• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-beztytuluhghjyte_18365_150x190

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE PATOGENEZA PREWENCJA DIAGNOSTYKA I LECZENIE

  • Wydawca: Medycyna Praktyczna
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 607
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-7430-565-5
 
95,00 zł
85,50 zł 85,50 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Nadciśnienie tętnicze Patogeneza, prewencja, diagnostyka i leczenie

Redakcja: Andrzej Więckek, Andrzej Januszewicz, Ewa Szczepańska-Sadowska, Krzysztof Narkiewicz, Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Mieczysław Litwin, Aleksander Prejbisz

Oddawana do rąk Czytelników monografia obejmuje zagadnienia dotyczące patogenezy, diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego - choroby, która ze względu na swoje rozpowszechnienie zyskała wymiar społeczny. Dynamiczny postęp, jaki dokonuje się w tych dziedzinach, uzasadnia celowość przygotowania kolejnego wydania monografii (obecnie pod zmienionym tytułem Nadciśnienie tętnicze. Patogeneza, prewencja, diagnostyka i leczenie). W kilku dziedzinach postęp ten jest szczególnie widoczny.

Monografii uwzględniono dynamiczny postęp, jaki się dokonał w badaniach dotyczących wczesnych uszkodzeń narządowych oraz w różnych grupach wiekowych chorych na nadciśnienie tętnicze - u dzieci i młodzieży, w wieku średnim oraz w wieku podeszłym i bardzo podeszłym. Obszernie przedstawiono ponadto zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży i w wielu postaciach wtórnego nadciśnienia tętniczego.

Dzięki osiągnięciom w badaniach molekularnych coraz lepiej poznajemy podłoże genetyczne guza chromochłonnego i przyzwojaków - obecnie uważa się, że duży odsetek przypadków ma charakter dziedziczny. Fundamentalne znaczenie miały też badania, które ujawniły podłoże genetyczne niektórych postaci pierwotnego hiperaldosteronizmu. Burzliwy rozwój tych badań pozwala przypuszczać, że będą one wykorzystywane nie tylko w diagnostyce tych postaci nadciśnienia tętniczego, ale mogą mieć także dalsze implikacje terapeutyczne.

Ostatnio coraz większe zainteresowanie budzi dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic, rozumiana jako czynnik przyczyniający się do rozwoju nadciśnienia naczyniowonerkowego. Szeroko zakrojone badania rzuciły nowe światło na patogenezę i leczenie tych zmian - ich występowanie w innych odcinkach układu naczyniowego poza tętnicami nerkowymi pozwala przypuszczać, że dysplazja włóknisto mięśniowa tętnic może stanowić uogólnioną arteriopatię.

W prezentowanej monografii przedstawiono wyniki szeroko zakrojonych i wieloośrodkowych badań klinicznych i dużych metaanaliz opracowanych przez uznane autorytety - między innymi na podstawie nowych wytycznych. Omawiając zasady leczenia, podkreślono konieczność indywidualizacji terapii i szczegółowo przedstawiono terapię nadciśnienia tętniczego w różnych sytuacjach klinicznych.

Należy podkreślić, że do pracy nad książką zaproszono grono wybitnych specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny teoretyczne i kliniczne. Duży walor dzieła stanowi zatem połączenie nauk podstawowych z kliniką. Pozwala to na głębsze zrozumienie istoty choroby i w zasadniczy sposób wpływa na podejmowanie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz

Spis treści

Nadciśnienie tętnicze Patogeneza, prewencja, diagnostyka i leczenie

Redakcja: Andrzej Więckek, Andrzej Januszewicz, Ewa Szczepańska-Sadowska, Krzysztof Narkiewicz, Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Mieczysław Litwin, Aleksander Prejbisz

1. Patofizjologia nadciśnienia tętniczego 

1.1. Podstawy patofizjologii

1.1.1. Podstawy regulacji układu sercowo‑naczyniowego w nadciśnieniu tętniczym 

1.1.2. Serce i naczynia w nadciśnieniu tętniczym 

1.1.2.1. Obciążenie serca w nadciśnieniu tętniczym

1.1.2.2. Przerost mięśnia sercowego 

1.1.2.3. Niewydolność serca w nadciśnieniu tętniczym

1.1.3. Genetyka pierwotnego nadciśnienia tętniczego 

1.1.3.1. Nadciśnienie pierwotne uwarunkowane wielogenowo – badania genów kandydatów 

1.1.3.2. Analizy asocjacji całego genomu

1.1.3.3. „Brakująca dziedziczność”

1.1.3.4. Epigenetyka

1.1.3.5. Medycyna personalizowana i precyzyjna

1.2. Układy hormonalne w patogenezie nadciśnienia tętniczego

1.2.1. Układ renina–angiotensyna–aldosteron 

1.2.1.1. Układ renina–angiotensyna

1.2.1.2. Aldosteron

1.2.2. Wazopresyna 

1.2.2.1. Synteza i wydzielanie wazopresyny

1.2.2.2. Receptory wazopresyny

1.2.2.3. Działanie wazopresyny na układ sercowo‑naczyniowy

1.2.2.4. Działanie wazopresyny w nerkach

1.2.2.5. Związek wazopresyny z bilansem energetycznym i regulacją metabolizmu 

1.2.2.6. Układ wazopresynergiczny w chorobach układu sercowo‑naczyniowego

1.2.3. Kardiotoniny – inhibitory pompy sodowo‑potasowej 

1.2.4. Endoteliny w nadciśnieniu tętniczym 

1.2.5. Peptydy natriuretyczne 

1.2.5.1. Fizjologiczna rola peptydów natriuretycznych

1.2.5.2. Peptydy natriuretyczne jako biomarkery

1.2.5.3. Zastosowania kliniczne

1.2.6. Tlenek azotu 

1.2.7. Eikozanoidy w nadciśnieniu tętniczym 

1.2.8. Związki oksyredukcyjne w patogenezie nadciśnienia tętniczego 

1.2.9. Związki regulujące przepływ krwi miejscowo

1.3. Neurogenne podstawy rozwoju nadciśnienia tętniczego

1.3.1. Ośrodkowy układ nerwowy w nadciśnieniu tętniczym

1.3.1.1. Neurony sercowo‑naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego 

1.3.1.2. Układy neurotransmisyjne mózgu

1.3.1.3. Zaburzenia ośrodkowej regulacji układu krążenia w nadciśnieniu tętniczym

1.3.1.4. Zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego w chorobach neurologicznych i psychiatrycznych 

1.3.2. Autonomiczny układ nerwowy w nadciśnieniu tętniczym 

1.3.3. Stres i przemęczenie w chorobach układu sercowo‑naczyniowego 

1.3.3.1. Ogólna koncepcja stresu

1.3.3.2. Neuroendokrynna odpowiedź na stres

1.3.3.3. Ośrodkowy neuronalny komponent stresu

1.3.3.4. Epidemiologia chorób układu krążenia w powiązaniu ze stresem

1.3.4.1. Wpływ zaburzeń oddychania w czasie snu na rozwój nadciśnienia tętniczego i powikłań w układzie sercowo‑naczyniowym  

1.3.4.2. Ograniczenie czasu snu oraz bezsenność 

1.4. Związki między metabolizmem a regulacją układu sercowo-naczyniowego

1.4.1. Zaburzenia neurogennej regulacji bilansu energetycznego w nadciśnieniu tętniczym

1.4.1.1. Bilans energetyczny

1.4.1.2. Neuroanatomia głodu, apetytu i sytości

1.4.1.3. Neurotransmisyjne układy mózgu regulujące głód i sytość

1.4.1.4. Wpływ odżywiania się matki na rozwój zespołu metabolicznego u dziecka

1.4.2. Przyczyny nadciśnienia tętniczego w otyłości 

1.4.3. Czynność hormonalna tkanki tłuszczowej 

1.4.4. Insulina i przyczyny nadciśnienia tętniczego w hiperinsulinemii 

1.4.4.1. Rola insuliny w regulacji ciśnienia tętniczego

1.4.4.2. Insulinooporność i hiperinsulinemia

1.4.4.3. Zaburzenia czynności regulacyjnej tkanki tłuszczowej w nadciśnieniu tętniczym i hiperinsulinemii 

1.4.5. Aktywność ruchowa a regulacja ciśnienia tętniczego 

1.5. Gospodarka wodno‑elektrolitowa i nerki a nadciśnienie tętnicze

1.5.1. Rola nerek, apetytu sodowego i pragnienia w rozwoju nadciśnienia tętniczego

1.5.1.1. Krążenie nerkowe

1.5.1.2. Czynność wydalnicza nerek

1.5.1.3. Rola nerek w nadciśnieniu tętniczym

1.5.1.4. Apetyt sodowy i pragnienie w chorobach układu krążenia

1.5.2. Związek między zaburzeniami gospodarki wodno ‑ ‑elektrolitowej a nadciśnieniem tętniczym 

1.5.3. Sód a nadciśnienie tętnicze 

1.5.3.1. Pozanerkowa regulacja gospodarki sodowej – dotychczas niedoceniane ogniwo homeostazy wodno‑elektrolitowej

1.5.3.2. Nabłonkowy kanał sodowy – nowe ogniwo patogenne w naczyniach krwionośnych

1.5.3.3. Lizynoswoista demetylaza 1, kaweolina i striatyna – ważne mediatory działania aldosteronu 

1.5.3.4. Glikokaliks krążących erytrocytów użytecznym wskaźnikiem sztywności śródbłonka naczyniowego 

1.6. Rola układu odpornościowego w nadciśnieniu tętniczym

2. Nadciśnienie tętnicze w populacji ogólnej 

2.1. Rozpowszechnienie i kontrola nadciśnienia tętniczego w Polsce – porównanie z wybranymi krajami w Europie i na świecie 

2.2. Prewencja i kontrola nadciśnienia tętniczego w skali populacyjnej 

2.3. Koncepcja ryzyka rezydualnego chorób układu sercowo‑naczyniowego 

2.4. Ocena ogólnego ryzyka sercowo‑naczyniowego 

2.5. Hałas środowiskowy a nadciśnienie tętnicze 

3. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego

3.1. Badanie chorych na nadciśnienie tętnicze 

3.2. Pomiary i klasyfikacja ciśnienia tętniczego 

3.2.1. Metody pomiaru ciśnienia tętniczego

3.2.2. Pomiary kliniczne ciśnienia tętniczego

3.2.3. Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego 

3.2.4. Pomiary samodzielne ciśnienia tętniczego

3.2.5. Inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

3.2.6. Interpretacja pomiarów ciśnienia tętniczego

3.3. Badanie dna oka w nadciśnieniu tętniczym 

3.3.1. Wprowadzenie

3.3.2. Metody oceny naczyń siatkówki

3.3.3. Anatomia i patofizjologia zmian w naczyniach siatkówki

3.3.4. Neuroretinopatia w przebiegu nadciśnienia tętniczego

3.3.5. Różnicowanie zmian na dnie oka

3.4. Interpretacja badań laboratoryjnych u chorego na nadciśnienie tętnicze

3.4.1. Podstawowe badania laboratoryjne

3.4.1.1. Morfologia krwi obwodowej

3.4.1.2. Oznaczanie stężenia glukozy

3.4.1.3. Lipidemia

3.4.1.4. Stężenie elektrolitów w osoczu

3.4.1.5. Kwas moczowy

3.4.2. Wskaźniki czynności nerek

3.4.2.1. Stężenie kreatyniny w surowicy

3.4.2.2. Badanie moczu

3.4.2.3. Albuminuria 

3.4.3. Rozszerzone badania laboratoryjne 

3.4.3.1. Doustny test obciążenia glukozą

3.4.3.2. Hemoglobina glikowana HbA1c

3.4.3.3. Wydalanie białka z moczem

3.4.3.4. Wydalanie elektrolitów z moczem

3.4.4. Inne badania

3.4.4.1. Ocena czynności nerek

3.4.5. Inne wskaźniki uszkodzenia nerek

3.4.5.1. Stężenie wapnia w surowicy

3.5. Badania elektrokardiograficzne u chorego na nadciśnienie tętnicze 

3.5.1. Elektrokardiogram spoczynkowy (standardowy)

3.5.2. Długotrwałe monitorowanie EKG

3.5.3. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

3.6. Ocena budowy i funkcji serca u chorego na nadciśnienie tętnicze 

3.6.1. Badanie echokardiograficzne u chorych na nadciśnienie tętnicze 

3.6.2. Rezonans magnetyczny serca 

3.7. Ocena struktury i funkcji naczyń u chorych na nadciśnienie tętnicze

3.7.1. Ocena funkcji śródbłonka

3.7.1.1. Badania oceniające funkcję śródbłonka

3.7.1.2. Nieprawidłowa funkcja śródbłonka

3.7.2. Ocena drobnych tętniczek 

3.7.2.1. Badania oceniające budowę i funkcję drobnych tętniczek

3.7.2.2. Nieprawidłowa budowa i funkcja drobnych tętniczek

3.7.3. Ocena krążenia wieńcowego u chorych na nadciśnienie tętnicze 

3.7.3.1. Koronarografia 

3.7.3.2. Cząstkowa rezerwa przepływu

3.7.3.3. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

3.7.3.4. Optyczna tomografia koherentna

3.7.3.5. Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych

3.7.3.6. Porównanie technik obrazowych i czynnościowych

3.7.3.7. Nieprawidłowości krążenia wieńcowego u chorych na nadciśnienie tętnicze

3.7.3.8. Algorytm diagnostyki i obrazowania

3.7.4. Ocena tętnic szyjnych

3.7.4.1. Ultrasonograficzne badanie tętnic szyjnych z oceną grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych 

3.7.4.2. Ocena grubości kompleksu IMT (CIMT) 

3.7.4.3. Ocena tętnic szyjnych w badaniu tomografii komputerowej 

3.7.4.4. Ocena tętnic szyjnych w badaniu rezonansu magnetycznego

3.7.4.5. Pogrubienie błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych a rozwój zmian miażdżycowych

3.7.4.6. Miażdżycowe zwężenie tętnicy szyjnej 

3.7.5. Obrazowanie nerek i tętnic nerkowych

3.7.5.1. Metody obrazowania nerek i tętnic nerkowych 

3.7.5.2. Scyntygrafia nerek u chorego na nadciśnienie tętnicze

3.7.5.3. Nowe metody obrazowania tętnic nerkowych

3.7.5.4. Nowe metody oceny metabolizmu miąższu nerek 

3.7.6. Ocena aorty u chorych na nadciśnienie tętnicze 

3.7.6.1. Echokardiografia

3.7.6.2. Tomografia komputerowa

3.7.6.3. Rezonans magnetyczny

3.7.6.4. Badanie radiologiczne

3.7.6.5. Badanie ultrasonograficzne

3.7.7. Metody oceny sztywności tętnic 

3.8. Ocena nadnerczy u chorego na nadciśnienie tętnicze 

3.8.1. Badanie ultrasonograficzne

3.8.2. Tomografia komputerowa

3.8.3. Rezonans magnetyczny

3.8.4. Cewnikowanie żył nadnerczowych

3.8.5. Scyntygrafia nadnerczy

3.8.6. Badanie scyntygraficzne receptorów somatostatynowych u chorych na nadciśnienie tętnicze w diagnostyce guza chromochłonnego i przyzwojaków

