• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-15913_17522_150x190

ENDOKRYNOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 993
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-5490-3
199,00 zł
169,00 zł 169,00 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Endokrynologia wieku rozwojowego

Redakcja naukowa: Beata Pyrżak, Mieczysław Walczak

"Książkę rozpoczyna rozdział, w którym zawarto informacje o budowie i działaniu hormonów, co stanowi wstęp do opisania złożonych patomechanizmów i następstw chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Kolejne rozdziały omawiaja patofizjologię tych chorób ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich uwarunkowania molekularne i genetyczne. Wiele uwagi poświęciliśmy zespołom genetycznym związanym z zaburzeniami hormonalnymi u dzieci, jak równiez metodom profilowania genetycznego i zasadom postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w ramach opieki wielospecjalistycznej.

W książce omówiliśmy też problem okresu noworodkowego, koncentrując się m. in. na badaniach diagnostycznych celem wykluczenia ciężkich wrodzonych chorób gruczołów endokrynnych objętych skriningiem noworodkowym oraz na zasadach postępowania i leczenia tych chorób.

Duży problem w codziennej praktyce lekarskiej stanowią pacjenci z zaburzeniami wzrastania, w szczególności dzieci o niskim wzroście. W odrębnym rozdziale poświęciliśmy tym zagadnieniom wiele uwagi, omawiając także wskazania do kwalifikacji i leczenia hormonem wzrostu.

Przedstawiliśmy w sposób jasny i przejrzysty choroby rdzenia i kory nadnerczy oraz zaburzenia determinacji płci, wraz z zasadami postępowania w tak trudnych jednostkach chorobowych.

Wiele miejsca w podręczniku zajmuje problematyka chorób tarczycy, z uwzględnieniem najnowszych metod obrazowania oraz leczenia farmakologicznego i chirurgicznego.

W kolejnym rozdziale dotyczącym zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforowej staraliśmy się jak najprzystępniej omówić choroby z tej dziedziny, uwzględniając szerokie spektrum dysplazji chrzęstno-kostnych.

Dużo uwagi poświęciliśmy zaburzeniom odżywiania: anoreksji i otyłości, które stały się poważnym problemem obecnych czasów. W podrozdziałach na temat otyłości omówiliśmy nie tylko jej przyczyny neuroendokrynne i genetyczne, lecz także towarzyszące zaburzenia metaboliczne ze zwróceniem uwagi na praktyczne aspekty postępowania w codziennej praktyce.

W książce uwzględniliśmy ponadto wybrane zagadnienia z ginekologi dziecięcej, które dla pediatrów stanowią wskazówkę nie tylko odnośnie do tego, kiedy dziewczynkę kierować do ginekologa zajmującego się dziećmi, lecz także jakie podjąć kroki diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku tych schorzeń.

Podręcznik zamyka rozdział poświęcony aktualnie stosowanym badaniom antropometrycznym niezbędnym dla miarodajnej oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży.

W każdym rozdziale tematycznym zostały dokładnie omówione zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zarówno farmakolgicznego, jak i zabiegowego."

Beata Pyrżak, Mieczysław Walczak, fragment przedmowy do książki Endokrynologia wieku rozwojowego 

Spis treści

Endokrynologia wieku rozwojowego

Redakcja naukowa: Beata Pyrżak, Mieczysław Walczak

Rozdział 1. Budowa i działanie hormonów – Marek Pawlikowski 

Rys historyczny i definicja hormonów 

Źródła hormonów 

Budowa chemiczna hormonów 

Działanie hormonów. Receptory hormonalne 

Receptory błonowe 

Receptory jądrowe 

Czynniki determinujące biologiczne działanie hormonów

Piśmiennictwo 

Rozdział 2. Układ podwzgórzowo -przysadkowy

Neuroendokrynologia układu podwzgórzowo-przysadkowego 

Rozwój, budowa i funkcjonowanie układu podwzgórzowo-przysadkowego – Maciej Hilczer 

Zaburzenia funkcjonowania układu podwzgórzowo -przysadkowego – Maciej Hilczer 

Współdziałanie podwzgórza i przysadki – Maciej Hilczer 

Moczówka prosta i zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny – Joanna Smyczyńska

Hiperprolaktynemia – Renata Stawerska

Zaburzenia rozwojowe, guzy i procesy chorobowe podwzgórza i przysadki u dzieci – Marcin Roszkowski 

Wprowadzenie 

Embriologia i anatomia osi podwzgórzowo -przysadkowej

Zmiany wewnątrzsiodłowe

Zmiany rozrostowe szypuły i lejka przysadki mózgowej 

Zmiany patologiczne okolicy nadsiodłowej

Diagnostyka obrazowa przysadki mózgowej – Elżbieta Jurkiewicz

Wprowadzenie 

Przysadka mózgowa 

Diagnostyka szczegółowa przysadki mózgowej – rezonans magnetyczny 

Piśmiennictwo 

Rozdział 3. Problemy okresu noworodkowego 

Jednostka płodowo -łożyskowa – Iwona Beń -Skowronek

Wprowadzenie 

Funkcjonowanie jednostki płodowo -łożyskowej 

Problemy hormonalne u dzieci urodzonych przedwcześnie i noworodków z małą masą urodzeniową – Iwona Beń -Skowronek 

Wprowadzenie 

Wcześniactwo 

Mała urodzeniowa masa ciała 

Czynność hormonalna płodu 

Wrodzony hiperinsulinizm – Bogda Skowrońska, Jędrzej Nowaczyk, Sabina Przewoźniak, Piotr Fichna 

Definicja 

Etiologia 

Uwarunkowania genetyczne 

Objawy kliniczne i kryteria diagnostyczne 

Leczenie

Badania przesiewowe noworodków w kierunku endokrynopatii – Mariusz Ołtarzewski, Maria Ginalska -Malinowska 

Organizacja badań przesiewowych 

Badanie przesiewowe w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (WNT)

Badanie przesiewowe w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy (CAH)

Piśmiennictwo

Rozdział 4. Fizjopatologia wzrastania 

Mechanizmy regulujące procesy wzrastania – Andrzej Kędzia

Hormon wzrostu – budowa 

Regulacja wydzielania hormonu wzrostu 

Hormon wzrostu – działanie

Wewnątrzkomórkowy przekaz sygnału wzrostowego

Etiopatogeneza niedoboru wzrostu 

Przyczyny niskorosłości – Elżbieta Petriczko

Hormonalne przyczyny niedoboru wzrostu – Maciej Hilczer

Niehormonalne przyczyny niedoboru wzrostu – Elżbieta Petriczko, Aneta Gawlik, Krystyna H. Chrzanowska, Maria A. Kalina 

Obraz kliniczny i zasady diagnozowania niedoboru wzrostu – Maciej Hilczer, Elżbieta Petriczko

Leczenie hormonem wzrostu oraz insulinopodobnym czynnikiem wzrostu I u dzieci – Mieczysław Walczak  

Wprowadzenie 

Programy terapeutyczne realizowane w Polsce  

Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności terapii hormonem wzrostu oraz IGF-I 

Pierwotny niedobór IGF-I (zespół niewrażliwości na hormon wzrostu) – Elżbieta Petriczko, Anita Horodnicka -Józwa 

Wprowadzenie 

Zespół Larona 

Zespół niewrażliwości na hormon wzrostu (z wyłączeniem zespołu Larona)

Wzrost wysoki – Maciej Hilczer 

Definicja i epidemiologia

Obraz kliniczny 

Hormonalne przyczyny nadmiernego wzrostu 

Niehormonalne przyczyny nadmiernego wzrostu 

Zespoły uwarunkowane genetycznie 

Piśmiennictwo 

Rozdział 5. Choroby tarczycy – red. naukowa Artur Bossowski

Fizjologia gruczołu tarczowego – Anna M. Kucharska 

Wprowadzenie 

Fizjologia rozwoju gruczołu tarczowego u dzieci 

Metabolizm hormonów tarczycy u płodu

Fizjologia tarczycy po urodzeniu 

Niedoczynność tarczycy: obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie – Anna M. Kucharska 

Wprowadzenie  

Wrodzona niedoczynność tarczycy 

Objawy kliniczne wrodzonej niedoczynności tarczycy 

Diagnostyka wrodzonej niedoczynności tarczycy 

Leczenie i monitorowanie terapii 

Nabyta niedoczynność tarczycy 

Nadczynność tarczycy u dzieci – Artur Bossowski, Beata Sawicka

Definicja 

Epidemiologia

Etiopatogeneza

Autoprzeciwciała

Objawy kliniczne

Rozpoznanie

Nadczynność tarczycy u noworodków  

Leczenie nadczynności tarczycy 

Wtórna nadczynność tarczycy 

Choroba guzkowa tarczycy u dzieci – Andrzej Lewiński, Magdalena Stasiak 

Wprowadzenie

Definicja 

Epidemiologia 

Etiopatogeneza 

Obraz kliniczny 

Badania dodatkowe 

Leczenie 

Nowotwory tarczycy u dzieci – Barbara Jarząb, Daria Handkiewicz -Junak 

Wprowadzenie 

Zróżnicowany rak tarczycy

Leczenie zróżnicowanych raków tarczycy 

Rak rdzeniasty tarczycy

Leczenie operacyjne w wybranych chorobach tarczycy wieku rozwojowego – Marek Dedecjus 

Wprowadzenie 

Anatomia i embriologia gruczołu tarczowego 

Definicje i rodzaje operacji tarczycy

Diagnostyka USG chorób tarczycy wieku rozwojowego – Agnieszka Brodzisz, Wiesław Jakubowski  

Technika badania USG tarczycy u dzieci. Anatomia tarczycy 

Przyczyny powiększenia tarczycy u dzieci 

Zapalenie tarczycy 

Choroba Gravesa–Basedowa 

USG tarczycy w chorobach nowotworowych. Tarczyca po chemio-/radioterapii i HSCT 

Różnicowanie sonograficzne zmian wyczuwalnych palpacyjnie na szyi u dzieci 

Piśmiennictwo 

Rozdział 6. Choroby kory i rdzenia nadnerczy 

Patofizjologia kliniczna kory nadnerczy – Marta Fichna, Piotr Fichna 

Oś podwzgórze–przysadka -nadnercza (HPA) 

System renina–angiotensyna–aldosteron (RAAS) 

Biosynteza kortykosteroidów  

Mechanizm działania glikokortykosteroidów na komórki docelowe

Postreceptorowe mechanizmy działania glikokortykosteroidów (SGK1)

Wpływ glikokortykosteroidów na organizm 

Mechanizm działania mineralokortykosteroidów na komórki docelowe 

Wpływ mineralokortykosteroidów na organizm 

Znaczenie androgenów nadnerczowych 

Transport, metabolizm i wydalanie kortykosteroidów  

Uwagi dotyczące diagnostyki czynności kory nadnerczy 

Leki i substancje zaburzające czynność nadnerczy

Wrodzony przerost kory nadnerczy – Mieczysław Szalecki

Wprowadzenie 

Niedobór 21α -hydroksylazy

Nosiciele (heterozygoty) 

Objawy 

Badania przesiewowe

Leczenie prenatalne 

Inne niż niedobór 21-hydroksylazy postaci CAH  

Leczenie 

Monitorowanie

Leczenie niedoczynności nadnerczy 

Hipoaldosteronizm 

Choroba i zespół Cushinga – Mieczysław Szalecki  

Wprowadzenie 

ACTH-zależny zespół Cushinga 

ACTH-niezależne postaci CS 

Rak i gruczolak kory nadnercza

Guz chromochłonny i przyzwojaki u dzieci i młodzieży – Mieczysław Litwin

Wprowadzenie

Epidemiologia

Objawy kliniczne 

Biologia molekularna PCC/PGL 

Rozpoznanie 

Leczenie i dalsze postępowanie

Nadciśnienie tętnicze monogenowe – Mieczysław Litwin 

Wprowadzenie 

Mechanizmy regulujące wydalanie i wchłaniane sodu – znaczenie cewki dystalnej

Choroby cewki dalszej będące przyczyną monogenowego nadciśnienia tętniczego

Choroby nadnerczy będące przyczyną monogenowego nadciśnienia tętniczego

Diagnostyka obrazowa nadnerczy – Elżbieta Jurkiewicz 

Wprowadzenie 

Ultrasonografia 

Tomografia komputerowa 

Rezonans magnetyczny

Badania izotopowe

Zasada badania obrazowego 

Diagnostyka nadnerczy w okresie noworodkowym

Diagnostyka nadnerczy w okresie niemowlęcym i u dzieci starszych 

Nienowotworowe zmiany w nadnerczach 

Piśmiennictwo 

Rozdział 7. Zaburzenia wielogruczołowe

Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe – Artur Bossowski, Iwona Beń -Skowronek, Beata Sawicka

Definicja 

Klasyfikacja

Wielogruczołowy zespół autoimmunizacyjny typu 1 (APS-1)

Wielogruczołowy zespół autoimmunizacyjny typu 2 (APS-2) 

Wielogruczołowy zespół autoimmunizacyjny typu 3 (APS-3) 

Wielogruczołowy zespół autoimmunizacyjny typu 4 (APS-4)  

Zespół IPEX

Zespoły mnogich nowotworów dokrewnych – Agata Skórka, Mieczysław Szalecki 

Wprowadzenie 

Zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 (MEN1, zespół Wermera)

Zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 2 (MEN2)

Piśmiennictwo 

Rozdział 8. Zaburzenia dojrzewania płciowego – Anna Wędrychowicz

Prawidłowe dojrzewanie płciowe 

Fizjologia dojrzewania płciowego 

Przebieg dojrzewania płciowego 

Ocena dojrzewania płciowego

Nieprawidłowe dojrzewanie płciowe

Przedwczesne dojrzewanie

Opóźnione dojrzewanie (hipogonadyzm) 

Inne zaburzenia dojrzewania płciowego w okresie młodzieńczym 

Piśmiennictwo

Rozdział 9. Wybrane zagadnienia ginekologii dziecięcej i dziewczęcej – Agnieszka Drosdzol -Cop, Aneta Gawlik 

Badanie ginekologiczne dziewczynki 

Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej

Wprowadzenie 

Prawidłowe obrazy ultrasonograficzne narządów płciowych u dziewczynek i nastolatek 

Zaburzenia dojrzewania płciowego 

Wady narządów płciowych

Torbiele/guzy przydatków 

Zespół policystycznych jajników (PCOS) 

Prawidłowy cykl miesiączkowy u dziewcząt 

Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt – terminologia 

Pierwotny brak miesiączki

Wtórny brak miesiączki 

Przyczyny braku miesiączki u dziewcząt 

Krwawienia młodocianych

Wprowadzenie

Diagnostyka 

Leczenie 

AUB o łagodnym nasileniu

AUB o umiarkowanym nasileniu 

AUB o ciężkim nasileniu 

Postępowanie terapeutyczne u dziewcząt z hipogonadyzmem

Piśmiennictwo

Rozdział 10. Zaburzenia odżywiania

Mechanizmy regulujące równowagę energetyczną organizmu – Jacek Tabarkiewicz, Artur Mazur 

Wprowadzenie 

Rola podwzgórza i ośrodkowego układu nerwowego w regulacji homeostazy energetycznej ustroju

Rola autonomicznego układu nerwowego w regulacji gospodarki energetycznej

Neuroprzekaźniki jako czynniki regulujące gospodarkę energetyczną

Wpływ enterohormonów na regulację apetytu

Rola układu endokanabinoidowego w regulacji gospodarki energetycznej 

Rola czynników genetycznych w powstawaniu otyłości u dzieci – Katarzyna Jakubek -Kipa, Jacek Tabarkiewicz, Artur Mazur

Wprowadzenie 

Otyłość uwarunkowana jednogenowo 

Otyłość wchodząca w skład zespołu genetycznego 

Otyłość uwarunkowana wielogenowo 

Mechanizmy epigenetyczne w rozwoju otyłości 

Podsumowanie 

Epidemiologia otyłości, czynniki ryzyka rozwoju otyłości, tkanka tłuszczowa – Beata Pyrżak, Agnieszka Rudzka -Kocjan, Bogda Skowrońska, Elżbieta Niechciał, Piotr Fichna 

Epidemiologia

Czynniki ryzyka rozwoju otyłości 

Tkanka tłuszczowa

Wtórne zaburzenia hormonalne w otyłości u dzieci i młodzieży – Bogda Skowrońska, Anna Gertig -Kolasa, Izabela Krzyśko -Pieczka, Elżbieta Niechciał, Beata Pyrżak, Piotr Fichna 

Wprowadzenie 

Hormonalna oś wzrostowa w otyłości u dzieci i młodzieży

Oś tarczycowa w otyłości

Zmiany osi nadnerczowej w otyłości 

Osie gonadalne w otyłości 

Uwagi końcowe – podsumowanie

Następstwa metaboliczne otyłości u dzieci – Barbara Głowińska-Olszewska, Bogda Skowrońska, Elżbieta Niechciał

Wprowadzenie

Zaburzenia przemiany lipidowej 

Kliniczna manifestacja oporności na insulinę w otyłości 

Leczenie powikłań otyłości u dzieci

Diagnostyka i leczenie otyłości – Agnieszka Domin, Jacek Tabarkiewicz, Artur Mazur

Wywiad

Badanie fizykalne

Diagnostyka

Profilaktyka i leczenie

Jadłowstręt psychiczny – Katarzyna Ziora 

Rys historyczny 

Definicja 

Rozpowszechnienie 

Kryteria rozpoznania 

Etiopatogeneza  

Objawy kliniczne 

Powikłania i rokowanie 

Leczenie 

Piśmiennictwo 

Rozdział 11. Zaburzenia rozwoju płci – Anna M. Kucharska, Maria Szarras -Czapnik, Jolanta Słowikowska -Hilczer

Różnicowanie płci – fizjologia 

Różnicowanie gonad

Różnicowanie wewnętrznych narządów płciowych

Różnicowanie zewnętrznych narządów płciowych

Różnicowanie płciowe ośrodków mózgowych 

Charakterystyka zaburzeń rozwoju płci 

Definicja

Objawy sugerujące zaburzenie rozwoju płci

Chromosomalne zaburzenia rozwoju płci 

Nieprawidłowe różnicowanie gonad w życiu płodowym 

Zaburzenia w biosyntezie i działaniu androgenów 

Defekty w biosyntezie i działaniu AMH

Zaburzenie rozwoju płci z kariotypem 46,XX 

Niesklasyfikowane zaburzenia rozwoju narządów płciowych 

Postępowanie diagnostyczne u dziecka z zaburzonym rozwojem narządów płciowych

Postępowanie terapeutyczne

Piśmiennictwo 

Rozdział 12. Zaburzenia gospodarki wapniowo -fosforanowej 

Homeostaza wapniowo-fosforanowa – Beata Pyrżak

Wprowadzenie, działanie głównych pierwiastków

Zaburzenia homeostazy wapniowo -fosforanowej 

Choroby przytarczyc – Maria A. Kalina 

Wprowadzenie 

Niedoczynność przytarczyc 

Nadczynność przytarczyc

Witamina D – Paweł Płudowski 

Wprowadzenie  

Witamina D – chemia 

Epidemiologia niedoboru witaminy D

Źródła witaminy D 

Metabolizm witaminy D 

Działanie plejotropowe 

Suplementacja witaminy D 

Maksymalne dopuszczalne dobowe dawki witaminy D dla populacji osób zdrowych

Wskazania do oznaczania witaminy D 

Krzywice – Beata Pyrżak

Wprowadzenie

Krzywice hipokalcemiczne 

Krzywice hipofosfatemiczne

Wybrane zagadnienia zaburzeń układu chrzęstno -kostnego – Beata Pyrżak, Aleksandra Kowalska 

Wprowadzenie 

Objawy kliniczne 

Rozpoznanie 

Wybrane jednostki chorobowe związane z niskim wzrostem

Hipofosfatazja – Aneta Gawlik

Piśmiennictwo

Rozdział 13. Diagnostyka laboratoryjna i genetyczna

Diagnostyka laboratoryjna w endokrynologii – Olga Ciepiela, Małgorzata Dobosz, Urszula Demkow

Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału do badań 

Metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce endokrynologicznej

Laboratoryjne oznaczanie stężenia poszczególnych hormonów 

Oznaczanie profilu steroidowego w moczu 

Witamina D

Metody stosowane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób tarczycy

Oznaczanie hormonów płciowych

Inne parametry 

Badania genetyczne w chorobach wydzielania dokrewnego – Krystyna H. Chrzanowska 

Wprowadzenie

Podstawy genetyki – krótkie repetytorium

Wybrane techniki badań genetycznych

Wyniki badań genetycznych – zasady analizy, opisu i interpretacji

Współpraca endokrynologa z genetykiem klinicznym 

Diagnostyka chorób genetycznych w praktyce klinicznej endokrynologa

Poradnictwo genetyczne i genomowe 

Piśmiennictwo

Rozdział 14. Pacjent po leczeniu przeciwnowotworowym – odległe następstwa endokrynologiczne – Ewa Barg, Dorota Birkholz -Walerzak 

Wprowadzenie

Zaburzenia funkcji tarczycy 

Niedoczynność/nadczynność tarczycy 

Choroba guzkowa tarczycy

Zaburzenia osi podwzgórzowo -przysadkowej

Moczówka prosta centralna 

Niewydolność przedniego płata przysadki  

Zaburzenia funkcji gonad

Zaburzenia metaboliczne 

Zaburzenia gospodarki mineralnej i gęstości kości

Prowadzenie pacjentów po leczeniu hematoonkologicznym według jednostek chorobowych

Guzy mózgu

Chłoniaki 

Guz Wilmsa

Piśmiennictwo

Rozdział 15. Antropologiczne metody oceny rozwoju fizycznego – Anna Majcher, Beata Pyrżak

Wprowadzenie

Metodyka badań antropologicznych 

Podstawowe pomiary antropometryczne

Interpretacja pomiarów antropometrycznych 

Wskaźniki ilorazowe 

Obserwacja długofalowa rozwoju fizycznego dziecka

Ocena antropometryczna dziecka po urodzeniu

Badania bilansowe 

Piśmiennictwo

Skorowidz 

 

 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY