• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-31473_20517_150x190

O PERCEPCJI I AUTOPERCEPCJI WYBRANYCH GRUP ZAGROŻONYCH STYGMATYZACJĄ

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2020
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 346
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788380959163
 
68,00 zł
59,80 zł 59,80 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 260zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

O percepcji i autopercepcji wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją

Autor: Magdalena Szczygieł

Zagadnienia zawarte w monografii koncentrują się wokół kwestii stygmatu i procesu stygmatyzacji, który kształtuje autopercepcję i percepcję społeczną człowieka znajdującego się w specyficznej sytuacji życiowej.

Proces stygmatyzacji przedstawiono w ujęciu interdyscyplinarnym, jednak z wyraźnym nachyleniem w kierunku podejścia pedagogicznego. Zdaniem autorki bowiem z perspektywy tej właśnie nauki warto analizować społeczny obraz jednostek doświadczających skutków posiadanego piętna, a także percepcję własnego położenia życiowego osób zagrożonych stygmatyzacją.

Prezentowana monografia obejmuje kluczową część rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Franciszka Wojciechowskiego. Praca oryginalna pt. Autopercepcja i percepcja społeczna osób z wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją. Perspektywa pedagogiczna zawiera rozbudowany rozdział metodologiczny oraz szerszy opis wyników badań wraz ze szczegółową statystyką.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów:

I. Interdyscyplinarne ujęcie piętna społecznego,

II. Stygmat w procesie autopostrzegania i postrzegania społecznego,

III. Odmienność jako kategoria wybranych analiz teoretycznych. Próba uchwycenia historycznych uwarunkowań i ponowoczesnych wyzwań,

IV. Metodologia badań własnych,

V. Postrzeganie siebie i wizerunek społeczny osób zagrożonych stygmatyzacją w kontekście sytuacji życiowej badanych,

VI. Interpretacja ustaleń empirycznych.

Spis treści

O percepcji i autopercepcji wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją

Autor: Magdalena Szczygieł

Rozdział I
Interdyscyplinarne ujęcie piętna społecznego
Kontekst socjopedagogiczny i psychopedagogiczny   
   

1.1.    Stygmat: wprowadzenie i zarys ogólny      
1.2.    Teorie socjologiczne i psychologiczne dotyczące stygmatu      
1.3.    Proces stygmatyzacji w spojrzeniu pedagoga      

Rozdział II
Stygmat w procesie autopostrzegania i postrzegania społecznego   
   

2.1.    Autopercepcja i percepcja społeczna w ujęciu definicyjnym      
2.2.    Właściwości stygmatu jako czynniki warunkujące sytuację życiową wywołaną odmiennością    
2.3.    Obraz siebie w kontekście mechanizmu samonaznaczenia      

Rozdział III
Odmienność jako kategoria wybranych analiz teoretycznych
Próba uchwycenia historycznych uwarunkowań i ponowoczesnych wyzwań   
  

3.1.    Sytuacja społeczna osób zagrożonych stygmatyzacją na przestrzeni dziejów     
3.1.1.    Sytuacja społeczna osób z niepełnosprawnościami w kontekście rozwoju praw człowieka
3.1.2.    Sytuacja społeczna osób uznanych za niedostosowane społecznie      
3.1.3.    Sytuacja społeczna osób uzależnionych od środków odurzających    
3.2.    Od wykluczenia do integracji w perspektywie zadań pedagogicznych   

Rozdział IV
Metodologia badań własnych   
   

4.1.    Metodologiczne założenia badań własnych
4.2.    Narzędzia badawcze      
4.3.    Charakterystyka badanej próby      
4.4.    Organizacja i przebieg badań      

Rozdział V
Postrzeganie siebie i wizerunek społeczny osób zagrożonych stygmatyzacją w kontekście sytuacji życiowej badanych
Egzemplifikacja empiryczna    
 

5.1.    Sytuacja życiowa badanych w wymiarze społeczno-edukacyjnym, relacyjnym i podmiotowym    
5.1.1.    Wymiar społeczno-edukacyjny    
5.1.2.    Wymiar relacyjny     
5.1.3.    Wymiar podmiotowy      
5.1.4.    Działania pomocowe w kontekście procesu naznaczania i marginalizacji
5.2.    Percypowanie odmienności stygmatyzującej   
5.2.1.    Treść samoświadomości osoby potencjalnie piętnowanej     
5.2.2.    Wyobrażenia, opinie i wiedza podmiotu postrzegającego na temat osób zagrożonych stygmatyzacją     
5.3.    Osoba zagrożona stygmatyzacją w relacjach interpersonalnych: dystans społeczny i stopień tolerancji odmienności   
5.4.    Podsumowanie, wnioski i refleksja pedagogiczna      

Rozdział VI
Interpretacja ustaleń empirycznych    

6.1.    Syntetyczny opis otrzymanych rezultatów badawczych    
6.1.1.    Model strukturalny dla osób zagrożonych stygmatyzacją     
6.1.2.    Model strukturalny dla podmiotu postrzegającego      
6.2.    Kierunki działań interwencyjno-pomocowych      
6.2.1.    Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych rozwijających postawę akceptacji własnej odmienności    
6.2.2.    Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych kształtujących postawę społecznej akceptacji odmienności osoby zagrożonej stygmatyzacją      
6.3.    Uwagi końcowe      

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY