• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-opieka-nad-pacjentem-leczonym-chirurgicznie_10897_150x190

OPIEKA NAD PACJENTEM LECZONYM CHIRURGICZNIE

  • Wydawca: Edra Urban & Partner
  • Rok wydania: Wrocław 2012
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 249
  • Oprawa: broszurowa
  • ISBN: 978-83-7609-844-9
 
29,00 zł
26,10 zł 26,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Opieka nad pacjentem leczonym chirurgicznie to doskonałe kompendium praktycznej wiedzy z zakresu chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.

Książka zawiera aktualne algorytmy resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz praktyczne opisy procedur medycznych wykonywanych w stanach nagłych.
Doświadczenie autorów tego kieszonkowego podręcznika oraz renoma ośrodków, z których pochodzą, gwarantują wysoki standard przekazywanych rad i praktycznej wiedzy z zakresu chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii.

Tagi: chirurgia książki ,

Spis treści

1 STATIM!
Wytyczne resuscytacji z 2010 roku
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
Postępowanie z użyciem AED
Resuscytacja wewnątrzszpitalna
Postępowanie w przypadku tachykardii (z tętnem)
Postępowanie w przypadku bradykardii
Postępowanie w zadławieniu u dorosłych
Protokół szybkiej intubacji (przy prawdopodobnie wypełnionym żołądku pacjenta)
Zaawansowane zabiegi ratunkowe
Schemat postępowania u pacjenta urazowego
Postępowanie w przypadku najczęściej spotykanych urazów
2 Przydatne informacje
Fakty i wzory
Leki podawane dożylnie powszechnie stosowane na oddziale
intensywnej opieki medycznej
Nici chirurgiczne
Skala dawkowania insuliny drogą wstrzyknięć podskórnych
Przeliczanie dawek kortykosteroidów
Dawkowanie opioidów
Ruchoma skala podawania heparyny
Zalecenia programu poprawy opieki chirurgicznej
3 Raporty, formularze i szablony
Opis ogólny
Zlecenie przyjęcia/przeniesienia pacjenta
Wywiad i badanie fizykalne
Konsultacja lekarska
Raport przedoperacyjny
Raport pooperacyjny
Raport pozabiegowy
Raport dzienny ze stanu pacjenta
Raport z pobytu pacjenta na oddziale intensywnej opieki medycznej
Wypis
Opis szczegółowy
Zlecenie przyjęcia/przeniesienia pacjenta
Wywiad medyczny
Badanie fizykalne
Pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej
4 Anatomia w diagnostyce medycznej
Przekroje poprzeczne w projekcjach tomografii komputerowej
Neurologia
Układ sercowo-naczyniowy
Układ oddechowy – oskrzela i płuca
Układ pokarmowy
Układ mięśniowo-szkieletowy
Pourazowe zmiany patologiczne
5 Drobnoustroje i leki
Terapia empiryczna często występujących zakażeń
Antybiotykoterapia okołooperacyjna
Zakażenia drożdżakami (Candida)
Pałeczki Gram-ujemne
Drobnoustroje Gram-dodatnie (mRSA, vRE, gronkowce oagulazoujemne)
Zakażenia odcewnikowe
Zapalenie płuc (szpitalne/respiratorowe)
6 Procedury
Pzy łóżku pacjenta
Wkłucie centralne: żyła szyjna wewnętrzna
Dostęp do żyły centralnej: żyła podobojczykowa
Zakładanie drenu do jamy opłucnej
Konikotomia igłowa
Konikotomia chirurgiczna
Torakotomia w stanach nagłych
Bronchoskopia za pomocą fiberoskopu giętkiego
Ultrasonografia u pacjenta po urazie (FAST, focused abdominal onogram for trauma)
Zakładanie rurki nosowo-żołądkowej
Leczenie priapizmu
Zakładanie cewnika Swana-Ganza
Postępowanie u pacjenta z zatrzymaniem moczu
W sali operacyjnej
Amputacja kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego (technika urgessa)
Resekcja wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową
Resekcja wyrostka robaczkowego metodą otwartą
Resekcja pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową
Resekcja pęcherzyka żółciowego metodą otwartą
Naprawa przepukliny pachwinowej metodą Lichtensteina (z zastosowaniem siatki wzmacniającej)
Nacięcie powięzi kończyny dolnej (fasciotomia)
Lumpektomia i biopsja węzła wartowniczego
Zmodyfikowana radykalna mastektomia
Wycięcie tarczycy
Tracheotomia
7 Choroby układowe
Sepsa
Neurologiczne
Ostre zaburzenia świadomości
Skala Glasgow
Śmierć mózgu
Otolaryngologia
Postępowanie w przypadku krwawienia z nosa
Postępowanie u pacjenta z tracheostomią
Układ krążenia
Klasy wstrząsu hipowolemicznego
EKG – uwagi ogólne
Niedokrwienie i zawał w zapisie EKG
Blok serca w zapisie EKG
Interpretacja wybranych wyników badania EKG
Dysrytmie przedsionkowe w zapisie EKG
Dysrytmie komorowe w zapisie EKG 1
Interpretacja parametrów uzyskanych za pomocą cewnika
Swana-Ganza
Leki naczynioaktywne i ich działanie
Przegląd leków naczynioaktywnych
Układ oddechowy
Zespół ostrej niewydolności oddechowej
Krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny
Przyczyny hipoksemii
Parametry oddechowe
Zator tętnicy płucnej
Wentylacja mechaniczna – wstęp
Rodzaje i tryby wentylacji mechanicznej
Odzwyczajanie pacjenta od wentylacji mechanicznej
Układ pokarmowy i moczowo-płciowy
Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej
Ropień odbytowo-odbytniczy
Ropień okołoodbytniczy
Zapalenie wyrostka robaczkowego
Przygotowanie przewodu pokarmowego do zabiegu operacyjnego
Rak jelita grubego
Rak odbytnicy
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
Objawowa kamica żółciowa/kolka żółciowa
Zapalenie uchyłków i uchyłkowatość
Przetoka okołoodbytnicza
Przetoki
Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Rozpoznawanie przyczyn krwiomoczu
Zapalne choroby jelit: choroba Leśniowskiego-Crohna
Zapalne choroby jelit: wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Niedrożność jelita grubego
Niedrożność jelita cienkiego
Skąpomocz/bezmocz
Ostre zapalenie trzustki
Zapalenie trzustki spowodowane obecnością kamieni żółciowych mechaniczna niedrożność bańki wątrobowo-trzustkowej)
Płyny, elektrolity i dane na temat odżywiania
Leki moczopędne
Zaburzenia elektrolitowe
Płyny ciała
Dane żywieniowe
Zapotrzebowanie organizmu na energię
Wybór diety podczas leczenia szpitalnego
Przedoperacyjna ocena stanu odżywienia pacjenta
Układ wewnątrzwydzielniczy
Niedoczynność nadnerczy
Preparaty insulinowe
hematologia/choroby zakaźne
Wytyczne podczas przetaczania krwi i preparatów
krwiopochodnych
Kaskada krzepnięcia
Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich
Gorączka
małopłytkowość heparynowa z zakrzepicą (hitt, heparin-induced hrombocytopenia with thrombosis)
Układ mięśniowo-szkieletowy
Zespół ciasnoty międzypowięziowej w kończynie
Przeszczepy
Postępowanie z dawcami narządów
Postępowanie u pacjenta po przeszczepie/wskazania do przeszczepów
8 Urazy
Urazy w zakresie głowy i szyi
Złamania żuchwy
Złamania kości nosowej
Urazy szczękowo-twarzowe
Złamania w zakresie oczodołów i wyrostka jarzmowego
Urazy penetrujące w zakresie szyi
Urazy w obrębie ręki
Postępowanie na szpitalnym oddziale ratunkowym
Dane z wywiadu
Przyczyny interwencji na szpitalnym oddziale ratunkowym
Inne urazy w zakresie ręki
Urazy w zakresie Układu moczowo-płciowego
Ogólne zasady postępowania
Urazy w zakresie nerek
Urazy w zakresie moczowodów
Urazy w zakresie pęcherza moczowego
Urazy w zakresie cewki moczowej
Urazy w zakresie prącia i jąder
Urazy ortopedyczne
Złamania
Rodzaje szyn do unieruchamiania kończyn
OParzenia
Oparzenia związkami chemicznymi
Oparzenia prądem elektrycznym
Oparzenia pierwszego stopnia (powierzchowne)
Oparzenia drugiego stopnia (częściowej grubości powierzchowne i głębokie
Oparzenia trzeciego stopnia (pełnej grubości)
Reguła dziewiątek do obliczania objętej oparzeniem powierzchni ciała
Kryteria hospitalizacji
Urazy drogą wziewną
Resuscytacja płynowa
Ciepłota ciała
Układ pokarmowy
Zakażenie
Choroba nowotworowa
9 Jak przetrwać wizytę/obchód?
Skorowidz

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY