• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26167_14334_150x190

LOGOPEDIA WYBRANE ASPEKTY HISTORII, TEORII I PRAKTYKI

  • Wydawca: Harmonia
  • Rok wydania: 2013
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 478
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7744-017-9
 
55,00 zł
49,50 zł 49,50 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Niniejsza publikacja prezentuje interdyscyplinarne podejście do logopedii. Poszczególne rozdziały, których autorami są zarówno teoretycy, jak i praktycy, poświęcone są historii i teorii logopedii, zagadnieniom patologii języka dzieci, zaburzeniom mowy o podłożu neurologicznym, problemom związanym z czytaniem i pisaniem, surdologopedii oraz tematowi wykorzystania komputera w praktyce terapii mowy.

Tagi: pomoce logopedyczne , logopedia książka ,

Spis treści

Rozdział 1
Stanisław Milewski
Trzydzieści lat kształcenia logopedów w Uniwersytecie Gdańskim
 
Rozdział 2
Danuta Emiluta-Rozya
Historia logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
Rozdział 3
Ewa Hartman, Urszula Bartosiewicz
Interdyscyplinarność logopedii – szkoła wrocławska
 
Rozdział 4
Stanisław Grabias
O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania
 
Rozdział 5
Maria Kielar-Turska
Sprawności językowe i komunikacyjne a inne funkcje psychiczne
 
Rozdział 6
Edward Łuczyński
Gramatyka a logopedia
 
Rozdział 7
Danuta Pluta-Wojciechowska
Patofonetyka – nowy przedmiot kształcenia czy nowe ujęcie „starych tematów”?
 
Rozdział 8
Barbara Kamińska
Miejsce logopedii artystycznej w systemie kształcenia logopedów
 
Rozdział 9
Jacek Jarosław Błeszyński, Agnieszka Hamerlińska-Latecka
Rodzic czynnikiem warunkującym skuteczność terapii logopedycznej
 
Rozdział 10
Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray
SLI w kontekście psycholingwistycznych teorii przetwarzania procesów mowy
 
Rozdział 11
Joanna Gruba
Model lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym - analiza badań
 
Rozdział 12
Ewa Binkuńska
Procesy definiowania u dzieci cztero-, sześcio- i ośmioletnich
 
Rozdział 13
Alina Maciejewska
Sprawność definiowania w rozwoju mowy i niektórych jej zaburzeniach
 
Rozdział 14
Marta Wysocka
Percepcja prozodii mowy i muzyki na przykładzie badań dzieci pięcio-siedmioletnich
 
Rozdział 15
Anna Walencik-Topiłko
Ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej – wskazówki metodyczne oraz omówienie przykładów
 
Rozdział 16
Małgorzata Rocławska-Daniluk
Logopedyczne aspekty edukacji dwujęzycznej
 
Rozdział 17
Dariusz Okrzesik, Joanna Piórko, Barbara Makarczuk
Logopedyczne badania przesiewowe 6-latków – Sopot 2004–2010
 
Rozdział 18.
Róża Sobocińska
Dobór metody w terapii osób jąkających się
Dodatek – Elżbieta Haponiuk, Róża Sobocińska, Halina Waszczuk
Sytuacja terapeutyczna osób jąkających się w odniesieniu do ich wieku
 
Rozdział 19
Anna Kołaczkowska
Logopeda w ogrodzie kultury
 
Rozdział 20
Jolanta Panasiuk
Przeszłość i przyszłość w badaniach nad afazją
 
Rozdział 21
Aneta Domagała
Sprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim – postępowanie terapeutyczne
 
Rozdział 22
Urszula Mirecka
Ocena płaszczyzny suprasegmentalnej ciągu fonicznego w dyzartrii
 
Rozdział 23
Elżbieta M. Minczakiewicz
Nabywanie umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą okołoporodowych urazów i uszkodzeń neurologicznych
 
Rozdział 24
Katarzyna Kaczorowska-Bray, Ewa Czaplewska
Dzieci przedwcześnie urodzone jako grupa zagrożona ryzykiem nieprawidłowego rozwoju mowy i języka
 
Rozdział 25
Mirosław Michalik
Budowanie kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym
 
Rozdział 26
Izabela Olejniczak-Pachulska, Katarzyna Urbańska
Powodzenie terapii osób z afazją a wsparcie systemowe
 
Rozdział 27
Ewa Bartczak, Jan Kochanowski
Afazja wzgórzowa. Opis przypadku
 
Rozdział 28
Jagoda Cieszyńska
Zaburzenia linearności - podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu
 
Rozdział 29
Maria Przybysz-Piwko
Aspekt logopedyczny w opisie i interpretacji błędów w pisaniu jako jednej z form komunikacji językowej
 
Rozdział 30
Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Analiza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7-13 lat
 
Rozdział 31
Marta Korendo
Dysleksja paradygmatyczna i syntagmatyczna – przykłady błędów w zapisach dzieci
 
Rozdział 32
Alicja Giermakowska
Kształtowanie morfologicznej kompetencji językowej u dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania (profilaktyka/korekcja dysleksji i dysortografii)
 
Rozdział 33
Małgorzata Wizjan, Barbara Ostapiuk
Niepowodzenia szkolne a glottodydaktyka. Studium przypadku
 
Rozdział 34
Ewa Muzyka-Furtak
Terapia surdologopedyczna w ujęciu komunikacyjnym
 
Rozdział 35
Zdzisława Orłowska-Popek
Trudności uczniów niesłyszących w językowym opisie uczuć
 
Rozdział 36
Helena Liwo
(Nie)słyszący jako wyzwanie dla współczesnej surdologopedii
 
Rozdział 37
Katarzyna Szady
Wykorzystanie autorskich programów w terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych
 
Rozdział 38
Joanna Jatkowska
Logopedia w internecie

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY