• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-27006_15245_150x190

FARMACJA FIZYCZNA - ĆWICZENIA LABORATORYJNE DLA STUDENTÓW FARMACJI I ANALITYKI MEDYCZNEJ

  • Wydawca: Uniwersytet Medyczny Poznań
  • Rok wydania: 2016
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 120
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-272-6
 
47,00 zł
42,30 zł 42,30 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Nowe wydanie przewodnika Farmacja fizyczna Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów farmacji i  medycyny laboratoryjnej w zamierzeniu ma pomóc studentom II roku farmacji i studentom I roku medycyny laboratoryjnej (wcześniej analityki medycznej) w praktycznym przyswojeniu zagadnień z przedmiotu chemia fizyczna, znanego szeroko również jako farmacja fizyczna. Farmacja fizyczna obejmuje zagadnienia dotyczące stosowania zasad fizyki i chemii w farmacji i analityce medycznej. Ćwiczenia laboratoryjne obok zajęć wykładowych i seminaryjnych stanowią integralną część programu studiów farmaceutycznych i medycyny laboratoryjnej. Program ćwiczeń laboratoryjnych został tak przygotowany, żeby umożliwić studentom zrozumienie niełatwych zagadnień chemii fizycznej. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują praktyczne zagadnienia z zakresu własności koloidów, zasad termodynamiki, elektrochemii, kinetyki i farmakokinetyki, równowag fazowych, zjawisk powierzchniowych i mechaniki kwantowej. Opis wykonania każdego ćwiczenia laboratoryjnego poprzedzony jest częścią teoretyczną, w której umieszczono najważniejsze wiadomości wymagane od studenta przed przystąpieniem do wykonania części laboratoryjnej. Należy podkreślić, że do pełnego przygotowania teoretycznego wymagana jest wiedza zdobyta podczas wykładów, seminariów i innych form w ramach samokształcenia studentów. Część ćwiczeń laboratoryjnych została zaprojektowana do wykonania za pomocą dostępnych programów komputerowych. Pozostałe ćwiczenia będą wykonywane z użyciem specjalistycznej aparatury analitycznej. W celu czytelnego przedstawienia rezultatów z przeprowadzonych ćwiczeń i ich podsumowania zaproponowano wzór protokołu dla każdego ćwiczenia.
Przygotowanie niniejszego przewodnika jest w części wzorowane na skrypcie „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów farmacji i analityki medycznej” Grzegorza Uchmana i Tadeusza Hermann. Autorzy prezentowanego przewodnika, podążając za aktualnymi osiągnięciami w chemii fizycznej, znacznie zmienili część ćwiczeń. Nowoczesny tensjo-metr został zastosowany w ćwiczeniu dotyczącym wyznaczania krytycznego stężenia micelarnego. Wprowadzono nowe ćwiczenia dotyczące układów dyspersyjnych, a mianowicie wyznaczania ruchliwości i masy molowej frakcji białka metodą elektroforezy żelowej. W celu dalszego wzmocnienia już od pierwszych lat studiów aspektu farmaceutycznego opracowano nowe ćwiczenia z elektrochemii, kinetyki i zjawisk powierzchniowych; w ćwiczeniach tych analizowane są substancje lecznicze. Uwzględniając przyszłe zajęcia z technologii postaci leku, wprowadzono ćwiczenie dotyczące związków polimerowych.
Autorzy niniejszego przewodnika mają nadzieję, że wiedza uzyskana dzięki przeprowadzeniu ćwiczeń z farmacji fizycznej będzie pomocna w zrozumieniu zagadnień ściśle związanych z zawodem farmaceuty, a będących przedmiotem technologii farmaceutycznej, chemii farmaceutycznej, farmakodynamiki i farmakokinetyki oraz biofarmacji.
Prof. dr hab. Franciszek Główka
 

Spis treści

UKŁADY DYSPERSYJNE 
ĆWICZENIE 1A. Wyznaczanie ruchliwości i masy molowej frakcji białka metodą elektroforezy żelowej 
ĆWICZENIE lB. Wyznaczanie ładunku koloidu metodą elektroforezy swobodnej 

TERMODYNAMIKA CHEMICZNA 
ĆWICZENIE 2. Wyznaczanie zmiany entalpii parowania lotnej cieczy 

RÓWNOWAGI FAZOWE 
ĆWICZENIE3. Wyznaczanie temperatury krytycznej mieszalności dla układu fenol-woda 

TERMODYNAMIKA ROZTWORÓW. WŁAŚCIWOŚCI KOLIGATYWNE 
ĆWICZENIE 4. Wyznaczanie masy molowej i współczynnika izotonicznego vant Hoffa metodą pomiaru ciśnienia osmotycznego 

DYSTRYBUCJA SUBSTANCJI ROZPUSZCZONEJ POMIĘDZY CIECZE NIEMIESZAJĄCE SIĘ 
ĆWICZENIE 5. Pomiar współczynnika podziału olej-woda dla kwasu benzoesowego 

ELEMENTY ELEKTROCHEMII 
ĆWICZENIE 6A. Wyznaczanie pKa kwasu acetylosalicylowego metodą miareczkowania potencjometrycznego 
ĆWICZENIE 6B. Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnej soli wapnia 

KINETYKA REAKCJI CHEMICZNYCH 
ĆWICZENIE 7. Wyznaczanie stałej szybkości oraz parametrów termodynamicznych reakcji hydrolizy kwasu acetylosalicylowego 

PODSTAWY FARMAKOKINETYKI 
ĆWICZENIE 8. Wyznaczanie stałej szybkości eliminacji i biologicznego okresu półtrwania salicylanów tworzących się z kwasu acetylosalicylowego 

ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ 
ĆWICZENIE 9. Zastosowanie modelowania molekularnego do oceny właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych 

UKŁADY DYSPERSYJNE 
ĆWICZENIE 1OA. Otrzymywanie i rozpoznawanie rodzajów emulsji 
ĆWICZENIE JOB. Wyznaczanie masy molowej polimeru metodą wiskozymetryczną 
ĆWICZENIE lOC. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego żelatyny 

ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE. SURFAKTANTY 
ĆWICZENIE 11. Wyznaczanie krytycznego stężenia micelamego Tweenu 20 metodą tensjometryczną 

ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE. IZOTERMY ADSORPCJI 
ĆWICZENIE 12. Adsorpcja paracetamolu na węglu aktywnym

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY