• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-888055_17216_150x190

LAST MINUTE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 264
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-65721-82-2
 
24,90 zł
22,40 zł 22,40 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 listopada 2017 r.

Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje:
• przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;
• z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;
• z licznymi przykładami z życia i urzędowymi pismami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie
informacji;
• z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu.
Schemat opisu każdego zagadnienia jest prosty i przejrzysty:
• tematy omówiono w takiej kolejności, w jakiej występują w kodeksie;
• w autorskim komentarzu zaprezentowano najważniejsze informacje podane w przystępnym języku;
• numery artykułów regulujących dane kwestie umieszczono w nawiasach kwadratowych – przyspiesza to odnalezienie w książce opisu konkretnych zagadnień;
• diagramy pomagają w uporządkowaniu i zapamiętaniu wiadomości;
• w ramkach „Uwaga” przedstawiono problemy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę;
• przykłady pism oraz historie prezentujące różne życiowe sytuacje pokazują, jak kodeksowe przepisy stosuje się do konkretnych problemów;
• swą wiedzę można sprawdzić dzięki serii pytań kontrolnych, do których odpowiedzi znajdują się na końcu książki.

Dzięki książce dowiesz się m.in.:
• kiedy można wytoczyć powództwo o nieistnienie małżeństwa;
• czy można udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od dnia, w którym nupturienci złożyli stosowne zapewnienie;
• czy można unieważnić małżeństwo po jego ustaniu;
• kiedy współmałżonek traci prawo do korzystania z przedmiotów urządzenia domowego;
• jakie składniki należą do majątku osobistego każdego z małżonków w przypadku ustawowego ustroju majątkowego;
• na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków;
• czy w wyroku rozwodowym sąd zawsze rozstrzyga o podziale majątku wspólnego;
• w jakiej sytuacji rozwiedziony małżonek może żądać zapewnienia dla siebie środków utrzymania;
• czy powinowactwo ustaje po ustaniu małżeństwa;
• w jakich sytuacjach domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki;
• czy jeżeli w związku z uznaniem ojcostwa, ustaleniem ojcostwa lub zawarciem małżeństwa ma nastąpić zmiana nazwiska dziecka, wymagana jest do tego jego zgoda;
• w jakich sytuacjach następuje wygaśnięcie władzy rodzicielskiej, a kiedy dochodzi do pozbawienia tej władzy;
• na czym może polegać ograniczenie kontaktów z dzieckiem;
• czy osoby spokrewnione z dzieckiem przysposabianym muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny;
• jaki stosunek powstaje przy przysposobieniu niepełnym;
• w jakim stopniu krewni obciążeni są obowiązkiem alimentacyjnym;
• czy opiekunowi zawsze przysługuje wynagrodzenie;
• w jakiej sytuacji sąd opiekuńczy ustanawia kuratora dla nasciturusa.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY