• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-946195_18062_150x190

METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  • Wydawca: UMCS
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 1094
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-227-9131-8
126,00 zł
113,40 zł 126 113.4 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,40 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Metody terapii logopedycznej

Redakcja: Aneta Domagała, Urszula Mirecka

Tom składa się z dwóch komplementarnych części zatytułowanych: Terapia logopedyczna. Opis metod oraz Oddziaływania terapeutyczne w patologii mowy. Egzemplifikacja. Część I poświęcona jest prezentacji metoda postępowania terapeutycznego, część II dopełnia i poszerza tę prezentację, ukazując praktyczne zastosowania wybranych metod terapii logopedycznej w różnych przypadkach patologii mowy.

Monografia Metody terapii logopedycznej adresowana jest przede wszystkim do logopedów praktyków, badaczy i dydaktyków akademickich reprezentujących logopedię oraz dyscypliny z nią związane, a także do studentów kierunków logopedycznych i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej, neurologopedii, surdologopedii, gerontologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej. Sądzimy, że zainteresuje również innych specjalistów zajmujących się pomocą osobą z zaburzeniami mowy, zwłaszcza tych, którzy współpracują z logopedami na etapie tworzenia programów terapii i w toku jej prowadzenia - m. in. psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów.

 

Tagi: logopedia książka ,

Spis treści

Metody terapii logopedycznej

Redakcja: Aneta Domagała, Urszula Mirecka

Wprowadzenie.

Część I Terapia logopedyczna. Opis metod.

1. Kompetencja językowa, komunikacyjna i poznawcza - kształtowanie i odbudowa.

Udostępnienie języka metodą fonogestowej wizualizacji głosek.

Metoda werbo-tonalna w praktyce logopedycznej.

Rozwijanie kompetencji leksykalnej i gramatycznej osób z ukszodzeniami słuchu. Typy ćwiczeń słowotwórczych.

Metoda krakowska - techniki diagnozy, stymulacji i terapii zaburzeń rozwoju dzieci.

Rozwijanie słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy.

Budowanie kompetencji lingwistycznej u osób niemówiących z wykorzystaniem strategii komunikacji alternatywnej.

Metody behawioralne w terapii osób z autyzmem.

Terapia mutyzmu psychogennego.

Opieka terapeutyczna nad pacjentem z padaczką.

Metody glottodydaktyczne w rozwijaniu kompetencji gramatycznej dzieci objętych terapią logopedyczną.

Terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego.

Niedyrektywna terapia logopedyczna dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Metody terapii w przypadku anomii.

Metody terapii w przypadku afazji globalnej.

WSPIERAM. Terapia pośrednia w chorobie Alzheimera.

2. Sprawności realizacyjne - kształtowanie i odbudowa.

Metody mechaniczne i fonetyczne w terapii zaburzeń artykulacji.

SMURF - Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w wybranych formach dyslalii obwodowej.

Wykorzystanie obrazów akustycznych w terapii logopedycznej. Programy PRAAT i WaveSurfer.

Kompleksowa metoda terapii logopedycznej w przypadku osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna.

System VocaStim w terapii zaburzeń połykania.

Terapia osób z dyzartią w dwóch ujęciach: terapia uniwersalna psychologiczno-motoryczna oraz terapia uwzględniająca patomechanizm zaburzeń.

Metody interwencji logopedycznej w przypadku zaburzeń płynności mowy u małych dzieci.

Metoda naturalnego rytmu mowy w terapii osób jąkających się.

Terapia jąkania w ujęciu systemowym.

Usprawnianie realizacji prozodii - przegląd metod i programów terapeutycznych.

3. Metody wspomagające w terapii logopedycznej.

Logorytmika.

Integracja sensoryczna.

Terapia psychomotoryczna Procus i Block w postępowaniu logopedycznym.

Relaksacja.

Część II Oddziaływania terapeutyczne w patologii mowy. Egzemplifikacja.

1. Postępowanie terapeutyczne. Opis przypadków.

Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu rehabilitowane metodą audytywno-werbalną. Opis przypadku.

Metoda Warknego w terapii pacjenta z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka pochodzenia korowego. Opis przypadków.

Opóźniony rozwój mowy a zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Opis przypadku.

Opis przypadku dwujęzycznych bliźniąt jednojajowych.

Terapia logopedyczna dziecka z sygmatyzmem lateralnym.

Logorytmika w terapii dyslalii rozszczepowej. Opis przypadku.

Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podśluzówkowym. Opis przypadku.

Postępowanie terapeutyczne w przypadku dzieci rozszczepowych z nosowaniem otwartym. Opis dwu przypadków.

Kinezjotaping, manualna terapia neuromięśniowa i elektrostymulacja w pracy z pacjentem z hipotomią. Opis przypadku.

System PECS w budowaniu funkcjonalnej komunikacji. Opis przypadku pacjenta z niepełnosprawnością sprzężoną: autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Terapia niepełnosprawności mówienia u siedmioletniego chłopca. Opis przypadku.

Metody terapii funkcji poznawczych w afazji. Opis przypadku.

zastosowanie innowacyjnych technologii w terapii logopedycznej osób ze schorzeniami neurologicznymi. Opis przypadku.

2. Logopeda w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym.

Wielospecjalistyczne wsparcie w procesie budowania wspólnot komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu.

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka pochodzenia korowego. Logopeda w placówkach oświatowych - rozwiązania systemowe.

Sprzęzone zaburzenia w układzie ustno-twarzowym. Zasady współpracy w zespole terapeutycznym: ortodonta - logopeda - fizjoterapeuta.

Terapia logopedyczna w przypadku afazji globalnej. Interdyscyplinarny model pracy w placówce służby zdrowia.

Biogramy.

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

94,50 zł
85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 85,00 zł
45,00 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
39,00 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
16,00 zł
14,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 16,00 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

42,00 zł
38,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,90 zł
25,00 zł
22,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 22,90 zł
59,50 zł
52,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
65,00 zł
58,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 58,50 zł
108,00 zł
95,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 95,90 zł
120,00 zł
89,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,90 zł
40,00 zł
34,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,90 zł

POLECAMY

79,70 zł
63,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 55,90 zł
39,90 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,90 zł
39,30 zł
31,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,20 zł
49,40 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 58,50 zł
36,00 zł
32,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,00 zł
44,90 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
44,90 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
179,00 zł
157,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 152,90 zł
179,00 zł
159,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 159,90 zł
60,00 zł
53,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł
97,00 zł
86,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 72,00 zł
55,00 zł
48,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,90 zł
109,00 zł
95,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
39,90 zł
35,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,10 zł
46,90 zł
41,30 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,30 zł