• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-dziecko-o-specjalnych-potrzebach-w-kregu-interdyscyplinarnej-terapii_12169_150x190

DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH W KRĘGU INTERDYSCYPLINARNEJ TERAPII

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2013
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 358
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-7850-474-0
 
58,00 zł
52,20 zł 52,20 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W niniejszej publikacji przedstawiamy profesje psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej, muzykoterapeuty jako te, które są dla nas najistotniejszymi, jeśli chodzi o wsparcie dziecka. To ci specjaliści posiadają kompetencje potrzebne do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych. Na takich kierunkach w Polsce kształci się kadrę zawodową zajmującą się pracą z dzieckiem. Prezentujemy podejście terapeutów do usprawniania rozwoju dziecka zgodnie z ich profesjami, zwracając uwagę na ich osobowość, obciążenia związane z wykonywanym zawodem, aby w końcu wspomnieć o najważniejszych terapeutach, czyli rodzicach – ich postawach wobec dzieci i konsekwencjach codziennych trudów.
Niech ta książka będzie poradnikiem o spostrzeganiu rozwoju dziecka, jego ewentualnych zaburzeń i wybranych przez autorów przykładowych form terapii dziecka od jego urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dorota Kohut

Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii to pozycja zasługująca na baczną uwagę praktyków i teoretyków zajmujących się przestrzenią szkolnictwa specjalnego w ujęciach pedagogicznym, edukacyjnym, rewalidacyjnym, logopedycznym, terapeutycznym i fizjoterapeutycznym. Publikacja jest istotna z poznawczego punktu widzenia także dla rodziców i opiekunów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnych motorycznie, percepcyjnie, intelektualnie. Książka, mimo że stworzona przez osoby zajmujące się wspomnianymi zagadnieniami głównie w wymiarze praktycznym, nieakademickim, jest bardzo dobrze napisana pod względem merytorycznym, językowym i edytorskim. Tym samym może być zalecana jako lektura uzupełniająca dla studentów większości kierunków pedagogicznych.
Z recenzji dr. hab. Mirosława Michalika, prof. UP w Krakowie


Mimo że nie brakuje na rynku wydawniczym poradników stanowiących dla pedagogów, terapeutów i rodziców cenne źródła wiedzy z zakresu opieki, wychowania, kształcenia i terapii osób niepełnosprawnych, opracowanie to uznaję za unikatowe, ponieważ jest przemyślanym zbiorem […] informacji zaczerpniętych z teorii oraz praktycznych wskazówek. Dodatkowym walorem pracy jest to, że została napisana przez zespół autorów – praktyków (absolwentów pedagogiki specjalnej, psychologii, rehabilitacji, specjalistów z zakresu różnych terapii), zatrudnionych w jednej placówce, współpracujących ze sobą na co dzień i wdrożonych do tej współpracy. Nie może więc dziwić, że przygotowali oni poradnik nie tylko o interdyscyplinarnym, lecz także wyjątkowo spójnym charakterze, ze świadomością, że tylko konsekwentna i przemyślana współpraca (oparta nierzadko na trudnych kompromisach) zespołu specjalistów i rodziców sprzyja osiąganiu sukcesów w zakresie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
Z recenzji dr. hab. Zenona Gajdzicy, prof. UŚ
 

Spis treści

Zanim dziecko pozna świat, czyli o rozwoju prenatalnym i jego nieprawidłowościach (Dorota Kohut)     9
1. O początku nowego życia    11
2. Nieprawidłowości w przebiegu okresu prenatalnego i porodu    21

Integracja sensoryczna (Dorota Kohut)    31
1. Zmysły    33
2. O metodzie przetwarzania bodźców sensorycznych    37
3. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego    38
4. Diagnoza    41
5. Terapia    47

Psychologiczno-pedagogiczne spostrzeganie rozwoju poznawczego dziecka    53
1. Psychologia i pedagogika – wyjaśnienie znaczeń
(Maria Jaworska-Łańko, Dorota Kohut)    55
2. Rozwój dziecka w pierwszych sześciu latach życia
(Maria Jaworska-Łańko)    61
3. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna czy psychopedagogiczna?
(Agnieszka Wójcik-Rudnicka, Dorota Kohut)    90
4. Proces terapii dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem
(Maria Jaworska-Łańko, Agnieszka Wójcik-Rudnicka)   108
5. Aktywne formy muzykoterapii w edukacji dziecka
(Edyta Marciniak)   135

Fizjoterapeutyczne spostrzeganie rozwoju dziecka   151
1. Fizjoterapia, czyli dużo więcej niż masaż
(Anna Schab, Anna Świerkosz)   153
2. ABC wiedzy fizjoterapeuty (Ewa Tomecka, Anna Schab)   156
3. Obszary oddziaływań fizjoterapeuty dziecięcego (Anna Schab)   189
4. Diagnostyka w fizjoterapii dziecięcej (Anna Schab)   217
5. Metody pracy fizjoterapeuty dziecięcego
(Ewa Tomecka, Anna Schab)   229

Logopedyczne spostrzeganie rozwoju mowy dziecka   243
1. Język, mowa i logopedia – wprowadzenie
(Magdalena Huma-Sztwiertnia, Katarzyna Urbańczyk)   245
2. Rola czynników prelingwalnych w rozwoju mowy
(Magdalena Huma-Sztwiertnia)   250
3. Rola motoryki ustno-twarzowej i oddychania w rozwoju mowy
(Magdalena Huma-Sztwiertnia)   258
4. Świat dźwięków mowy – kształtowanie się systemu
fonetyczno-fonologicznego (Magdalena Jakubiec-Nogaj)   267
5. Od słowa do opowiadania – kształtowanie się systemu
leksykalnego i składniowego
(Katarzyna Urbańczyk, Magdalena Jakubiec-Nogaj)   277
6. Prosta czy kręta droga do opanowania umiejętności
czytania i pisania (Katarzyna Urbańczyk)   286
7. Kiedy brak słów – komunikacja alternatywna i wspomagająca
(Regina Waszut, Magdalena Huma-Sztwiertnia)   298

Specjaliści i rodzice na dwóch biegunach   307
1. Terapeuta i jego osobowość w kontekście syndromu
wypalenia zawodowego (Dorota Kohut)   311
2. Rodzice – ich postawy wobec dziecka niepełnosprawnego,
wypalenie sił oraz proponowane wsparcie
(Dorota Kohut, Ewa Tomecka, Beata Bukowska-Jura)   316
3. Refleksje z grupy wsparcia w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-
-Wychowawczym w Ustroniu
(Beata Bukowska-Jura, Dorota Kohut)   330
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

POLECAMY