• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-896858_17588_150x190

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA W PRACY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

  • Wydawca: UMCS
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 253
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-227-9027-4
 
37,80 zł
33,30 zł 33,30 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Magdalena Wójcik

Specyfika pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną zmusza pedagogów i terapeutów do ciągłych poszukiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do poznawania najbliższego otoczenia. Wymaga to jednak wielkiego wyczucia i zrozumienia problemu, by umiejętnie dostosować konkretne ćwiczenia do rodzaju zaburzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wykorzystana w terapii dzieci z wszystkimi niepełnosprawnościami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powodzeniem wykorzystywać pewnych jej elementów. Nie ma metody, która sprawdzałaby się w każdej sytuacji problemowej, którą można stymulować i usprawniać wszelkie zaburzenia rozwojowe - dlatego zadaniem pedagogów i terapeutów jest wyćwiczenie w sobie umiejętności doboru poszczególnych ćwiczeń do zamierzeń terapeutycznych. 

Jedną z metod, która może pomóc dzieciom w maksymalnym, na miarę ich możliwości, rozwoju tak ważnych umiejętności percepcyjno-motorycznych, jest kinezjologia edukacyjna.

Zaprezentowane w niniejszej pracy badania dotyczą znaczenia oraz stopnia efektywności kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu podstawowych umiejętności szkolnych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, a szczegółowe scenariusze zajęć terapeutycznych dają możliwość wdrożenia tych oddziaływań w proces edukacyjno-terapeutyczny. 

Publikacja ze względu na tematykę, adresowana jest do studentów kierunków pedagogicznych, zwłaszcza studentów pedagogiki specjalnej. Kierowana jest również do czynnych pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów, specjalistów terapii pedagogicznej, a także rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, poszukujących wskazówek, inspiracji i nowych możliwości właściwych oddziaływań terapeutycznych w trosce o jak najlepszy rozwój dziecka.

Spis treści

Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Magdalena Wójcik

Wstęp. 

Rozdział I Teoretyczny kontekst niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

1.1. Definicja niepełnosprawności intelektualnej

1.2. Kryteria diagnostyczne i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej

1.3. Czynniki etiologiczne niepełnosprawności intelektualnej. 

1.4. Symptomatologia niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. 

Rozdział II Integracja sensoryczno-motoryczna a rozwój podstawowych umiejętności szkolnych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

2.1. Funkcje percepcyjno-motoryczne w rozwoju dziecka 

2.2. Rozwój podstawowych umiejętności szkolnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

2.2.1. Umiejętności czytania i pisania 

2.2.2. Umiejętności matematyczne

Rozdział III Kinezjologia edukacyjna jako metoda wspomagająca rozwój psychoruchowy dziecka 

3.1. Podstawowe założenia teoretyczne kinezjologii edukacyjnej

3.2. Metodyka ćwiczeń kinezjologicznych według programu Gimnastyki Mózgu®

3.2.1. Ćwiczenia na przekroczenie linii środkowej ciała 

3.2.2. Ćwiczenia wydłużające mięśnie

Rozdział VI. Analiza i interpretacja wyników badań własnych

3.2.3. Ćwiczenia energetyzujące i podnoszące pozytywne nastawienie

3.3. Przegląd badań dotyczących skuteczności kinezjologii edukacyjnej 

3.4. Kinezjologia edukacyjna – skuteczna terapia czy pseudonauka

Rozdział IV Metodologiczne podstawy i organizacja badań własnych 

4.1. Cel, problemy badawcze i hipotezy robocze

4.2. Model badań, metody, techniki i narzędzia badawcze

4.2.1. Seria Testów Czytania i Pisania dla klas I-III Szkoły Podstawowej T. Straburzyńskiej i T. Śliwińskiej 

4.2.2. Karta Oceny Pisma E. Skrzetuskiej 

4.2.3. Testy do Diagnozy Działalności Matematycznej Dzieci z Klas Początkowych wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, H. Moroza, J. Łyska, M. Wojnowskiej 

4.2.4. Kwestionariusz informacji o dziecku 

4.2.5. Kwestionariusz wywiadu 

4.2.6. Arkusz obserwacyjny 

4.3. Teren, organizacja i przebieg badań 

4.4. Charakterystyka badanych grup 

4.5. Metody opracowania wyników badań własnych

Rozdział V Opis programu zajęć usprawniających z wykorzystaniem ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej

5.1. Program zajęć usprawniających

5.2. Scenariusze zajęć usprawniających

5.2.1. Ćwiczenia wstępne PACE

5.2.2. Usprawnianie percepcji wzrokowe

5.2.3. Usprawnianie umiejętności analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej 

5.2.4. Usprawnianie sprawności grafomotorycznych

5.2.5. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

5.2.6. Usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej 

5.2.7. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

5.2.8. Ćwiczenia usprawniające tempo czytania 

5.2.9. Rozwijanie sprawności w zakresie dużej i małej motoryki

5.2.10. Ćwiczenia poprawiające koncentrację 

5.2.11. Rozwijanie sprawności manualnych – ekspresja plastyczna

5.2.12. Ćwiczenia usprawniające rozpoznawanie i zapamiętywanie liter i liczb

5.2.13. Ćwiczenia rozluźniające, rozciągające mięśnie i relaksujące

5.2.14. Utrwalanie poznanych wiadomości

5.2.15. Ćwiczenia pobudzające. 

5.2.16. Zabawy muzyczno-ruchowe

5.2.17. Usprawnianie funkcji wielozmysłowych

5.2.18. Usprawnianie umiejętności werbalnych

5.2.19. Ćwiczenia usprawniające tempo pisania 

5.2.20. Ćwiczenia sportowe

Rozdział VI Analiza i interpretacja wyników badań własnych

6.1. Skuteczność kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu umiejętności czytania 

6.1.1. Znajomość liter

6.1.2. Tempo czytania 

6.1.3.Technika czytania. 173 6.1.4. Czytanie ze zrozumieniem 

6.2. Skuteczność kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu umiejętności pisania

6.2.1. Pisanie ze słuchu

6.2.2. Pisanie z pamięci

6.2.3. Przepisywanie tekstu

6.2.4. Obraz graficzny pisma

6.3. Skuteczność kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu umiejętności matematycznych

6.3.1. Zbiory i ich elementy

6.3.2. Liczby naturalne i system pozycyjny

6.3.3. Dodawanie i odejmowanie

6.3.4. Mnożenie i dzielenie

6.3.5. Liczenie pieniędzy

6.3.6. Figury geometryczne i mierzenie długości 

6.3.7. Mierzenie pojemności i masy

6.3.8. Mierzenie czasu

6.3.9. Ogólny poziom umiejętności matematycznych

6.4. Skuteczność kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu umiejętności szkolnych w świetle analizy indywidualnych przypadków

6.4.1. Przykłady osiągnięć uczniów klasy

6.4.2. Przykłady osiągnięć uczniów klasy III 

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Spis schematów, tabel i wykresów 

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY