• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-marketing-w-ochronie-zdrowia_7892_150x190

MARKETING W OCHRONIE ZDROWIA

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2010
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 176
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7641-233-7
 
40,00 zł
36,80 zł 36,80 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

W książce przedstawiono kompleksowe podejście do problemów marketingu w ochronie zdrowia. Zaprezentowano w niej możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w pozycjonowaniu usług zdrowotnych, jak również, budzący ostatnimi czasy wiele kontrowersji, marketing produktu leczniczego. Jako uzupełnienie omówiono obszary zastosowania marketingu w kształtowaniu postaw zdrowotnych, co w dobie wzrostu znaczenia profilaktyki i promocji zdrowia odgrywa niezwykle istotną rolę. Głównymi adresatami książki są osoby profesjonalnie zajmujące się marketingiem w ochronie zdrowia, szczególnie pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw farmaceutycznych, środowisko medyczne. Publikacja adresowana jest ponadto do studentów marketingu i zdrowia publicznego.

Spis treści

Rozdział 1. Usługa zdrowotna jako produkt marketingowy

1.1. Ujęcie teoretyczne usługi zdrowotnej
1.2. Specyfika usługi zdrowotnej
1.3. Świadczeniodawcy usług zdrowotnych
   1.3.1. Podmioty działające na prywatnym rynku usług medycznych
1.4. Jakość usługi zdrowotnej
   1.4.1. Pojęcie jakości usług zdrowotnych
   1.4.2. Model jakości usług według Christiana Grönroosa
   1.4.3. Postrzeganie jakości usług zdrowotnych przez pacjentów
   1.4.4. Zarządzanie jakością usług zdrowotnych
1.5. Działalność marketingowa w sferze usług zdrowotnych

Rozdział 2. Marketingowe badania rynku usług zdrowotnych w sektorze prywatnym

2.1. Pojęcie badania marketingowego rynku usług zdrowotnych
2.2. Etapy procesu badania marketingowego usługi zdrowotnej
   2.2.1. Etap I – przygotowanie badania
   2.2.2. Etap II – realizacja badania
   2.2.3. Etap III – analiza wyników
   2.2.4. Etap IV – komunikowanie wyników
2.3. Efekty z badań marketingowych usług zdrowotnych

Rozdział 3. Segmentacja rynku usług zdrowotnych w sektorze prywatnym

3.1. Segmentacja rynku – podstawowe pojęcia
3.2. Kryteria segmentacji rynku usług zdrowotnych w sektorze prywatnym
3.3. Ocena atrakcyjności ekonomicznej segmentu
3.4. Wybór rynku docelowego
3.5. Pozycjonowanie usługi zdrowotnej w wybranych segmentach
3.6. Obsługa rynku docelowego

Rozdział 4. Kompozycja marketingu-mix usług zdrowotnych w sektorze prywatnym

4.1. Usługa zdrowotna w koncepcji marketingu-mix
4.2. Cena na rynku medycznym
4.3. Dystrybucja usługi zdrowotnej
4.4. Promocja usługi zdrowotnej
4.5. Ludzie i ich rola w procesie świadczenia usługi zdrowotnej
4.6. Świadectwo materialne usługi zdrowotnej
4.7. Proces świadczenia usługi zdrowotnej
Podsumowanie

Część II. Marketing produktu leczniczego

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rynek farmaceutyczny – charakterystyka

1.1. Specyfika rynku farmaceutycznego
   1.1.1. Definicja produktu leczniczego
   1.1.2. Kryteria podziału farmaceutyków
1.2. Rynek farmaceutyczny w Polsce
   1.2.1. Charakterystyka polskiego rynku leków na przestrzeni ostatnich lat
   1.2.2. Wiodący producenci farmaceutyków na rynku polskim
   1.2.3. Hurtowa sprzedaż farmaceutyków
   1.2.4. Apteka jako główny punkt sprzedaży detalicznej leków
1.3. Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne w kontekście marketingu produktu leczniczego
   1.3.1. Promocja farmaceutyku w świetle ustawy Prawo farmaceutyczne
   1.3.2. Kodeksy farmaceutycznej etyki marketingowej
   1.3.3. Etyczne kryteria promocji leków wg WHO

Rozdział 2. Kompozycja marketingu-mix produktu leczniczego

2.1. Produkt leczniczy w koncepcji marketingu-mix
2.2. Cena na rynku farmaceutycznym
2.3. Dystrybucja farmaceutyków
2.4. Promocja produktu leczniczego
   2.4.1. Reklama na rynku farmaceutycznym
   2.4.2. Promocja sprzedaży na rynku farmaceutycznym
   2.4.3. Działania public relations na rynku farmaceutycznym
   2.4.4. Promocja osobista na rynku farmaceutycznym
   2.4.5. Promocja bezpośrednia na rynku farmaceutycznym

Rozdział 3. Strategie marketingowe na rynku farmaceutycznym

3.1. Istota strategii marketingowych
   3.1.1. Treść strategii marketingowych
   3.1.2. Proces tworzenia strategii marketingowych
3.2. Rodzaje strategii marketingowych na rynku farmaceutycznym
3.3. Strategie marketingowe produktów leczniczych w różnych fazach rozwojowych rynku
   3.3.1. Strategie marketingowe produktów w fazie wprowadzania na rynek
   3.3.2. Strategie marketingowe produktów w fazie wzrostu
   3.3.3. Strategie marketingowe produktów w fazie dojrzałości
   3.3.4. Strategie marketingowe produktów w fazie schyłku
Podsumowanie

Część III. Marketing społeczny w kształtowaniu postaw zdrowotnych na przykładzie dzieci i młodzieży

Wprowadzenie

Rozdział 1. Marketing społeczny – pojęcia podstawowe

1.1. Definicja marketingu społecznego
1.2. Cel marketingu społecznego
1.3. Organizacje non profit a marketing społeczny
1.4. Obszary marketingu społecznego

Rozdział 2. Reklamowa kampania społeczna jako istotny element marketingu społecznego

2.1. Definicja reklamowej kampanii społecznej
2.2. Sposoby działania reklamy społecznej
2.3. Etyczny wymiar reklamy społecznej
2.4. Subiektywizm reklamy społecznej
2.5. Promowane idee w reklamie społecznej
2.6. Problemy społeczne na przykładzie polskich reklamowych kampanii społecznych

Rozdział 3. Postawy zdrowotne dzieci i młodzieży

3.1. Holistyczne ujęcie zdrowia
3.2. Zachowania zdrowotne – zagadnienia teoretyczne
3.3. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w Polsce

Rozdział 4. Rola marketingu społecznego w tworzeniu programów zdrowotnych dla dzieci i młodzieży

4.1. Zagrożenia wieku rozwojowego
4.2. Dzieci i młodzież w dobie konsumpcji
4.3. Kształtowanie pożądanych zachowań zdrowotnych u dzieci i młodzieży
Podsumowanie

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY