• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Elementy etyki lekarskiej

ELEMENTY ETYKI LEKARSKIEJ

  • Wydawca: Medycyna Praktyczna
  • Rok wydania: Kraków 2006
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 192
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 83-7430-085-8
 
40,00 zł
38,00 zł 38,00 zł PLN 1
Dostawa od 8.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Niniejsza książka jest praktycznym zwieńczeniem moich teoretycznych poszukiwań podstaw bioetyki i etyki lekarskiej przedstawionych w różnych artykułach oraz w napisanych pod moim kierunkiem pracach, takich jak ''Podstawy i zastosowania bioetyki'' (2001), ''Systemy bioetyki'' (2003), ''Bioetyka polska'' (2004) i ''Bioetyka personalistyczna'' (2006), opublikowanych w Wydawnictwie Naukowym PAT w Krakowie.
Zgodnie z sugestiami grona lekarzy, redaktorów ''Medycyny Praktycznej'', dr. med. Andrzeja Baczą, dr med. Moniki Mazanek-Mościckiej, a szczególnie dr. med. Piotra Gajewskiego, artykuły opublikowane najpierw w tym czasopiśmie w latach 2004-2006 i składające się na obecną książkę miały za zadanie w zwięzły i przejrzysty sposób przedstawić najbardziej drażliwe i trudne problemy etyki lekarskiej. Chodziło w nich o to, aby nie grzęznąć w samych filozoficzno-teoretycznych analizach, ale przywołując skomplikowaną rzeczywistość współczesnej medycyny oraz operując uzasadnionymi pojęciami antropologii i etyki filozoficznej, sformułować praktyczne wskazówki etyczne.
Etyka medyczna, w tym etyka lekarska, jest dziś sceną ścierania się różnych tendencji związanych z rozwojem medycyny i biotechnologii. Przyjęcie błędnych norm etycznych na tym terenie jest niebezpieczne nie tylko dla zawodu lekarza, lecz także dla całej kultury ludzkiej. Ze względu na przyśpieszony rozwój nauk biologicznych, medycznych i technicznych konieczna jest nad nimi większa i głębsza refleksja humanistyczna, filozoficzna i etyczna. Niniejsza książka ukazuje właśnie owo spotkanie filozofii i medycyny jakokonieczne i przydatne dla obu stron. W kontekście nieuzasadnionych nadziei czy też przesadnych lęków wywoływanych współczesnym postępem naukowo-technicznym wydobywa ona na nowo pewne zasadnicze idee tkwiące w etyce lekarskiej oraz w filozoficznej tradycji personalistycznej i stosuje je do bardziej niż poprzednio skomplikowanych sytuacji.
W rozdziale zatytułowanym ''Dokumenty źródłowe etyki lekarskiej'' przywołane są zasadnicze intuicje tej etyki, tkwiące zarówno w dawnych, jak i współczesnych, przyjętych przez środowisko lekarskie dokumentach, takich jak ''Przysięga'' Hipokratesa czy ''Kodeks Etyki Lekarskiej''. Owe historyczno-społeczno-zawodowe źródła tej etyki zostały poparte w rozdziale zatytułowanym ''Filozoficzne podstawy etyki lekarskiej'' analizami z zakresu filozofii, antropologii i etyki. Spór o człowieka okazał się czymś zasadniczym również dla etyki lekarskiej. Jest to spór z antropologiami redukcjonistycznymi, w których stosuje się ciasne pojęcie osoby ludzkiej. Jeśli wykluczy się bowiem pewnych ludzi z grona osób, czyli pozbawi się ich podmiotowości, to oczywiste jest, że potęga współczesnej biotechnologii skieruje się właśnie przeciw owym wykluczonym. Stąd niezastąpiona ważność w etyce lekarskiej takich pojęć jak: ''istota ludzka'', ''człowiek'', ''osoba'', ''godność'', ''podmiotowość'', ''wolność człowieka'', ''sumienie'' i ''sprawności moralne''.
Owe klucze aksjologiczne pozwoliły w dwóch następnych rozdziałach książki, zatytułowanych ''Etyka początku życia'' i ''Etyka końca życia'', sformułować wskazania normatywne wobec takich problemów jak: aborcja, klonowanie człowieka, pozyskiwanie komórek macierzystych, definicja śmierci, dawstwo organów do transplantacji, uporczywa terapia czy eutanazja. Wskazania te przywołują i równocześnie chronią podmiotowość ontyczną, antropologiczną i etyczną pacjenta w różnych etapach i stanach jego życia. W ten sposób dobro pacjenta przeciwstawione jest tendencjom podporządkowania go korzyściom naukowo-technicznym i ekonomiczno-społecznym. Takie podejście gwarantuje humanistyczny kierunek rozwoju współczesnej biotechnologii i medycyny. Pozwala jej uniknąć powtórzenia znanych nam z historii form uprzedmiotowienia i dyskryminacji pewnych grup ludzi, czyli użycia nauki i techniki do realizacji ideologicznych celów narodu, klasy czy też globalnie pojętej ludzkości.

Spis treści:

Spis treści

Od Autora

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE ETYKI LEKARSKIEJ
Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna
Karta Pracowników Służby Zdrowia
Europejska Konwencja Bioetyczna
Kodeks Etyki Lekarskiej

FILOZOFICZNE PODSTAWY ETYKI LEKARSKIEJ
Uzasadnienie norm moralnych w bioetyce
Właściwe i niewłaściwe cele medycyny
Autonomia lekarza i pacjenta a cel medycyny
Etyka cnót w etyce medycznej
Zagrożenia sumienia lekarza
Etyczne konsekwencje komercjalizacji medycyny

ETYKA POCZĄTKU ŻYCIA
Status embrionu - stanowisko personalizmu ontologicznego
Podmiotowość osobowa i moralna pacjenta
Źródła ideologii aborcyjnej
Komórki macierzyste i klonowanie człowieka - nadzieje i zagrożenia

ETYKA KOŃCA ŻYCIA
Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci
Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji
Podmiotowość człowieka chorego i umierającego
Wobec uporczywej terapii
Eutanazja - śmierć godna czy niegodna?
Bibliografia. Indeks

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY