ryzyka raka prostaty, tj. mężczyźni starsi (zwykle powyżej 50. roku życia), osoby z rodzinnej historii raka prostaty, a także osoby rasy czarnej. Dodatkowo, badanie to zalecane jest mężczyznom, którzy prezentują objawy mogące wskazywać na możliwość obecności raka gruczołu krokowego.

Znaczenie badania PSA całkowitego w diagnostyce raka prostaty

Badanie PSA całkowitego odgrywa prymarną rolę w diagnostyce raka prostaty, będąc standardem w metodach badania przesiewowego wykonywanego u mężczyzn. Wykorzystanie tego badania umożliwia wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego, nawet przed pojawieniem się objawów raka gruczołu krokowego, co znacząco zwiększa szanse na skuteczną interwencję terapeutyczną. Stężenie PSA całkowitego w krwi pacjenta, wyrażone w nanogramach na mililitr (ng/ml), jest analizowane w celu zidentyfikowania nieprawidłowych wartości antygenu PSA, które mogą wskazywać na obecność nowotworu, choć stężenie to może być również zwiększone w przypadkach łagodnego przerostu prostaty czy zapalenia prostaty.

Oznaczenie poziomu PSA całkowitego jest zatem nie tylko narzędziem diagnostycznym, lecz także środkiem monitorującym stan pacjenta podczas leczenia raka prostaty oraz w przypadkach podejrzenia nawrotu choroby po terapii. Regularne badania PSA całkowitego pozwalają na obserwowanie zmian stężenia PSA, co jest istotne dla wczesnego rozpoznawania ewentualnych komplikacji lub postępu choroby. Dzięki temu, możliwe jest dostosowanie planu terapeutycznego do bieżących potrzeb pacjenta, co podnosi efektywność leczenia oraz zmniejsza ryzyko zaawansowanych przypadków raka gruczołu krokowego.

Badanie PSA całkowity – techniki i procedury

Badanie PSA całkowitego, jako narzędzie w diagnostyce raka prostaty i monitorowaniu łagodnego przerostu prostaty, przebiega z wykorzystaniem kilku kluczowych etapów, które mają na celu uzyskanie wiarygodnych wyników. Badanie PSA wykonywane jest z krwi pacjenta, a materiał zwykle pobiera się z żyły łokciowej. Ważne jest, aby przed pobraniem krwi pacjent był odpowiednio przygotowany – zaleca się unikanie intensywnego wysiłku fizycznego, spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych na kilka dni przed badaniem, aby uniknąć czasowego wzrostu stężenia PSA, który może wpływać na wyniki.

Następnie, próbka krwi jest analizowana w laboratorium, gdzie oznaczane jest stężenie PSA całkowitego. Stężenie PSA mierzone jest w nanogramach na mililitr (ng/ml) i może być zinterpretowane w kontekście ryzyka rozwoju raka gruczołu krokowego. Wynik uznaje się za podwyższony, gdy przekracza normę specyficzną dla danego przedziału wiekowego pacjenta. Interpretacja wyników może wymagać dodatkowej analizy, takiej jak stosunek PSA wolnego do PSA całkowitego, co pozwala lepiej zrozumieć potencjalną etiologię podwyższonego poziomu PSA – czy wynika ona z raka prostaty, łagodnego rozrostu prostaty, zapalenia gruczołu krokowego, czy innych przyczyn.

W przypadkach nieprawidłowych wartości PSA, zwykle zaleca się dalsze badania, takie jak biopsja prostaty lub zaawansowane obrazowanie medyczne, aby potwierdzić obecność nowotworu. Regularne wykonywanie badania PSA całkowitego pozwala również na obserwowanie stężenia poziomu PSA w czasie, co jest kluczowe w monitorowaniu stanu pacjenta po rozpoznaniu raka prostaty oraz w ocenie skuteczności leczenia. W ten sposób badanie PSA całkowity staje się nie tylko narzędziem diagnostycznym, lecz także integralną częścią zarządzania stanem zdrowia pacjentów z grupy ryzyka raka prostaty.

Prawidłowe przygotowanie się do badania PSA

Przygotowanie do badania PSA całkowitego to podstawa, aby uzyskać wiarygodne wyniki, które będą pomocne w wczesnym wykryciu raka prostaty bądź monitorowaniu stanów takich, jak łagodny przerost prostaty lub zapalenie prostaty. Oto zasady, których należy przestrzegać przed wykonaniem badania PSA:

 • Unikanie aktywności fizycznej – intensywne ćwiczenia fizyczne, zwłaszcza te wpływające na obszar miednicy i prostaty (np. jazda na rowerze), mogą czasowo zwiększyć stężenie PSA we krwi. Zaleca się unikanie tego typu aktywności co najmniej 48 godzin przed pobraniem krwi.
 • Odstęp czasowy od ostatniego badania prostaty – jakiekolwiek manipulacje na gruczole krokowym takie, jak: badanie palcem przez odbyt, masaż prostaty, czy biopsja mogą prowadzić do tymczasowego wzrostu stężenia PSA. Zaleca się, aby między tego typu procedurami a badaniem PSA minęło kilka dni, a w przypadku biopsji nawet kilka tygodni.
 • Dieta i nawodnienie – zaleca się utrzymanie normalnego trybu żywieniowego, ale unikanie nadmiernego spożycia alkoholu i kofeiny przed badaniem. Pacjent powinien również utrzymać odpowiednie nawodnienie, pijąc normalne ilości wody.
 • Unikanie stosunków seksualnych – ejakulacja może wpływać na poziom PSA, dlatego zaleca się, aby pacjent powstrzymał się od stosunków seksualnych na co najmniej 24 godziny przed badaniem.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli na zminimalizowanie ryzyka uzyskania nieprawidłowych wartości antygenu PSA, co jest istotne dla precyzyjnego rozpoznania i odpowiedniego zarządzania przypadkami raka gruczołu krokowego oraz innych stanów prostaty. Dostosowanie się do powyższych reguł pozwoli na uniknięcie problemu powstania nieprawidłowego wyniku, który może być spowodowany przez czasowy wzrost stężenia PSA.

Normy i interpretacja wyników PSA całkowitego

Normy i interpretacja wyników badania PSA (Prostate-Specific Antigen) odgrywają znamienną rolę w diagnostyce raka prostaty oraz w monitorowaniu łagodnego przerostu prostaty. Stężenie PSA całkowitego, mierzone w ng/ml (nanogramy na mililitr), jest analizowane w celu wczesnego wykrycia raka prostaty oraz oceny ryzyka jego rozwoju. Prawidłowy wynik PSA całkowitego zależy od wieku pacjenta. Ogólnie uznaje się, że wartości poniżej 4 ng/ml są typowe dla zdrowego gruczołu krokowego, jednak wiele czynników, w tym zapalenie prostaty, łagodny przerost prostaty czy ucisk gruczołu krokowego, może prowadzić do wzrostu stężenia PSA.

Normy stężenia PSA różnią się w zależności od wieku pacjenta, ponieważ stężenie PSA naturalnie wzrasta wraz z wiekiem. Poniżej przedstawiamy ogólnie przyjęte normy stężenia PSA dla różnych grup wiekowych:

 • Mężczyźni w wieku 40-49 lat: norma PSA wynosi zazwyczaj do 2.5 ng/ml.
 • Mężczyźni w wieku 50-59 lat: zalecane górne granice normy to około 3.5 ng/ml.
 • Mężczyźni w wieku 60-69 lat: norma PSA może wynosić do 4.5 ng/ml.
 • Mężczyźni w wieku 70 lat i starsi: normalne stężenie PSA może osiągnąć wartość do 6.5 ng/ml.

Warto zauważyć, że te normy są orientacyjne i mogą różnić się w zależności od konkretnych rekomendacji laboratorium czy zaleceń klinicznych. Zawsze ważne jest, aby wyniki PSA interpretować w kontekście ogólnego stanu zdrowia pacjenta, historii medycznej oraz wyników innych badań diagnostycznych. Ponadto, stały wzrost stężenia PSA lub jego wysoki poziom w stosunku do danego przedziału wiekowego może skłonić lekarza do dalszej diagnostyki, nawet jeśli wartość absolutna jest w granicach normy dla danej grupy wiekowej.

Nieprawidłowe wartości PSA – interpretacja i dalsze działania

Nieprawidłowe wartości antygenu PSA takie, jak stwierdzenie zwiększonego stężenia PSA, mogą sugerować obecność nowotworu gruczołu krokowego, choć interpretacja tych wyników musi uwzględniać kontekst kliniczny, w tym symptomy takie, jak: osłabienie strumienia moczu, intensywne bóle podbrzusza, czy utrata masy ciała. W przypadkach niepewnych, zaleca się dalsze badania, takie jak badanie wydzieliny gruczołu krokowego czy nawet biopsję, przed ostatecznym rozpoznaniem raka gruczołu krokowego. Metody badania przesiewowego, w tym badanie PSA całkowitego, są wykonywane regularnie wśród mężczyzn w grupie, w której rak prostaty stanowi realne zagrożenie, co pozwala najszybciej zdiagnozować chorobę i zastosować odpowiednie metody leczenia.

Regularne wykonywanie badania PSA, zgodnie z zaleceniami lekarza, jest częścią skutecznych metod badania przesiewowego, umożliwiających najszybsze zdiagnozowanie choroby i wdrożenie odpowiedniej terapii.

Źródła:
 • Desgrandchamps F., Prostata, panowie!, tłum. Mitoraj R., Wydawca Mando, Kraków 2019.
 • Linehan M., Cohn Stunt E., Radzić sobie z rakiem, tłum. Kasprzyk A., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.
 • Majewski M., Marciniak M., Prostata. Dieta i jadłospisy, Wydawca EscapeMagazine.pl 2023.
 • Sklianskaja Elena J., Prostata. Diagnoza i leczenie, Aba 2021.
 • Stengler M., Zdrowa prostata, tłum. Lewiński P., Vital 2021.