• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Ochrona danych medycznych RODO w ochronie zdrowia

OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH RODO W OCHRONIE ZDROWIA

  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: III
  • Ilość stron: 424
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-8124-607-1
 
119,00 zł
107,10 zł 107,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Ochrona danych medycznych RODO w ochronie zdrowia

Autor: Michał Jackowski

W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Nowa regulacja, która zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r., wprowadza wiele zmian w zakresie przetwarzania i ochrony danych medycznych w placówkach medycznych, w tym dotyczących m.in.:
- udzielania informacji i dostępu do danych medycznych,
- usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia tych danych,
- obowiązków podmiotów przetwarzających dane medyczne,
- eHealth,
- tajemnicy zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia,
- ponadgranicznego obrotu danymi medycznymi.
W publikacji zostały również zaprezentowane obowiązki podmiotów przetwarzających dane medyczne wynikające z nowych przepisów - w tym m.in. obowiązek powołania inspektora ochrony danych (IOD). Wiele miejsca poświęcono przedstawieniu praw pacjentów w zakresie ochrony ich autonomii informacyjnej.

W opracowaniu przedstawiono także instytucjonalne zabezpieczenia poszanowania praw podmiotów danych, a zwłaszcza postępowania ze skargi konstytucyjnej, skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka, a także zasady dochodzenia naruszonych praw podmiotu danych przed sądami powszechnymi oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Spis treści

Ochrona danych medycznych RODO w ochronie zdrowia

Autor: Michał Jackowski

Wykaz skrótów

Wstęp do III wydania 

Wstęp do II wydania 

Wstęp do I wydania

Część I Zagadnienia wstępne

Rozdział 1 Podstawowe pojęcia 

1.1. Pojęcie danych osobowych

1.2. Pojęcie danych medycznych 

Rozdział 3 Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw człowieka 

3.1. Obowiązywanie MPPOiP i EKPC w polskim systemie prawnym 

3.2. Ochrona danych medycznych w świetle uniwersalnych standardów praw człowieka 

3.3. Ochrona danych medycznych w ramach systemu Rady Europy

3.4. Instytucjonalne zabezpieczenia uniwersalnego i europejskiego standardu praw człowieka

Rozdział 4 Ochrona danych medycznych zgodnie z konwencją nr 108 Rady Europy

4.1. Zakres stosowania konwencji 

4.2. Zasady przetwarzania danych medycznych

4.3. Prawa podmiotu danych

4.4. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane medyczne

4.5. Ponadgraniczny obrót danymi medycznymi

4.6. Procedury ochronne wynikające z konwencji nr 108

Rozdział 5 Ogólne standardy ochrony danych medycznych w prawie Unii Europejskiej

5.1. Źródła prawa Unii Europejskiej obejmujące ochronę danych osobowych

5.2. Instytucjonalne zabezpieczenia unijnego standardu ochrony danych medycznych  

5.3. Orzecznictwo TSUE w sprawie danych medycznych

Rozdział 6 Ochrona danych medycznych według zalecanych standardów praw człowieka

6.1. Ochrona danych medycznych według rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy R(97)5

7.2. Zasady przetwarzania danych medycznych w RODO

7.3. Prawa podmiotu danych

7.4. Obowiązki podmiotów przetwarzających dane medyczne

7.5. Ponadgraniczny obrót danymi medycznymi

7.6. Instytucjonalne zabezpieczenia procesów przetwarzania danych medycznych

7.7. eHealth

Rozdział 8 Przetwarzanie danych medycznych według przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 

8.1. Ochrona danych medycznych za pomocą innych przepisów polskiego prawa administracyjnego

8.2. Prawo do ochrony danych medycznych w innych aktach normatywnych polskiego prawa administracyjnego

Rozdział 9 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych medycznych 

9.1. Odpowiedzialność administracyjna

9.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna związana z naruszeniem norm nakazujących ochronę danych medycznych

Rozdział 10 Ochrona danych medycznych na podstawie przepisów polskiego prawa karnego

10.1. Wstęp – zmiany na podstawie RODO i dyrektywy 2016/680

10.2. Ochrona danych medycznych na podstawie przepisów prawa karnego materialnego

10.3. Ochrona danych medycznych za pomocą przepisów postępowania karnego

Rozdział 11 Tajemnica zawodowa osób zatrudnionych w służbie zdrowia

11.1. Tajemnica zawodowa elementem ochrony danych medycznych

11.2. Tajemnica lekarska 

11.3. Tajemnica pielęgniarki i położnej

11.4. Tajemnica aptekarska

11.5. Inne ustawy

11.6. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy lekarskiej

Bibliografia

Wykaz najważniejszych orzeczeń

O Autorach

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

POLECAMY