• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
medicon.plCzytelnia ChorobyChoroby genetyczne i wrodzone › Zespół Turnera – co to jest, przyczyny, objawy

Zespół Turnera – co to jest, przyczyny, objawy

Data publikacji: 2024-07-08
Autor: Redakcja medicon.pl

Zespół Turnera to choroba genetyczna wynikająca z monosomii chromosomu X, charakteryzująca się obecnością tylko jednego chromosomu X w komórkach pacjentki. Etiologia wrodzonych wad rozwojowych zespołu Turnera wiąże się z tym, że chromosomy płciowe są nieprawidłowo zbudowane. Ryzyko urodzenia dziecka z Zespołem Turnera wynosi około 1 na 2,500 żywych urodzeń dziewcząt.

Zespół Turnera – definicja

Zespół Turnera to choroba genetyczna, która objawia się różnorodnymi problemami zdrowotnymi, w tym: niskim wzrostem, brakiem dojrzewania płciowego, wadami serca i układu moczowego.

Zespół Turnera to rzadka choroba genetyczna, występująca wyłącznie u kobiet, wynikająca z całkowitego bądź częściowego braku jednego z chromosomów X.

Definicja Zespołu Turnera

Wiele kobiet z Zespołem Turnera doświadcza również problemów z: tarczycą, nadciśnieniem tętniczym, a także zaburzeń endokrynologicznych. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie mogą znacząco poprawić jakość życia pacjentek.

Przyczyny zespołu Turnera

Zespół Turnera jest zaburzeniem genetycznym charakteryzującym się obecnością tylko jednego chromosomu X w komórkach, co prowadzi do pojawienia się szeregu objawów klinicznych. Jest to jedno z najczęstszych zaburzeń chromosomowych, które występuje u kobiet i wiąże się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi.

Przyczyny Zespołu Turnera to m.in.:

 • brak jednego z chromosomów X – Zespół Turnera występuje najczęściej na skutek monosomii chromosomu X, gdzie w komórkach brakuje jednego z chromosomów płciowych,
 • czynniki środowiskowe – choć główne przyczyny są genetyczne, niektóre czynniki środowiskowe mogą wpływać na prawidłowy rozwój chromosomów podczas wczesnego okresu ciąży,
 • mozaicyzm chromosomów płciowych – niektóre przypadki Zespołu Turnera wynikają z mozaicyzmu, gdzie część komórek ma normalną liczbę chromosomów, a część wykazuje monosomię X,
 • mutacje genetyczne – rzadziej, specyficzne mutacje genów związanych z chromosomem X mogą być odpowiedzialne za wystąpienie objawów Zespołu Turnera,
 • nieprawidłowości strukturalne chromosomu X – wady strukturalne takie, jak delecje czy izochromosomy, mogą prowadzić do objawów Zespołu Turnera,
 • utrata chromosomu X w trakcie podziału komórkowego – podczas wczesnych etapów rozwoju płodu może dochodzić do utraty chromosomu X w komórkach, co prowadzi do rozwoju Zespołu Turnera.

Zespół Turnera to choroba genetyczna, która jest diagnozowana na podstawie charakterystycznych objawów zespołu Turnera, do jakich należą: niski wzrost, brak dojrzewania płciowego oraz wady serca. Rozpoznanie zespołu Turnera opiera się na badaniach genetycznych takich, jak: badanie kariotypu, które potwierdzają obecność nieprawidłowości chromosomowych.

Objawy Zespołu Turnera

Zespół Turnera jest chorobą genetyczną, charakteryzującą się obecnością różnych anomalii fizycznych i problemów zdrowotnych, wynikających z braku bądź nieprawidłowej struktury jednego z chromosomów X. Objawy Zespołu Turnera mogą być różnorodne i zależą od stopnia nieprawidłowości chromosomalnej. U pacjentek występują zarówno objawy związane z nieprawidłowym rozwojem fizycznym, jak i problemy zdrowotne wynikające z zaburzeń hormonalnych oraz strukturalnych.

Objawy choroby to:

 • Brak dojrzewania płciowego – pacjentki z Zespołem Turnera często nie przechodzą przez naturalny okres dojrzewania płciowego, co objawia się brakiem menstruacji oraz niedorozwojem drugorzędowych cech płciowych.
 • Charakterystyczne cechy wyglądu – kobiety z Zespołem Turnera mogą mieć szeroko rozstawione brodawki sutkowe, nisko osadzone uszy, szeroką klatkę piersiową i skrócone kości śródręcza.
 • Choroby układu krążenia – występuje zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego oraz wad serca, takich jak koarktacja aorty czy dwupłatkowa zastawka aortalna,
 • Choroby tarczycy – pacjentki przy Zespole Turnera są bardziej narażone na choroby tarczycy, szczególnie na niedoczynność tarczycy,
 • Niski wzrost – jednym z najbardziej charakterystycznych objawów jest niski wzrost, zazwyczaj poniżej 150 cm, spowodowany niedoborem hormonu wzrostu,
 • Niepełnosprawność intelektualna – może występować łagodna niepełnosprawność intelektualna oraz trudności z nauką, zwłaszcza w zakresie zdolności wzrokowo-przestrzennych,
 • Wady układu moczowego – często występują wady układu moczowego takie, jak nerka podkowiasta, która może prowadzić do problemów z odpływem moczu,
 • Zaburzenia endokrynologiczne – obejmują one: niedoczynność tarczycy, brak menstruacji oraz inne problemy hormonalne.

Objawy Zespołu Turnera są różnorodne i mogą znacznie wpływać na jakość życia pacjentek. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie Zespołu Turnera są nieodzowne dla łagodzenia objawów i poprawy jakości życia. Regularna opieka medyczna, w tym monitorowanie serca, układu moczowego oraz hormonalnego, jest niezbędna dla zarządzania tym zespołem wad wrodzonych.

Schorzenia towarzyszące Zespołowi Turnera

Zespół Turnera to schorzenie genetyczne związane z brakiem bądź nieprawidłowością jednego z chromosomów X. Schorzenia towarzyszące Zespołowi Turnera są liczne i różnorodne, wpływając na różne układy organizmu. Kobiety z Zespołem Turnera często cierpią na choroby układu krążenia takie, jak nadciśnienie tętnicze i wady serca, co może wymagać regularnej diagnostyki kardiologicznej i leczenia. Częste są także zaburzenia endokrynologiczne, w tym niedoczynność tarczycy oraz zaburzenia dojrzewania płciowego, manifestujące się brakiem dojrzewania płciowego, jak również brakiem owłosienia łonowego.

Występuje również zwiększone ryzyko chorób układu moczowego takich, jak wady nerek oraz schorzeń wątroby, objawiających się podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych. Zaburzenia wzrokowo-przestrzenne i problemy z nauką mogą być wynikiem nieprawidłowej budowy chromosomów. Często obserwuje się obrzęk tkanki podskórnej, a także uogólniony obrzęk płodu w okresie prenatalnym, co może prowadzić do samoistnego poronienia. Wczesne wykrycie, jak również diagnostyka prenatalna są niezbędne dla zarządzania chorobą i poprawy jakości życia pacjentek.

Diagnostyka związania z Zespołem Turnera

Diagnostyka Zespołu Turnera jest procesem wieloetapowym, mającym na celu dokładne rozpoznanie tej genetycznej choroby. Diagnostyka rozpoczyna się od oceny klinicznych objawów choroby takich, jak: niski wzrost, brak dojrzewania płciowego oraz wady serca. Wystąpienie Zespołu Turnera może być podejrzewane na podstawie charakterystycznych objawów już w okresie dojrzewania, jednak rozpoznanie Zespołu Turnera często wymaga badań genetycznych.

Podstawowym badaniem diagnostycznym jest badanie kariotypu, pozwalające na ocenę liczby i struktury chromosomów płciowych. W przypadkach podejrzenia Zespołu Turnera w okresie prenatalnym, badanie prenatalne takie, jak amniopunkcja albo biopsja kosmówki, może dostarczyć informacji na temat obecności nieprawidłowości chromosomowych. Badania prenatalne mogą również wykazać inne cechy takie, jak: uogólniony obrzęk płodu, które mogą wskazywać na Zespół Turnera.

Po urodzeniu diagnostyka obejmuje dokładną ocenę fizyczną noworodka oraz dodatkowe badania laboratoryjne i badania obrazowe. Badania hormonalne mogą wykazać niedobór hormonów wzrostu, co jest charakterystyczne dla przebiegu Zespołu Turnera. Diagnostykę kardiologiczną przeprowadza się w celu wykrycia wad serca, które często towarzyszą Zespołowi Turnera. Regularne monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych oraz pomiar ciśnienia tętniczego jest istotne ze względu na ryzyko nadciśnienia tętniczego i innych zaburzeń metabolicznych.

Leczenie Zespołu Turnera

Leczenie zespołu Turnera wymaga wielodyscyplinarnego podejścia, obejmującego różne terapie i interwencje medyczne w celu poprawy jakości życia pacjentek. Celem terapii jest łagodzenie objawów choroby, wspomaganie wzrostu oraz zarządzanie powikłaniami zdrowotnymi.

Leczenie Zespół Turnera obejmuje m.in.:

 • diagnostykę i leczenie innych schorzeń towarzyszących – regularne badania w kierunku zapalenia jelit, zaburzeń słuchu (zapalenie ucha środkowego) oraz innych schorzeń, które mogą występować w przebiegu Zespołu Turnera,
 • monitorowanie funkcji nerek i układu moczowego – regularne badania mające na celu wczesne wykrywanie wad układu moczowego, w tym leczenie ewentualnych infekcji czy anomalii strukturalnych,
 • monitorowanie i leczenie wad serca – regularne badania kardiologiczne, w tym echokardiografia i MRI, są niezbędne do wykrywania i panowaniem nad wadami serca, które często towarzyszą Zespołowi Turnera, jak również leczenie nadciśnienia tętniczego, które łagodzi objawy choroby,
 • opiekę endokrynologiczną – regularne monitorowanie poziomów hormonów tarczycy, a także aktywności enzymów wątrobowych, jest istotne w zarządzaniu zaburzeniami endokrynologicznymi towarzyszącymi Zespołowi Turnera,
 • wsparcie psychologiczne i pedagogiczne – pomoc w radzeniu sobie z wyzwaniami społecznymi, emocjonalnymi oraz trudnościami w nauce, co jest istotne z praktycznego punktu widzenia dla poprawy jakości życia pacjentek.

Wczesne zdiagnozowanie i wczesne wykrycie objawów Zespołu Turnera pozwala na wdrożenie odpowiednich interwencji medycznych, co znacząco poprawia rokowania i jakość życia pacjentek. Dzięki kompleksowej opiece medycznej możliwe jest zminimalizowanie ryzyka poważnych powikłań oraz wsparcie rozwoju fizycznego i psychospołecznego dziewcząt z Zespołem Turnera.

Źródła:
 • Diagnostyka prenatalna w praktyce, red. nauk. Borowski D., Węgrzyn P., Wielgoś M., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
 • Keith M., Persaud T.V.N. Torchia M.,G., Embriologia i wady wrodzone, red. nauk. Bartel H., Zabel M., Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2003.
 • Korniszewski L., Dziecko z zespołem wad wrodzonych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 • Mazur A., Przesiewowe badania w endokrynologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2023.
 • Respondek-Liberska M., Diagnostyka prenatalna USG/ECHO, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 • Wiśniewski A., Rozpoznawanie Zespołu Turnera u noworodków – algorytm badań przesiewowych, Wydawnictwo AWF Warszawa, Warszawa 2008.