• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-finanse-w-oswiacie_11646_150x190

FINANSE W OŚWIACIE

  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Rok wydania: Warszawa 2013
  • Wydanie: 2
  • Ilość stron: 108
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-264-4421-0
 
39,00 zł
35,10 zł 35,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Niniejsza publikacja autorstwa Marty Handzlik jest kompleksowym  opracowaniem zagadnień związanych z finansową stroną funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ujęte w czytelną formę pytań i odpowiedzi. Książka ułatwi Czytelnikom poruszanie się w gąszczu czasem bardzo skomplikowanych przepisów dotyczących prawa fi nansowego w kontekście oświaty.

W książce omówiono następujące kwestie:

- dotacji i subwencji otrzymywanych przez szkoły i placówki oświatowe,
- stypendiów,
- opłat ponoszonych przez uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli,
- klasyfikacji budżetowej zakupów i remontów,
- stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Publikacja adresowana jest do osób zarządzających oświatą, dyrektorów szkół, pracowników zajmujących się omawianą tematyką w jednostkach oświatowych oraz do przedstawicieli organów prowadzących szkoły (jednostek samorządu terytorialnego).  

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Zamówienia publiczne

pytanie 1. podział wydatków na żywność

pytanie 2. Niezastosowanie ustawy o zamówieniach publicznych - konsekwencje

pytanie 3. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych

pytanie 4. Dokonywanie zakupów przez dyrektorkę szkoły w sklepie prowadzonym przez jej syna

pytanie 5. Zakupy do stołówki szkolnej

pytanie 6. Wycieczki z ZFśS a zamówienia publiczne

Rozdział 2
Żywność i żywienie

pytanie 1. ceny posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i nauczycieli

pytanie 2. Opłata stała za korzystanie ze stołówki w przedszkolu

pytanie 3. Składniki opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej
str. 23

pytanie 4. Opłaty za korzystanie przez oddziały przedszkolne ze stołówki szkolnej

pytanie 5. Sposób naliczania kosztów wyżywienia w czasie wakacji

pytanie 6. Opłaty za posiłki w placówkach

pytanie 7. Ustalanie opłat za żywienie w przedszkolu samorządowym

pytanie 8. Korzystanie przez pracowników szkoły ze stołówki szkolnej

pytanie 9. Zabieranie w menażce posiłków ze stołówki szkolnej

pytanie 10. Zasady korzystania z posiłków w przypadku braku stołówki szkolnej

pytanie 11. przyznawanie obiadów z ośrodka pomocy społecznej

pytanie 12. Dofinansowanie posiłków z opieki społecznej

Rozdział 3
Klasyfikacja budżetowa

pytanie 1. prawidłowe zaewidencjonowanie zakupu i wymiany okien w szkole

pytanie 2. Zaklasyfikowanie okresowego przeglądu sprzętu przeciwpożarowego

pytanie 3. Zaklasyfikowanie przeglądu urządzeń, instalacji i stanu technicznego budynku

pytanie 4. Zaklasyfikowanie rachunków z miejskich wodociągów i kanalizacji

pytanie 5. Klasyfikacja budżetowa dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

pytanie 6. prawidłowe zaksięgowanie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

pytanie 7. Zaksięgowanie kosztu refundacji okularów korekcyjnych

pytanie 8. prawidłowe zaksięgowanie odpraw emerytalnych

pytanie 9. Zaklasyfikowanie zakupionego zestawu komputerowego

pytanie 10. Klasyfikacja budżetowa komputera jako środka trwałego

pytanie 11. Zaklasyfikowanie wydatków z tytułu użytkowania programu komputerowego

pytanie 12. Klasyfikacja usług telekomunikacyjnych

pytanie 13. Zaklasyfikowanie wydatków na zmywarkę i patelnię elektryczną

pytanie 14. Zaksięgowanie otrzymanego komputera

pytanie 15. rachunek zysków i strat

Rozdział 4
Pozostałe pytania finansowe

pytanie 1. prawidłowe rozliczanie pracy sędziów sportowych w rozgrywkach szkolnych związków sportowych

pytanie 2. rozliczanie delegacji sędziowskich na imprezy sportowe

pytanie 3. Dotacje na uczniów, którzy nie uczęszczają na zajęcia

pytanie 4. Dotacja na dzieci w wieku 3-6 lat

pytanie 5. procedura rozliczania dotacji

pytanie 6. Wstrzymanie przyznawania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej

pytanie 7. Dotacja dla przedszkola niepublicznego w czasie wakacji

pytanie 8. Wysokość dotacji na ucznia w przedszkolu niepublicznym posiadającego opinię o wczesnym wspomaganiu

pytanie 9. Subwencja na dzieci sześcioletnie

pytanie 10. Subwencja oświatowa dla placówek niepublicznych

pytanie 11. refundacja kosztów uczęszczania dzieci do szkoły

pytanie 12. Waloryzacja kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

pytanie 13. przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie

pytanie 14. Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika w przypadku rozwiązania umowy z młodocianym na zasadzie porozumienia stron

pytanie 15. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

pytanie 16. Zwrot kosztów kształcenia ucznia pełnoletniego

pytanie 17. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przy zmianie pracodawcy

pytanie 18. Uzyskanie pełnoletniości przez młodocianego pracownika - zwrot kosztów kształcenia

pytanie 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

pytanie 20. refundacja kosztów kształcenia młodocianego pracownika - wysokość kwot dofinansowania

pytanie 21. refundacja kosztów młodocianego pracownika, którego kształcenie trwało 24 miesiące

pytanie 22. Osoba upoważniona do złożenia wniosku o refundację kosztów kształcenia młodocianego pracownika

pytanie 23. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

pytanie 24. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe

pytanie 25. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku egzaminu czeladniczego

pytanie 26. Koszty przewozu ucznia pełnoletniego

pytanie 27. Koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

pytanie 28. Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły

pytanie 29. Obowiązek finansowania przez gminę dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola publicznego

pytanie 30. Zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej w klasie integracyjnej

pytanie 31. pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolne

pytanie 32. przyznanie stypendium szkolnego realizowanego poprzez zwrot wydatków

pytanie 33. Maksymalna kwota stypendium za wyniki w nauce przyznana uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum

pytanie 34. Zwrot stypendium szkolnego przyznanego przez Urząd Gminy

pytanie 35. przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia klasy iV szkoły podstawowej

pytanie 36. Dofinansowanie zakupu podręczników

pytanie 37. Zasady wydatkowania funduszy rad rodziców. Obciążenie ich podatkiem dochodowym

pytanie 38. Funkcjonowanie sklepiku rady rodziców

pytanie 39. Wydatkowanie funduszy rady rodziców

Podsumowanie

Indeks rzeczowy
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY