• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-kardiologia-interwencyjna-z-plyta-dvd_6024_150x190

KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA (Z PŁYTĄ DVD)

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: Warszawa 2009
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 788
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 9788320033298
 
275,67 zł
234,32 zł 234,32 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 260zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

 

Książka jest pierwszą polską publikacją obejmującą całościowo problematykę kardiologii interwencyjnej. Omówione zostały zagadnienia diagnostyczne precyzujące wskazania do leczenia inwazyjnego w chorobie wieńcowej, angioplastyki wieńcowej, leczenia ostrych zespołów wieńcowych i restenozy.  Szeroko omówiono techniki leczenia stosowane w chorobach serca i dużych naczyń oraz wad wrodzonych i nabytych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Uwzględniono zagadnienia związane z najnowocześniejszymi kierunkami leczenia ? metody pobudzania angiogenezy, przeszczepy komórkowe, brachyterapia.
 
Książka przeznaczona jest dla kardiologów, kardiochirurgów (pracujących specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji) oraz internistów zatrudnionych na oddziałach kardiologicznych i wewnętrznych. Omawiane zagadnienia są objęte programem specjalizacji z kardiologii, część z nich programem specjalizacji z chorób wewnętrznych i programem wyższych szkół medycznych.
Do książki jest dołączona płyta CD, która zawiera sekwencje filmowe ilustrujące badania i zabiegi interwencyjne.

Spis treści

Wstęp i rys historyczny  
Rozwój kardiologii interwencyjnej w świecie  
Rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce  
Organizacja kardiologii interwencyjnej w ramach Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego  
Dokonania pierwszych polskich ośrodków w okresie powstawania i rozwoju kardiologii interwencyjnej  
Piśmiennictwo  
Część I. Badania diagnostyczne
ROZDZIAŁ 1. Kwalifikacja do leczenia inwazyjnego na podstawie koronarografii  
1.1. Wprowadzenie  
1.2. Uwagi techniczne  
1.3. Kwalifikacja do koronarografii  
1.4. Koronarografia ilościowa  
1.5. Morfologia blaszki miażdżycowej  
1.6. Ocena przepływu w koronarografii  
1.7. Ograniczenia koronarografii  
1.8. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 2. Ocena rezerwy wieńcowej w badaniu metodą Dopplera  
2.1. Podstawy metody  
2.2. Koncepcja rezerwy wieńcowej  
2.3. Wpływ angioplastyki na zmiany przepływu wieńcowego  
2.4. Wpływ zaburzeń gospodarki węglowodanowej na rezerwę wieńcową  
2.5. Rezerwa wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 3. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
3.1. Wprowadzenie  
3.2. Technika badania  
3.3. Ocena obrazu IVUS  
3.4. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa a zmiany graniczne  
3.5. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa a stenty
3.6. Histologia wirtualna  
3.7. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa w pracowni hemodynamicznej  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 4. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu  
4.1. Wprowadzenie  
4.2. Ograniczenia koronarografii w ocenie zwężeń  tętnic wieńcowych  
4.3. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu ? istota metody  
4.4. Sposób wykonania pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu  
4.5. Uzyskanie maksymalnej hiperemii  
4.6. Przydatność pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w ocenie wskazań do rewaskularyzacji zwężeń granicznych  
4.7. Inne zastosowania pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu  
4.8. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 5. Wielorzędowa tomografia komputerowa w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
5.1. Wprowadzenie  
5.2. Anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania badania kardio-TK  
5.3. Technika badania  
5.4. Analiza uzyskanych obrazów ? ?postprocesing?  
5.5. Wskazania do wykonania badania serca za pomocą tomografii komputerowej  
5.6. Ocena wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych  
5.7. Spojrzenie w przyszłość  
Piśmiennictwo
Część II. Angioplastyka wieńcowa
ROZDZIAŁ 6. Wskazania i ogólne zasady wykonywania zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej
6.1. Wprowadzenie  
6.2. Założenia rewaskularyzacji  
6.3. Definicje używanych pojęć  
6.4. Wyniki bezpośrednie i odległe zabiegów angioplastyki wieńcowej  
6.5. Wskazania do zabiegów angioplastyki wieńcowej  
6.6. Przeciwwskazania do zabiegów angioplastyki wieńcowej  
6.7. Opieka ambulatoryjna nad chorym po zabiegu angioplastyki wieńcowej  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 7. Angioplastyka wieńcowa u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową
7.1. Wprowadzenie  
7.2. Wybór metody leczenia u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową  
7.3. Wybrane sytuacje kliniczne u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddawanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej  
7.4. Wybór metody terapeutycznej u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową  
7.5. Metodyka leczenia przezskórnego u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową  
7.6. Leczenie farmakologiczne chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej  
7.7. Opieka kardiologiczna nad chorymi z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddanymi przezskórnej angioplastyce wieńcowej  
7.8. Aspekt ekonomiczny leczenia przezskórnego chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową  
7.9. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 8. Porównanie skuteczności zabiegów angioplastyki z leczeniem zachowawczym i chirurgicznym w chorobie wieńcowej jednonaczyniowej  
8.1. Wprowadzenie  
8.2. Badania z ery klasycznej angioplastyki balonowej (POBA)  
8.3. Badania z ery stentów  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 9. Udrażnianie przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych  
9.1. Wprowadzenie  
9.2. Histologia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej  
9.3. Wskazania do udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych  
9.4. Zabieg udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej  
9.5. Powikłania udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych  
9.6. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 10. Przezskórne interwencje wieńcowe w wybranych sytuacjach anatomicznych
10.1. Zwężenie rozwidlenia tętnicy wieńcowej  
10.2. Zwężenie ujścia tętnicy wieńcowej  
10.3. Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 11. Przezskórne interwencje u pacjentów po operacyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej serca
11.1. Choroba żylnych pomostów aortalno-wieńcowych  
11.2. Leczenie interwencyjne pacjentów po CABG  
11.3. Rokowanie odległe  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 12. Zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej o podwyższonym ryzyku  
12.1. Wprowadzenie  
12.2. Rozpoznanie i określenie stopnia ryzyka zabiegu  
12.3. Technika zabiegów przez skórnej rewaskularyzacji oraz strategia postępowania okołooperacyjnego u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (protokół REHEAT)  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 13. Zabiegi angioplastyki wieńcowej u pacjentów po przeszczepach serca  
13.1. Choroba tętnic wieńcowych przeszczepionego serca  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 14. Rodzaje i właściwości stentów  
14.1. Wprowadzenie  
14.2. Rodzaje stentów  
14.3. Stenty metalowe  
14.4. Stenty samorozprężalne  
14.5. Wskazania do implantacji stentów  
14.6. Powikłania po zabiegu implantacji stentu  
14.7. Stenty pokrywane lekami
14.8. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 15. Aterektomia kierunkowa i rotacyjna
15.1. Wprowadzenie  
15.2. Aterektomia kierunkowa  
15.3. Rotablacja  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 16. Inne urządzenia stosowane w zabiegach angioplastyki wieńcowej  
16.1. Balon tnący  
16.2. Wieńcowa angioplastyka laserowa  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 17. Zasady postępowania w okresie okołozabiegowym
17.1. Wprowadzenie  
17.2. Kwalifikacja do przezskórnej rewaskularyzacji serca  
17.3. Przygotowanie pacjentów  
17.4. Przygotowanie farmakologiczne do zabiegu przezskórnego  
17.5. Zasady opieki bezpośrednio po zabiegu interwencyjnym  
17.6. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 18. Sposoby zapobiegania powikłaniom okołozabiegowym: embolizacji obwodowej i zawałowi serca
18.1. Miejsce embolizacji obwodowej wśród powikłań okołozabiegowych współczesnej angioplastyki wieńcowej  
18.2. Czynniki predysponujące do embolizacji obwodowej i mechanizmy około zabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego. Ocena ryzyka embolizacji  
18.3. Obrazowanie i ocena około zabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego  
18.4. Protekcja aktywna: wybór strategii zabiegu PCI  
18.5. Protekcja farmakologiczna: przygotowanie chorego do zabiegu PCI  
18.6. Protekcja przyrządowa: trombektomia i urządzenia zapobiegające embolizacji
obwodowej  
18.7. Podsumowanie  
Piśmiennictwo   
Część III. Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych
Wprowadzenie do części III
ROZDZIAŁ 19. Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca z uniesieniem odcinka ST
19.1. Wprowadzenie  
19.2. Rys historyczny  
19.3. Wskazania do pierwotnej angioplastyki wieńcowej  
19.4. Przeciwwskazania do pierwotnej angioplastyki wieńcowej  
19.5. Technika pierwotnej angioplastyki wieńcowej  
19.6. Kryteria skuteczności zabiegu  
19.7. Wyniki angiograficzne i kliniczne  
19.8. Zabiegi uzupełniające pierwotną angioplastykę wieńcową  
19.9. Możliwe trudności w czasie zabiegu i powikłania pierwotnej angioplastyki wieńcowej  
19.10. Sytuacje szczególne  
19.11. Modyfikacje techniki zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej ? protekcja i trombektomia  
19.12. Rola kardiochirurga w leczeniu pacjentów ze STEMI  
19.13. Logistyka leczenia za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej  
19.14. Ułatwiona/torowana angioplastyka wieńcowa  
19.15. Ratunkowa angioplastyka wieńcowa  
19.16. Angioplastyka po leczeniu fibrynolitycznym (podejście farmakomechaniczne)  
19.17. Wyniki zabiegowego leczenia pacjentów ze STEMI w świetle dużych badań 
19.18. Wymogi stawiane pracowniom hemodynamiki mającym prowadzić 24-godzinny dyżur pierwotnej angioplastyki  
19.19. Obecny stan interwencyjnego leczenia STEMI w Polsce i jego perspektywy
19.20. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 20. Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST
20.1. Wprowadzenie  
20.2. Heterogenność NSTE-ACS i odrębności od STEMI  
20.3. Propozycje podziału pacjentów z NSTE-ACS  
20.4. Stratyfikacja ryzyka  
20.5. Wskazania do leczenia zabiegowego  
20.6. Przeciwwskazania do leczenia zabiegowego  
20.7. Technika zabiegowa ad hoc PCI w NSTE-ACS  
20.8. Swoiste sytuacje kliniczne  
20.9. Zagadnienia logistyczne  
20.10. Wyniki leczenia  
20.11. Bieżąca sytuacja w Polsce i perspektywy  
20.12. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 21. Farmakoterapia towarzysząca interwencyjnemu leczeniu ostrych zespołów wieńcowych
21.1. Wprowadzenie  
21.2. Doustne leki przeciwpłytkowe  
21.3. Leki przeciwkrzepliwe (głównie antytrombinowe)  
21.4. Inhibitory receptora glikoproteinowego Ilb/IIIa  
21.5. Leki stosowane w zespole ?no-reflow?  
Piśmiennictwo  
Część IV. Zapobieganie i leczenie restenozy
ROZDZIAŁ 22. Biologiczne podstawy nawrotu zwężenia po zabiegach angioplastyki wieńcowej
22.1. Restenoza i jej mechanizmy  
22.2. Patologia nawrotowego zwężenia tętnic  
22.3. Różnice w procesie restenozy po angioplastyce balonowej i stentach metalowych  
22.4. Molekularne mechanizmy restenozy  
22.5. Mechanizmy restenozy po stentach wydzielających leki  
22.6. Biologiczne czynniki ryzyka restenozy. Dysfunkcja śródbłonka  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 23. Metody zmniejszania częstości nawrotu zwężenia po zabiegach angioplastyki wieńcowej
23.1. Wprowadzenie  
23.2. Miejscowe podawanie substancji hamujących restenozę  
23.3. Ogólnoustrojowe stosowanie leków  
23.4. Działania mechaniczne  
23.5. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 24. Leczenie restenozy w stencie  
24.1. Leczenie restenozy w stencie za pomocą klasycznych urządzeń rewaskularyzacyjnych
Piśmiennictwo  
24.2. Leczenie restenozy w stencie za pomocą brachyterapii  
Piśmiennictwo  
24.3. Leczenie restenozy w stencie za pomocą stentów uwalniających leki
Piśmiennictwo  
Część V. Interwencje w wadach serca i dużych naczyń u dorosłych
ROZDZIAŁ 25. Ubytek międzyprzedsionkowy typu II
25.1. Wprowadzenie  
25.2. Okluder Amplatza  
25.3. Wskazania oraz kwalifikacja do zabiegu przeznaczyniowego zamknięcia ubytku międzyprzedsionkowego typu II
25.4. Zabieg przeznaczyniowego zamknięcia ubytku międzyprzedsionkowego typu II  
25.5. Farmakoterapia okołozabiegowa i po zabiegu  
25.6. Rola echokardiografii  
25.7. Skuteczność zabiegu i powikłania  
25.8. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 26. Drożny otwór owalny  
26.1. Drożny otwór owalny i tętniak przegrody międzyprzedsionkowej  
26.2. Rozpoznanie drożnego otworu owalnego  
26.3. Zator skrzyżowany  
26.4. Mózgowy udar kryptogenny  
26.5. Choroba dekompresyjna u nurków  
26.6. Migrena  
26.7. Przeznaczyniowe zamykanie drożnego otworu owalnego  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 27. Pozawałowy ubytek międzykomorowy
27.1. Wprowadzenie  
27.2. Ostre pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej i przewlekły pozawałowy ubytek międzykomorowy  
27.3. Przeznaczyniowe zamknięcie ubytku międzykomorowego  
27.4. Wskazania i kwalifikacja do zabiegu  
27.5. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 28. Przetrwały przewód tętniczy  
28.1. Wprowadzenie  
28.2. Rozpoznanie przetrwałego przewodu tętniczego  
28.3. Wskazania i przeciwwskazania do zamknięcia przecieku przez przewód tętniczy  
28.4. Techniki zabiegów i okludery  
28.5. Typy przewodów tętniczych i kwalifikacja do zabiegów  
28.6. Możliwe powikłania zabiegów przeznaczyniowych  
28.7. Postępowanie po zabiegu  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 29. Przeznaczyniowe wszczepianie zastawek serca
29.1. Wprowadzenie  
29.2. Przezskórna implantacja zastawki płucnej  
29.3. Przezskórna implantacja zastawki aorty  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 30. Przezskórna walwuloplastyka balonowa zastawki dwudzielnej  
30.1. Wprowadzenie  
30.2. Techniki wykonywania przezskórnej walwuloplastyki balonowej zastawki dwudzielnej  
30.3. Wskazania do walwuloplastyki balonowej zastawki dwudzielnej  
30.4. Przeciwwskazania do walwuloplastyki balonowej zastawki dwudzielnej  
30.5. Kwalifikacja do zabiegu  
30.6. Przygotowanie chorego do zabiegu  
30.7. Ocena skuteczności zabiegu  
30.8. Wyniki bezpośrednie  
30.9. Powikłania  
30.10. Wyniki odległe  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 31. Przezskórne metody leczenia niedomykalności zastawki dwudzielnej  
Piśmiennictwo  
Część VI. Inne zabiegi lecznicze w obrębie serca i dużych naczyń
ROZDZIAŁ 32. Przezskórna angioplastyka tętnic szyjnych
32.1. Wprowadzenie  
32.2. Przezskórna wewnątrznaczyniowa plastyka tętnic szyjnych z implantacją stentu  
32.3. Sposób postępowania z chorymi zakwalifikowanymi do CAS  
32.4. Zalecenia towarzystw naukowych dotyczące leczenia zwężeń tętnic szyjnych wewnętrznych  
32.5. Wnioski pochodzące z badań randomizowanych i rejestrów  
32.6. Leczenie chorych bez objawów zwężenia tętnic szyjnych  
32.7. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 33. Angioplastyka innych tętnic łuku aorty
33.1. Zwężenie pnia ramienno-głowowego i tętnic podobojczykowych  
33.2. Zwężenia tętnic kręgowych  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 34. Obliteracja uszka lewego przedsionka
34.1. Wprowadzenie  
34.2. Technika obliteracji uszka lewego przedsionka  
34.3. Wyniki zabiegów  
34.4. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 35. Septostomia przedsionkowa  
35.1. Wprowadzenie  
35.2. Patofizjologia niewydolności prawej komory spowodowanej tętniczym nadciśnieniem płucnym  
35.3. Leczenie niewydolności prawej komory w tętniczym nadciśnieniu płucnym  
35.4. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 36. Ablacja alkoholowa w leczeniu kardiomiopatii przerostowej z zawężaniem w drodze odpływu lewej komory  
36.1. Wprowadzenie  
36.2. Mechanizmy zawężania w drodze odpływu lewej komory  
36.3. Leczenie chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem w drodze odpływu lewej komory  
36.4. Alkoholowa ablacja przegrody międzykomorowej  
36.5. Wyniki zabiegu  
36.6. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 37. Filtry żylne  
37.1. Wprowadzenie  
37.2. Rodzaje filtrów  
37.3. Wskazania do założenia filtra  
37.4. Technika zabiegu  
37.5. Powikłania po założeniu filtra  
37.6. Wyniki zabiegu  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 38. Transmiokardialna rewaskularyzacja
38.1. Oporna na leczenie dławica piersiowa  
38.2. Zarys historyczny rozwoju metod bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego  
38.3. Przezskórna laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego  
38.4. Zalecenia stosowania transmiokardialnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
Piśmiennictwo  
Część VII. Postępowanie  w powikłaniach zabiegów interwencyjnych
ROZDZIAŁ 39. Ostre zamknięcie tętnicy wieńcowej
39.1. Wprowadzenie  
39.2. Ostre zamknięcie tętnicy wieńcowej w przebiegu angioplastyki balonowej  
39.3. Ostre zamknięcie naczynia w zabiegach PCI z użyciem stentów  
39.4. Ostre zamknięcie naczynia podczas interwencji na żylnych pomostach aortalno-wieńcowych  
39.5. Konsekwencje kliniczne ostrego zamknięcia naczynia  
39.6. Postępowanie w przypadku wystąpienia ostrego zamknięcia naczynia  
39.7. Zapobieganie wystąpieniu ostrego zamknięcia naczynia  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 40. Perforacja tętnicy wieńcowej  
40.1. Wprowadzenie  
40.2. Typy uszkodzenia ściany tętnicy  
40.3. Przyczyny uszkodzenia ściany tętnicy  
40.4. Objawy perforacji  
40.5. Leczenie perforacji  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 41. Zapobieganie niekorzystnym reakcjom na środki cieniujące
41.1. Wprowadzenie  
41.2. Właściwości fizykochemiczne środków cieniujących  
41.3. Niepożądane reakcje po środkach cieniujących
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 42. Zapobieganie powikłaniom w miejscu nakłucia tętnicy oraz sposoby postępowania w razie ich wystąpienia  
42.1. Wprowadzenie  
42.2. Tętnica udowa  
42.3. Tętnica promieniowa  
Piśmiennictwo  
Część VIII. Nowe technologie w przezskórnym leczeniu chorób serca i naczyń 
ROZDZIAŁ 43. Terapia genowa  
43.1. Wprowadzenie  
43.2. Podstawowe założenia terapii genowej  
43.3. Wektory stosowane w transferze genów w układzie sercowo-naczyniowym  
43.4. Narzędzia transferu wektorów w układzie sercowo-naczyniowym  
43.5. Potencjalne możliwości wykorzystania terapii genowej w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego  
43.6. Próby kliniczne  
43.7. Bezpieczeństwo i aspekty etyczne terapii genowej  
43.8. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 44. Angiogeneza ? terapia genowa choroby niedokrwiennej serca  
44.1. Wprowadzenie  
44.2. Rodzaje stosowanych substancji angiogennych  
44.3. Technika podania czynników angiogennych do mięśnia sercowego  
44.4. Bezpieczeństwo terapii  
44.5. Doświadczenia z badań eksperymentalnych i klinicznych poświęconych terapeutycznej angiogenezie  
44.6. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 45. Terapeutyczne zastosowanie komórek macierzystych
45.1. Wprowadzenie  
45.2. Plastyczność komórek macierzystych. Założenia teoretyczne terapii regeneracyjnej mięśnia sercowego  
45.3. Patofizjologiczne podstawy autologicznego przeszczepu komórek macierzystych  
45.4. Techniki podawania komórek  
45.5. Wyniki badań klinicznych  
45.6. Powikłania  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 46. Identyfikowanie niestabilnych blaszek miażdżycowych
46.1. Perspektywa kliniczna  
46.2. Patologia niestabilnej blaszki miażdżycowej  
46.3. Techniki wykrywania niestabilnej blaszki miażdżycowej  
46.4. Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa  
46.5. Wewnątrznaczyniowa palpografia  
46.6. Wirtualna histologia  
46.7. Optyczna tomografia koherencyjna  
46.8. Wewnątrznaczyniowy rezonans magnetyczny  
46.9. Spektroskopia bliskiej podczerwieni  
46.10. Termografia wewnątrzwieńcowa  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 47. Transplantacje prekursorów komórek mięśniowych w regeneracji serca  
47.1. Rodzaje komórek przeszczepianych w celu regeneracji serca  
47.2. Przewlekłe pozawałowe uszkodzenie serca ? rola mioblastów  
47.3. Kardiochirurgiczne przeszczepianie mioblastów  
47.4. Metody przezskórnego przeszczepiania mioblastów  
47.5. Zagadnienie arytmogenności mioblastów szkieletowych  
Piśmiennictwo  
Część IX. Pediatryczna kardiologia interwencyjna
ROZDZIAŁ 48. Interwencyjne zabiegi ratujące życie noworodków z wadami wrodzonymi serca
48.1. Wprowadzenie  
48.2. Krytyczne zwężenie zastawki pnia płucnego  
48.3. Krytyczne zwężenie zastawki aorty  
48.4. Wrodzona koarktacja aorty  
48.5. Zwężenie tętnic płucnych  
48.6. Przełożenie wielkich pni tętniczych  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 49. Przezskórne zamykanie przecieków wewnątrzsercowych  
49.1. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej u dzieci  
49.2. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków przegrody międzykomorowej u dzieci i dorosłych  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 50. Implantacja stentów w leczeniu zwężeń dużych naczyń u dzieci  
50.1. Wprowadzenie  
50.2. Zwężenie tętnic płucnych  
50.3. Zwężenia żył systemowych  
50.4. Wrodzona i pooperacyjna koarktacja aorty  
50.5. Wyniki bezpośrednie i odległe powikłania  
50.6. Zespół aorty brzusznej  
50.7. Doświadczenia własne w leczeniu zwężeń dużych naczyń u dzieci za pomocą implantacji stentów  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 51. Przezskórne zamykanie nieprawidłowych naczyń i połączeń  
51.1. Wprowadzenie  
51.2. Wskazania do leczenia interwencyjnego  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 52. Balonowa walwuloplastyka i balonowa angioplastyka
52.1. Wprowadzenie  
52.2. Balonowa walwuloplastyka pnia płucnego  
52.3. Balonowa angioplastyka zastawki aorty  
52.4. Balonowa angioplastyka cieśni aorty  
52.5. Balonowa angioplastyka wrodzonej koarktacji aorty  
52.6. Balonowa angioplastyka pooperacyjnej koarktacji aorty  
52.7. Balonowa angioplastyka tętnic płucnych  
52.8. Balonowa angioplastyka zwężonych żył systemowych i płucnych  
52.9. Balonowa angioplastyka zwężonych połączeń systemowo-płucnych  
Piśmiennictwo  
Część X. Analiza koszty ? efektywność zabiegów w kardiologii interwencyjnej
ROZDZIAŁ 53. Zagadnienia medyczno-ekonomiczne w kardiologii interwencyjnej
53.1. Wprowadzenie  
53.2. Koronarografia  
53.3. Planowa angioplastyka wieńcowa  
53.4. Angioplastyka wieńcowa w ostrym zawale serca  
53.5. Podsumowanie  
Piśmiennictwo   
Część XI. Szkolenia w dziedzinie kardiologii interwencyjnej
ROZDZIAŁ 54. System szkolenia adeptów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w Polsce  
54.1. Wprowadzenie  
54.2. Zasady szkolenia adeptów kardiologii interwencyjnej
54.3. Program szkolenia dziecięcego kardiologa inwazyjnego  
54.4. Zasady wpisu do rejestru pracowni kardioangiograficznych, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne  
54.5. Kryteria dotyczące poszczególnych klas akredytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla pracowni
kardioangiograficznych  
54.6. Warunki akredytacji pediatrycznych pracowni kardiologii inwazyjnej  
54.7. Zalecenia dotyczące wprowadzenia 24-godzinnego dyżuru w pracowni hemodynamicznej dla interwencyjnego leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi  
ROZDZIAŁ 55. System uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w krajach Unii Europejskiej i na świecie  
55.1. Wprowadzenie  
55.2. Specjalizacja w kardiologii interwencyjnej  
55.3. Kursy szkoleniowe w dziedzinie kardiologii i kardiologii interwencyjnej  
Piśmiennictwo  
Dodatkowe informacje  
Skorowidz 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

POLECAMY