• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
Interna Szczeklika Podręcznik chorób wewnętrznych 2017

INTERNA SZCZEKLIKA PODRĘCZNIK CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 2017

 • Wydawca: Medycyna Praktyczna
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: IX
 • Ilość stron: 2680
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-7430-518-1
 
240,00 zł
216,00 zł 216,00 zł PLN 1
Dostawa od 8.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Interna Szczeklika Podręcznik chorób wewnętrznych 2017 jest najpopularniejszym podręcznikiem interny na polskim rynku wydawniczm!

Absolutny bestseller!!

Interna Szczeklika stanowi kontynuację podręcznika chorób wewnętrznych wydawanego od 2005 roku pod redakcją profesora Andrzeja Szczeklika. Po śmierci Profesora wydawca podjął decyzję o umieszczeniu jego nazwisko w tytule książki, aby w ten sposób upamiętnić Jego fundamentalny wkład w to dzieło.

Podręcznik Interna Szczeklika 2017 jest oparty na zasadach EBM (evidence-based medicine), co oznacza, że wszystkie informacje na temat diagnostyki, leczenia i prewencji chorób odzwierciedlają aktualne i wiarygodne dane naukowe oraz wytyczne postępowania opracowane przez renomowane towarzystwa naukowe.

Książka Interna Szczeklika kierowana jest głównie dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i w dziedzinach wywodzących się z interny, lekarzy specjalistów,czy też  lekarzy rodzinnych pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz studentów medycyny.

W wersji elektronicznej podręcznika przeznaczonej na komputery osobiste, znajdują się nieumieszczone w drukowanej książce rozdziały, liczne ryciny i tabele oraz filmy, a także atlasy (np. hematologiczny) i indeks leków dostępnych w Polsce.

Aktualizacja podręcznika odbywa się na bieżąco, gdy tylko się pojawią nowe dane (np. wytyczne praktyki klinicznej) uzasadniające zmianę treści konkretnego rozdziału. Zmiany takie zostają niezwłocznie wprowadzone do wersji elektronicznej, a do drukowanej - co roku.

Podręcznik jest owocem stałej, ścisłej współpracy blisko 350 wybitnych polskich specjalistów w różnych dziedzinach i licznego zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej.

W podręczniku Interna Szczeklika 2017 uwzględniono najnowsze wytyczne (2016, 2017), dotyczące m.in. następujących zagadnień:

 • prewencja chorób sercowo-naczyniowych
 • dyslipidemie
 • migotanie przedsionków
 • nadkomorowe zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność serca
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • szpitalne zapalenia płuc
 • gruźlica
 • dyspepsja
 • choroba wrzodowa
 • ostra biegunka infekcyjna
 • choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • przewlekłe WZW typu C
 • nadczynność tarczycy
 • choroby nadnerczy
 • cukrzyca
 • stosowanie krwi i jej składników
 • ostre białaczki szpikowe
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • zapalenia naczyń
 • spondyloartropatie seronegatywne
 • dna moczanowa
 • fibromialgia
 • sepsa
 • farmakologiczne leczenie otyłości
 • rewizja klasyfikacji TNM nowotworów

Nowe rozdziały Interny Szczeklika 2017:

 • Choroby czynnościowe przełyku
 • Torbiele wątroby
 • Ciało obce w przewodzie pokarmowym
 • Dożylne leczenie płynami
 • Choroba wysokościowa

Zobacz równieź:  INTERNA SZCZEKLIKA 2017/2018 MAŁY PODRĘCZNIK (NA PODSTAWIE INTERNY SZCZEKLIKA)

Tagi: Choroby wewnętrzne , podręcznik interny , duży szczeklik , interna szczeklika , choroby wewnętrzne ,

Spis treści

W podręczniku Interna Szczeklika 2017 znajdą Państwo:

Wstęp

I. Choroby układu krążenia
A. Fizjologia
B. Badania diagnostyczne
C. Nagłe zatrzymanie krążenia i wstrząs
D. Miażdżyca i ryzyko sercowo-naczyniowe
E. Dyslipidemie
F. Choroba niedokrwienna serca
G. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia
H. Wady serca
I. Choroby wsierdzia
J. Choroby mięśnia sercowego
K. Choroby osierdzia
L. Nowotwory serca
Ł. Niewydolność serca
M. Nadciśnienie tętnicze
N. Nadciśnienie płucne
O. Choroby aorty i tętnic obwodowych
P. Choroby żył obwodowych
R. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
S. Choroby mikrokrążenia
T. Wady rozwojowe naczyń krwionośnych
U. Choroby naczyń chłonnych
W. Omdlenia
Z. Konsultacje kardiologiczne przed operacjami pozasercowymi

II. Choroby układu oddechowego
A. Fizjologia
B. Badania diagnostyczne
C. Choroby dróg oddechowych
D. Zapalenia płuc wywołane przez drobnoustroje
E. Choroby śródmiąższowe płuc
F. Gruźlica i mykobakteriozy
G. Nowotwory płuca i opłucnej
H. Choroby zawodowe układu oddechowego
I. Zaburzenia oddychania w czasie snu
J. Choroby opłucnej
K. Choroby śródpiersia
L. Manifestacje chorób tkanki łącznej w układzie oddechowym
Ł. Niepożądane reakcje polekowe w układzie oddechowym
M. Wady rozwojowe układu oddechowego
N. Urazy płuc
O. Niewydolność oddechowa
P. Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego
R. Wziewne stosowanie leków w chorobach układu oddechowego
S. Leczenie uzależnienia od tytoniu

IIII. Choroby układu pokarmowego
A. Objawy chorób układu pokarmowego
B. Badania diagnostyczne
C. Choroby przełyku
D. Choroby żołądka i dwunastnicy
E. Choroby jelita cienkiego
F. Choroby jelita grubego
G. Choroby infekcyjne i pasożytnicze przewodu pokarmowego
H. Choroby trzustki
I. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
J. Choroby wątroby
K. Niedrożność jelit
L. Krwawienie do przewodu pokarmowego
Ł. Nadwrażliwość pokarmowa

IV. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego
A. Choroby poddwzgórza i przysadki
B. Choroby tarczycy
C. Choroby przytarczyc
D. Choroby kory nadnerczy
E. Guzy wydzielające katecholaminy
F. Choroby jajników
G. Choroby jąder
H. Zaburzenia determinacji i różnicowania płci
I. Zaburzenia wzrastania i dojrzewania płciowego
J. Choroby rozproszone układu wewnątrzwydzielniczego
K. Zespoły wielogruczołowe
L. Cukrzyca

V. Choroby nerek i dróg moczowych
A. Fizjologia
B. Badania diagnostyczne
C. Ostre uszkodzenie nerek
D. Przewlekła choroba nerek
E. Choroby kłębuszków nerkowych
F. Śródmiąższowe zapalenie nerek
G. Tubulopatie
H. Kamica nerkowa
I. Nefropatia zaporowa
J. Zakażenia układu moczowego
K. Torbiele nerek
L. Nowotwory układu moczowego
M. Wady wrodzone układu moczowego
N. Układ krążenia w chorobach nerek
O. Nerki a ciąża
P. Leczenie nerkozastępcze
R, Leczenie żywieniowe w chorobach nerek
S. Zasady stosowania leków u osób z chorobami nerek

VI. Choroby układu krwiotwórczego
A. Fizjologia
B. Objawy podmiotowe i przedmiotowe
C. Badania laboratoryjne i morfologiczne
D. Niedokrwistości
E. Białaczki ostre
F. Nowotwory mieloproliferacyjne i mielodysplastyczne
G. Nowotwory limfoproliferacyjne
H. Histiocytozy zapalne i nowotworowe
I. Niedobory odporności
J. Zaburzenia hemostazy
K. Transfuzjologia kliniczna i hemafereza lecznicza
L. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych

VII. Choroby reumatyczne
A. Podział chorób reumatycznych
B. Objawy podmiotowe i przedmiotowe
C. Badania diagnostyczne
D. Choroby układowe tkanki łącznej
E. Zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa
F. Choroba zwyrodnieniowa stawów
G. Infekcyjne (septyczne) zapalenie stawów
H. Choroby związane z obecnością kryształów
I. Choroby metaboliczne kości
J. Reumatyzm tkanek miękkich
K. Zaburzenia nerwowo-naczyniowe
L. Choroby tkanki łącznej uwarunkowane genetycznie
M. Nowotwory tkanek miękkich i kości
N. Inne choroby układu ruchu
O. Kinezyterapia w chorobach układu ruchu

VIII. Choroby alergiczne
A. Patofizjologia i klasyfikacja chorób alergicznych
B. Badania diagnostyczne
C. Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny
D. Nadwrażliwość na leki
E. Choroba posurowicza
F. Alergiczny nieżyt nosa
G. Alergiczne choroby oczu
H. Alergiczne choroby skóry
I. Obrzęk naczynioruchowy
J. Alergie na jady owadów
K. Zasady swoistej immunoterapii alergenowej

IX. Wybrane choroby układu nerwowego
A. Objawy podmiotowe i przedmiotowe
B. Bóle głowy
C. Udar
D. Padaczka
E. Otępienie
F. Choroby układu pozapiramidowego
G. Stwardnienie rozsiane
H. Choroby układu nerwowo-mięśniowego
I. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
J. Urazy czaszkowo-mózgowe

X. Wybrane zagadnienia onkologii klinicznej
A. Biologia molekularna nowotworów
B. Epidemiologia nowotworów i badania przesiewowe
C. Patomorfologia i klasyfikacja zaawansowania nowotworów
D. Ogólne zasady diagnostyki nowotworów
E. Leczenie nowotworów
F. Wybrane stany naglące u chorych na nowotwory
G. Wybrane nowotwory

XI. Choroby zakaźne
A. Wprowadzenie
B. Podstawy diagnostyki laboratoryjnej chorób zakaźnych
C. Zasady leczenia przeciwdrobnoustrojowego
D. Wybrane choroby wirusowe
E. Wybrane choroby bakteryjne
F. Choroby przenoszone przez kleszcze
G. Choroby grzybicze
H. Choroby pasożytnicze
I. Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
J. Zakażenia szpitalne
K. Gorączka o nieznanej przyczynie
L. Sepsa i wstrząs septyczny
Ł. Postępowanie w przypadku ekspozycji na  zakażenia wirusowe przenoszone drogą krwi
M. Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych u dorosłych

XII. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej
A. Fizjologia
B. Zaburzenia gospodarki wodnej
C. Zaburzenia gospodarki sodowej
D. Zaburzenia gospodarki potasowej
E. Zaburzenia gospodarki magnezowej
F. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej
G. Zaburzenia gospodarki kwasoso-zasadowej

XIII. Zatrucia
A. Ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach
B. Wybrane zespoły kliniczne w ostrych zatruciach
C. Zatrucia substancjami klinicznymi
D. Zatrucia substancjami pochodzenia biologicznego
E. Zatrucia lekami i substancjami psychoaktywnymi

XIV. Medycyna podróży
A. Ogólne zasady przygotowania pacjenta do podróży zagranicznej do tropiku i regionów o złych warunkach sanitarnych
B. Zapobieganie chorobom zakaźnym w podróży

XV. Opieka paliatywna
A. Zagadnienia ogólne opieki paliatywnej
B. Postępowanie w wybranych objawach chorobowych
C. Postępowanie u kresu życia chorego i po jego śmierci


XVI. Zaburzenia odżywiania
A. Neuroendokrynna kontrola głodu i sytości
B. Ocena stanu odżywiania
C. Niedożywienie
D. Leczenie żywieniowe
E. Zaburzenia zachowania związane z odżywianiem
F. Otyłość
G. Zespół metaboliczny

XVII. Podstawy EBM
A. Wprowadzenie
B. Pytania kliniczne
C. Ocena informacji o metodzie leczniczej, rokowaniu lub szkodliwości
D. Ocena informacji o metodzie diagnostycznej
E. Przegląd systematyczny i metaanaliza
F. Wytyczne praktyki klinicznej

Indeks

 

 

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY