• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-domy-pomocy-spolecznej-3-230-250x330_21310_150x190

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE. WYDANIE 3

 • Wydawca: Difin
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: III
 • Ilość stron: 232
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 9788380859326
 
52,00 zł
45,90 zł 45,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3

Autor: Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

Książka ma na celu kompleksowe ujęcie wszystkich prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej, w tym w szczególności warunków umieszczenia w DPS, odpłatności za umieszczenie w DPS, finansowania DPS oraz ochrony dokumentacji.

Opracowanie omawia w szczególności:

 • tworzenie i rejestrację DPS
 • potrzeby bytowe w DPS
 • realizację zadań opiekuńczych i potrzeb wspomagajacych w DPS
 • zapewnienie świadczeń zdrowotnycyh w DPS
 • personel i wolontariat w DPS
 • dokumentowanie działalności DPS oraz nadzór i kontrolę DPS

Spis treści

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I. Tworzenie i rejestracja DPS

1.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia DPS
1.1.1. Prowadzenie DPS przez jednostki samorządu terytorialnego
1.1.2. Prowadzenie DPS przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
1.2. Zakres działalności DPS
1.3. Zezwolenie na prowadzenie DPS
1.4. Likwidacja DPS

Rozdział II. Osoby uprawnione do umieszczenia w DPS oraz koszty pobytu w DPS

2.1. Wprowadzenie
2.2. Osoby uprawnione do umieszczenia w DPS
2.3. Tryb kierowania i przyjmowania do DPS
2.4. Przyjęcie do DPS osób chorych psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym
2.5. Sposób i tryb kierowania przyjmowania i pobytu nieletnich w DPS
2.6. Decyzja o skierowaniu lub umieszczeniu w DPS oraz decyzja ustalająca opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej
2.7. Nieponoszenie opłat za nieobecność mieszkańca DPS
2.8. Zwolnienie z opłat w DPS

Rozdział III. Potrzeby bytowe w DPS (regulacje dotyczące miejsca zamieszkania, wyżywienia, infrastruktury)

3.1. Wprowadzenie
3.2. Usługi bytowe w DPS
3.3. Miejsce zamieszkania w DPS
3.4. Spełnienie warunków przez DPS w zakresie infrastruktury
3.5. Warunki sanitarne w DPS
3.6. Warunki w zakresie żywienia i organizacji posiłków w DPS
3.7. Warunki w zakresie zapewnienia odzieży i obuwia
3.8. Warunki w zakresie utrzymania czystości

Rozdział IV. Realizacja zadań opiekuńczych i usług wspomagających w DPS

4.1. Wprowadzenie
4.2. Usługi opiekuńcze w DPS
4.3. Usługi wspomagające w DPS
4.4. Zapewnienie usług opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców DPS
4.5. Warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających

Rozdział V. Zapewnienie świadczeń zdrowotnych w DPS

5.1. Wprowadzenie
5.2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańców domów pomocy społecznej
5.3. Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
5.4. Liczba świadczeniobiorców
5.5. Finansowanie świadczeń lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej
5.6. Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
5.7. Liczba świadczeniobiorców
5.8. Finansowanie świadczeń pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej
5.9. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców DPS
5.10. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji leczniczej

Rozdział VI. Personel DPS

6.1. Wprowadzenie
6.2. Wybór przepisów mających zastosowanie do personelu DPS
6.3. Czas pracy personelu DPS
6.4. Prawa i obowiązki personelu DPS prowadzonego przez jednostkę samorządową
6.5. Podsumowanie

Rozdział VII. Wolontariat w DPS

7.1. Wprowadzenie
7.2. DPS jako podmiot uprawniony do pozyskiwania wolontariuszy
7.3. Wolontariat przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
7.4. Porozumienie o wolontariat
7.5. Podsumowanie

Rozdział VIII. Dokumentowanie działalności DPS

8.1. Wprowadzenie
8.2. Dokumentacja pracownicza DPS
8.2.1. Indywidualnej dokumentacji pracowniczej (akta osobowe)
8.3. Regulaminy
8.4. Dokumentacja działalności DPS sensu stricto
8.4.1. Dokumentacja związana z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie DPS
8.4.2. Zgoda na przyjęcie do DPS
8.4.3. Mieszkańcy nieletni upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim
8.4.4. Mieszkańcy z zaburzeniami psychicznymi
8.4.4.1. Przyjęcie do DPS
8.4.4.2. Przymus bezpośredni
8.4.5. Zajęcia rehabilitacji społecznej
8.4.6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Rozdział IX. Nadzór i kontrola DPS

9.1. Nadzór a kontrola
9.2. Kontrola i nadzór realizowane przez wojewodę
9.3. Kontrola przyjęcia i przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi
9.4.  Kontrola legalności skierowania i przebywania w DPS osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywaj
9.5. Kontrola sprawowana przez podmiot zlecający realizację zadania publicznego
9.6. Inne rodzaje kontroli DPS

Rozdział X. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

10.1. Przesłanki uzyskania zezwolenia
10.2. Postępowanie w przedmiocie uzyskania zezwolenia
10.3. Obowiązki podmiotu prowadzącego placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
10.4. Cofnięcie zezwolenia

Zakończenie
Orzecznictwo
Kwestionariusz
Wykaz literatury

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY