• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26768_14980_150x190

FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE PRZYSZŁYCH PEDAGOGÓW RESOCJALIZACYJNYCH DIAGNOZA WERYFIKACYJNA PROGRAMU ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 172
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7930-942-9
40,00 zł
36,00 zł 40 36 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Zaprezentowana w publikacji autorska propozycja zajęć fakultatywnych dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej dotyczy przede wszystkim rozwijania ich empatii, postawy egzystencjalnej „być”, przejawiającej się otwartością na drugiego człowieka i odpowiedzialnością za niego, umiejętności radzenia sobie ze złością swoją i innych w różnych sytuacjach społecznych oraz uwrażliwiania ich na obowiązujące normy moralne i ich przestrzeganie.

Publikacja skierowana jest do psychologów i pedagogów na co dzień pracujących z osobami niedostosowanymi społecznie, studentów oraz do kadry naukowo-dydaktycznej, która każdego dnia kształci przyszłych pedagogów. Zaproponowany program ma na celu wzbogacenie tych istniejących już na poziomie kształcenia akademickiego o treści umożliwiające przyszłym pracownikom jeszcze sprawniejsze realizowanie planów zawodowych.

Spis treści

Przedmowa

Rozdział 1. Kształcenie pedagogów – ujęcie teoretyczne
Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent
    
1.1. Kształcenie pedagogów resocjalizacyjnych w ujęciu psychologicznym
1.2. Psychospołeczne funkcjonowanie studentów w świetle literatury przedmiotu

Rozdział 2. Kompetencje społeczne – wprowadzenie teoretyczne
Ewa Grudziewska
    
2.1. Kompetencje społeczne – definicja pojęcia
2.2. Wybrane klasyfikacje kompetencji społecznych
2.3. Modele kompetencji społecznych
2.4. Kompetencje społeczne a umiejętności społeczne – zakres pojęć
2.5. Umiejętności społeczne w pracy pedagoga
2.6. Przegląd badań dotyczących kompetencji społecznych

Rozdział 3. Empatia. Podążanie ku drugiemu człowiekowi
Agnieszka Lewicka-Zelant
    
3.1. Definicyjne ujęcie empatii
3.2. W kierunku dojrzałej formy empatii
3.3. Znaczenie empatii w życiu człowieka

Rozdział 4. Złość – podstawy teoretyczne
Ewa Grudziewska
    
4.1. Złość – definicja pojęcia
4.2. Uwarunkowania złości
4.3. Radzenie sobie ze złością

Rozdział 5. Moralność jako komponent funkcjonowania jednostki
Ewa Grudziewska
    
5.1. Pojęcie moralności w ujęciu literatury psychopedagogicznej
5.2. Rozwój moralny – przegląd koncepcji teoretycznych
5.2.1. Teoria rozwoju moralnego w ujęciu J. Piageta
5.2.2. Rozwój moralny według L. Kohlberga

Rozdział 6. Zachowanie jako odzwierciedlenie postaw jednostki
Agnieszka Lewicka-Zelent
    
6.1. Czynniki warunkujące postawy
6.2. Postawa „być” i „mieć”
6.3. Integracja postaw i ich znaczenie w życiu człowieka

Rozdział 7. Założenia metodologiczne
Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent
    
7.1. Cel i problematyka badań
7.2. Problem badawczy
7.3. Zmienne i wskaźniki uwzględnione w badaniu
7.4. Metoda, technika i narzędzia badawcze
7.5. Charakterystyka terenu badań i badanych osób
7.6. Metody analizy statystycznej materiału badawczego
7.7. Sposoby rozwijania wybranych sfer funkcjonowania psychospołecznego studentów
7.7.1. Cele rozwijania poszczególnych sfer funkcjonowania studentów
7.7.2. Techniki służące doskonaleniu funkcjonowania psychospołecznego studentów

Rozdział 8. Psychospołeczne funkcjonowanie studentów pedagogiki resocjalizacyjnej
Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent
    
8.1. Kompetencje społeczne studentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej w preteście
8.2. Poziom empatii studentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej w preteście
8.3. Złość studentów w grupy eksperymentalnej i kontrolnej w preteście
8.4. Poziom rygoryzmu moralnego studentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej (pretest)
8.5. Postawy egzystencjalne studentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej w preteście
8.6. Związki zależnościowe pomiędzy badanymi sferami funkcjonowania
psychospołecznego badanych studentów

Rozdział 9. Efektywność rozwijania wybranych sfer funkcjonowania psychospołecznego studentów
Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent
    
9.1. Zmiany w zakresie postaw egzystencjalnych studentów z grupy eksperymentalnej
9.2. Zmiany poziomu empatii studentów z grupy eksperymentalnej
9.3. Zmiany w zakresie typów złości studentów z grupy eksperymentalnej
9.4. Zmiany poziomu rygoryzmu moralnego studentów z grupy eksperymentalnej
9.5. Zmiany w zakresie kompetencji społecznych studentów z grupy eksperymentalnej
    
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, wykresów i schematów
Aneks
Ewa Grudziewska

Załącznik 1. Inwentarz Typów Złości R.T. Potter-Efron, P.S. Potter-Efron

Załącznik 2. Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi A. Węglińskiego (KRE-II)

Załącznik 3. Kwestionariusz Umiejętności Prospołecznych A. Goldsteina

Załącznik 4. Skala Postaw Być i Mieć B. Grulkowskiego

Załącznik 5. Kwestionariusz Rygoryzmu Moralnego W. Poznaniaka (PRM)

Załącznik 6. Propozycje ćwiczeń wykorzystanych w trakcie zajęć fakultatywnych

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

30,00 zł
27,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,00 zł
45,00 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

46,20 zł
40,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
62,00 zł
54,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,90 zł
65,00 zł
57,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,90 zł
42,90 zł
37,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,90 zł
42,00 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,90 zł
68,00 zł
59,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,90 zł
74,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,90 zł

POLECAMY

299,00 zł
239,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 199,90 zł
46,00 zł
41,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,10 zł
28,00 zł
26,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,60 zł
26,00 zł
23,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,40 zł
69,90 zł
61,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł
39,90 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
74,00 zł
64,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,42 zł
45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
119,00 zł
113,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 109,20 zł
25,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,75 zł
120,00 zł
102,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 102,00 zł
46,00 zł
42,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,00 zł
22,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 20,90 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
81,90 zł
77,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 74,00 zł