• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26329_14508_150x190

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ I TRANSDYSCYPLINARNOŚĆ PEDAGOGIKI WYMIARY TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 302
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7587-024-4
 
40,00 zł
35,90 zł 35,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W prezentowanej książce autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują badania teoretyczne i praktyczne nad problematyką  transgresji – inter- i transdycyplinarność pedagogiki.
     Jej problematyka obejmuje zagadnienia związane z płynną tożsamością pedagogiki, w której to procesach formowania należy uwzględniać udział oznaczania i przekraczania własnych granic oraz integrowania w sobie wiedzy z innych dziedzin, nie tylko w obszarze badań i praktyki edukacyjnej, ale także refleksji teoretycznej…
    W części pierwszej, zatytułowanej „Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny”, znalazły się prace autorów, którzy wykorzystując różne perspektywy badawcze i założenia, podjęli namysł teoretyczny nad kategoriami oraz przejawami inter- i transdyscyplinarności w pedagogice.
    Część drugą, pt. „Interdyscyplinarny transfer wiedzy – doświadczenia pedagogicznego pogranicza”, tworzą teksty lokujące się na pograniczach dyscyplin i obszarów badawczych, ukazujące próby integracji pozyskiwanej z nich wiedzy na gruncie pedagogiki. Doświadczenia związane z podejmowaniem przez badaczy problemów i zagadnień znajdujących się na granicach dyscyplin oraz dotyczące transferu wiedzy z innych dyscyplin naukowych i dziedzin badawczych na obszar pedagogiki dostarczają także wiedzy teoretycznej z zakresu praktyki interdyscyplinarnej.
    W części trzeciej, pt. „Interdyscyplinarność pedagogiki – doświadczenia transdyscyplinarne”, znalazły się prace autorów koncentrujących swoją uwagę na styku pedagogiki i różnych dziedzin oraz form praktyki społecznej. Społecznie wytwarzana wiedza, nierespektująca dyscyplinarnych podziałów, wykraczająca poza kompetencje dyscyplinarne, stanowi dla badaczy nie lada wyzwanie, ponieważ jej integracja z wiedzą wytwarzaną na gruncie pedagogiki wymaga właściwego przygotowania oraz kompetentnie prowadzonych badań.
   Czytelnikom życzymy zadowolenia i badawczych pożytków wyniesionych z lektury.

Spis treści

Część I 
Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny

Ewa Rodziewicz
O metaforze pais-ago i przemieszczaniu jej znaczeń    

Leszek Koczanowicz
Interdyscyplinarność – między rabunkiem a dialogiem   
  
Krystyna Duraj-Nowakowa
Transdyscyplinarność pedagogiki: podejścia metodologiczno-teoretyczne i praktyczne     

Rafał Włodarczyk
Transgresja – transdyscyplinarność – translacja    

Krzysztof Maliszewski
W poszukiwaniu metafor. Pedagogika z filozofii kultury     

Marta Kowalczuk-Walędziak
Interdyscyplinarność w pedagogicznych badaniach wyjaśniających i weryfikacyjnych      

Dorota Thel
Granice myślenia o transdyscyplinarności pedagogiki – niektóre dylematy metodologiczne i praktyczne      

Część II 
Interdyscyplinarny transfer wiedzy – doświadczenia pedagogicznego pogranicza

Wiktor Żłobicki
Pedagoga rozważania o granicach dyscyplin wiedzy      

Małgorzata Bednarska
Pedagogika a psychoterapia. Wzajemne relacje,  korzyści i zagrożenia  

Joanna Gładyszewska-Cylulko
Pedagogika specjalna a arteterapia    

Iwona Samborska
Istota i konteksty dyskursu pedagogicznego wobec zjawiska konsumpcji     

Małgorzata Kozak
Pogranicze pedagogiki i prawa – perspektywy interpretacji i integracji wiedzy pedagogicznej i prawnej      

Łukasz Michalski 
Dzieje odzyskane. O bliskich nowoczesnej pedagogice metodologiach historii     

Andrzej Ryk
Możliwości wykorzystania fenomenologii w teorii i praktyce pedagogicznej    

Janusz Maj
Filozofia dialogu i tożsamość pedagogiki w horyzoncie paidei Innego    

Sławomir Krzyśka
Konteksty aksjologiczne w pedagogice      

Część III
Interdyscyplinarność pedagogiki – doświadczenia transdyscyplinarne

Danuta Kowalczyk 
Transdyscyplinarność pedagogiki w praktyce sądowej     

Beata Gola
Związki między pedagogiką a ekologią – wspólne pola badawcze     

Krzysztof Zajdel
Zmiany społeczne i ich konteksty pedagogiczne     

Jolanta Sajdera
Miejsce teorii socjalizacji w organizowaniu wychowania społecznego dziecka    

Paweł Cylulko
Muzykoterapia a pedagogika muzyczna w pracy z niepełnosprawnym dzieckiem    

Barbara Klasińska 
Interdyscyplinarne podstawy kształtowania uczniowskich  zainteresowań kulturą ludową      
Beata Maj
Drama – sztuka teatru, zabawa w role, filozofia życia, 
metoda wychowania    

Iwona Paszenda
Kształcenie pedagogów i twórczość – interdyscyplinarne przygody badawcze    

Małgorzata Kaliszewska
Transdyscyplinarność studenckiego eseju (pedagogicznego)      

Izabela Plieth-Kalinowska
Nauczyciel w szkole integracyjnej – oczekiwania a rzeczywistość      

Olga Anna Jabłonko
Kompetencje moralne nauczyciela wychowawcy jako remedium na kryzys wychowania     

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY