• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
Oksfordzki podręcznik neurologii

OKSFORDZKI PODRĘCZNIK NEUROLOGII

 • Wydawca: Czelej
 • Rok wydania: Lublin 2010
 • Wydanie: 1
 • Ilość stron: 426
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-7563-006-0
 
102,90 zł
92,61 zł 92,61 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

To książka, która przypomni, jak najlepiej badać i leczyć wiele chorób – powszechnych i rzadkich – atakujących ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy oraz mięśnie.

Praktyczny przewodnik, z którego można korzystać na oddziale i w poradni.

 • Wypunktowania, listy i algorytmy dotyczące rozpoznania i leczenia ułatwiają korzystanie z podręcznika.
 • Bogato ilustrowany schematami przedstawiającymi m.in. splot ramienny i lędźwiowokrzyżowy, dermatomy, nerwy obwodowe oraz przekroje pnia mózgu, podręcznik obejmuje cały zakres neurologii. Są w nim rozdziały poświęcone neuroanatomii, neurochirurgii, neuroradiologii i neurofi zjologii, znaleźć można informacje dotyczące badania neurologicznego oraz częstych objawów i schorzeń.
 • Jest szczególnie cenny dzięki temu, że zawiera bogactwo wskazówek, informacji i wartościowych porad klinicznych, których nie można znaleźć w standardowych podręcznikach neurologii.

Książka, która mądrze doradzi, czego oczekiwać od badań laboratoryjnych i określi jak wpływają one na działania kliniczne.

Spis treści

1. Wywiad i badanie neurologiczne
Zasady zbierania wywiadu neurologicznego
Badanie ogólne
Nerw czaszkowy I (nerw węchowy)
Nerw czaszkowy II (nerw wzrokowy i droga wzrokowa)
Nerwy czaszkowe III (okoruchowy), IV (bloczkowy) i VI (odwodzący)
Nerwy czaszkowe V i VII-XII
Badanie kończyn górnych i dolnych
Badanie funkcji poznawczych i mowy przy łóżku chorego
Krotka Skala Oceny Stanu Psychicznego (MMSE)

2. Neuroanatomia
Jama czaszki
Dermatomy kończyny górnej i dolnej
Unerwienie kończyn górnych
Unerwienie kończyn dolnych
Przekroje poprzeczne mózgu i rdzenia kręgowego

3. Częste objawy kliniczne
Utrata przytomności
Ostre zawroty głowy
Ostry ból głowy (piorunujący ból głowy)
Ostry niedowład obwodowy
Ostre ogniskowe zespoły neurologiczne
Parapareza spastyczna
Ataksja
Ostre zaburzenia widzenia
Śpiączka
Rokowanie w przypadku śpiączki
Nadmierna senność w ciągu dnia
Drżenie
Tiki
Pląsawica i atetoza
Mioklonie
Dystonia

4. Schorzenia układu nerwowego
Choroby naczyniowe mózgu: udar
Postępowanie w przypadku udaru
Profilaktyka udaru niedokrwiennego
Zakrzepica żył mózgowych
Obrazowanie w chorobach naczyniowych mózgu
Otępienie: wprowadzenie
Choroba Alzheimera
Otępienie czołowo-skroniowe
Inne otępienia
Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD)
Padaczka: wprowadzenie
Postępowanie w przypadku padaczki
Kobieta a padaczka
Napady padaczkowe wobec dysocjacyjnych napadów niepadaczkowych, czyli napadów rzekomopadaczkowych
Postępowanie w stanie padaczkowym
Bole głowy: migrena – wprowadzenie i objawy kliniczne
Migrena: rozpoznanie różnicowe, badania dodatkowe i kryteria IHS
Postępowanie w ostrym napadzie migreny: schemat leczenia krok po kroku
Postępowanie profilaktyczne w migrenie
Migrena u kobiet
Pierwotne krótkotrwałe bóle głowy
Klasterowy ból głowy
Neuralgia trójdzielna
Idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe (idiopathic incranial hypertension – IIH)
Parkinsonizm i choroba Parkinsona (ch. P.): wprowadzenie
Objawy kliniczne parkinsonizmu i ch. P.
Rozpoznanie rożnicowe ch. P. i badania dodatkowe
Parkinsonizm polekowy
Leczenie zachowawcze ch. P.
Leczenie chirurgiczne ch. P.
Postępowanie w innych problemach w ch. P.
Zanik wieloukładowy (multiple system atrophy – MSA)
Postępujące porażenie nadjądrowe (PSP)
Zwyrodnienie korowo-podstawne (corticobasal degeneration – CBD)
Schorzenia nerwów obwodowych: wprowadzenie i podejście kliniczne
Rozpoznawanie schorzeń nerwów obwodowych
Badania dodatkowe w schorzeniach nerwów obwodowych
Neuropatia cukrzycowa
Zespół Guillaina-Barrego (Guillain-Barré syndrom – GBS)
Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy – CIDP)
Wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia (multifocal motor neuropathy with conduction block – MMN-CB)
Neuropatia w przebiegu zapalenia naczyń
Choroby mięśni: klasyfikacja i objawy
Choroby mięśni: badania dodatkowe
Zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe i wtrętowe zapalenie mięśni
Choroba neuronu ruchowego (motor neurone disease – MND): wprowadzenie i objawy kliniczne
Choroba neuronu ruchowego: badania dodatkowe i postępowanie
Stwardnienie rozsiane: wprowadzenie i objawy kliniczne
Stwardnienie rozsiane: badania dodatkowe i rozpoznanie
Stwardnienie rozsiane: postępowanie
Miastenia: wprowadzenie, objawy kliniczne i badania dodatkowe
Miastenia: postępowanie
Zespoły paranowotworowe: wprowadzenie
Zespoły paranowotworowe: ośrodkowy układ nerwowy
Zespoły paranowotworowe: obwodowy układ nerwowy
Zespoły paranowotworowe: badania dodatkowe i postępowanie
Zawroty głowy układowe, nieukładowe i niestabilność: wprowadzenie
Zawroty głowy nieukładowe, niestabilność lub „brak równowagi”: przyczyny neurologiczne
Łagodne ułożeniowe zawroty głowy (benign paroxysmal positional vertigo – BPPV)
Zawroty głowy nieukładowe, niestabilność lub „brak równowagi”: przyczyny nieneurologiczne
Schorzenia neurogenetyczne: wprowadzenie
Ataksje dziedziczne
Neuropatie uwarunkowane genetycznie
Miopatie wrodzone
Dystrofia miotoniczna
Wrodzone zaburzenia ruchowe
Wrodzone schorzenia mitochondrialne
Wrodzone zespoły otępienne
Wrodzone zespoły nerwowo-skórne Wrodzone schorzenia metaboliczne
Choroby zakaźne: bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Wirusowe zapalenie mózgu
Neurologia zakażenia HIV/AIDS: wprowadzenie
Zaburzenia neurologiczne związane z zakażeniem HIV
Zakażenia oportunistyczne związane z HIV
Obrazy MRI w chorobach zakaźnych
Nakłucie lędźwiowe .
Dożylne immunoglobuliny (IVIg)
Rozpoznanie śmierci pnia mózgu

5. Neurochirurgia
Krwawienie podpajęczynówkowe (subarachnoid haemorrhage – SAH)
Badania obrazowe w SAH: przykłady
Samoistny krwotok wewnątrzczaszkowy (spontaneous intracranial haemorrhage – ICH)
Badania obrazowe w samoistnym krwotoku wewnątrzczaszkowym: przykłady 250
Tętniaki mózgowe
Mózgowe malformacje tętniczo-żylne (arteriovenous malformations – AVM)
Naczyniak jamisty i rozwojowa malformacja żylna (developmental venous anomaly – DVA)
Przetoki tętniczo-żylne opony twardej (arteriovenous fistulae – AVF)
Wodogłowie
Powikłania dotyczące zastawek
Guzy wewnątrzczaszkowe
Guzy wewnątrzczaszkowe: postępowanie w przypadku określonych nowotworów
Badania obrazowe guzów wewnątrzczaszkowych: przykłady
Badania obrazowe guzów kanału kręgowego: przykłady
Urazy głowy
Postępowanie w poszczególnych rodzajach urazów głowy
Badania obrazowe w urazach głowy: przykłady
Urazy kręgosłupa
Badania obrazowe urazów kręgosłupa: przykłady
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa: odcinek szyjny
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa: odcinek piersiowy i lędźwiowy
Badania obrazowe w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa: przykłady
Zaburzenia rozwojowe
Badania obrazowe w zaburzeniach rozwojowych: przykłady
Jamistość rdzenia

6. Neurofizjologia kliniczna
Wprowadzenie
Elektroencefalografia (EEG): wprowadzenie
EEG: stosowanie i nadużywanie
EEG: nieprawidłowe rytmy
EEG w przypadku padaczki
EEG w rozlanej dysfunkcji mózgu
EEG na oddziale intensywnej opieki medycznej
Techniczne podstawy badania przewodnictwa nerwowego (nerve conduction studies – NCS)
Schorzenia nerwów obwodowych: nieprawidłowości w NCS
Techniczne podstawy elektromiografii igłowej
EMG: nieprawidłowe zapisy
Zmiany zapisów NCS i EMG w miopatiach i uszkodzeniu aksonów ruchowych
Zmiany zapisu NCS i EMG w chorobie Guillana -Barrego (Guillan-Barré syndrom – GBS)
Zmiany zapisu NCS i EMG w zaburzeniach transmisji nerwowo-mięśniowej
Wzrokowe potencjały wywołane (visual evoked potentials – VEP)
Somatosensoryczne potencjały wywołane (somatosensory evoked potentials – SSEP)
Słuchowe potencjały wywołane pnia mozgu (brainstem auditory evoked potentials – BAEP)
Prawidłowe wartości w neurofizjologii klinicznej

7. Neuroradiologia
Techniki stosowane w radiologii diagnostycznej
Choroby naczyniowe mózgu
Krwawienie podpajeczynówkowe
Krwotok śródmózgowy
Wytyczne obrazowania w urazach głowy
Strategie obrazowania w urazach kręgosłupa szyjnego
Wytyczne neuroradiologii guzów nowotworowych
Zakażenia OUN

Dodatki 
Neurologiczne skale niesprawności
Perełki kliniczne
Eponimy neurologiczne
Przydatne strony internetowe

Indeks

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY