• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-osobowosc-stres-a-zdrowie_7789_150x190

OSOBOWOŚĆ STRES A ZDROWIE

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2010
  • Wydanie: 2
  • Ilość stron: 320
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7641-294-8
 
48,00 zł
42,20 zł 42,20 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Książka nawiązuje do koncepcji pozytywnego ujęcia zdrowia. Autorzy przedstawiają bogaty dorobek z zakresu badań zależności między osobowością, stresem a zdrowiem, wprowadzając wyraźne rozgraniczenie właściwości osobowości sprzyjających chorobie, od tych, które – jak się uważa – promują zdrowie. Szeroko prezentują wyniki badań nad stresem, zwracając uwagę nie tylko na jego negatywne konsekwencje, lecz i na strategie radzenia sobie ze stresem sprzyjające zdrowiu. Autorzy koncentrują się na ujęciu zdrowia w kategoriach procesu, co inspiruje i wzbudza większe zainteresowanie zachowaniami sprzyjającymi osiąganiu pełni możliwości biologicznych, psychicznych i społecznych

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Zdrowie – ujęcie wielowymiarowe i dynamiczne

1.1. Wielowymiarowość zdrowia
   1.1.1. Potoczne rozumienie zdrowia
   1.1.2. Definicje zdrowia
   1.1.3. Wymiary zdrowia
1.2. Zdrowie jako stan
   1.2.1. Zdrowie jako wynik
   1.2.2. Zmienne socjodemograficzne a zdrowie
   1.2.3. Inne zmienne a zdrowie
1.3. Zdrowie jako proces
   1.3.1. Poszukiwanie i utrzymywanie równowagi
   1.3.2. Zasoby zdrowia
1.4. Zdrowie jako wartość
   1.4.1. Miejsce zdrowia w hierarchii wartości
   1.4.2. Instrumentalna wartość zdrowia
1.5. Od biomedycznego do holistycznego ujęcia zdrowia
   1.5.1. Model biopsychospołeczny wyzwaniem dla modelu biomedycznego
   1.5.2. Model salutogenetyczny
   1.5.3. Holistyczno-funkcjonalny model zdrowia
   1.5.4. Zdrowie w perspektywie biegu życia
Podsumowanie
 
Rozdział 2. Stres i radzenie sobie a zdrowie
 
2.1. Koncepcje stresu
   2.1.1. Stres jako reakcja
   2.1.2. Stres jako bodziec
   2.1.3. Transakcyjne ujęcie stresu
2.2. Radzenie sobie ze stresem
   2.2.1. Definicje i funkcje radzenia sobie ze stresem
   2.2.2. Style i strategie radzenia sobie
   2.2.3. Proaktywne radzenie sobie ze stresem
   2.2.4. Pomiar radzenia sobie
2.3. Zdrowotne skutki stresu i radzenia sobie
   2.3.1. Negatywne skutki działania stresorów
      2.3.1.1. Konsekwencje działania stresorów przewlekłych
      2.3.1.2. Zespół stresu pourazowego – PTSD
   2.3.2. Mechanizmy wyjaśniające związek stresu z zaburzeniami w stanie zdrowia
   2.3.3. Stres jako mechanizm pośredniczący w etiopatogenezie chorób
   2.3.4. Choroby związane ze stresem
2.4. Skuteczne radzenie sobie ze stresem jako wyznacznik zdrowia
   2.4.1. Pozytywne strony stresu
   2.4.2. Radzenie sobie sprzyjające zdrowiu
   2.4.3. Prozdrowotna funkcja proaktywnego radzenia sobie
   2.4.4. Potraumatyczny wzrost
   2.4.5. Rola emocji pozytywnych w procesie radzenia sobie
Podsumowanie
 
Rozdział 3. Właściwości osobowości sprzyjające chorobie
 
3.1. Badania nad osobowościowymi uwarunkowaniami chorób
   3.1.1. Od psychosomatyki do psychologii zdrowia
   3.1.2. Zależności między osobowością a zdrowiem i chorobą
3.2. Właściwości osobowości sprzyjające chorobie
   3.2.1. Wymiary osobowości według modelu Wielkiej Piątki
   3.2.2. Inne właściwości osobowości sprzyjające chorobom
      3.2.2.1. Temperament jako czynnik ryzyka chorób somatycznych
      3.2.2.2. Aleksytymia
      3.2.2.3. Represyjny styl osobowości
      3.2.2.4. Zahamowanie
      3.2.2.5. Gniew i wrogość
3.3. Typy i wzory osobowości
   3.3.1. Wzór zachowania typu A
   3.3.2. Osobowość typu C
   3.3.3. Osobowość stresowa – typ D
Podsumowanie
 
Rozdział 4. Właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu
 
4.1. Poczucie koherencji jako centralny konstrukt salutogenezy
4.2. Optymizm życiowy
4.3. Poczucie własnej wartości
4.4. Poczucie własnej skuteczności
4.5. Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia
4.6. Inne właściwości osobowościowe związane ze zdrowiem
   4.6.1. Inteligencja emocjonalna
   4.6.2. Twardość (hardiness)
   4.6.3. Prężność (resilience, resiliency
   4.6.4. Zaangażowanie (flow)
Podsumowanie
 
Rozdział 5. Osobowość – stres – zdrowie: rola zachowań zdrowotnych
 
5.1. Właściwości osobowości a stres i radzenie sobie
   5.1.1. Wymiary osobowości a doświadczanie stresu i radzenie sobie
   5.1.2. Przekonania i oczekiwania, a stres i radzenie sobie
   5.1.3. Inne właściwości osobowości a stres i radzenie sobie
5.2. Zachowania zdrowotne i ich uwarunkowania
   5.2.1. Pojęcie i rodzaje zachowań zdrowotnych
   5.2.2. Zachowania zdrowotne a zdrowie
   5.2.3. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych
   5.2.4. Osobowość a zachowania zdrowotne
      5.2.4.1. Osobowość a zachowania sprzyjające zdrowiu
      5.2.4.2. Osobowość a zachowania niekorzystne dla zdrowia
   5.2.5. Zmiana zachowań zdrowotnych
Podsumowanie
 
Rozdział 6. Satysfakcja z życia a zdrowie
 
6.1. Kryteria i źródła satysfakcji z życia
   6.1.1. Pojęcie i elementy składowe
   6.1.2. Uwarunkowania satysfakcji
6.2. Osobowość a dobrostan
   6.2.1. Wymiary Wielkiej Piątki
   6.2.2. Inne właściwości osobowości
6.3. Jakość życia w chorobie
   6.3.1. Pojęcie i kryteria
   6.3.2. Jakość życia związana ze zdrowiem
   6.3.3. Główne obszary badań
Podsumowanie
 
Rozdział 7. Pomnażanie zasobów własnego zdrowia
 
7.1. Modyfikacja zachowań szkodliwych dla zdrowia
   7.1.1. Oddziaływania psychologiczne wspomagające zmiany
   7.1.2. Rola poczucia własnej skuteczności w procesie zmian – model kompetencyjny
7.2. Promowanie własnego zdrowia
   7.2.1. Współczesne ujęcie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
   7.2.2. Rozwijanie umiejętności życiowych
7.3. Wspomaganie własnego rozwoju i zdrowia
   7.3.1. Motywacja do wzrostu i zaangażowania
   7.3.2. Koncentracja na pozytywnych emocjach
   7.3.3. Wykorzystywanie proaktywnych strategii radzenia sobie
Podsumowanie
 
Literatura
 
Spis rycin
 
Spis tabel
 
Indeks nazwisk
 

Indeks rzeczowy

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY