• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-materialy-do-cwiczen-z-dydaktyki-ogolnej_5740_150x190

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z DYDAKTYKI OGÓLNEJ

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2010
  • Wydanie: 2
  • Ilość stron: 184
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7587-461-7
 
34,80 zł
31,32 zł 31,32 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Materiały są przeznaczone do prowadzenia zajęć na kierunkach pedagogicznych i innych kierunkach kształcenia o specjalności nauczycielskiej, dla których Standardy kształcenia* przewidują kształcenie w zakresie dydaktyki ogólnej.

Stanowią one narzędzie do samodzielnej pracy studentów ujęte w formie Kart pracy umożliwiających aktywny udział w zajęciach – konwersatoriach bądź ćwiczeniach audytoryjnych. Treść tych zajęć wiąże się z tematami poprzedzających je wykładów.

Materiały mogą być wykorzystywane w rożny sposób: jeśli uczelnia przewiduje konwersatoria z dydaktyki ogólnej – studenci pracują z Kartami pracy przed zajęciami, jeśli zaś są organizowane ćwiczenia, to studenci wykorzystują Karty w trakcie zajęć.

Materiały zostały opracowane dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, gdzie były z powodzeniem wykorzystywane w ciągu ostatnich kilku lat. Uczelnia ta przewiduje w programie studiów pedagogicznych 15 godzin wykładów i 30 godzin konwersatoriów dla przedmiotu „Dydaktyka ogólna”.

Spis treści

Program zajęć nr 1: Twórcy systemów dydaktycznych

Karta pracy A. Jan Amos Komeński (1592–1670)

Karta pracy B. Jan Henryk Pestalozzi (1746–1827)

Karta pracy C. Jan Fryderyk Herbart (1776–1841)

Karta pracy D. Jan Władysław Dawid (1859–1914)

Karta pracy E. John Dewey (1859–1952)

Karta pracy F. Bogdan Nawroczyński (1882–1974)

 

Program zajęć nr 2: Rozwój koncepcji kształcenia

Karta pracy A. Materializm (encyklopedyzm) dydaktyczny

Karta pracy B. Formalizm dydaktyczny

Karta pracy C. Utylitaryzm dydaktyczny

Karta pracy D. Koncepcja problemowo-kompleksowa

Karta pracy E. Strukturalizm

Karta pracy F. Materializm funkcjonalny

 

Program zajęć nr 3: Taksonomia celów kształcenia

Karta pracy A. Taksonomia celów poznawczych

Karta pracy B. Taksonomia celów praktycznych

Karta pracy C. Taksonomia celów wychowawczych

Karta pracy D. Taksonomia celów w ich operacjonalizacji

 

Program zajęć nr 4: Ocena programu nauczania

Karta pracy A. Poprawność konstrukcyjna programu nauczania

Karta pracy B. Wartość merytoryczna programu nauczania

Karta pracy C. Wartość dydaktyczna programu nauczania

Karta pracy D. Przydatność programu nauczania

dla danego środowiska szkolnego

 

Program zajęć nr 5: Ogniwa procesu kształcenia

Karta pracy A. Uświadamianie celów i zadań dydaktycznych

Karta pracy B. Kierowanie procesami poznawczymi

Karta pracy C. Kształtowanie umiejętności praktycznych

Karta pracy D. Utrwalanie wiadomości i umiejętności

Karta pracy E. Sprawdzanie i ocena osiągnięć

 

Program zajęć nr 6: Przestrzeganie zasad kształcenia

Karta pracy A. Zasady dotyczące materiału nauczania

Karta pracy B. Zasady dotyczące motywacji ucznia

Karta pracy C. Zasady dotyczące pracy ucznia

Karta pracy D. Zasady dotyczące czynności nauczania

 

Program zajęć nr 7: Dyskusja dydaktyczna

Karta pracy A. Dyskusja wielokrotna

Karta pracy B. Dyskusja konferencyjna

Karta pracy C. Dyskusja panelowa (obserwowana)

Karta pracy D. Dyskusja okrągłego stołu

 

Program zajęć nr 8: Aktywizujące metody kształcenia

Karta pracy A. Metoda przypadków

Karta pracy B. Metoda sytuacyjna

Karta pracy C. Metoda inscenizacji

Karta pracy D. Metoda symulacji

Karta pracy E. Metoda projektów

 

Program zajęć nr 9: Metody uczenia się w kształceniu wielostronnym

Karta pracy A. Uczenie się przez przyswajanie wiedzy

Karta pracy B. Uczenie się przez odkrywanie wiedzy

Karta pracy C. Uczenie się przez przeżywanie

Karta pracy D. Uczenie się przez działanie

 

Program zajęć nr 10: Wdrażanie uczniów do samokształcenia

Karta pracy A. Lekcje przedmiotowe

Karta pracy B. Lekcje wdrażające

Karta pracy C. Lekcje wychowawcze

Karta pracy D. Pozalekcyjna praca uczniów

 

Program zajęć nr 11: Funkcje mediów w procesie kształcenia

Karta pracy A. Media w poznawaniu rzeczywistości

Karta pracy B. Media w poznawaniu wiedzy o rzeczywistości

Karta pracy C. Media w kształtowaniu emocjonalnego

stosunku do rzeczywistości

Karta pracy D. Media w przygotowaniu do działalności praktycznej

 

Program zajęć nr 12: Praca domowa uczniów

Karta pracy A. Rodzaje prac domowych

Karta pracy B. Sposoby zadawania pracy domowej

Karta pracy C. Obciążenie uczniów pracą domową

Karta pracy D. Sprawdzanie i ocena nauki domowej

 

Program zajęć nr 13: Budowanie zadań testowych

Karta pracy A. Zadania wyboru wielokrotnego

Karta pracy B. Zadania na dobieranie

Karta pracy C. Zadania typu prawda – fałsz

Karta pracy D. Zadania krótkiej odpowiedzi i zadania z luką

Karta pracy E. Zadania rozszerzonej odpowiedzi

 

Program zajęć nr 14: Szkolny system oceniania

Karta pracy A. Użyteczność systemu oceniania

Karta pracy B. Wspomaganie kształcenia przez system oceniania

Karta pracy C. Wielowątkowość systemu oceniania

Karta pracy D. Otwartość systemu oceniania

 

Program zajęć nr 15: Poziomy planowania dydaktycznego

Karta pracy A. Planowanie kierunkowe

Karta pracy B. Planowanie wynikowe

Karta pracy C. Planowanie metodyczne

Karta pracy D. Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne

Test sprawdzający

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY