• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Ewolucja patogenności i oporności na środki przeciwbakteryjne u pałeczek Klebsiella

EWOLUCJA PATOGENNOŚCI I OPORNOŚCI NA ŚRODKI PRZECIWBAKTERYJNE U PAŁECZEK KLEBSIELLA

  • Wydawca: Evereth
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 136
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-62342-08-2
 
45,00 zł
40,50 zł 40,50 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Niniejsza pozycja jest monografią analizującą patogenność i oporność szczepów Klebsiella na przestrzeni ostatnich 30 lat. W oparciu o dane z piśmiennictwa polskiego i światowego, a także z publikacji własnych Autora, podjęta została próba scharakteryzowania najistotniejszych cech chorobotwórczych pałeczek Klebsiella w świetle najnowszych badań i zmienności ewolucyjnej. Analizę starano się prowadzić pod kątem wywoływania przez te drobnoustroje różnych zakażeń oraz możliwości przeżywania i utrzymywania się w środowisku szpitalnym. Jednocześnie przeprowadzono analizę rozwoju mechanizmów oporności u pałeczek Klebsiella na przestrzeni ostatnich lat i opisano niektóre cechy szczepów izolowanych ze szpitalnych ognisk epidemicznych na świecie i w Polsce.
Pałeczki Klebsiella są drobnoustrojami, które w ciągu kilku ostatnich dekad stały się przekonującym przykładem tempa ewolucji, która wszystkimi możliwymi drogami – mutacji, rekombinacji i przekazywania materiału genetycznego – prowadzi do pojawiania się szczepów o coraz większym potencjale chorobotwórczym i epidemicznym. Z jednej strony drobnoustroje te są komensalami, powszechnie występującymi w środowisku, których naturalnym rezerwuarem są gleba, woda i ścieki, a przede wszystkim przewód pokarmowy i błony śluzowe górnych dróg oddechowych ludzi i zwierząt. Z drugiej strony coraz powszechniej pojawiają się szczepy wywołujące poważne zakażenia układowe z wysokim odsetkiem śmiertelności, oporne na wiele grup antybiotyków. Rozwój cywilizacyjny sprzyja znacznie szybszemu niż kiedyś i praktycznie nieograniczonemu przemieszczaniu się ludności. Znacznie ułatwione jest więc rozprzestrzenianie się znanych już wcześniej, ale występujących jedynie endemicznie, mechanizmów oporności. Podobnie pojawiające się np. na drodze mutacji zupełnie nowe mechanizmy oporności bardzo szybko stają się powszechne. Ewolucja ta nie dotyczy tylko szczepów szpitalnych, choć w tym środowisku przekazywanie i rozprzestrzenianie się mechanizmów oporności oraz czynników wirulencji jest znacznie ułatwione dzięki selekcji wywoływanej stosowaniem antybiotyków oraz inwazyjnych procedur diagnostycznych i leczniczych. Także w środowisku pozaszpitalnym coraz częściej występują zagrażające życiu infekcje płuc, ropne wielonarządowe i zakażenia septyczne wywoływane przez szczepy Klebsiella (hypervirulent variant of Klebsiella pneumoniae – hvKP), które są wyposażone w nowe cechy wirulencji. Obecnie pałeczki Klebsiella zalicza się do grona najniebezpieczniejszych patogenów szpitalnych. Badania z ostatnich lat umożliwiły nowe spojrzenie na znane wcześniej u pałeczek Klebsiella czynniki chorobotwórczości, jak również odkrycie wielu nowych genów biorących udział w patogenezie zakażeń wywoływanych przez te bakterie.
W niniejszym opracowaniu przeanalizowano najważniejsze czynniki chorobotwórczości szczepów Klebsiella: otoczki, lipopolisacharydy, enterotoksyny, hemolizyny oraz wszystkie znane u tych szczepów adhezyny. W świetle najnowszych badań opisano procesy adhezji i tworzenia przez te pałeczki struktur biofilmu jako potężnego mechanizmu patogenności i oporności na środki przeciwbakteryjne. Starano się prześledzić rozwój kolejnych mechanizmów oporności, jakie pojawiały się od kilkudziesięciu lat u tych pałeczek oraz tendencje w rozprzestrzenianiu się wieloopornych, epidemicznych klonów pałeczek Klebsiella obserwowane w Europie i w Polsce.

Spis treści

Od Autora ...................................................................................... 7
1. Wstęp .............................................................................9
2. Morfologia i pozycja systematyczna pałeczek z rodzaju Klebsiella .......... 12
3. Epidemiologia zakażeń wywołanych przez pałeczki Klebsiella ....................... 15
4. Postacie kliniczne zakażeń wywołanych przez szczepy Klebsiella .............. 17

4.1. Zapalenia płuc...................................................................18
4.2. Zakażenia dróg moczowych ....................................................................... 19
4.3. Zakażenia septyczne .................................................................................................. 19
4.4. Pierwotny ropień wątroby i charakterystyczny inwazyjny syndrom – szczepy wysoko wirulentne ........................................................................................... 21
5. Czynniki chorobotwórczości szczepów Klebsiella .....................................................25
5.1. Antygeny otoczkowe i ich rola w chorobotwórczości ......................................................................26
5.2. Lipopolisacharydy pałeczek Klebsiella ......................................................28
5.2.1. Budowa lipopolisacharydów Klebsiella ....................................................28
5.2.2. Rola antygenów somatycznych O ...............................................................30
5.2.3. Serotypy O klinicznych szczepów Klebsiella .............................................. 31
5.3. Enterotoksyny pałeczek Klebsiella ........................................................32
5.3.1. Występowanie enterotoksyn w biegunkach wywoływanych przez Klebsiella ........33
5.3.2. Klasyfikacja enterotoksyn ........................................................35
5.3.3. Mechanizm działania enterotoksyn Klebsiella .....................................38
5.3.4. Występowanie i ekspresja genów enterotoksyn u pałeczek Klebsiella .....................................39
5.4. Cytotoksyna szczepów Klebsiella oxytoca ..............................................41
5.5. Hemolizyny pałeczek Klebsiella .............................................................42
5.6. Siderofory u pałeczek Klebsiella ................................................................44
5.7. Właściwości adhezyjne pałeczek Klebsiella ..................................................45
5.7.1. Klasyfikacja adhezyn u szczepów Klebsiella ...........................................45
5.7.1.1. Fimbrie typu l ......................................................................46
5.7.1.2. Fimbrie typu 3 ................................................................................ 48
5.7.1.3. Fimbrie typu 6 ............................................................................50
5.7.1.4. Fimbrie KPF-28 ................................................................................... 51
5.7.1.5. Fimbrie typu Kp ................................................................................... 51
5.7.1.6. Niefimbrialne adhezyny typu P ............................................................52
5.7.1.7. Białko adhezyjne CF29K ...................................................................53
5.7.2. Rozpoznawane przez adhezyny Klebsiella receptory w komórkach i tkankach .......................53
6. Biofilm jako istotny czynnik chorobotwórczości pałeczek Klebsiella .... 56
6.1. Etapy tworzenia biofilmu ........................................................................57
6.2. Mechanizmy oporności na antybiotyki w biofilmie ........................................................................61
6.3. Biofilm tworzony przez kliniczne szczepy Klebsiella ..................................................................... 62
7. Ewolucja oporności na antybiotyki u pałeczek Klebsiella ..................................73
7.1. Klasyfikacja mechanizmów oporności u szczepów Klebsiella...............................73
7.2. Oporność enzymatyczna u pałeczek Klebsiella ...............................................76
7.2.1. β-laktamazy chromosomalne i wtórne ................................................... 78
7.2.2. β-laktamazy ESBL u pałeczek Klebsiella ..................................................79
7.2.3. β-laktamazy AmpC u pałeczek Klebsiella ............................................85
7.2.4. Karbapenemazy u pałeczek Klebsiella ..............................................90
7.2.4.1. Metalo-β-laktamazy u szczepów Klebsiella ..............................................91
7.2.4.2. Karbapenemazy klasy A u pałeczek Klebsiella .................................... 95
7.2.4.3. Karbapenemazy klasy D u szczepów Klebsiella ...............................100
7.2.5. Enzymy modyfikujące aminoglikozydy u pałeczek Klebsiella ..................... 102
7.3. Receptorowe mechanizmy oporności u szczepów Klebsiella ........................ 105
7.3.1. Metylotransferazy – receptorowa oporność na aminoglikozydy ................106
7.3.2. Receptorowa oporność na fluorochinolony......................................... 107
7.4. Transportowe mechanizmy oporności ................................................108
7.4.1. Mutacje w białkach porynowych ..............................................................108
7.4.2 Oporność oparta na mechanizmie effluxu ..............................................109
8. Szczepy Klebsiella wywołujące ogniska epidemiczne w Polsce ..................... 111
9. Bibliografia .................................................................119

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY