• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematoonkologii

LECZENIE UKIERUNKOWANE NA CELE MOLEKULARNE W ONKOLOGII I HEMATOONKOLOGII

  • Wydawca: Via Medica
  • Rok wydania: 2013
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 566
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 837599622X
 
180,00 zł
162,00 zł 162,00 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Niniejsza monografia stanowi próbę podsumowania i usystematyzowania aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia ukierunkowanego na cele molekularne. Opracowanie to jest adresowane do lekarzy wielu specjalności, między innymi onkologów klinicznych, hematologów, radioterapeutów, hematologów i onkologów dziecięcych, chirurgów, radiologów, patologów, jak również studentów. Książka zawiera część teoretyczną i kliniczną. Pierwsza z nich ma na celu przystępne wyjaśnienie skomplikowanych procesów subkomórkowych, co z pewnością ułatwi Czytelnikom lepsze zrozumienie i właściwą interpretację danych zawartych w części klinicznej.

Chcielibyśmy podkreślić, że w poszczególnych rozdziałach odniesiono się do istniejących kontrowersji. Podkreślono również fakt, iż obecna wiedza dotycząca niektórych tematów jest jedynie fragmentaryczna. Mamy świadomość, że opracowanie to nie w pełni wyczerpuje zagadnienie, jednakże jego ograniczona objętość spowodowała konieczność wyselekcjonowania zawartych w nim informacji. Będziemy zatem wdzięczni za wszelkie uwagi, opinie, komentarze i wskazówki pochodzące od Czytelników.

Nowoczesne leczenie chorych na nowotwory wymaga pracy zespołowej i interdyscyplinarnej, dlatego też do stworzenia tego opracowania zostali zaproszeni wybitni lekarze i naukowcy zajmujący się różnymi aspektami leczenia ukierunkowanego na cele molekularne. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim Współautorom za życzliwą współpracę i trud włożony w przygotowanie tej monografii. Niezwykle cenimy sobie możliwość współdziałania ze wszystkimi ekspertami i jesteśmy im niewymownie zobowiązani, że pośród licznych obowiązków znaleźli czas na współtworzenie tego podręcznika. Ponadto składamy serdeczne podziękowania dr Joannie Kruszewskiej i dr Marcie Myśliwiec za nieocenioną pomoc techniczną podczas redagowania podręcznika.

Marek Z. Wojtukiewicz
Ewa Sierko

Spis treści

PODSTAWY ONKOLOGII MOLEKULARNEJ
1. Podstawowe pojęcia i definicje w biologii molekularnej nowotworów
2. Genetyczne podstawy terapii ukierunkowanej na cele molekularne
3. Genetyczne uwarunkowania oporności na leczenie ukierunkowane na cele molekularne
4. Molekularne podstawy terapii ukierunkowanej na hamowanie przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego
5. Mechanizmy działania przeciwciał monoklonalnych
6. Leczenie antyangiogenne u chorych na nowotwory - podstawy patofizjologiczne
7. Patofizjologiczne podstawy terapii ukierunkowanej na zahamowanie funkcji receptora czynnika wzrostu naskórka
8. Patofizjologiczne podstawy kojarzenia radioterapii z leczeniem ukierunkowanym na hamowanie funkcji EGFR
9. Mikrośrodowisko nowotworu a promieniowanie jonizujące - podstawy patofizjologiczne kojarzenia leczenia antyangiogennego z radioterapią
DIAGNOSTYKA
10. Rola patomorfologa w doborze leczenia celowanego
11. Wykorzystanie technik molekularnych do selekcji chorych poddawanych terapii celowanej
12. Metody obrazowania molekularnego i ich znaczenie dla terapii celowanych w onkologii
13. Ocena odpowiedzi na leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii
14. Interpretacja wyników badań klinicznych z udziałem leków ukierunkowanych na cele molekularne
NOWOTWORY LITE
15. Perspektywy leczenia ukierunkowanego na cele molekularne u chorych na glejaki mózgu
16. Leczenie ukierunkowane molekularnie u chorych na nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi
17. Leczenie celowane chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
18. Miejsce indywidualizowanego leczenia w raku piersi
19. Terapia celowana chorych na zaawansowanego raka żołądka
20. Terapia celowana chorych na raka jelita grubego
21. Terapia celowana chorych na zaawansowanego raka trzustki
22. Terapia celowana chorych na raka wątrobowokomórkowego
23. Leczenie celowane w raku nerki
24. Leczenie celowane chorych na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i jądra
25. Leczenie ukierunkowane na cele molekularne u chorych na nowotwory narządu rodnego
26. Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego
27. Leczenie ukierunkowane mięsaków
28. Leczenie ukierunkowane czerniaków skóry
29. Leczenie celowane nowotworów tarczycy i przytarczyc
30. Perspektywy terapii celowanej chorych na zaawansowanego raka kory nadnercza
31. Rola leczenia ukierunkowanego molekularnie w nowotworach neuroendokrynnych przewodu pokarmowego i płuc
HEMATOLOGIA I ONKOLOGIA DZIECIĘCA
32. Leczenie celowane w białaczkach
33. Leczenie celowane nowotworów układu limfocytowego
34. Leczenie ukierunkowane na cele molekularne u chorych na szpiczaka plazmocytowego
35. Terapia ukierunkowana na cele molekularne w onkologii dziecięcej
POWIKŁANIA PO LECZENIU CELOWANYM
36. Kardiotoksyczność terapii celowanej w onkologii i hematologii
37. Patofizjologia i leczenie powikłań skórnych pojawiających się podczas leczenia anty-EGFR 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

84,00 zł
75,60 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY