• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25981_14134_150x190

KULTURA SZKOŁY STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: dodruk 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 146
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-802-1
 
38,00 zł
34,20 zł 34,20 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Kultura szkoły to kategoria pojęciowa na dobre zakorzeniona w literaturze anglojęzycznej (i nie tylko), ale także coraz częściej pojawiająca się w rodzimym dyskursie na temat edukacji. Chociaż w naszym kraju są dostępne zarówno artykuły, jak i obszerniejsze prace poświęcone kulturze szkoły (Adrjan 2011; Dernowska 2014ab; Klus-Stańska 2010; Pająk 1996; Polak 2007; Tłuściak-Deliowska 2014; Tłuściak-Deliowska, Dernowska 2015ab; Tłuściak-Deliowska, Dernowska, Strutyńska 2014), to odczuwa się brak systematycznego i spójnego opracowania tego zagadnienia. Ta książka stanowi niewielki krok w stronę takiego właśnie przedstawiania tej kategorii, a jej cel jest dwojaki: z jednej strony analityczno-syntetyzujące podejście do stanowisk i modeli teoretycznych kultury oraz klimatu szkoły, z drugiej natomiast – ekspozycja „kultury szkoły” jako kategorii na tyle syntetycznej, że może ona dostarczyć szerszej perspektywy do spójnego, a nie – jak w zdecydowanej większości prac badawczych poświęconych dotychczas szkole – fragmentarycznego, wybiórczego oglądu życia i funkcjonowania placówki edukacyjnej.
Układ treści został zaprojektowany w taki sposób, by przedstawić główne podejścia, punkty widzenia na kulturę szkoły, sposób jej rozumienia i poznawania. Książka składa się z pięciu rozdziałów, a w jej strukturze wyraźnie zarysowują się dwie części: warstwa teoretyczna (analityczno-syntetyczna) oraz warstwa empiryczna (przeglądowa). Rozdział pierwszy traktować należy jedynie jako swoiste wprowadzenie do zasadniczej problematyki pracy. Zamysł jego konstrukcji był bowiem następujący: na podstawie literatury przedmiotu ukazać różne/możliwe spojrzenia na jedno i to samo miejsce – miejsce tak dobrze, zdawałoby się, znane każdemu. Przedstawiono zatem szkołę jako instytucję formalną, ukazano ją także z perspektywy nieformalnej: jako czas, miejsce i przestrzeń, jak również jako „część kontynentu kulturowego” – by użyć tu słów J.S. Brunera. Należy jednak zaznaczyć, że rozważania prowadzone w pierwszym rozdziale nie mogą być traktowane jako swego rodzaju kompendium wiedzy o szkole. Są to jedynie wątki składające się na swoiste tło służące prezentacji kluczowej w tym opracowaniu kategorii, jaką jest kultura szkoły.

O szkole nie bez racji można powiedzieć, trawestując znane słowa: „szkoła jaka jest, każdy widzi”, niemniej warto podjąć wysiłek zorientowany na dotarcie do tego, co wprawdzie skryte, niewidoczne, ale obecne i znaczące, jeśli chodzi o jakość działań szkoły i możliwość zmieniania jej na lepsze. Warto podjąć namysł nad miejscem zwanym szkołą, warto o nie pytać, zastanawiać się nad nim – nad tym, jakie ono jest, a jakie może być, i co zrobić, żeby było ono przestrzenią przyjazną, miejscem współpracy, osiągnięć i rozwoju. Te pytania zaś zawsze dotyczą kultury szkoły.
Autorki

Spis treści

Wprowadzenie    7

 

Rozdział 1
Miejsce zwane szkołą – trzy spojrzenia (Urszula Dernowska)   11

1.1. Szkoła jako instytucja formalna   11
1.2. Szkoła jako miejsce, czas, przestrzeń   18
1.3. Szkoła jako integralna część kultury   24

 

Rozdział 2
Kultura szkoły jako przedmiot teoretycznych rozważań   33

2.1. Pojęcie i funkcje kultury szkoły (Urszula Dernowska)   33
2.2. Źródła (zmiany) kultury szkoły (Urszula Dernowska)   40
2.3. Cechy kultury szkoły (Urszula Dernowska)   47
2.4. Modele kultury szkoły (Urszula Dernowska, Aleksandra Tłuściak-Deliowska)   49
2.5. Jaka kultura? Typologie kultur organizacyjnych i rodzaje kultury szkoły (Urszula Dernowska)   65
2.6. Kultura a klimat szkoły (Aleksandra Tłuściak-Deliowska)   77

 

Rozdział 3
Perspektywy badań nad kulturą szkoły (Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska)   83

3.1. Początki badań nad kulturą szkoły   83
3.2. Główne kierunki i tendencje
w badaniach kultury szkoły   86

 

Rozdział 4
Kultura szkoły w badaniach jakościowych (Urszula Dernowska)   93

4.1. Kilka uwag o badaniach jakościowych w naukach społecznych   93
4.2. Kultura szkoły w ujęciu jakościowym – przegląd wybranych badań    99
4.2.1. Kultura szkoły jako przedmiot badań wyrażony explicite   100
4.2.2. Kultura szkoły jako przedmiot badań nienazwany wprost   112
4.3. Możliwości i ograniczenia jakościowych badań kultury szkoły   117

 

Rozdział 5
Kultura szkoły w badaniach ilościowych (Aleksandra Tłuściak-Deliowska)   119

5.1. Pomiar kultury szkoły – co i jak można mierzyć?   120
5.2. Przegląd badań zagranicznych i krajowych   127
5.2.1. Badania diagnozujące kulturę szkoły   128
5.2.2. Oddziaływanie kultury szkoły   135
5.2.3. Kultura szkoły jako zmienna zależna   141
5.3. Podsumowanie i wnioski   143

 

Bibliografia   145

 

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY