• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-27142_15395_150x190

OPOWIADANIE JAKO METODA KSZTAŁCENIA W ŚWIETLE FILOZOFII EDUKACJI KIERANA EGANA

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2016
  • Ilość stron: 116
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-815-1
 
25,00 zł 25,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Książkę A. Murzyna czyta się z ogromną satysfakcją intelektualną, bowiem potrafi on wejść w konflikt z tradycją, by odzyskać wartość dającej się zaktualizować przeszłości dla pedagogiki przyszłości [...].
Czas odejść od spostrzegania i traktowania szkoły jako montażowni dziecięcych umysłów dla globalnych korporacji. Mamy w tej książce nowy model edukacji elastycznej, konstruktywistycznej, zaangażowanej i personalistycznej [...].

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Analiza współczesnych form edukacji małego dziecka zaprezentowana w pracy Andrzeja Murzyna, ukazanie ich niedostatków i wskazanie możliwości eliminowania tychże – stanowi zbiór cennych wskazówek, porad, sugestii zarówno dla nauczycieli praktyków, jak i dla studentów pedagogiki, czy też osób nie związanych zawodowo z pedagogiką [...].

[...] recenzowana praca jest sumienną, wiarygodną i wartościową prezentacją zagadnień podjętych po raz pierwszy w literaturze naukowej z zakresu pedagogiki – ukazującej się w języku polskim.

prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska

Niektórzy badacze zajmujący się problematyką planowania zajęć w klasach początkowych zauważają, że w dziedzinie edukacji wyraźnie dominują następujące procedury selekcji treści kształcenia. Prawie we wszystkich programach kształcenia nauczycieli – jak pisze irlandzki badacz Kieran Egan – studenci są instruowani, że w planowaniu zajęć i jednostek materiału powinni najpierw zidentyfikować i sporządzić listę celów, następnie dokonać selekcji treści i materiałów, potem wybrać odpowiednie metody i w końcu zdecydować się na określone procedury ewaluacji. Egan dodaje, że takie podejście do planowania zajęć oparte jest na dość powszechnie akceptowanej koncepcji uczenia się. Zgodnie z nią dziecko w procesie uczenia się 

[…] przechodzi od tego, co konkretne, do tego, co abstrakcyjne, od tego, co znane, do tego, co nieznane, od tego, co proste, do tego, co złożone, oraz od aktywnej manipulacji do symbolicznej konceptualizacji.

Kieran Egan proponuje alternatywny wobec dominującego we współczesnej edukacji model planowania kształcenia. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istoty owego alternatywnego podejścia do organizowania lekcji w klasach początkowych oraz podanie przykładów jego zastosowania w nauczaniu. Moim zamiarem było zatem pokazanie, jak – zgodnie z koncepcją irlandzkiego badacza – wykorzystać moc drzemiącą w opowiadaniach do przekazywania dowolnej treści, tak aby uczniowie przyjmowali ją z pasją i wnikliwością. Egan z pewnością zgodziłby się z tezą Guya Claxtona, zgodnie z którą we właściwie pojmowanej edukacji nie chodzi o odrzucanie lub redukowanie treści, lecz o obchodzenie się z nią inaczej. 

Kieran Egan to znany współczesny filozof edukacji. Urodził się w Irlandii, ale wychowywał się i zdobywał wykształcenie w Anglii. W 1966 roku ukończył studia na Uniwersytecie Londyńskim. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako research fellow (pracownik naukowy korzystający ze stypendium badawczego) w Instytucie Badań Porównawczych w Kingston. Następnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i zaczął pracę nad dysertacją doktorską z zakresu filozofii edukacji w Standford Graduate School of Education. Pracę ukończył w 1972 roku, uzyskując tytuł doktora filozofii na Cornell University. Kieran Egan jest dyrektorem zespołu badawczego Imaginative Education Research Group, który został założony przez Wydział Edukacji na Uniwersytecie Simona Frasera. Członkowie zespołu pracują nad możliwościami, jakie wiążą się z wykorzystaniem wyobraźni w procesach edukacyjnych na globalną skalę. Do głównych prac Egana należą: The educated mind. How cognitive tools shape our understanding („Wyedukowany umysł. Jak narzędzia poznawcze kształtują nasze rozumienie”), The future of education. Reimagining our schools from the ground up („Przyszłość edukacji. Radykalna zmiana myślenia o naszych szkołach”) oraz Learning in depth. A simple innovation that can transform schooling („Pogłębione uczenie się. Prosta innowacja, która może zmienić kształcenie”). [...]

Spis treści

1. Rola wyobraźni w procesie uczenia się

1.1. Od konkretu do abstrakcji
1.2. Od tego, co znane, do tego, co nieznane

2. Opowiadanie jako podstawowe medium komunikacyjne

2.1. Rytm opowiadania
2.2. Opozycje binarne
2.3. Znaczenie afektywne

3. Niebezpieczna analogia

4. Alternatywne podejście do kształcenia

4.1. Kształcenie jako opowiadanie – zastosowanie modelu
4.1.1. Opowiadanie o wspólnotach społecznych

5. Możliwości wykorzystania modelu opowiadania w obrębie programu
kształcenia

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia
Andrzej Murzyn

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY