• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-19771_20649_150x190

HISTORIA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOLOGII

  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Rok wydania: 2007
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 550
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788323322849
 
61,95 zł
54,90 zł 54,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Historia współczesnej psychologii

Autorzy: Sydney Ellen Schultz, Duane P. Schultz

Bestsellerowy podręcznik historii współczesnej psychologii

Dzięki lekturze ósmego wydania podręcznika Duane i Sydney Ellen Schultz historia psychologii staje się fascynująca i nabiera wyjątkowego znaczenia. Autorzy dokonują personalizacji historii psychologii, nie tylko przez uwzględnienie biograficznych informacji na temat wpływowych teoretyków, ale także przez pokazanie, w jaki sposób ważne wydarzenia z ich życia oddziałały na poglądy i metody. Przyjmując współczesną perspektywę, książka koncentruje się na historii psychologii od 1879 roku do chwili obecnej i opisuje ją przez pryzmat szkół w ich społecznym, historycznym i intelektualnym kontekście. Oprócz wszechstronnego ujęcia przedmiotu, tak zachwalanego przez ogół wykładowców, wyróżniającymi cechami niniejszego ósmego wydania są także:

• Uaktualnione omówienie psychologii ewolucyjnej, neuronauki poznawczej i psychologii pozytywnej – ukazując wpływ wcześniejszych ruchów na psychologię współczesną.

• Nowe ramki „Historia on-line” w każdym rozdziale, kierujące studentów na strony internetowe, gdzie można znaleźć bieżące informacje na temat ludzi, teorii i ruchów omawianych w książce.

• Ponowna ocena psychologii humanistycznej w kontekście nurtów pofreudowskich.

• Kilkanaście nowych tekstów źródłowych zaczerpniętych z pism kluczowych teoretyków.

• Starannie opracowane pomoce dydaktyczne, włącznie z ogólnym planem treści otwierającym każdy rozdział, bieżącym glosariuszem na marginesie oraz umieszczonymi na końcu rozdziałów pytaniami do dyskusji, które można wykorzystać jako podstawę do prac pisemnych.

Spis treści

Historia współczesnej psychologii

Autorzy: Sydney Ellen Schultz, Duane P. Schultz

 

1.Badanie historii psychologii,

Rozwój współczesnej psychologii,

Znaczenie przeszłości dla zrozumienia teraźniejszości,

Dane historyczne: rekonstrukcja przeszłości psychologii,

Historiografia: jak badamy historię,

Dane utracone lub utajnione,

Dane zniekształcone w przekładzie,

Dane stronnicze,

Czynniki kontekstowe w psychologii,

Warunki ekonomiczne,

Wojna,

Uprzedzenia i dyskryminacja,

Koncepcje historii nauki,

Teoria personalistyczna,

Teoria naturalistyczna,

Szkoły myślenia w rozwoju współczesnej psychologii,

Plan książki,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

2.Wpływ filozofii na powstanie psychologii,

Duch mechanicyzmu,

Wszechświat jako zegar,

Determinizm i redukcjonizm,

Automaty,

Ludzie maszyny,

Maszyna licząca,

Początki nowożytnej nauki,

Renć Descartes (1596-1650),

Znaczenie Kartezjusza: mechanicyzm i problem psychofizyczny,

Natura ciała,

Oddziaływanie psychofizyczne,

Teoria idei,

Filozoficzne podstawy nowej psychologii: pozytywizm, materializm i empiryzm,

Auguste Comte (1798-1857),

John Locke (1632-1704),

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat empiry-zmu, zaczerpnięty z Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego (1690) Johna Locke'a,

George Berkeley (1685-1753),

David Hume (1711-1776),

David Hartley (1705-1757),

James Mili (1773-1836),

John Stuart Mili (1806-1873),

Znaczenie empiryzmu dla psychologii,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

3.Wpływ fizjologii na powstanie psychologii,

Znaczenie obserwatora,

Rozwój dziewiętnastowiecznej fizjologii,

Badania nad czynnościami mózgu: odwzorowanie od wewnątrz,

Badania nad czynnościami mózgu: odwzorowanie od zewnątrz,

Badania nad układem nerwowym,

Duch mechanistyczny,

Początki psychologii eksperymentalnej,

Dlaczego Niemcy?,

Hermann von Helmholtz (1821-1894),

Życie Helmholtza,

Dokonania Helmholtza: impuls nerwowy, widzenie i słyszenie,

Ernst Weber (1795-1878),

Dwupunktowe progi,

Ledwie dostrzegalne różnice,

Gustav Theodor Fechner (1801-1887),

Życie Fechnera,

Psychika i ciało: stosunek ilościowy,

Metody psychofizyki,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat psychofizyki, zaczerpnięty zElemente der Psychophysik (1860) Gustava Fechnera,

Formalne utworzenie psychologii,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

4.Nowa psychologia,

Ojciec założyciel współczesnej psychologii,

Wilhelm Wundt (1832-1920),

Życie Wundta,

Okres lipski,

Etnopsychologia,

Badanie świadomego doświadczenia,

Metoda introspekcji,

Elementy świadomego doświadczenia,

Organizacja elementów świadomego doświadczenia,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat prawa rezultant psychicznych i zasady syntezy twórczej, zaczerpnięty z Grundriss der Psychologie (1896) Wilhelma Wundta,

Losy psychologii Wundta w Niemczech,

Krytyka psychologii Wundta,

Dziedzictwo Wundta,

Inne kierunki rozwoju psychologii niemieckiej,

Hermann Ebbinghaus (1850-1909),

Życie Ebbinghausa,

Badania nad uczeniem się,

Badania z użyciem nonsensownych sylab,

Inne dokonania Ebbinghausa w dziedzinie psychologii,

Franz Brentano (1838-1917),

Badanie aktów psychicznych,

Carl Stumpf (1848-1936),

Fenomenologia,

Oswald Kulpe (1862-1915),

Niezgodności między Kulpem a Wundtem,

Systematyczny eksperyment introspekcyjny,

Myślenie nieobrazowe,

Tematy badawcze podejmowane w laboratorium w Wiirzburgu,

Uwaga końcowa,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

5.Strukturalizm,

Edward Bradford Titchener (1867-1927),

Życie Titchenera,

Eksperymentatorzy Titchenera: kobietom wstęp wzbroniony!,

Treść świadomego doświadczenia,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat struktu-ralizmu, zaczerpnięty z A Textbook ofPsychology (1909) E.B. Titchenera,

Introspekcja,

Elementy świadomości,

Krytyka strukturalizmu,

Krytyka introspekcji,

Dodatkowa krytyka systemu Titchenera,

Znaczenie strukturalizmu,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

6.Funkcjonalizm: wcześniejsze wpływy,

Protest funkcjonalistyczny,

Prekursorzy funkcjonalizmu,

Rewolucja z powodu ewolucji: Charles Darwin (1809-1882),

Życie Darwina,

O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego,

Dzioby zięb ewolucja w działaniu,

Ewolucja maszyn,

Wpływ Darwina na psychologię,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy zaczerpnięty z Autobiografii (1876) Charlesa Darwina,

Różnice indywidualne: Francis Galton (1822-1911),

Życie Galtona,

Dziedziczenie zdolności umysłowych,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy zaczerpnięty z Hereditary Genius: An Inąuiry into Its Laws and Conseąuences (1869) Francisa Galtona,

Metody statystyczne,

Testy zdolności umysłowych,

Kojarzenie idei,

Wyobrażenia umysłowe,

Arytmetyka zapachowa i inne zagadnienia,

Uwaga końcowa,

Zoopsychologia i rozwój funkcjonalizmu,

Georg&John Romanes (1848-1894),

C. Lloyd Morgan (1852-1936),

Uwaga końcowa,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

7.Funkcjonalizm: geneza i rozwój,

Ewolucja wkracza do Ameryki,

Herbert Spencer (1820-1903),

Darwinizm społeczny,

Filozofia syntetyczna,

Bezustanna ewolucja maszyn,

Henry Hollerith i karty perforowane,

William James (1842-1910): prekursor psychologii funkcjonalnej,

Życie Jamesa,

The Principles of Psychology,

Przedmiot psychologii: nowe spojrzenie na świadomość,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat świadomości,zaczerpnięty z Psychologii. Kurs skrócony (1892) Williama Jamesa,

Metody psychologii,

Pragmatyzm,

Teoria emocji,

Nawyk,

Funkcjonalna nierówność kobiet,

Mary Whiton Calkins (1863-1930),

Helen Bradford Thompson Woolley (1874-1947),

Leta Stetter Hollingworth (1886-1939),

Rozwój funkcjonalizmu jako szkoły myślenia,

Szkoła chicagowska,

John Dewey (1859-1952),

Łuk odruchowy,

Uwaga końcowa,

James Rowland Angell (1869-1949),

Życie Angella,

Prowincja psychologii funkcjonalnej,

Uwaga końcowa,

Harvey A. Carr (1873-1954),

Funkcjonalizm: ostateczna postać,

Funkcjonalizm na Uniwersytecie Columbia

Robert Sessions Woodworth (1869-1962),

Życie Woodwortha,

Psychologia dynamiczna,

Krytyka funkcjonalizmu,

Znaczenie funkcjonalizmu,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

8. Psychologia stosowana: dziedzictwo funkcjonalizmu,

W kierunku psychologii praktycznej,

Rozwój psychologii amerykańskiej,

Wpływ czynników ekonomicznych na psychologię stosowaną,

Granville Stanley Hali (1844-1924),

Życie Halla,

Ewolucja i teoria rekapitulacji,

Uwaga końcowa,

James McKeen Cattell (1860-1944),

Życie Cattella,

Testy zdolności umysłowych,

Uwaga końcowa,

Ruch badań testowych,

Binet, Terman i test IQ,

Pierwsza wojna światowa i grupowe badania testowe,

Wpływ medycyny i inżynierii,

Różnice rasowe w zakresie inteligencji,

Wkład kobiet w ruch badań testowych,

Iightner Witmer (1867-1956),

Życie Witmera,

Kliniki oceny dziecka,

Uwaga końcowa,

Ruch psychologii klinicznej,

Walter Diii Scott (1869-1955),

Życie Scotta,

Reklama i podatność na sugestię,

Dobór pracowników,

Uwaga końcowa,

Ruch psychologii pracy i organizacji,

Wpływ wojen światowych,

Badania Hawthorne i problemy organizacji,

Wkład kobiet w ruch psychologii pracy i organizacji,

Hugo Munsterberg (1863-1916),

Życie Miinsterberga,

Psychologia sądowa i zeznania naocznych świadków,

Psychoterapia,

Psychologia pracy,

Uwaga końcowa,

Psychologia stosowana w Stanach Zjednoczonych: narodowa mania,

Uwaga końcowa,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

9.Behawioryzm: wcześniejsze wpływy,

W kierunku nauki o zachowaniu,

Wpływ zoopsychologii na behawioryzm,

Jacąues Loeb (1859-1924),

Szczury, mrówki i psychika zwierząt,

Sprytny Hans, sprytny koń,

Edward Lee Thorndike (1874-1949),

Życie Thorndike'a,

Koneksjonizm,

Skrzynka problemowa,

Prawa uczenia się,

Uwaga końcowa,

Iwan Pietrowicz Pawłow (1849-1936),

Życie Pawłowa,

Odruchy warunkowe,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy zaczerpnięty z wykładów o czynności mózgu (1927) Iwana Pawłowa,

Uwaga na temat E.B. Twitmyera,

Uwaga końcowa,

Władimir Michajłowicz Biechtieriew (1857-1927),

Odruchy skojarzone,

Zoopsychologia i ruch praw zwierząt,

Wpływ psychologii funkcjonalnej na behawioryzm,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

10. Behawioryzm: początki,

John B. Watson (1878-1958),

Życie Watsona,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy zaczerpnięty z artykułu Psychologia, jak widzi ją behawiorysta (1913) Johna B. Watsona,

Reakcja na program Watsona,

Metody behawiorystyczne,

Przedmiot behawioryzmu,

Instynkty,

Emocje,

Procesy myślowe,

Popularność behawioryzmu,

Eksplozja psychologii,

Watson i ruch praw zwierząt,

Karl Lashley (1890-1958),

Krytyka behawioryzmu Watsona,

William McDougall (1871-1938),

Znaczenie behawioryzmu Watsona,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

11. Behawioryzm: dalszy rozwój,

Trzy stadia behawioryzmu,

Operacjonizm,

Edward Chace Tolman (1886-1959),

Behawioryzm celowościowy,

Zmienne pośredniczące,

Teoria uczenia się,

Uwaga końcowa,

Clark Leonard Hull (1884-1952),

Życie Hulla,

Duch mechanicyzmu,

Obiektywna metodologia i kwantyfikacja,

Popędy,

Uczenie się,

Uwaga końcowa,

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990),

Życie Skinnera,

Behawioryzm w ujęciu Skinnera,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy zaczerpnięty z Science and Human Behavior (1953) B.F. Skinnera,

Warunkowanie instrumentalne,

Rozkłady wzmocnień,

Zachowanie werbalne,

Dziecięce łóżeczka powietrzne, maszyny uczące i pociski naprowadzane przez gołębie,

Walden two - wizja behawiorystycznego społeczeństwa,

Modyfikacja zachowania,

Zoopsychologia stosowana - IQ Zoo,

Krytyka Skinnerowskiego behawioryzmu,

Znaczenie behawioryzmu Skinnera,

Socjobehawioryzm: bunt poznawczy,

Albert Bandura (1925-),

Teoria społeczno-poznawcza,

Poczucie skuteczności,

Modyfikacja zachowania,

Uwaga końcowa,

Julian Rotter (1916-),

Procesy poznawcze,

Umiejscowienie kontroli,

Uwaga końcowa,

Dalsze losy behawioryzmu,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

12. Psychologia postaci (Gestalt),

Gestaltowska rewolta,

Więcej w spostrzeżeniu niż się wydaje, Wcześniejsze wpływy,

Zeitgeist w fizyce,

Zjawisko za sprzeciw wobec psychologii wundtowskiej,

Max Wertheimer (1880-1943),

Kurt Koffka (1886-1941),

Wolfgang Kóhler (1887-1967),

Charakter gestaltowskiej rewolty,

Prawa postaci dotyczące organizacji spostrzeżeń,

Badania Gestalt nad uczeniem się: wgląd i dowody inte u małp
człekokształtnych,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat psychologii postaci zaczerpnięty z Intelligenzprufungen an Menschenaffen (1921) Wolfganga Kóhlera,

Uwaga końcowa,

Myślenie produktywne u ludzi,

Izomorfizm,

Rozprzestrzenienie się psychologii postaci,

Pojedynek z behawioryzmem,

Psychologia postaci w nazistowskich Niemczech,

Teoria pola: Kurt Lewin (1890-1947),

Życie Lewina,

Przestrzeń życiowa,

Motywacja i efekt Zeigamik,

Psychologia społeczna,

Krytyka psychologii postaci,

Znaczenie psychologii postaci,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

13. Psychoanaliza: początki,

Rozwój psychoanalizy,

Wcześniejsze wpływy,

Teorie nieświadomej psychiki,

Dawniejsze poglądy na temat psychopatologii,

Wpływ Charlesa Darnina,

Dodatkowe wpływy,

Sigmund Freud (1856-1939) i rozwój psychoanalizy,

Przypadek Anny O.,

Seksualne podłoże nerwicy,

Badania nad histerią,

Spór o uwiedzenie w dzieciństwie,

Analiza marzeń sennych,

U szczytu powodzenia,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat histerii, zaczerpnięty z pierwszego odczytu Sigmunda Freuda na Uniwersytecie Clarka, wygłoszonego 9 września 1909 roku,

Psychoaaliza jako metoda leczenia,

Psychoanaliza jako teoria osobowości,

Popędy,

Warstwy osobowości,

Lęk,

Stadia rozwoju psychoseksualnego,

Mechanicyzm i determinizm w systemie Freuda,

Relacje między psychoanalizą a psychologią,

Naukowe uprawomocnienie koncepcji psychoanalitycznych,

Krytyka psychoanalizy,

Znaczenie psychoanalizy,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

14. Psychoanaliza: dalszy rozwój,

Rywalizujące odłamy,

Neofreudyści i psychologia ego,

Anna Freud (1895-1982),

Analiza dziecka,

Uwaga końcowa,

Teorie relacji z obiektem,

Melanie Klein (1882-1960),

Heinz Kohut (1913-1981),

Carl Jung (1875-1961),

Życie Junga,

Psychologia analityczna,

Nieświadomość zbiorowa,

Archetypy,

Introwersja i ekstrawersja,

Typy psychologiczne: funkcje i postawy,

Uwaga końcowa,

Teorie psychospołeczne: Zeitgeist ponownie daje znać o sobie,

Alfred Adler (1870-1937),

Życie Adlera,

Psychologia indywidualna,

Poczucie niższości,

Styl życia,

Twórcza siła jaźni,

Kolejność urodzeń,

Uwaga końcowa,

Karen Horney (1885-1952),

Życie Horney,

Polemiki z Freudem,

Lęk podstawowy,

Potrzeby neurotyczne,

Wyidealizowany obraz Ja,

Uwaga końcowa,

Ewolucja teorii osobowości: psychologia humanistyczna,

Wcześniejsze wpływy,

Charakter psychologii humanistycznej,

Abraham Maslow (1908-1970),

Życie Masłowa,

Samorealizacja,

Ich własnymi słowami: oryginalny materiał źródłowy na temat psychologii humanistycznej zaczerpnięty z książki Motywacja i osobowość (1970) Abrahama Masłowa,

Uwaga końcowa,

Carl Rogers (1902-1987),

Życie Rogersa,

Samourzeczywistnienie,

Uwaga końcowa,

Losy psychologii humanistycznej,

Psychologia pozytywna,

Tradycja psychoanalityczna w historii,

Pytania do dyskusji,

Lektura zalecana,

15. Współczesne trendy w psychologii,

Szkoły myślenia z perspektywy czasu,

Ruch poznawczy w psychologii,

Wcześniejsze wpływy,

Zeitgeist w fizyce,

Narodziny psychologii poznawczej,

George Miller (1920-),

Ośrodek Badań nad Procesami Poznawczymi,

Ulric Beisser (1928-),

Metafora komputerowa,

Rozwój współczesnych komputerów,

Sztuczna inteligencja,

Charakter psychologii poznawczej,

Poznawcza nauka o układzie nerwowym,

Rola introspekcji,

Poznanie nieświadome,

Procesy poznawcze u zwierząt,

Obecny status,

Psychologia ewolucyjna,

Wcześniejsze wpływy,

Wpływ socjobiologii,

Obecny status psychologii ewolucyjnej,

Uwaga końcowa,

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY