• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym

MODELE RELACJI JEDNOSTEK MEDYCZNYCH Z PACJENTAMI W OTOCZENIU WIRTUALNYM

  • Wydawca: Placet
  • Rok wydania: 2012
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 208
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7488-170-8
 
42,00 zł
37,80 zł 37,80 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym to kompendium wiedzy marketingowej dla nowoczesnego menedżera każdej jednostki opieki zdrowotnej.

Wirtualne otoczenie jednostek medycznych składa się ze współistniejących w globalnej sieci obiektów, niektóre z nich są odpowiednikami organizacji lub osób działających w tradycyjnie pojmowanym otoczeniu przedsiębiorstwa. Składnikami otoczenia wirtualnego mogą być zatem: strony internetowe, statyczne lub generowane dynamicznie, tworzone przez internautów fora dyskusyjne, wyszukiwarki internetowe, jawne i ukryte zasoby wiedzy, klienci. W otoczeniu tym realizowana jest koncepcja e-zdrowia, a jej narzędzia służą między innymi komunikacji między pacjentem a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych między poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia. Mogą one również obejmować sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne kartoteki, usługi telemedycyny oraz przenośne lub nadające się do noszenia na sobie urządzenia komunikacyjne, wspomagające pacjenta i umożliwiające monitorowanie jego stanu zdrowia. Tak, więc można przypuszczać, iż nowe formy organizacyjne pojawiające się na rynku usług zdrowotnych będą miały duży wpływ na funkcjonowanie jednostek medycznych jak i na pacjentów. Możliwości, jakie dają nowe technologie jeśli chodzi o kontakt z pacjentami, pozwalają m.in. na wykorzystanie ich konsumenckiego doświadczenia w procesie tworzenia nowych usług (wykorzystanie koncepcji prosumenta), komunikację z innymi pacjentami, gdzie występują w roli doradcy lub eksperta, czy w rozpowszechnianiu informacji marketingowych. Elementem nabierającym szczególnego znaczenia w kontekście wirtualnego otoczenia staje się problematyka budowania i kształtowania relacji między podmiotami rynku usług zdrowotnych. Wynika to z faktu, iż polskie jednostki medyczne funkcjonowały wcześniej w systemie centralnie planowanym i zupełnie nie były przygotowane do kształtowania owych relacji w warunkach gospodarki rynkowej. Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój różnego typu więzi (relacji) łączących podmioty rynku działające w układach kooperacyjnych lub/i konkurencyjnych, na które mocno wpływa rozwój nowych technologii. Celem tego opracowania jest identyfikacja i charakterystyka związków (relacji) zachodzących w otoczeniu wirtualnym między jednostkami medycznymi a ich klientami indywidualnymi (pacjentami) oraz próba opracowania modeli kształtowania się relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym.

Spis treści

Rozdział I. Rynek usług zdrowotnych w Polsce i jego otoczenie
1.1.System ochrony zdrowia w Polsce
1.1.1.Koncepcja i reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce
1.1.2.Źródła finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
- wybrane zagadnienia
1.2.Charakterystyka podmiotów rynku usług zdrowotnych
1.2.1.Charakterystyka jednostek opieki zdrowotnej
1.2.2.Pacjent jako podmiot rynku
1.3.Wpływ otoczenia na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej
1.3.1.Otoczenie makroekonomiczne
1.3.2.Otoczenie sektorowe/konkurencyjne
1.3.3.Otoczenie rynkowe a rynki docelowe pacjentów

Rozdział II. Usługi zdrowotne w środowisku wirtualnym
2.1.Koncepcja usług zdrowotnych jako produktu marketingowego - podejście
klasyczne i współczesne
2.2.Tworzenie produktów systemowych w rynkowym sektorze usług
zdrowotnych
2.3.Otoczenie wirtualne rynku usług zdrowotnych

Rozdział III. Rola i znaczenie relacji podmiotów rynku usług zdrowotnych w świetle teorii
3.1.Funkcjonowanie podmiotów na rynku zdrowotnym a paradygmaty
marketingu relacji
3.2.Relacje w teorii zachowań konsumentów
3.3.Istota i zakres relacji podmiotów na rynku usług zdrowotnych
3.4.Jakość relacji i jej wymiary na rynku usług zdrowotnych

Rozdział IV. Wpływ otoczenia wirtualnego na zachowania podmiotów rynku usług zdrowotnych - ujęcie modelowe
4.1.Metodyczne aspekty badania zachowań i relacji podmiotów rynku usług
zdrowotnych w otoczeniu wirtualnym
4.2.Modele strukturalne zmiany w zachowaniach podmiotów rynku usług
zdrowotnych w otoczeniu wirtualnym
4.3.Modele wartości oczekiwanej na rynku usług zdrowotnych w otoczeniu
wirtualnym

Rozdział V. Charakterystyka modeli relacji podmiotów rynku usług
zdrowotnych w otoczeniu wirtualnym,
5.1.Ocena jakości relacji podmiotów rynku usług zdrowotnych
5.2.Trój czynnikowe modele relacji podmiotów rynku usług zdrowotnych
w otoczeniu wirtualnym
5.3.Typologia podmiotów rynku usług zdrowotnych w aspekcie budowania
relacji w otoczeniu wirtualnym
5.4.Kierunki wykorzystania modeli relacji podmiotów rynku usług zdrowotnych
w otoczeniu wirtualnym

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY