• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26886_15114_150x190

LECZENIE ANTYANGIOGENNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE: OD TEORII DO PRAKTYKI KLINICZNEJ

  • Wydawca: Via Medica
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 194
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-7599-992-1
 
135,00 zł
121,50 zł 121,50 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W ostatnich latach wprowadzono do praktyki klinicznej nową metodę leczenia chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe — tak zwaną terapię celowaną. W uproszczeniu polega ona na terapeutycznym oddziaływaniu na cele moleku- larne zlokalizowane w komórce nowotworowej. Pojawienie się nowych możliwo- ści walki z chorobą nowotworową było możliwe dzięki ogromnemu postępowi w zakresie badań nad biologią komórkową, w tym nad mechanizmami rozwoju nowotworów złośliwych. Jednym z procesów leżących u podstaw ich rozwoju jest tworzenie nowych naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym — an- giogeneza (…) 
Celem, jaki postawili przed sobą autorzy niniejszego opracowania, była pró- ba przedstawienia w maksymalnie zwięzły sposób miejsca i roli terapii antyan- giogennej w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe. Monografia ta może być interesująca dla lekarzy różnych specjalności, choć oczywiście jest adresowana głównie do onkologów klinicznych oraz radioterapeutów, chirurgów, radiologów, patologów, a także studentów. Autorzy odwołują się w niej zarówno do teorii, jak i praktyki klinicznej. Przystępnie wyjaśniają podstawowe mechanizmy po- wstawania patologicznych naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym. Oma- wiają wiele aspektów stosowania terapii antyangiogennej w leczeniu chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe, przyjmując za podstawę wyniki badań klinicznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w poszczególnych rozdziałach autorzy nie unikają również zagadnień budzących kontrowersje.
Mamy świadomość, że niniejsze opracowanie nie wyczerpuje całości złożo- nego zagadnienia, jakim niewątpliwie jest leczenie antyangiogenne chorych na nowotwory złośliwe. Z uwagi na ograniczoną objętość książki niezbędna była selekcja zawartych w niej informacji. Tym bardziej będziemy wdzięczni Czytel- nikom za wszelkie krytyczne uwagi, opinie, komentarze i wskazówki.
Wszystkim współautorom dziękujemy za wyrozumiałość, życzliwość i pracę włożoną w przygotowanie tej monografii. Ponadto składamy serdeczne podzię- kowania dr Joannie Kruszewskiej i dr Marcie Myśliwiec za nieocenioną pomoc techniczną podczas redagowania niniejszego podręcznika.
Marek Z. Wojtukiewicz
Ewa Sierko Piotr Tokajuk

Spis treści

Przedmowa

1. Podstawy patofizjologiczne leczenia antyangiogennego chorych na nowotwory
2. Historia badań nad leczeniem antyangiogennym
3. Podstawy patofizjologiczne kojarzenia leczenia antyangiogennego z radioterapią
4. Leczenie antyangiogenne chorych na zaawansowanego raka jelita grubego
5. Leczenie antyangiogenne chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
6. Leczenie antyangiogenne chorych na zaawansowanego raka piersi
7. Leczenie antyangiogenne chorych na zaawansowanego jasnokomórkowego raka nerki
8. Leczenie antyangiogenne chorych na raka jajnika
9. Leczenie antyangiogenne chorych na raka szyjki macicy
10. Leczenie antyangiogenne chorych na glejaki mózgu
11. Perspektywy terapii antyangiogennej

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

160,00 zł
136,00 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY