• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-21171_13274_150x190

FIZJOTERAPIA W PSYCHIATRII

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2011, dodruk 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 244
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-4431-7
119,00 zł
109,90 zł 119 109.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego, najważniejsze zaburzenia i choroby psychiczne oraz metody ich farmakologicznego leczenia. Ponadto omówiono metody usprawniania stosowane współcześnie u osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. Zabiegi fizjoterapeutyczne, różne formy psychoterapii, terapię przez zabawę, przez sztukę (arteterapię), muzykoterapię i rehabilitację neuropsychologiczną.

Tagi: fizjoterapia książki , zespół korsakowa ,

Spis treści

I. Podstawy psychiatrii

1. Zdrowie psychiczne – podstawowe zagadnienia Monika Talarowska, Piotr Gałecki

1.1. Wprowadzenie

1.2. Model leczenia środowiskowego

1.3. Pojęcie normy i patologii

1.3.1. Pojęcie normy

1.3.2. Pojęcie patologii

1.3.3. Elementy patologii

1.3.4. Definicja zaburzenia psychicznego

1.3.5. Systemy klasyfikacyjne zaburzeń psychicznych

1.4. Częstość występowania zaburzeń psychicznych w Polsce

1.5. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

2. Psychopatologia ogólna Piotr Gałecki

2.1. Wprowadzenie

2.2. Zaburzenia pamięci

2.3. Zaburzenia spostrzegania

2.4. Zaburzenia myślenia .

2.5. Zaburzenia emocji i nastroju

2.6. Zaburzenia woli

2.7. Zaburzenia świadomości

2.8. Objawy ogniskowe

2.9. Zaburzenia intelektu

3. Schizofrenia i inne psychozy Antoni Florkowski

3.1. Wprowadzenie

3.2. Epidemiologia

3.3. Etiologia

3.4. Obraz kliniczny

3.5. Klasyfikacja

3.6. Rokowanie

3.7. Leczenie

3.8. Inne psychozy

3.8.1. Zaburzenie schizotypowe

3.8.2. Zaburzenie schizoafektywne

3.8.3. Krótkotrwałe zaburzenia psychotyczne

3.8.4. Uporczywe zaburzenia urojeniowe

VIII Fizjoterapia w psychiatrii

4. Depresje i zaburzenia afektywne (nastroju) Antoni Florkowski

4.1. Wprowadzenie

4.2. Epidemiologia

4.3. Etiopatogeneza

4.4. Klasyfikacja zaburzeń nastroju w ICD-10

4.5. Przebieg i typy depresji

4.6. Obraz kliniczny chorobowych zaburzeń nastroju

4.7. Depresja, ból i objawy somatyczne

5. Zaburzenia lękowe Piotr Wierzbiński

5.1. Wprowadzenie

5.1.1. Pojęcie lęku. Historia i klasyfikacja zaburzeń lękowych

5.2. Etiologia

5.3. Epidemiologia

5.4. Zaburzenia lękowe z napadami paniki (lęk paniczny, lęk napadowy)

5.4.1. Leczenie

5.5. Zaburzenia lękowe w postaci fobii – agorafobia

5.6. Specyficzne (izolowane) postacie fobii

5.7. Fobia społeczna

5.8. Zaburzenia lękowe uogólnione

5.9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

5.10. Zaburzenia stresowe

5.10.1. Ostra reakcja na stres

5.10.2. Zaburzenia stresowe pourazowe

5.11. Zaburzenia adaptacyjne

5.12. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

5.13. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

5.14. Inne zaburzenia nerwicowe

6. Uzależnienia. Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu Antoni Florkowski

6.1. Wprowadzenie

6.2. Działanie alkoholu

6.3. Wpływ stężenia alkoholu we krwi na funkcjonowanie człowieka

6.4. Ostre zatrucie alkoholem etylowym

6.5. Ostry zespół abstynencyjny

6.6. Zespół abstynencyjny z majaczeniem

6.7. Napady padaczkowe

6.8. Psychozy alkoholowe

6.8.1. Majaczenie drżenne

6.8.2. Ostra halucynoza (omamica) alkoholowa

6.8.3. Przewlekła halucynoza (omamica) alkoholowa

6.8.4. Obłęd alkoholowy

6.8.5. Zespół Korsakowa

6.9. Narkomania i uzależnienie od leków

6.9.1. Definicje

6.9.2. Uzależnienie od konopi indyjskich

6.9.3. Uzależnienie od amfetaminy

6.9.4. Uzależnienie od kokainy

6.9.5. Uzależnienie od halucynogenów

6.9.6. Uzależnienie od lotnych rozpuszczalników

6.9.7. Uzależnienie od leków przeciwlękowych i nasennych

6.9.8. Następstwa i objawy uzależnienia

6.9.9. Leczenie

7. Zaburzenia snu Kinga Bobińska

8. Zaburzenia osobowości Dominika Berent

8.1. Wprowadzenie .

8.2. Rodzaje zaburzeń osobowości

8.3. Podsumowanie

9. Zespoły otępienne Waldemar Kryszkowski

9.1. Wprowadzenie

9.2. Epidemiologia

9.3. Klasyfikacje

9.4. Definicja

9.5. Rozpoznanie

9.5.1. Krótka skala oceny stanu psychicznego

9.5.2. Test rysowania zegara

9.5.3. Badanie neuropsychologiczne

9.5.4. Różnicowanie otępienia z innymi chorobami

9.6. Choroba Alzheimera

9.7. Otępienie naczyniowe

9.8. Otępienie z ciałami Lewy’ego

9.9. Otępienie czołowo-skroniowe .

9.10. Podsumowanie . . .

10. Niepełnosprawność intelektualna Kinga Bobińska .

10.1. Wprowadzenie

10.2. Etiologia .

10.3. Klasyfikace

10.4. Rozpoznanie

10.5. Leczenie

11. Psychiatria dzieci i młodzieży Antoni Florkowski

11.1. Wprowadzenie

11.2. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych występujących u dzieci (podstawowe

grupy)

11.3. Zaburzenia związane z zachowaniem destrukcyjnym

11.3.1. Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

11.3.2. Zaburzenia zachowania

11.3.3. Prowokacyjne przeciwstawianie się

11.4. Zaburzenia emocjonalne

11.4.1. Lęk separacyjny

11.4.2. Unikanie kontaktów społecznych

11.4.3. Nadmierny lęk w postaci fobii

11.4.4. Depresja dziecięca

11.4.5. Fobia szkolna

11.5. Zaburzenia nawyków i odżywiania

11.5.1. Zaburzenia czynności fizjologicznych

11.5.2. Zaburzenia mowy

11.5.3. Tiki

11.5.4. Jadłowstręt psychiczny

11.5.5. Bulimia

11.6. Zaburzenia rozwoju

11.6.1. Upośledzenie umysłowe

11.6.2. Autyzm wczesnodziecięcy

11.7. Zaburzenia identyfikacji z płcią

11.7.1. Transseksualizm

12. Podstawowa charakterystyka leczenia farmakologicznego w psychiatrii Piotr Gałecki

12.1. Wprowadzenie

12.2. Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)

12.3. Leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki)

12.4. Leki przeciwlękowe (anksjolityki)

12.5. Leki normotymiczne

12.6. Leczenie elektrowstrząsami

12.7. Psychochirurgii

II. Wybrane zagadnienia z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w psychiatrii

13. Zachowania wobec choroby Krzysztof Zboralski

13.1. Wprowadzenie

13.2. Adaptacja pacjenta do choroby

13.3. Postawy sprzyjające zdrowiu

13.4. Podsumowanie

14. Choroba psychiczna w rodzinie Agata Orzechowska

15. Dziecko pacjentem psychiatrycznym Małgorzata Przybył

15.1. Wprowadzenie

15.2. Specyfika procesu diagnostycznego u dzieci i młodzieży

15.3. Terapia

16. Oddziaływania psychoterapeutyczne wobec pacjentów psychiatrycznych

Iwona Mikołajczyk, Monika Talarowska

16.1. Wprowadzenie

16.2. Podejścia psychoterapeutyczne

16.2.1. Terapia behawioralna

16.2.2. Terapia poznawcza według Aarona Becka

16.2.3. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna

16.2.4. Ericksonowska koncepcja interwencji terapeutycznej

16.2.5. Terapia systemowo-interakcyjna

16.2.6. Terapia psychodynamiczna

16.2.7. Psychoterapia grupowa

17. Arteterapia jako forma rehabilitacji w psychiatrii Anna Gutowska

17.1. Wprowadzenie

17.2. Sztuka i człowiek – wzajemne relacje

17.3. Sztuka i medycyna

17.4. Arteterapia – definicja, rodzaje, cele i funkcje

17.5. Arteterapia jako jedna z metod rehabilitacji w psychiatrii

17.6. Podsumowanie

18. Terapeutyczna funkcja zabawy Wojciech Świtalski

18.1. Istota i funkcje zabawy

18.2. Zabawa a rozwój dziecka

18.3. Przykłady zastosowania zabawy w terapii

18.4. Wskazówki dla prowadzących terapię przez zabawę .

18.5. Podsumowanie

19. Muzykoterapia w psychiatrii Dorota Kotynia

19.1. Wprowadzenie

19.2. Rozwój i definicje muzykoterapii

19.3. Formy muzykoterapii

19.4. Wpływ muzyki na funkcje mózgu

19.5. Muzykoterapia w koncepcjach psychoterapeutycznych

19.6. Muzykoterapia w psychiatrii

19.7. Przykłady muzyki wykorzystywanej w muzykoterapii

19.8. Podsumowanie

20. Aktywność ruchowa osób starszych Katarzyna Król .

21. Działania terapeutyczne i profilaktyczne wobec osób uzależnionych

od narkotycznych środków psychoaktywnych Iwona Mikołajczyk

21.1. Wprowadzenie

21.2. Leczenie

21.3. Profilaktyka

22. Rehabilitacja neuropsychologiczna Monika Talarowska

22.1. Zadania neuropsychologii

22.2. Procesy poznawcze .

22.2.1. Wrażenia, spostrzeżenia i wyobrażenia

22.2.2. Procesy uwagi

22.2.3. Uczenie się

22.2.4. Procesy pamięciowe

22.2.5. Pamięć operacyjna

22.2.6. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Pojęcia

22.2.7. Język i mowa

22.3. Zjawiska związane z uszkodzeniem OUN i procesami kompensacyjnymi

22.3.1. Diaschiza

22.3.2. Spontaniczny powrót do zdrowia

22.3.3. Neurogeneza i plastyczność mózgu

22.3.4. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych

22.4. Pomoc pacjentom z uszkodzeniami OUN

22.4.1. Interwencja kryzysowa

22.4.2. Psychoterapia

22.4.3. Rehabilitacja neuropsychologiczna

22.5. Czynniki wpływające na efektywność terapii neuropsychologicznej

22.6. Wybrane modele terapii

22.6.1. Szkoła reorganizacji funkcji psychicznych

22.6.2. Model modułowej mózgowej organizacji funkcji psychicznych

22.6.3. Neurolingwistyczna szkoła łuriowska – analityczna reorganizacja funkcji

psychicznych

22.6.4. Nurt pragmatyczny

22.6.5. Trening poznawczy

22.6.6. Terapia wspomagana komputerowo

22.7. Zasady prowadzenia terapii neuropsychologicznej

22.7.1. Zasada wczesnego rozpoczynania zajęć terapeutycznych

22.7.2. Zasada etapowości

22.7.3. Zasada postawy psychoterapeutycznej

22.7.4. Zasada elastyczności w formułowaniu celów i strategii

22.7.5. Zasada kompensacji

22.7.6. Zasada stopniowania trudności, poglądowości i indywidualizacji

22.7.7. Zasada terapii systemowej

22.7.8. Zasada organizacji pracy z chorym

22.7.9. Zasada oddziaływań holistycznych

22.7.10. Zasada długoterminowej opieki

22.8. Ocena występowania cech uszkodzenia OUN

22.8.1. Test rysowania zegara

22.8.2. Krótka skala oceny stanu psychicznego (MMSE)

22.8.3. Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA)

22.8.4. Krótki kwestionariusz stanu psychicznego według Pfeiffera (SPMSQ)

23. Prawa pacjentów psychiatrycznych Jarosław J. Maćkiewicz

24. Rehabilitacja osób chorych psychicznie Antoni Florkowski

 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

139,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,00 zł
45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
253,00 zł
215,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 222,90 zł
139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,00 zł
75,00 zł
66,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 66,00 zł
492,00 zł
419,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 492,00 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 148,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 131,90 zł

POLECAMY

189,00 zł
164,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 189,00 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,30 zł
189,00 zł
169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 169,00 zł
42,00 zł
36,96 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,90 zł
64,00 zł
57,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,60 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 131,90 zł
119,00 zł
111,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł
29,00 zł
26,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,90 zł
59,00 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,90 zł
20,00 zł
17,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 15,00 zł
151,10 zł
132,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 125,90 zł
140,00 zł
119,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 105,60 zł
63,00 zł
55,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 55,90 zł
79,00 zł
71,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 71,10 zł
110,00 zł
104,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 104,50 zł
88,20 zł
79,38 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,38 zł