• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-946195_18062_150x190

METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  • Wydawca: UMCS
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 1094
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-227-9131-8
 
94,50 zł
84,60 zł 84,60 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Metody terapii logopedycznej

Redakcja: Aneta Domagała, Urszula Mirecka

Tom składa się z dwóch komplementarnych części zatytułowanych: Terapia logopedyczna. Opis metod oraz Oddziaływania terapeutyczne w patologii mowy. Egzemplifikacja. Część I poświęcona jest prezentacji metoda postępowania terapeutycznego, część II dopełnia i poszerza tę prezentację, ukazując praktyczne zastosowania wybranych metod terapii logopedycznej w różnych przypadkach patologii mowy.

Monografia Metody terapii logopedycznej adresowana jest przede wszystkim do logopedów praktyków, badaczy i dydaktyków akademickich reprezentujących logopedię oraz dyscypliny z nią związane, a także do studentów kierunków logopedycznych i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej, neurologopedii, surdologopedii, gerontologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej. Sądzimy, że zainteresuje również innych specjalistów zajmujących się pomocą osobą z zaburzeniami mowy, zwłaszcza tych, którzy współpracują z logopedami na etapie tworzenia programów terapii i w toku jej prowadzenia - m. in. psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów.

 

Tagi: logopedia książka ,

Spis treści

Metody terapii logopedycznej

Redakcja: Aneta Domagała, Urszula Mirecka

Wprowadzenie.

Część I Terapia logopedyczna. Opis metod.

1. Kompetencja językowa, komunikacyjna i poznawcza - kształtowanie i odbudowa.

Udostępnienie języka metodą fonogestowej wizualizacji głosek.

Metoda werbo-tonalna w praktyce logopedycznej.

Rozwijanie kompetencji leksykalnej i gramatycznej osób z ukszodzeniami słuchu. Typy ćwiczeń słowotwórczych.

Metoda krakowska - techniki diagnozy, stymulacji i terapii zaburzeń rozwoju dzieci.

Rozwijanie słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy.

Budowanie kompetencji lingwistycznej u osób niemówiących z wykorzystaniem strategii komunikacji alternatywnej.

Metody behawioralne w terapii osób z autyzmem.

Terapia mutyzmu psychogennego.

Opieka terapeutyczna nad pacjentem z padaczką.

Metody glottodydaktyczne w rozwijaniu kompetencji gramatycznej dzieci objętych terapią logopedyczną.

Terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego.

Niedyrektywna terapia logopedyczna dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Metody terapii w przypadku anomii.

Metody terapii w przypadku afazji globalnej.

WSPIERAM. Terapia pośrednia w chorobie Alzheimera.

2. Sprawności realizacyjne - kształtowanie i odbudowa.

Metody mechaniczne i fonetyczne w terapii zaburzeń artykulacji.

SMURF - Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w wybranych formach dyslalii obwodowej.

Wykorzystanie obrazów akustycznych w terapii logopedycznej. Programy PRAAT i WaveSurfer.

Kompleksowa metoda terapii logopedycznej w przypadku osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna.

System VocaStim w terapii zaburzeń połykania.

Terapia osób z dyzartią w dwóch ujęciach: terapia uniwersalna psychologiczno-motoryczna oraz terapia uwzględniająca patomechanizm zaburzeń.

Metody interwencji logopedycznej w przypadku zaburzeń płynności mowy u małych dzieci.

Metoda naturalnego rytmu mowy w terapii osób jąkających się.

Terapia jąkania w ujęciu systemowym.

Usprawnianie realizacji prozodii - przegląd metod i programów terapeutycznych.

3. Metody wspomagające w terapii logopedycznej.

Logorytmika.

Integracja sensoryczna.

Terapia psychomotoryczna Procus i Block w postępowaniu logopedycznym.

Relaksacja.

Część II Oddziaływania terapeutyczne w patologii mowy. Egzemplifikacja.

1. Postępowanie terapeutyczne. Opis przypadków.

Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu rehabilitowane metodą audytywno-werbalną. Opis przypadku.

Metoda Warknego w terapii pacjenta z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka pochodzenia korowego. Opis przypadków.

Opóźniony rozwój mowy a zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Opis przypadku.

Opis przypadku dwujęzycznych bliźniąt jednojajowych.

Terapia logopedyczna dziecka z sygmatyzmem lateralnym.

Logorytmika w terapii dyslalii rozszczepowej. Opis przypadku.

Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podśluzówkowym. Opis przypadku.

Postępowanie terapeutyczne w przypadku dzieci rozszczepowych z nosowaniem otwartym. Opis dwu przypadków.

Kinezjotaping, manualna terapia neuromięśniowa i elektrostymulacja w pracy z pacjentem z hipotomią. Opis przypadku.

System PECS w budowaniu funkcjonalnej komunikacji. Opis przypadku pacjenta z niepełnosprawnością sprzężoną: autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Terapia niepełnosprawności mówienia u siedmioletniego chłopca. Opis przypadku.

Metody terapii funkcji poznawczych w afazji. Opis przypadku.

zastosowanie innowacyjnych technologii w terapii logopedycznej osób ze schorzeniami neurologicznymi. Opis przypadku.

2. Logopeda w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym.

Wielospecjalistyczne wsparcie w procesie budowania wspólnot komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu.

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka pochodzenia korowego. Logopeda w placówkach oświatowych - rozwiązania systemowe.

Sprzęzone zaburzenia w układzie ustno-twarzowym. Zasady współpracy w zespole terapeutycznym: ortodonta - logopeda - fizjoterapeuta.

Terapia logopedyczna w przypadku afazji globalnej. Interdyscyplinarny model pracy w placówce służby zdrowia.

Biogramy.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY