• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-kompetencje-kreatywne-nauczyciela-wczesnej-edukacji-dziecka_12900_150x190

KOMPETENCJE KREATYWNE NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI DZIECKA

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: IV
  • Ilość stron: 292
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-8095-636-0
 
38,00 zł
34,20 zł 34,20 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Książka jest próbą opracowania zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Czy rzeczywiście – jak pyta D. Klus-Stańska – zniewolony administracyjnie i biurokratycznie nauczyciel zrzuca z siebie odpowiedzialność za wychowawczą i kształceniową rzeczywistość szkolną? Odpowiedź na to pytanie jest ważne, gdyż kompetencje nauczyciela decydują o przebiegu procesu edukacyjnego, o charakterze działań nie tylko jego samego, ale i uczniowskich. Stanowią bowiem kontekst kształtowania się takich samych kompetencji u podopiecznych...
[…] Monografia […] Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka jest ważnym przyczynkiem do dyskusji nad konstruowaniem takiego modelu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w którym kompetencje kreatywne nauczyciela staną się nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne, ponieważ […] potrzebny staje się człowiek ,,wielowymiarowy’’, charakteryzujący się mobilnością, synergetyzmem, otwartością i wyobraźnią, umiejący pokonywać trudności i przekraczać granice własnych możliwości, ale też człowiek o analityczno-syntetycznym spojrzeniu na świat.
prof. UAM, dr hab. Hanna Krauze-Sikorska


Autorki zmuszają czytelnika do refleksji nad celowością, metodami i skutecznością pracy nauczycielskiej. Udowadniają, że kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji są i powinny być przedmiotem uwagi i dyskusji nad problematyką kształcenia nauczycieli.
prof. UŚ, dr hab. Urszula Szuścik

Spis treści

Irena Adamek
Rozdział 1. Kompetencje kluczowe a swoistość kompetencji kreatywnych
nauczyciela   15
Wprowadzenie   15
1.1. Ustalenia terminologiczne   16
1.2. Podstawowe kompetencje kluczowe   20
1.3. Swoistość/charakter kompetencji kreatywnych nauczyciela   25
1.4. Kreatywność nauczyciela a kształcenie kreatywności uczniów   33
1.5. Kreatywność i twórczość potrzebą i wartością nauczyciela   35
Podsumowanie   45


Irena Adamek
Rozdział 2. Metodologia badań własnych   49
2.1. Przedmiot, cele i problematyka badawcza   49
2.2. Dobór i uzasadnienie metod badań   51
2.3. Charakterystyka badanej próby   51


Elżbieta Marek
Rozdział 3. Rozwój zawodowy badanych nauczycieli   57
Wprowadzenie   57
3.1. Problemy w pracy zawodowej   59
3.2. (Samo)doskonalenie   62
3.3. Samopoczucie nauczycieli w pracy zawodowej   76
3.4. Plany dotyczące rozwoju zawodowego badanych   80
Podsumowanie   81


Iwona Czaja-Chudyba
Rozdział 4. Osobowe i profesjonalne uwarunkowania aktywności twórczej nauczyciela    85
Wprowadzenie    85
4.1. Personalne uwarunkowania twórczości    86
4.2. Społeczne uwarunkowania kreatywności    95
4.3. Osobowe uwarunkowania kompetencji kreatywnych nauczycieli    99
4.4. Społeczne i demograficzne uwarunkowania kompetencji
kreatywnych nauczycieli   108
4.5. Kompetencje kreatywne w ocenie badanych nauczycieli   111
Podsumowanie   114


Józefa Bałachowicz
Rozdział 5. Wiedza nauczycieli o twórczości   115
Wprowadzenie   115
5.1. Stan wiedzy nauczycieli o twórczości   117
5.2. Czynniki społeczne, zawodowe i personalne a stan wiedzy
nauczycieli o twórczości   121
Podsumowanie   127


Iwona Czaja-Chudyba
Rozdział 6. Kompetencje krytyczne w twórczej refleksji nauczyciela   129
Wprowadzenie   129
6.1. Kompetencje krytyczne z perspektywy psychopedagogiki twórczości   133
6.2. Problemy krytyki i refleksji nauczycieli   138
6.3. Kompetencje krytyczne nauczycieli   142
6.4. Inhibitory i stymulatory kompetencji krytycznych
w ocenie badanych nauczycieli   151
Podsumowanie   154


Józefa Bałachowicz
Rozdział 7. Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach
nauczycieli   157
Wprowadzenie   157
7.1. Obraz idealnego ucznia w poglądach nauczycieli   162
7.2. Czy uczeń idealny to uczeń twórczy?   168
7.3. Czynniki społeczne i zawodowe a preferencje zachowań twórczych
w obrazie idealnego ucznia   171

7.4. Wiedza nauczyciela o twórczości a wzorzec idealnego ucznia   174
7.5. Czynniki personalne a preferencje zachowań twórczych
w obrazie idealnego ucznia   176
Podsumowanie   178


Józefa Bałachowicz
Rozdział 8. Cechy stylu działań edukacyjnych nauczyciela   181
Wprowadzenie   181
8.1. Działania edukacyjne w opisie nauczycieli   186
8.2. Osobowe uwarunkowania deklarowanego i obserwowanego stylu
działań edukacyjnych nauczycieli   195
8.3. Czynniki demograficzne i zawodowe a styl działań edukacyjnych
nauczyciela   199
Podsumowanie   200


Tatiana Kłosińska
Rozdział 9. Postawy nauczycieli wobec twórczości   203
Wprowadzenie   203
9.1. Samopoczucie nauczycieli a czynniki warunkujące postawy
wobec twórczości   205
9.2. Samopoczucie w zawodzie a postawy nauczycieli
wobec zachowań twórczych   209
9.3. Czynniki warunkujące akceptację zachowań twórczych   217
9.4. Staż a samopoczucie nauczycieli w zawodzie   219
Podsumowanie   222


Tatiana Kłosińska
Rozdział 10. Uwarunkowania postawy twórczej w poglądach nauczycieli   223
Wprowadzenie   223
10.1. Postawa twórcza – ustalenia terminologiczne   224
10.2. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery oraz stymulatory warunkujące
postawy twórcze   225
10.3. Własne osiągnięcia twórcze w opinii badanych nauczycieli   232
10.4. Styl myślenia a uwarunkowania postawy twórczej
w samoocenie badanych   235
10.5. Nauczyciel wobec własnego potencjału twórczego   240
Podsumowanie   242

Irena Adamek
Józefa Bałachowicz
Zakończenie   247
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY