• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-978-83-8124-273-8-_17374_150x190

KONTROLA ZARZĄDCZA W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA

 • Wydawca: Wolters Kluwer
 • Rok wydania: 2018
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 304
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-8124-273-8
 
149,00 zł
134,10 zł 134,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Autorzy: Roman Lewandowski, Janusz Sasak, Artur Kożuch

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

 • funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kierowania placówką ochrony zdrowia,
 • mechanizmy i instrumenty systemu kontroli zarządczej,
 • standaryzacja procedur kontrolnych,
 • kontrola jako funkcja zarządzania organizacją,
 • kontrola procesu formułowania i wdrażania strategii,
 • kontrola poprzez certyfikację i akredytację,
 • wiarygodność sprawozdań w ocenie sprawności działania placówek ochrony zdrowia.

Publikacja została wzbogacona o wzory dokumentów oraz praktyczne przykłady, a także informacje odnoszące się do kontroli kosztów i jakości w polskich oraz zagranicznych placówkach ochrony zdrowia. Ponadto w skondensowanej formie ukazano dorobek nauk organizacji i zarządzania w zakresie kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących organizacji publicznych i roli profesji medycznych. 

Opracowanie ukazuje temat kontroli bardzo szeroko, łącząc zarówno podejście cybernetyczne oparte o procedury administracyjne, jak i zagadnienia związane z relacjami społecznymi, procesami politycznymi, motywacją, kulturą organizacyjną i samokontrolą pracowników, w tym pracowników medycznych. 

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia różnego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie i funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. Zainteresuje także audytorów i pracowników działów audytu wewnętrznego w placówkach ochrony zdrowia.

Spis treści

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Autorzy: Roman Lewandowski, Janusz Sasak, Artur Kożuch

WYKAZ SKRÓTÓW 

ROZDZIAŁ 1
PRAWNE I TEORETYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA 
1.1. Uwarunkowania prawne systemu kontroli zarządczej w organizacjach publicznych 
1.2. Zadania kontroli zarządczej 
1.3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kierowania placówki ochrony zdrowia 
1.4. Zarządzanie publiczne jako wyznacznik kierunków zmian i dostosowań w systemach zarządzania placówkami ochrony zdrowia 
1.5. Usługi społeczne jako produkty sektora publicznego 
1.6. Specyfika usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia

ROZDZIAŁ 2
PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA JAKO PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI SPOŁECZNE 
2.1. Podmioty lecznicze w polskim sektorze publicznym 
2.2. Istota i zakres zarządzania publicznego
2.3. Specyficzne warunki zarządzania publicznego w placówkach ochrony zdrowia
2.4. Rola profesjonalistów medycznych w procesie zarządzania podmiotami ochrony zdrowia 
2.4.1. Podłoże konfliktu pomiędzy profesjonalistami medycznymi a menedżerami 
2.4.2. Rola średniego personelu medycznego 
2.4.3. Mechanizmy obrony profesjonalistów medycznych przed kontrolą menedżerską 

ROZDZIAŁ 3
WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ 
3.1. Pomiar i ocena rezultatów a nakłady i ekspansja 
3.2. Racjonalność gospodarowania w placówkach ochrony zdrowia
3.3. Istota i znaczenie informacji o przebiegu procesów świadczenia usług w placówkach ochrony zdrowia 
3.4. Standaryzacja procedur kontrolnych (prawne i organizacyjne ujęcie standaryzacji - cele i zasady) 
3.5. Sprawność jako wynik skuteczności i efektywności ekonomicznej podejmowanych działań
3.6. Wiarygodność sprawozdań w ocenie sprawności działania placówek ochrony zdrowia
3.7. Gospodarowanie zasobami i ich znaczenie dla jakości świadczonych usług publicznych 
3.8. Sprawność systemów informacyjnych w placówkach ochrony zdrowia 

ROZDZIAŁ 4
MECHANIZMY I INSTRUMENTY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
4.1. Kontrola jako funkcja zarządzania organizacją
4.1.1. Kontrola wykorzystująca mechanizmy psychologiczne
4.1.2. Kontrola wykorzystująca modele matematyczne - druga fala naukowego zarządzania 
4.1.3. Kontrola biurokratyczna 
4.1.4. Cybernetyczny i homeostatyczny model kontroli 
4.2. Kontrola procesu formułowania i wdrażania strategii 
4.2.1. Dźwignie kontroli - model R. Simonsa 
4.2.1.1. Systemy przekonań jako mechanizm kontroli obszaru poszukiwania nowych możliwości
4.2.1.2. Systemy granic jako mechanizm kontroli swobody podejmowania decyzji 
4.2.1.3. Systemy kontroli diagnostycznej
4.2.1.4. Systemy kontroli interaktywnej
4.2.1.5. Zastosowanie modelu kontroli R. Simonsa w praktyce funkcjonowania placówek medycznych 
4.2.2. Pomiar wyników organizacji 
4.2.3. Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard) |
4.2.3.1. Poziom I. Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie pomiaru osiągnięć organizacji 
4.2.3.2. Poziom II. Integracja ZKW z innymi narzędziami zarządzania stosowanymi w organizacjach ochrony zdrowia
4.2.3.3. Poziom III. Pomiar wyników organizacji uwzględniający relacje przyczynowo-skutkowe 
4.2.3.4. Poziom IV. Zrównoważona Karta Wyników jako system kontroli strategicznej 
4.3. Kontrola przez certyfikację i akredytację 
4.3.1. Program akredytacji szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
4.3.2. Systemy zarządzania jakością - rodzina norm ISO 9000
4.3.3. Norma EN-PN 15224:2017-02 - Usługi sektora ochrony zdrowia - Systemy zarządzania jakością 
4.4. Zarządzanie ryzykiem 
4.4.1. Identyfikacja i rodzaje ryzyk w ochronie zdrowia oraz ich analiza
4.4.2. Ocena istotności ryzyk i reakcja na ryzyka jako następstwo procesów analityczno-kontrolnych
4.4.3. Zespół do spraw zarządzania ryzykiem w procesie usprawniania organizacji ochrony zdrowia 

ROZDZIAŁ 5
KONTROLA ZARZĄDCZA W PERSPEKTYWIE PIĘCIU OBSZARÓW ZARZĄDZANIA WYMIENIONYCH W KOMUNIKACIE NR 23 MINISTRA FINANSÓW 
5.1. Specyfika organizacji ochrony zdrowia w kontekście kontroli zarządczej 
5.1.1. Kontrola zarządcza w obszarze infrastruktury technicznej 
5.1.2. Kwalifikacje personelu 
5.1.3. Kontrola finansowa zakładów opieki zdrowotnej 
5.1.4. Kontrola procesów - spojrzenie praktyczne
5.1.5. Kontrola kosztów i przychodów
5.1.6. Kontrola kosztów ogólnych zakładu opieki zdrowotnej 
5.1.7. Kontrola przychodów i marży - rozliczenia z płatnikiem 
5.2. Charakterystyka standardów kontroli zarządczej pod kątem ich stosowania w placówkach medycznych
5.2.1. Środowisko wewnętrzne
5.2.1.1. Standard 1. Przestrzeganie wartości etycznych 
5.2.1.2. Standard 2. Kompetencje zawodowe
5.2.1.3. Standard 3. Struktura organizacyjna
5.2.1.4. Standard 4. Delegowanie uprawnień 
5.2.2. Cele i zarządzanie ryzykiem
5.2.2.1. Standard 5. Misja 
5.2.2.2. Standard 6. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji 
5.2.2.3. Standard 7. Identyfikacja ryzyka
5.2.2.4. Standard 8. Analiza ryzyka 
5.2.2.5. Standard 9. Reakcja na ryzyko 
5.2.3. Mechanizmy kontroli 
5.2.3.1. Standard 10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
5.2.3.2. Standard 11. Nadzór
5.2.3.3. Standard 12. Ciągłość działalności 
5.2.3.4. Standard 13. Ochrona zasobów 
5.2.3.5. Standard 14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych 
5.2.3.6. Standard 15. Mechanizmy dotyczące systemów informatycznych 
5.2.4. Informacja i komunikacja
5.2.4.1. Standard 16. Informacja bieżąca 
5.2.4.2. Standard 17. Komunikacja wewnętrzna
5.2.4.3. Standard 18. Komunikacja zewnętrzna
5.2.5. Monitorowanie i ocena
5.2.5.1. Standard 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej 
5.2.5.2. Standard 20. Samoocena 
5.2.5.3. Standard 21. Audyt wewnętrzny kontroli zarządczej

ZAŁĄCZNIKI - WZORY DOKUMENTÓW 
Załącznik 1. Wzór rejestru ryzyk 
Załącznik 2. Wzór formularza oceny stanu systemu kontroli zarządczej
Załącznik 3. Wzór oświadczenia Kierownika Jednostki Organizacyjnej o stanie kontroli zarządczej 
Załącznik 4. Zarządzenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wytycznych do funkcjonowania kontroli zarządczej

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY