• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-896858_17588_150x190

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA W PRACY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

  • Wydawca: UMCS
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 253
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-227-9027-4
 
37,80 zł
33,30 zł 33,30 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Magdalena Wójcik

Specyfika pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną zmusza pedagogów i terapeutów do ciągłych poszukiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do poznawania najbliższego otoczenia. Wymaga to jednak wielkiego wyczucia i zrozumienia problemu, by umiejętnie dostosować konkretne ćwiczenia do rodzaju zaburzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wykorzystana w terapii dzieci z wszystkimi niepełnosprawnościami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powodzeniem wykorzystywać pewnych jej elementów. Nie ma metody, która sprawdzałaby się w każdej sytuacji problemowej, którą można stymulować i usprawniać wszelkie zaburzenia rozwojowe - dlatego zadaniem pedagogów i terapeutów jest wyćwiczenie w sobie umiejętności doboru poszczególnych ćwiczeń do zamierzeń terapeutycznych. 

Jedną z metod, która może pomóc dzieciom w maksymalnym, na miarę ich możliwości, rozwoju tak ważnych umiejętności percepcyjno-motorycznych, jest kinezjologia edukacyjna.

Zaprezentowane w niniejszej pracy badania dotyczą znaczenia oraz stopnia efektywności kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu podstawowych umiejętności szkolnych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, a szczegółowe scenariusze zajęć terapeutycznych dają możliwość wdrożenia tych oddziaływań w proces edukacyjno-terapeutyczny. 

Publikacja ze względu na tematykę, adresowana jest do studentów kierunków pedagogicznych, zwłaszcza studentów pedagogiki specjalnej. Kierowana jest również do czynnych pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów, specjalistów terapii pedagogicznej, a także rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, poszukujących wskazówek, inspiracji i nowych możliwości właściwych oddziaływań terapeutycznych w trosce o jak najlepszy rozwój dziecka.

Spis treści

Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Magdalena Wójcik

Wstęp. 

Rozdział I Teoretyczny kontekst niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

1.1. Definicja niepełnosprawności intelektualnej

1.2. Kryteria diagnostyczne i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej

1.3. Czynniki etiologiczne niepełnosprawności intelektualnej. 

1.4. Symptomatologia niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. 

Rozdział II Integracja sensoryczno-motoryczna a rozwój podstawowych umiejętności szkolnych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

2.1. Funkcje percepcyjno-motoryczne w rozwoju dziecka 

2.2. Rozwój podstawowych umiejętności szkolnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

2.2.1. Umiejętności czytania i pisania 

2.2.2. Umiejętności matematyczne

Rozdział III Kinezjologia edukacyjna jako metoda wspomagająca rozwój psychoruchowy dziecka 

3.1. Podstawowe założenia teoretyczne kinezjologii edukacyjnej

3.2. Metodyka ćwiczeń kinezjologicznych według programu Gimnastyki Mózgu®

3.2.1. Ćwiczenia na przekroczenie linii środkowej ciała 

3.2.2. Ćwiczenia wydłużające mięśnie

Rozdział VI. Analiza i interpretacja wyników badań własnych

3.2.3. Ćwiczenia energetyzujące i podnoszące pozytywne nastawienie

3.3. Przegląd badań dotyczących skuteczności kinezjologii edukacyjnej 

3.4. Kinezjologia edukacyjna – skuteczna terapia czy pseudonauka

Rozdział IV Metodologiczne podstawy i organizacja badań własnych 

4.1. Cel, problemy badawcze i hipotezy robocze

4.2. Model badań, metody, techniki i narzędzia badawcze

4.2.1. Seria Testów Czytania i Pisania dla klas I-III Szkoły Podstawowej T. Straburzyńskiej i T. Śliwińskiej 

4.2.2. Karta Oceny Pisma E. Skrzetuskiej 

4.2.3. Testy do Diagnozy Działalności Matematycznej Dzieci z Klas Początkowych wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, H. Moroza, J. Łyska, M. Wojnowskiej 

4.2.4. Kwestionariusz informacji o dziecku 

4.2.5. Kwestionariusz wywiadu 

4.2.6. Arkusz obserwacyjny 

4.3. Teren, organizacja i przebieg badań 

4.4. Charakterystyka badanych grup 

4.5. Metody opracowania wyników badań własnych

Rozdział V Opis programu zajęć usprawniających z wykorzystaniem ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej

5.1. Program zajęć usprawniających

5.2. Scenariusze zajęć usprawniających

5.2.1. Ćwiczenia wstępne PACE

5.2.2. Usprawnianie percepcji wzrokowe

5.2.3. Usprawnianie umiejętności analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej 

5.2.4. Usprawnianie sprawności grafomotorycznych

5.2.5. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

5.2.6. Usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej 

5.2.7. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

5.2.8. Ćwiczenia usprawniające tempo czytania 

5.2.9. Rozwijanie sprawności w zakresie dużej i małej motoryki

5.2.10. Ćwiczenia poprawiające koncentrację 

5.2.11. Rozwijanie sprawności manualnych – ekspresja plastyczna

5.2.12. Ćwiczenia usprawniające rozpoznawanie i zapamiętywanie liter i liczb

5.2.13. Ćwiczenia rozluźniające, rozciągające mięśnie i relaksujące

5.2.14. Utrwalanie poznanych wiadomości

5.2.15. Ćwiczenia pobudzające. 

5.2.16. Zabawy muzyczno-ruchowe

5.2.17. Usprawnianie funkcji wielozmysłowych

5.2.18. Usprawnianie umiejętności werbalnych

5.2.19. Ćwiczenia usprawniające tempo pisania 

5.2.20. Ćwiczenia sportowe

Rozdział VI Analiza i interpretacja wyników badań własnych

6.1. Skuteczność kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu umiejętności czytania 

6.1.1. Znajomość liter

6.1.2. Tempo czytania 

6.1.3.Technika czytania. 173 6.1.4. Czytanie ze zrozumieniem 

6.2. Skuteczność kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu umiejętności pisania

6.2.1. Pisanie ze słuchu

6.2.2. Pisanie z pamięci

6.2.3. Przepisywanie tekstu

6.2.4. Obraz graficzny pisma

6.3. Skuteczność kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu umiejętności matematycznych

6.3.1. Zbiory i ich elementy

6.3.2. Liczby naturalne i system pozycyjny

6.3.3. Dodawanie i odejmowanie

6.3.4. Mnożenie i dzielenie

6.3.5. Liczenie pieniędzy

6.3.6. Figury geometryczne i mierzenie długości 

6.3.7. Mierzenie pojemności i masy

6.3.8. Mierzenie czasu

6.3.9. Ogólny poziom umiejętności matematycznych

6.4. Skuteczność kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu umiejętności szkolnych w świetle analizy indywidualnych przypadków

6.4.1. Przykłady osiągnięć uczniów klasy

6.4.2. Przykłady osiągnięć uczniów klasy III 

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Spis schematów, tabel i wykresów 

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

39,90 zł
35,90 zł
39,90 zł
35,90 zł
44,90 zł
39,60 zł
44,90 zł
39,60 zł
44,90 zł
39,60 zł
44,90 zł
39,60 zł
44,90 zł
39,60 zł

POLECAMY