3.8.7. Scyntygrafia kory nadnerczy

3.9. Ocena układu nerwowego u chorego na nadciśnienie tętnicze

3.9.1. Ocena aktywności układu współczulnego i przywspółczulnego 

3.9.1.1. Ocena układu współczulnego

3.9.2. Obrazowanie zmian niedokrwiennych mózgu u chorych z nadciśnieniem tętniczym 

3.9.2.1. Metody neuroobrazowania

3.9.2.2. Neuroobrazowanie udaru niedokrwiennego mózgu

3.9.2.3. Neuroobrazowanie w udarze krwotocznym

3.9.2.4. Neuroobrazowanie w ostrej encefalopatii nadciśnieniowej

3.9.2.5. Neuroobrazowanie w przewlekłej encefalopatii nadciśnieniowej (choroba Binswangera, encefalopatia podkorowa)

4. Zmiany w układzie sercowo‑ ‑naczyniowym i w obrębie nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego 

4.1. Uszkodzenia narządowe u chorego na nadciśnienie tętnicze

4.1.1. Zaburzenia struktury i funkcji serca u chorego na nadciśnienie tętnicze

4.1.1.1. Ocena echokardiograficzna

4.1.1.2. Przerost mięśnia lewej komory (LVH) 

4.1.1.3. Dysfunkcja rozkurczowa lewej komory 

4.1.2. Zwiększenie sztywności tętnic 

4.2. Uszkodzenie nerek u chorego na nadciśnienie tętnicze

4.2.1. Wczesne uszkodzenie nerek 

4.2.2. Nefropatia nadciśnieniowa. Nadciśnieniowa choroba nerek 

4.2.2.1. Łagodne stwardnienie naczyniowe nerek

4.2.2.2. Złośliwe stwardnienie naczyniowe nerek

4.3. Udar mózgu a nadciśnienie tętnicze 

4.3.1. Nadciśnienie tętnicze w ostrej fazie udaru mózgu

4.3.2. Nadciśnienie tętnicze w zapobieganiu udarowi mózgu

4.3.3. Encefalopatia nadciśnieniowa

4.4. Nadciśnienie tętnicze a demencja 

4.5. Nadciśnienie tętnicze a niewydolność serca 

4.6. Zaburzenia rytmu serca u osób z nadciśnieniem tętniczym

4.7. Nadciśnienie tętnicze złośliwe 

5. Nadciśnienie tętnicze wtórne 

5.1. Nadciśnienie tętnicze wtórne związane z nerkami

5.1.1. Nadciśnienie tętnicze u chorych na przewlekłą chorobę nerek

5.1.2. Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek 

5.1.3. Układowe zapalenia naczyń z zajęciem nerek

5.1.3.1. Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń

5.1.3.2. Mikroskopowe zapalenie naczyń

5.1.3.3. Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń

5.1.3.4. Zapalenie małych naczyń z tworzeniem kompleksów immunologicznych

5.1.3.5. Krioglobulinowe zapalenie naczyń

5.1.3.6. Guzkowe zapalenie tętnic

5.1.4. Nadciśnienie tętnicze po przeszczepieniu nerki 

5.1.5. Miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej 

5.1.6. Dysplazja włóknisto‑mięśniowa tętnic – problem o rosnącym znaczeniu klinicznym 

5.1.7. Leczenie interwencyjne zwężenia tętnicy nerkowej 

5.2. Nadciśnienie tętnicze uwarunkowane hormonalnie

5.2.1. Akromegalia 

5.2.2. Zespół Cushinga 

5.2.3. Nadczynność i niedoczynność tarczycy 

5.2.3.1. Nadczynność tarczycy

5.2.3.2. Niedoczynność tarczycy

5.2.4. Pierwotny hiperaldosteronizm 

5.2.5. Guzy wydzielające katecholaminy 

5.2.5.1. Guz chromochłonny i przyzwojaki

5.2.5.2. Złośliwy guz chromochłonny

5.2.6. Nadciśnienie tętnicze i przypadkowo wykryty guz nadnercza 

5.2.7. Operacyjne leczenie guzów nadnerczy 

5.2.8. Nadciśnienie tętnicze a zespół wielotorbielowatych jajników

5.2.9. Guzy wydzielające reninę  

5.3. Inne wtórne postacie nadciśnienia tętniczego

5.3.1. Obturacyjny bezdech senny 

5.3.1.1. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorego z OBS

5.3.2. Koarktacja aorty i zespół aorty brzusznej A

5.3.3. Leki i substancje pobudzające i powodujące wzrost ciśnienia tętniczego 

5.3.4. Neurowaskularna przyczyna nadciśnienia tętniczego 

5.3.5. Pseudopheochromocytoma

5.3.6. Nadciśnienie tętnicze monogenowe 

5.3.6.1. Monogenowe postaci nadciśnienia tętniczego

5.3.6.2. Mechanizmy regulujące wydalanie i wchłanianie sodu – znaczenie cewki dystalnej 

6. Nadciśnienie tętnicze – leczenie

6.1. Ogólne zasady leczenia hipotensyjnego 

6.1.1. Rozpoczynanie leczenia hipotensyjnego

6.1.2. Wartości docelowe ciśnienia tętniczego 

6.1.3. Leczenie niefarmakologiczne

6.1.4. Leczenie farmakologiczne

6.1.4.1. Szczególne wskazania do stosowania poszczególnych grup leków hipotensyjnych – indywidualizacja terapii

6.2. Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego 

6.2.1. Normalizacja masy ciała

6.2.2. Ograniczenie spożycia sodu

6.2.3. Rola potasu

6.2.4. Inne elementy modyfikacji diety

6.2.5. Zwiększenie aktywności fizycznej

6.2.6. Ograniczenie spożycia alkoholu

6.2.7. Zaprzestanie palenia tytoniu

6.3. Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego

6.3.1. Diuretyki 

6.3.2. Leki blokujące receptory β‑adrenolityczne 

6.3.3. Leki blokujące receptory α‑adrenergiczne

6.3.4. Inne leki hamujące układ współczulny 

6.3.4.1. Metylodopa

6.3.4.2. Klonidyna

6.3.4.3. Pochodne imidazolowe

6.3.5. Leki rozszerzające tętniczki 

6.3.6. Blokery kanału wapniowego 

6.3.7. Leki hamujące układ renina–angiotensyna

6.3.7.1. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI)

6.3.7.2. Antagoniści receptora angiotensyny II

6.3.7.3. Inhibitory reniny

6.3.8. Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego 

6.3.8.1. Zasady kojarzenia leków hipotensyjnych – ESH/ESC 2013 i PTNT 2015

6.3.8.2. Nowa strategia leczenia – wytyczne ESC/ESH 2018

6.4. Leczenie nadciśnienia tętniczego w wybranych grupach chorych

6.4.1. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z nadciśnieniem tętniczym ukrytym 

6.4.2. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z zespołem metabolicznym lub cukrzycą typu 2 

6.4.2.1. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z zespołem metabolicznym

6.4.2.2. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2

6.4.3. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych w wieku podeszłym i bardzo podeszłym

6.4.4. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na przewlekłą chorobę nerek 

6.4.5. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z niewydolnością serca 

6.4.6. Leczenie hipotensyjne a przynależność etniczna chorego 

6.4.7. Nadciśnienie tętnicze u sportowców 

6.4.8. Leczenie nadciśnienia tętniczego ze wskazań doraźnych

6.4.9. Konsultacja hipertensjologiczna przed operacją 

6.4.10. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z astmą i POChP

6.4.11. Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób z chorobą nowotworową 

6.5. Inne aspekty leczenia nadciśnienia tętniczego 

6.5.1. Możliwości oceny stopnia stosowania się do zaleceń 

6.5.2. Możliwości poprawy współpracy z chorym na nadciśnienie tętnicze

6.5.3. Telemedycyna w nadciśnieniu tętniczym 

6.5.4. Jakość życia chorych na nadciśnienie tętnicze 

6.5.5. Nadciśnienie tętnicze oporne. Leczenie farmakologiczne opornego nadciśnienia tętniczego 

6.5.6. Leczenie zabiegowe opornego nadciśnienia tętniczego 

6.5.6.1. Przezskórna denerwacja nerek

6.5.6.2. Stymulacja baroreceptorów zatok szyjnych

6.5.6.3. Wytworzenie stałej anastomozy tętniczo‑żylnej

6.5.7. Leczenie nadciśnienia tętniczego a zaburzenia erekcji

6.5.8. Zaburzenia nastroju a występowanie nadciśnienia tętniczego i stopień jego kontroli

6.5.9. Leczenie hipolipemizujące u chorych na nadciśnienie tętnicze

6.5.10. Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe u chorych na nadciśnienie tętnicze 

6.5.11. Zwiększone stężenie kwasu moczowego u chorego na nadciśnienie tętnicze 

6.5.12. Witamina D a nadciśnienie tętnicze 

6.5.13. Zasady diagnostyki i leczenia cukrzycy u chorych na nadciśnienie tętnicze 

6.5.13.1. Cukrzyca i nadciśnienie tętnicze – problem społeczny

6.5.13.2. Diagnostyka cukrzycy u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze

6.5.13.3. Leczenie cukrzycy u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze

6.5.14. Możliwości obniżania ciśnienia tętniczego przez leki inne niż klasyczne leki hipotensyjne

7. Nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży 

7.1. Zmiany adaptacyjne układu sercowo‑naczyniowego u kobiet w ciąży

7.2. Ciąża i rozwój płodu a nadciśnienie tętnicze 

7.2.1. Przyczyny rozwoju nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

7.3. Stan przedrzucawkowy – ocena ryzyka rozwoju, zapobieganie, rozpoznawanie i postępowanie 

7.4. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego przed planowaną ciążą i w ciąży 

7.5. Pomiary ciśnienia tętniczego u kobiety w ciąży 

7.6. Rozpoznawanie i leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży 

7.7. Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży jako czynnik ryzyka sercowo‑naczyniowego

7.8. Przebieg życia płodowego a rozwój chorób układu sercowo‑naczyniowego po urodzeniu 

8. Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży 

8.1. Pomiary ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży 

8.1.1. Wskazania do pomiaru ciśnienia tętniczego

8.1.2. Zasady pomiaru ciśnienia tętniczego

8.1.3. Normy ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży

8.1.4. Pomiar domowy ciśnienia tętniczego

8.1.5. 24‑godzinny ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego

8.2. Epidemiologia i etiologia nadciśnienia tętniczego u dzieci 

8.3. Zasady diagnostyki nadciśnienia tętniczego u dzieci 

8.3.1. Rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego

8.3.2. Metody oceny uszkodzenia narządowego

8.3.3. Zasady diagnostyki różnicowej nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży

8.4. Nadciśnienie tętnicze pierwotne u dzieci i młodzieży 

8.4.1. Fenotyp pośredni nadciśnienia tętniczego pierwotnego

8.5. Wybrane wtórne postaci nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży 

8.5.1. Nadciśnienie naczyniowonerkowe u dzieci i młodzieży

8.5.1.1. Dysplazja włóknisto‑mięśniowa

8.5.1.2. Inne postaci nadciśnienia naczyniowonerkowego u młodzieży

8.5.2. Nadciśnienie tętnicze nerkopochodne

8.6. Koarktacja aorty u dzieci

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia
Krzysztof Narkiewicz Andrzej Januszewicz Aleksander Prejbisz Andrzej Więcek Mieczysław Litwin

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY