• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25288_13353_150x190

MEDYCYNA RODZINNA PODRĘCZNIK DLA LEKARZY I STUDENTÓW

  • Wydawca: Termedia
  • Rok wydania: 2015, dodruk 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 768
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7988-999-0
 
250,00 zł
199,90 zł 199,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Ze wstępu do książki Medycyna rodzinna Podręcznik dla lekarzy i studentów :

"Oddajemy do rąk Czytelników podręcznik adresowany przede wszystkim do lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, studentów medycyny, a także do praktykujących lekarzy rodzinnych, którzy pragną usystematyzować i odświeżyć swoją wiedzę medyczną.

Podręcznik ma zwięzły i jednocześnie kompleksowy charakter. Zawiera w głównej mierze informacje praktyczne, przydatne w codziennej pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Jego treść została podzielona na dwie części - pierwszą poświęconą specyfice medycyny rodzinnej jako specjalizacji, i drugą poświęconą zagadnieniom klinicznym. Wszystkie rozdziały w ramach poszczególnych części mają ujednoliconą strukturę dzięki czemu odnalezienie konkretnych zagadnień jest łatwiejsze, a przekaz treści - bardziej przejrzysty. Rozdziały kliniczne, zwięzłe w formie, zawierają krótkie definicje, informacje epidemiologiczne i etiopatogenetyczne oraz praktyczny opis obrazu klinicznego, diagnostyki różnicowej, leczenia i prognozy. Tam gdzie to zasadne, ilustrowane są schematami, tabelami i rycinami, co powinno ułatwić przyswojenie wiedzy. Spis piśmiennictwa po każdym rozdziale zawiera tylko najważniejsze i aktualne pozycje. Sięgając do nich, Czytelnik może uzupełnić wiedzę zdobytą podczas czytania podręcznika. 

Od tej formuły odbiegają nieco rozdziały zawarte w sekcji poświęconej skargom i objawom chorobowym - ich zadanie to wyczulenie na możliwe, kryjące się za nimi patologie.

Takie ujęcie problemu jest w naszym przekonaniu zgodne z logiką codziennej pracy lekarza rodzinnego. Także w rozdziałach dotyczących stanów zagrożenia życia i procedur ratunkowych zastosowano odmienny porządek, kładąc większy nacisk na szybką i skuteczną pomoc niż na istotę problemu. Choć rozdziały opisujące specyfikę medycyny rodzinnej cechują się mniej ujednoliconą strukturą, zawarte w nich informacje staraliśmy się uporządkować w sposób maksymalnie upraszczający ich odbiór. "

prof. UJ dr hab. n. med. Adam Windak

prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz

dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

Tagi: Choroby wewnętrzne , medycyna rodzinna , choroby wewnętrzne ,

Spis treści

I Dziedzina medycyny rodzinnej
1. Sprawowanie opieki podstawowej 
1.1. Medycyna rodzinna w systemie ochrony zdrowia 
1.2. Epidemiologia w podstawowej opiece zdrowotnej 
1.3. Relacja lekarz – pacjent – rodzina 
1.4. Profilaktyka i promocja zdrowia 
1.5. Opieka paliatywna 
1.6. Konsultacja lekarza rodzinnego 
1.7. Wizyta domowa
1.8. Organizacja praktyki
1.9. Ocena i poprawa jakości opieki 

2 . Opieka ukierunkowana na pacjenta 
2.1. Fazy rozwoju człowieka 
2.2. Pacjent w rodzinie 
2.3. Środowiskowe determinanty zdrowia 
2.4. Partnerstwo i autonomia pacjentów w podejmowaniu decyzji 
2.5. Wymiary ciągłości opieki 

3. Specyfika rozwiązywania problemów
3.1. Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów 
3.2. Decyzja medyczna a wiedza o pacjencie 
3.3. Czułość, swoistość, negatywna i pozytywna wartość prognostyczna
3.4. Efektywność kosztowa – koszty efektywności 

4 Podejście wszechstronne 
4.1. Znaczenie wielochorobowości 
4.2. Priorytety zdrowotne 

5 Orientacja na społeczność lokalną 
5.1. Epidemiologia lokalna a potrzeby zdrowotne społeczności
5.2. Nierówności zdrowia 
5.3. Potrzeby zdrowotne jednostki i społeczności lokalnej 
5.4. Partnerzy w opiece nad społecznością lokalną 
5.5. Pomoc społeczna 

6. Podejście holistyczne 
6.1. Biopsychospołeczne podejście do problemu pacjenta
6.2. Kulturowe uwarunkowania opieki 
6.3. Wartości, oczekiwania, przekonania i doświadczenia pacjentów

7.  Determinanty kompetencji lekarza 
7.1. Kontekst profesjonalny 
7.2. Osobista postawa 
7.3. Dowody naukowe 

II Klinika medycyny rodzinnej

8.  Objawy i skargi – znaczenie i róż

9.  Choroby układu krążenia
9.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
9.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 


10.  Choroby układu oddechowego
10.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
10.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

11. Choroby układu pokarmowego
11.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
11.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

12. Choroby układu kostno-stawowego
12.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
12.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

13. Choroby układu moczowo-płciowego
13.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
13.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

14 Choroby układu limfatycznego
14.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
14.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

15. Choroby układu krwiotwórczego
15.1. Najczęstsze choroby przewlekłe 

16. Choroby układu nerwowego 
16.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
16.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

17. Choroby układu dokrewnego i przemiany materii
17.1. Najczęstsze choroby przewlekłe

18. Choroby narządu wzroku 
18.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
18.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

19. Zaburzenia psychiczne 
19.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
19.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

20. Choroby narządu słuchu i równowagi 
20.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
20.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

21. Choroby zakaźne 
21.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
21.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

22. Choroby skóry 
22.1. Najczęstsze schorzenia ostre 
22.2. Najczęstsze choroby przewlekłe 

24. Zatrucia
24.1. Tlenek węgla 
24.2. Grzyby 
24.3. Alkohole
24.4. Narkotyki i środki halucynogenne 
24.5. Leki 

25. Stany zagrożenia życia i procedury 
25.1. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
25.2. Krwotok podpajęczynówkowy 
25.3. Niedrożność przewodu pokarmowego 
25.4. Obrzęk płuc 
25.5. Odma 
25.6. Odwodnienie niemowląt 
25.7. Ostra niewydolność oddechowa 
25.8. Ostry brzuch 
25.9. Ropień pozagardłowy 
25.10. Zaostrzenie astmy 
25.11. Stan padaczkowy 
25.12. Śpiączki hiperglikemiczne 
25.13. Śpiączka hipoglikemiczna 
25.14. Udar mózgu 
25.15. Urazy głowy 
25.16. Wstrząs anafilaktyczny
25.17. Zakrzepica żył głębokich 
25.18. Nagłe zatrzymanie krążenia
25.19. Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY